& 

Ook op:  2018

Voorpagina  10 jaar geleden  Video Klaag Agenda Columns
Politiek Sport Recepten Links Pers Colofon
Foto 's  mogen alleen worden overgenomen  met uitdrukkelijke toestemming van De Geleraaf .
Uitspraak van Karel Kort (door de bocht)

College Almelo wordt geformeerd
Als dat niet lukt worden ze gereformeerd

Video reportage: Ijsduik Aragosta  
 Video reportage: Sleuteloverdracht Knoll'n trekkers

TEKST: DE ROSKAM

Vier over rood in Almelo eensgezind in formatie en bij Voedselbank


ALMELO - Het op links gevormde samenwerkingsverband in Almelo van PvdA, SP, GroenLinks en
Leefbaar Almelo krijgt body. De partijen trekken gezamenlijk op tijdens de (in)formatie voor het vormen
van een nieuwe coalitie en stellen ook als blok vragen aan het college van burgemeester en wethouders
over het door geldgebrek dreigende einde van de Voedselbank, Ze vragen het college dit jaar garant te
staan voor de exploitatie van de Voedselbank.

Zie voor meer: http://ow.ly/8iSu30joF8c


ALMELO/ ENSCHEDE, 4 april 2018 – TEKST: DE ROSKAM

Jon Hermans verkenner voor nieuw college Enschede


Jon Hermans                                                                                        Trudy Vos

Er gaan net als in Almelo ook in Enschede twee verkenners aan de slag, onder wie ex-burgemeester
Hermans van Almelo
Hermans is nu waarnemend burgemeester in Oud-Beijerland en haar collega-verkenner in Enschede
is bestuurder Vos van het ROC van Twente, die voorheen directeur was bij de Regio Twente.
De bedoeling is dat Hermans en Vos na hun verkenning verslag zullen doen van hun bevindingen en
op basis daarvan advies uitbrengen over de meest werkbare en breed gedragen coalitie(s). In een
persbericht: 'Dit proces moet uitmonden in een bestuursakkoord en uiteindelijk de formatie van een
nieuw college.'

Zie voor meer: http://ow.ly/xwFm30jjQYc


Almelo, 27 maart 2018

CDA en VVD trekken samen op bij informatieproces


Marcel Zielman                                                                                          Jemy Pauwels

Fractievoorzitters Marcel Zielman van het CDA en Jemy Pauwels van de VVD hebben twee informateurs
aangesteld voor de verkennende gesprekken met alle partijen. Het verschil in aantal stemmen is zo klein,
dat we het naar de kiezers toe gepast vinden samen dit proces in te gaan’, licht Zielman de keuze toe.
Pauwels laat weten zeer tevreden te zijn met deze gezamenlijke aanpak. "Dit is wat Almelo verdient”, aldus Pauwels.
De informateurs zijn Hans Esmeijer (CDA) en Henk Jan Meijer (VVD); respectievelijk voormalig waarnemend
gedeputeerde van Gelderland en burgemeester van Apeldoorn en burgemeester van Zwolle. Beide hebben
een lange staat van dienst op politiek en bestuurlijk vlak.
De gesprekken vinden plaats vanaf 3 april. ‘We willen eerst alle partijen de ruimte bieden afscheid te nemen
van de oude raad en de nieuwe fracties te installeren’, aldus Zielman. 


ALMELO, 16 maart 2018 – TEKST: DE ROSKAM

Appartementen op plek Lokanta aan Grotestraat-Noord Almelo


Foto: Archief Geleraaf 2003

Er zullen twaalf tot mogelijk veertien stadsappartementen verrijzen ter invulling van het 'gat' in de
Grotestraat-Noord, waar ooit het gebouw Lokanta stond, uiteindelijk een Turks sociaal-cultureel
centrum. Na de sloop jaren geleden zijn diverse plannen ontwikkeld, maar het ene na het andere
bleek onhaalbaar.
Het is al jaren een open plek, met tijdelijke invulling van kunst- en speeltuin, maar nu komt er dan t
och nieuwbouw. Opdrachtgever is USHI Kenniscentrum Bouwen te Enschede en architect
Alexander Gathier komt ook uit Enschede. Voor de bouw van het complex is aannemersbedrijf
Scholte op Reimer te Albergen geselecteerd.

Zie voor meer: http://ow.ly/9AHG30iYEtC


ALMELO, 14 maart 2018 – TEKST: DE ROSKAM

Hümmels (Leefbaar Almelo) op bres voor Molukse gemeenschap

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Almelo wil een sluitende afspraak met de Molukse
gemeenschap over het gebruik van haar onderkomen Akar Bahar. Alleen de christelijke partijen CDA
en ChristenUnie stemden dinsdagavond tegen een motie die het raadslid Hümmels van de
eenmansfractie Leefbaar Almelo indiende en met gedrevenheid verdedigde, en dus met succes, hoewel
wethouder Langius de motie ten stelligste ontried.

De gemeente wil met alle verenigingen/stichtingen van immigranten afspraken maken over de gebouwen
die ze in gebruik hebben. Het idee is deze gebouwen te verkopen en ze in eerste instantie aan de
gebruikers/huurders te koop aan te bieden. Hümmels wijst vooral op de bijzondere positie der Molukkers.

Zie voor meer: http://ow.ly/5iIA30iVNZ6


ALMELO, 9 maart 2018 – TEKST: DE ROSKAM

Appartementen ter voltooiing eerste fase nieuwbouw op Indië in Almelo


Toekomstige bewoners

Met een plechtige ceremonie is vanmiddag het startsein gegeven voor de bouw van 34 appartementen
'op Indië' in Almelo waar voorheen Koninklijke Ten Cate was gevestigd.
Voor de starthandeling van de 34 zogenoemde 'boulevardappartementen' op Indië repte wethouder
Ten Seldam zich naar het gebied. Ook veel kopers woonden de ceremonie bij. Ter Steege wil de
appartementen eind dit jaar en begin volgend jaar opleveren.

Zie voor meer: http://ow.ly/lxgj30iRbmM


ALMELO, 8 maart 2018 –TEKST: DE ROSKAM

Dijksma komt in Schelfhorst informatie over zorgvraag halen

 De voormalige staatssecretaris Dijksma op meerdere departementen, nu weer lid van de
Tweede Kamer voor de PvdA, komt vrijdag naar Almelo.
Ze brengt een bezoek aan de Schelfhorst, omdat dit een wijk is waar veel mensen met een
zorgvraag wonen. Het is trouwens ook de wijk waar lijsttrekker De Vries en nummer twee
Geerdink van de PvdA woonachtig zijn. Het bezoek van Dijksma vindt mede plaats in het kader
van de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.
Dijksma, woonachtig in Enschede, laat zich in Almelo informeren over stedelingen die zorg
nodig hebben en soms zelfstandig en soms met begeleiding wonen. Ze bezoekt het wijkcentrum
De Schelf waar ze zich over het Huiskamerproject laat informeren en een valpreventietraining
bijwoont. Ook bezoekt ze het dagactiviteitencentrum De Colckhof van de Twentse Zorgcentra
en wordt ze bijgepraat over werk-leer-trajecten en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.


ALMELO, 7 maart 2018 -  TEKST: DE ROSKAM

Langius wil Twente en Twence voor Ondernemingskamer slepen

De gemeente Almelo overweegt de Ondernemingskamer een uitspraak te laten doen over het veto dat
andere gemeenten uitspreken over het plan van Almelo de aandelen Twence te gelde te maken.
Dat heeft wethouder Langius vanavond laten weten in een debat over de Agenda voor Twente, waaraan
Almelo weigert mee te doen, enerzijds om inhoudelijke redenen, maar anderzijds eveneens wegens
tekorten en gaten in de begroting.

Zie voor meer: http://ow.ly/EAO730iNn2l


Almelo/NIJVERDAL5 maart 2018 – TEKST: Twentesport.com

Twentse lauweren bij toekenning Overijselse prijzen

De voetbalclub Oranje-Nassau (ON) uit Almelo is vanavond tot ‘Amateursportclub 2017’
uitgeroepen vanwege de grote mate van maatschappelijke betrokkenheid.
Het gaat dan om taallessen voor nieuwe Nederlanders, kookgroepen voor eenzame ouderen en scholings-
en stageplekken voor scholieren. ON ontvangt een bedrag van duizend euro van de provincie Overijssel.

De gewezen voorzitter Jan Smit van Heracles kreeg de oeuvreprijs. Hij stopte vorig jaar na negentien jaar
preses te zijn geweest en werd geprezen omdat onder zijn leiding de club promoveerde en ‘een stabiele
eredivisionist’ werd, en (ver)nieuwbouw van het stadion tot stand bracht.

Zie voor meer: http://ow.ly/3MDg30iLTwB


ALMELO, 5 maart 2018 -  TEKST: DE ROSKAM

CU in Almelo wil actie voor bus vanuit Wierden via Aalderinkshoek

Er zijn louter positieve reacties gekomen op het plan van de ChristenUnie om de bus tussen Almelo
en Wierden via de Aalderinkshoek te laten rijden.
Andere fracties, het wijkplatform Wierdensehoek en het regionaal reizigersoverleg ROCOV Twente
zouden nu volgens het raadslid Van Heek van de ChristenUnie om actie vragen. Hij roept het college
op tot actie en sondering van de gemeenteraad.

Zie voor meer: http://ow.ly/zxQk30iLNaW


ALMELO, 3 maart 2018 –TEKST: Hart van Almelo

Mogelijk een herrijzenis van de Gemeentekring Almelo


Arco Hofland, burgemeester Rijssen-Holten

Terwijl de gemeenteraad van Almelo aanstalten maakt zich uit de Agenda voor Twente los te wrikken,
spreekt het college van burgemeester en wethouders informeel al over een nieuwe vorm van samenwerking
in West-Twente; een soort Gemeentekring Almelo 2.0.
De gemeente Rijssen-Holten, die onlangs al uit het investeringsprogramma Agenda voor Twente stapte,
voelt daar wel voor, blijkens de reactie van burgemeester Hofland daar. Hofland zegt dat er met Almelo over
samenwerking wordt gesproken.
Zoals bekend twijfelen ook Hellendoorn en Twenterand over toetreding tot de Agenda van Twente, want
dit construct zou te log, te duur en te veel gericht op Enschede zijn.

Zie voor meer: http://ow.ly/2akC30iJrso


ALMELO, 3 maart 2018 - TEKST: DE ROSKAM

Kritiek op verslechtering busverbinding met Nijrees/AOC Almelo

Het inperken van de frequentie van de bus van Almelo CS de woonwijk Het Nijrees en daarmee
onder meer de school AOC in Almelo dient te worden voorkomen. De gemeente moet volgens de
raadsfractie van LAS actie ondernemen richting de vervoerder Syntus /Keolis.
LAS maakte zich eerder, overigens met andere raadfracties, druk over de aanmerkelijke versobering
van de lijn van Almelo CS naar de Aalderinkshoek. Ook in deze wijk staan scholen voor voortgezet
onderwijs en bovendien wonen er veel ouderen.
Zie voor meer: http://ow.ly/5Ra330iJct8


28 februari 2018

Toiletten Arriva-treinen niet in gebruik vanwege vorst

Vanwege de intredende vorst zijn de toiletten in alle Arriva-treinen in Groningen, Friesland, Limburg
en van de Vechtdallijnen (Blauwnet) de komende dagen afgesloten voor gebruik. Dit ter bescherming
van de toiletten en het duurzame gebruik.
Arriva stelt reizigers op de hoogte door het plaatsen van stickers op de toiletdeuren en via social media.
Zodra de toiletten weer in gebruik worden genomen, maakt Arriva hier melding van.


ALMELO, 28 februari 2018 - TEKST:DE ROSKAM

Almelo wil suggesties over toekomst van lege school De Heemde

De gemeente Almelo heeft een schoolgebouw in de aanbieding en nodigt belangstellenden uit zich te laten
informeren over de mogelijkheden of ideeën te ventileren over de bestemming.
Het gaat om de voormalige school De Heemde aan de Henriëtte Roland Holstlaan, naast het Rembrandtveld.
 De ‘inloopbijeenkomst’ over de nieuwe bestemming van het oude schoolgebouw vindt volgende week
woensdag van des avonds zeven tot negen plaats.
Zie voor meer: http://ow.ly/Duj830iFIdd


Almelo, 26 februari 2018

Geld ontbreekt voor verbetering entree Nieuwstraat

Uit het onderzoek bleek de sloop van 7 panden aan de even kant van de Nieuwstraat, tussen de
Ambtstraat en Goossenmaatweg, de meest goedkope oplossing om tot een verkeersveiliger
entree van de Nieuwstraat te komen. "De kosten van het slopen van de panden en de herinrichting
van het gebied ramen wij op 1,2 miljoen euro, op basis van de actuele WOZ-waarde.
Wij juichen het voorstel om de entree van de Nieuwstraat te verbeteren toe. Ons ontbreken echter
de financiële middelen om deze verbetering vorm te kunnen geven" Aldus het college van Almelo..


ALMELO, 25 februari 2018 – TEKST: DE ROSKAM

Bij het overlijden van de vormgever en politicus Elbertse in Almelo

Op 65-jarige leeftijd is dit weekend (zaterdag) de vormgever, kunstbevorderaar en politicus
Peter Elbertse overleden. Hij maakte ruim twee periodes deel uit van de gemeenteraad voor
de PvdA te Almelo. Elbertse was ongeneeslijk ziek en verbleef sinds een paar dagen in het
hospice van Het Meulenbelt.
Hij was al jong uit aandrift (de heffe des volks) lid van de PvdA, werd op latere leeftijd ook
politiek actief, was twee volle periodes raadslid en daarna nog een poos doordat hij tussentijds
een vrijkomende zetel innam. Niet in de laatste plaats was hij enig jaren belast met de opmaak
van weekkrant de Roskam.

http://ow.ly/HTqJ30iBtBZ


ALMELO, 24 februari 2018 - TEKST: DE ROSKAM

Voetbalclub ON in Almelo in actie tegen landuitzetting van speler

De voetbalclub Oranje Nassau (ON) voert actie voor een verblijfsverguning voor Mert Saricicek
voor wie uitzetting uit Nederland dreigt. Hij is al jaren bezig om een verblijfsvergunning te krijgen. Zijn hele
familie heeft wel een verblijfsvergunning, maar hij niet. En hij krijgt hem ook niet.
Dit meldt de site van  de Roskam en duikt nu in veel ander media ook op.
Saricicek is in hechtenis genomen in afwachting van zijn hoger beroep. Bij de club werd dit donderdag
bekend. Groot was de ontzetting over de uitzetting.
Saricicek speelt al sinds zijn jeugd bij ON, momenteel in het eerste team, dat uitkomt in de derde klasse
van het zaterdagvoetbal.
Zie ook: http://ow.ly/LC4130iAScv


TEKST: HART VAN ALMELO

'Spoedoverleg' over solo Almelo in Twente

ALMELO/HENGELO – Er vindt dezer dagen spoedoverleg plaats over het solistische gedrag van
Almelo in Twente.
De gemeente Almelo zal net als Rijssen-Holten 6 maart besluiten niet mee te doen aan de Agenda
voor Twente. En er is twijfel in Hellendoorn en Hof van Twente.
De gemeenteraad van Almelo zegt geen geld te hebben voor de regionale investeringsagenda,
ruim twee miljoen voor vier jaar. De miljoenen van de Agenda voor Twente zouden terechtkomen
bij instellingen en kennisparken die toch al zwemmen in de subsidiestromen. Verder zou de Agenda
nogal Enschede-gericht zijn.
Een ander punt is dat Almelo recent net als Hof van Twente besloot niet volledig mee te doen bij de
regionale inkoop voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.


Claudio Bruggink, Wethouder te Hengelo (D66)

Voormalig wethouder Bruggink, die nu wethouder is in Hengelo, valt dit zeer te betreuren. Samen
optrekken levert veel meer synergie, zei hij op vragen in de gemeenteraad in Hengelo. Er zou over
de alleengang van Almelo in Twente veelvuldig topberaad plaatsvinden, ook met de provincie
Overijssel. Bruggink mag van de Hengelose raad in Almelo blijven wonen, dat dan weer wel, als hij
na de verkiezingen voor D66 terugkeert als wethouder, wat bij leven en welzijn vrij zeker is.


ALMELO, 21 februari 2018 –TEKST: DE ROSKAM

Almelo haakt na Rijssen-Holten af in Twente; Hof en Hellendoorn in dubio

De gemeenteraad van Almelo voelt in grote meerderheid niets voor deelname aan de Agenda voor Twente
en zal er 6 maart bij de finale besluitvorming tegenstemmen. De gemeente Hof van Twente verkeert in
dubio want onder aanvoering van het CDA  werd duidelijk dat de gemeenteraad zich voor het blok gezet voelt.
Volgens de gemeenten in West-Twente is Enschede dominant en straalt deze stad dat ook uit. In de gemeente
Almelo komt bij dat ze zegt geen geld te hebben, over twee jaar dik een miljoen, mede doordat de andere
gemeenten, waaronder Enschede, de verkoop van Twence-aandelen door Almelo verijdelde. Naar het oordeel
van fractiechef Teeuw van de ChristenUnie is Van Veldhuizen zelfs ‘schijnheilig’. Veel fracties in Almelo vinden
dat een andere gemeente dan Enschede de voorzitter van de Regio Twente moet leveren.

Zie voor meer: http://ow.ly/kGVA30iwkqO


Almelo, 20 februari 2018

Almelo.kieskompas.nl helpt kiezers bij het maken van hun keuze

Inwoners van Almelo kunnen vanaf woensdag 21 februari almelo.kieskompas.nl raadplegen.
Kiezers kunnen dit Kieskompas gebruiken als stemhulp bij de gemeenteraadsverkiezing op
woensdag 21 maart.
Het Kieskompas maakt verschillen tussen politieke partijen duidelijk. Het laat zien wat de
belangrijkste politieke kwesties zijn en waar de verschillende partijen voor staan. Zo helpt het
Kieskompas met het maken van een weloverwogen keuze.

Meer informatie
Kiezers in Almelo vinden meer informatie over de verkiezingen en de stembureaus op
www.almelo.nl/verkiezingen. Daar staat ook een digitale kaart met alle stembureaus. 


Almelo, 19 februari 2018

Werkzaamheden aan Mans Kapbaargtunnel worden hervat

De Mans Kapbaargtunnel, in de Wierdensestraat in, Almelo bekend door de mozaïeken kunst, is in 1965
aangelegd en was aan renovatie toe. Na inspectie bleek dat de constructie van de tunnel, door jarenlang
zwaar verkeer, nog steeds voldoet. Maar dat er wel een opknapbeurt nodig was, in verband met onder meer
scheuren. Vorig jaar werd daarom al begonnen met het opknappen van de tunnel. Het eerste deel is klaar.
Op 26 februari aanstaande wordt begonnen met de andere kant.

Het werk gebeurt in drie fases. In de eerste fase is gedurende drie weken gewerkt boven de tunnel.
Het wegdek van de Burgemeester Ravenslootsingel werd verwijderd om scheuren in de dekken te
verwijderen. In de tweede en derde fase wordt gewerkt in de tunnel. Wanden worden schoongemaakt,
asfalt wordt verwijderd om het wegdek te verbeteren en hekwerken worden vernieuwd. Om temperatuurs-
wisselingen op te vangen, worden voegen verbeterd en vernieuwd.  De mozaïeken platen worden tijdelijk
verwijderd.

Op maandag 26 februari wordt begonnen met de werkzaamheden aan het fiets- en voetpad aan de zijde
van het ROC. Daarna volgen de rijbaan en de midden geleider. Eind juni 2018 is de renovatie van de hele
tunnel klaar. Gedurende de komende maanden is er sprake van enige overlast, maar voor het verkeer is
er altijd één rijbaan beschikbaar gedurende de werkzaamheden. Ook fietsers kunnen gewoon gebruik
maken van de tunnel. Omwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd. 


Almelo, 17 februari 2018

Foodfestival, een veelzijdigheid aan eten en plezier

Het derde Foodfestival op het Indiëterrein was ook deze keer een groot succes. Op zaterdagmiddag
17 februari kwamen de mensen binnen druppelen, gaandeweg werd het steeds iets drukker en kwam de
gezelligheid meer en meer op gang.
Naast vele eetmogelijkheden vanuit hele bijzondere trucks was er ook vermaak voor de kinderen door
confetti event, waar onder andere Kim de kinderen vermaakte met schminken, kleuren, ballonnen en nog
veel meer.
Daarnaast waren André en André met hun speciale vinylplaten present om de sfeer een extra boost te
geven. De geruchten gingen de ronde dat er de lekkerste hamburger van Nederland geserveerd werd.
Sonja Freriksen van Active Touch was aanwezig met haar speciale massagestoelen om de mensen een
actieve massage te geven, waardoor ze nog meer energie kregen om aan de feestelijkheden deel te nemen.
Dat was beslist niet aan dovemans oren gezegd.
De organisatie bestaande uit Niek Peters, Gabriël Uruzoglu, Jaap Besteman, Gert Wolvert en
Robert Jan Steenhagen blikten tevreden rond en genoten net als al het andere publiek van een drankje
en het vele lekkers, waaronder deze keer ook bijzondere vegetarische hapjes.


ALMELO, 17 februari 2018 - TEKST: DE ROSKAM

Begeleid wonen in voormalig pand Riagg/Dimence in de Hofkamp

Er komt op de hoek van de Hofkampstraat en de Hanzelaan een vorm van beschermd wonen.
In het voormalige pand van de Riagg (naderhand Dimence) wil de zorgorganisatie De Weerde uit
Delden woonbegeleiding gaan bieden aan 'mensen met een psychische kwetsbaarheid'. Er zou
na een verbouwing ruimte zijn voor 24 appartementen met dag en nacht zorg.

Zie voor meer: http://ow.ly/CDzk30isHwL


ALMELO/RIJSSEN –  14 februari 2018 Tekst: De Roskam

Raad van Almelo wil garantie Ter Steege behoud booghallen Indië

De gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van de als monumentaal erfgoed ervaren historische
booghallen op het Indiëterrein. Zeker na de volgens veel raadsleden betreurenswaardige afbraak van het
markante Kalverstraatje, waar recent een aanzienlijk deel van is gesloopt, wil de raad voorkómen dat de
booghallen in wat de Sterkerij heet, ten prooi vallen aan kaalslag voor (verdichting van) woningbouw.

Volgens de gebiedseigenaar – en ontwikkelaar Ter Steege blijven de booghallen aan de Laan van Indië.
De gebouwen worden behouden en voorzien van een nieuwe passende functie in de sfeer van kantoren,

horeca en lichte bedrijvigheid.
De gemeenteraad nam vanavond een motie aan om zulks expliciet te ‘borgen’, voor zover dat kan, want
wethouder Ten Seldam gaf in dit verband twee dingen aan. Ten eerste dat het enige echte monument op
Indië de voormalige watertoren is en ten tweede dat zelfs rijksmonumenten kunnen worden afgebroken als
er dwingende redenen zijn.


Almelo, 14 februari 2018

Meer stembureaus in Almelo bij gemeenteraadsverkiezing


Foto: Archief Geleraaf.nl

Kiezers in Almelo kunnen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart terecht bij
5 nieuwe stembureaus. In totaal opent de gemeente 35 stembureaus en een mobiel stembureau da
t langs 4 verschillende plekken reist.
Kiezers kunnen in alle stembureaus in Almelo stemmen. De meeste stembureaus zijn goed bereikbaar
voor mensen die een rolstoel gebruiken.

Hogere opkomst
De gemeente hoopt dat meer Almeloërs gaan stemmen door het voor hen gemakkelijker te maken.
Uit onderzoek blijkt dat een hoger aantal stembureaus bijdraagt aan een hogere opkomst bij
verkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 stemde in Almelo 47,8 % van de
stemgerechtigden.
Kiezers in Almelo vinden meer informatie over de verkiezingen en de stembureaus op
www.almelo.nl/verkiezingen. Daar staat ook een digitale kaart met alle stembureaus. 


TEKST: HART VAN ALMELO

Ten Seldam wekt weer de woede van gemeenteraadsleden


Irene ten Seldam, (CDA)

ALMELO – Het is wethouder Ten Seldam wéér gelukt zich de gramschap van de gemeenteraad op de
hals te halen.
De wethouder lag de afgelopen vier jaar geregeld bij de raad onder vuur en tijdens een bijeenkomst over
de volgens bewoners van de wijk Kollenveld gevaarlijke oversteek van de Van Rechteren Limpurgsingel
beweerde ze dat de gemeenteraad een verbetering tegen heeft gehouden.
En dat het college, laat staan zij als wethouder van Verkeer, derhalve geen blaam zou treffen.
Zie voor meer: http://ow.ly/oDIX30ijvZM


Almelo, 5 februari 2018

Campagne van Almelo Centraal is van start gegaan.

Onder het motto ‘Deugen, Dienen Durven is de campagne van Almelo Centraal op zaterdag 3 februari
van start gegaan. Israa Abdulatif is de lijsttrekker van deze partij die er alles aan doet om er te staan
voor alle Almeloërs. Tweede op de lijst is Emmy Weel, daarna kent de partij nog vijf andere namen
op de lijst en in de persoon van Joop Martens hebben ze een goede lijstduwer.
Mirjam Pool en Manuela Nijhuis zijn twee vrouwen die veel voor de partij Almelo Centraal  betekend
hebben de afgelopen jaren. Mirjam staat niet op de lijst omdat ze niet in Almelo woonachtig is en
Manuela is een HBO studie begonnen en moet dus door tijdgebrek afhaken. Toch voelen ze zich nog
steeds helemaal verbonden met de partij en hielpen uitgebreid mij aan het starten van de campagne.
Het was Emmy Weel, die de belangrijkste programmapunten voorlas van de partij. Een grote groep
Almeloërs was aanwezig bij de start van de campagne die naar zoveel mogelijk Almelose kiezers
moet leiden. Emmy gaf een heldere uiteenzetting van de punten waar de partij voor staat.
De komende tijd staan er verschillende acties op het programma waarmee ze zich zoveel mogelijk
in de kijker proberen te stellen. 


Almelo, 4 februari 2018

Ruim tachtig jaar Bolk te zien in het Huis van Katoen en Nu

Het was de kleindochter Suus  van Berty en Truus  Bolk die met het doorknippen van een lint de epositie
opende. Sinds deze week is er tot eind april de ontwikkeling van het transportbedrijf Bolk te zien in het
huis van Katoen en Nu. Wat begon met enkele  chauffeurs en vrachtwagens aan de Sluitersveldsingel is
uitgegroeid tot een waar imperium met meer dan 300 medewerkers en 180 vrachtwagens.
Het is vooral Ingmar Busscher geweest die zich met de bijzondere expositie heeft bezig gehouden.

Ze deed dit in samenwerking met Erwin Lette van het Huis van Katoen en Nu. Van allerlei kanten werden
fraaie voorwerpen, foto’s e.d. aangedragen. Ook is er een mooie presentatie over Bolk te bewonderen.

Op het laatste moment werd er nog een jasje binnen gebracht dat speciaal gemaakt was voor Johnny Bolk
toen hij nog een kereltje van vijf was. Johnny , die naast zijn rol in het bedrijf ook volkzanger is grapte nog
even dat hij er toch echt niet meer inpaste.
Het Huis van Katoen is erg blij met deze expositie, waar hopelijk vele bezoekers op afkomen. Ze krijgen
van de familie Bolk als cadeau een fraaie flatscreen. Het Huis van Katoen en Nu is geopend van woensdag
tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur.


Voorleeswedstrijd Almelo

Zaterdag 3 februari vond in Bibliotheek Almelo de Voorleeswedstrijd plaats. Deze werd alweer
voor de 25e keer georganiseerd en we zijn blij dat er ook dit jaar weer veel voorlezers van de
Almelose scholen mee hebben gedaan.
De winnaar van de middag sessie is Elias Luiten van basisschool De Fakkel en Imke van der Klamp
van basisschool Stephanusschool uit Bornebroek won ’s avonds de eerste prijs.
In totaal gingen er 19  kinderen de strijd aan en dit gebeurde in 2 sessies met dus bovenstaande
2 winnaars die doorgaan naar de regionale voorleeswedstrijd op zaterdag 14 maart in Bibliotheek
Tubbergen.


ALMELO, 30 januari 2018 - TEKST: DE ROSKAM

Afbouw gemeenschappelijke regeling Soweco; vastgoed te koop

De gemeenteraden van Almelo en de omliggende gemeenten zullen overgaan tot de ontmanteling van de
sociale werkvoorziening Soweco in zijn huidige vorm. De verantwoordelijke wethouders zijn al akkoord,
maar instemming van de raden is noodzakelijk.
De gemeenschappelijke regeling der zes gemeenten wordt ontbonden en er blijft dan een bedrijf over
dat als 'maatschappelijke onderneming' in principe op eigen benen moet staan.  De bedoeling is al het
vastgoed af te stoten.
Zie voor meer: http://ow.ly/grTk30i4Ewv


Zwolle/Almelo, 29 januari 2018

Marinus Trommel uit Almelo naar Provinciale Staten


Marinus Trommel, Groen Links Foto: GL

In de Statenvergadering van woensdag 31 januari zal Marinus Trommel uit Almelo als burgerlid
voor GroenLinks Overijssel worden geïnstalleerd.
Marinus Trommel is geen onbekende in de politiek. Hij is 12 jaar raadslid geweest als
fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeente Almelo in de periode 1994-2006. De provinciale
politiek heeft hij altijd met belangstelling op afstand gevolgd. Hij heeft een groene achtergrond. Als
groenontwerper is hij werkzaam geweest bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Almelo, bij
de Grontmij in De Bilt en het sociaal werkvoorzieningsschap Soweco in Almelo.
Hij noemt zichzelf een pionier en is betrokken geweest bij de oprichting van de Voedselbank
in Almelo en een bijbehorend moestuinproject. Ook is hij initiatiefnemer van het realiseren van
een Repaircafé, de stichting ‘Duurzaam Almelo’, het duurzaam CPO (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap) woonproject ‘Hof van Heden Almelo’ en momenteel van een inloop- en
ontmoetingsplek het ‘Noaberhoes Windmolenbroek’ bij het winkelcentrum ‘De Gors’ in Almelo.
Marinus zal GroenLinks als burgerlid vertegenwoordigen in de commissie ‘Landbouw en Natuur’.
Op onderdelen zal hij ook de GroenLinks Statenleden Robert Jansen en Kees Slingerland zo
nodig vervangen in andere commissies.


Almelo, 29 januari 2018

De Gravenruiters krijgt zadel van Johanna Kinderfonds


Foto: De Gravenruiters

Gretta blij met nieuw zadel Gretta is een Fjorden pony die op jonge leeftijd bij De Gravenruiters
is komen wonen. Gretta is succesvol opgeleid om kinderen en jongeren met een beperking
paard te laten rijden. Daarmee zorgt Gretta voor veel plezier en geluk bij jonge mensen die
weinig andere mogelijkheden hebben om te bewegen.
Talent ontwikkelen Net zoals de ruiters bij De Gravenruiters heeft Gretta veel talenten die ze
graag verder wil ontwikkelen. Daarvoor was een nieuw zadel nodig dat goed op haar rug past
en stevigheid biedt aan de ruiters.
Johanna Kinderfonds Hulp van het Johanna Kinderfonds bood uitkomst.
Het Johanna Kinderfonds onderschrijft de voordelen van het paardrijden voor kinderen en
jongeren met een lichamelijke beperking. Het Johanna Kinderfonds zag de talenten van Gretta
en de mogelijkheden die Gretta en De Gravenruiters bieden aan deze jonge ruiters. Het zadel
voor Gretta is door het Johanna Kinderfonds gefinancierd. Met een passend zadel kan Gretta
meerwaarde toevoegen aan het leven van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking.
Aangepast paardrijden
Voor mensen met een beperking is Aangepast paardrijden een waardevolle manier van
beweging ontspanning en therapie. Met behulp van vele gemotiveerde vrijwilligers,
deskundige instructrices en jarenlange ervaring laten De Gravenruiters mensen met een
beperking genieten van het contact met paarden. In het aanbod staan de mogelijkheden
en behoeften van de ruiter centraal. De inzet van paarden, andere dieren en het buiten
actief bezig zijn, heeft een positief effect op het fysieke en mentale welzijn van de ruiter.
Ook met een beperking, heb je bij De Gravenruiters de teugels in handen.

De Gravenruiters
De Gravenruiters zet zich in voor mensen met een beperking. Naast Aangepast paardrijden
zijn er diverse andere mogelijkheden op de manege van De Gravenruiters. Zoals leren Mennen
in onze aangepaste menwagen, Huifbedrijden of Dagbesteding. Benieuwd wat jij kan doen,
kijk op www.degravenruiters.nl voor meer informatie of stuur een e-mail naar
info@degravenruiters.nl.
De Gravenruiters bedankt het Johanna Kinderfonds voor haar ondersteuning. Samen zorgen
we voor meer geluk in het leven van mensen met een beperking.


ALMELO, 27 januari 2018  – TEKST: DE ROSKAM

Begeleid wonen voor jongeren in voormalige dansschool Almelo

In het pand van de voormalige Dansschool Veenstra aan de Sesastraat in Almelo worden
appartementen gebouwd voor begeleid wonen voor jongeren. Het gebouw van de dansschool,
die eerder dit jaar na ruim tachtig jaar ophield te bestaan,is gekocht door projectontwikkelaar
Weghorst uit Wierden en andere investeerders, onder wie zijn kompanen Maassen van den Brink
en Reesink.
De bedoeling is zo snel mogelijk na de benodigde wijziging van het bestemmingsplan met de
verbouwing te beginnen. Het gaat om een vorm van begeleid wonen van de Stichting
Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV) die zich richt op jongeren van zestien tot 25 jaar
die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of
(licht) verstandelijke beperking.

Zie voor meer: http://ow.ly/3H3730i1Url


Almelo, 26 januari 2018 TEKST: HART VAN ALMELO

 Mozaïeken  Kapbaargtunnel ernstig beschadigd

Bij het terugplaatsen van de panelen aan de wanden van de Mans Kapbaargtunnel in de
Wierdensestraat blijken veel mozaïeken ernstig te zijn beschadigd. Er zijn stukken van voorstellingen
weggevallen, gebroken of anderszins aangetast.
De gemeente Almelo besteedde het terugplaatsen van de mozaïekpanelen uit aan een aannemer.
Volgens beeldend kunstenaar en informeel Kapbaarg-beschermheer Iwan Veneman, onder wiens
leiding de panelen werden gemaakt én geplaatst, is de oorzaak óf foute opslag ten tijde van de
tunnelrenovatie óf een onzalige wijze van terugplaatsing. Veneman is zelf bezig met het voorbereiden
van het afsluitende deel van de tunnelwanden waar nog mozaïekpanelen moeten komen, de laatste fase.
De opdracht daarvoor heeft hij recent gekregen. 'Dat is mooi, maar Ik heb hier al huilende vrijwilligers
gehad die zien wat er met de bestaande panelen is gebeurd.’

Zie verder: Hart van Almelo


Almelo, 26 januari 2018 TEKST: DE ROSKAM

Jannie Vleerbos nieuwe voorzitter Stichting Almelo Promotie

Het bestuur van Stichting Almelo Promotie (SAP) heeft Jannie Vleerbos benoemd als nieuwe voorzitter.
Ze volgt schooldirecteur Jan van Schilt op die sinds 2015 het voorzitterschap vervulde en op zijn beurt de
fakkel overnam van notaris Egbert Willems.
Van Schilt treedt per 1 februari terug omdat hij kandidaat-raadslid is voor het CDA in Almelo.
Vleerbos is sinds de oprichting in 2011 bestuurslid van SAP en volgens een juichend persbericht blij met
de benoeming. ‘Ik voel me betrokken bij Almelo en haar inwoners. Als voorzitter kan ik een positieve
bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van Almelo en de mooie evenementen in onze stad’ jubelt
Vleerbos. Ze is sinds kort voorlichter bij de Ziekenhuis Groep Twente, was daarvoor werkzaam bij Soweco
en doe de public relations van de Profronde Almelo.
Door haar benoeming als voorzitter van SAP stopt zij als bestuurslid van het Historisch Festival Almelo.


Almelo, 25 januari 2018

Gevoelige tik college Almelo; fusie SAP en CAA in centrum ketst af


         Alex Langius, wethouder                        Jan van Schilt, SAP                      Gerrit van Woudenbergh CAA

Het college van burgemeester en wethouders in Almelo stuurt aan op een samensmelting
van Centrum Almelo Actief (CAA) en de Stichting Almelo Promotie (SAP,) maar de gemeenteraad
steekt een stokje voor.
Er zou namelijk geen enkel probleem mee worden opgelost, maar integendeel wel problemen mee
worden gecreëerd.
Het college stelde deze week bij monde van wethouder Langius voor om beide 'belangrijke stakeholders
in de binnenstad' te dwingen tot een juridische eenwording.
De nederlaag van Langius tekende zich al af toen de voorzitters Van Schilt van SAP en Van Woudenbergh
van CAA opmerkten dat wat hen betreft een samengaan/fusie overbodig is.
Zie ook: http://ow.ly/34vP30hZ8JP


Almelo, 23 januari 2018

Almelose partijen in debat over sport.

Almelo, 23 januari 2018 - Welke kijk hebben politieke partijen op sport? Maandagavond werd
door Sportbedrijf Almelo het sportdebat georganiseerd in de IISPA te Almelo. In aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 kregen politieke partijen de kans om in debat
te gaan over de wijze waarop sport volgens hen een bijdrage aan de samenleving dient te
leveren.
Na het optreden van Chelsea Oost werd het debat geopend door Erik Busscher, directeur
Sportbedrijf Almelo. Vervolgens namen Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij
NOC*NSF, en Hack Goettsch, directeur Sportservice Overijssel, de presentatie over.
Maar liefst veertien politieke partijen waren aanwezig om zich te beraadslagen over stellingen
met betrekking tot beleid, budgettering, privatisering van de buitensport, professionalisering
van sportverenigingen en het investeren in combinatiefunctionarissen in het onderwijs.

“Sport is meer dan spel alleen.” Kenmerkend aan de avond was dat alle partijen eensgezind
waren over het belang van een Almeloos sportbeleid. Alle partijen zien sport als een belangrijk
middel en erkennen dat dit middel effectief ingezet moet worden. Over de invulling van het
beleid waren de meningen verdeeld, waarbij met name de budgettering een barrière vormde
tussen de aanwezige partijen. Onder andere Leefbaar Almelo, VVD en D66 waren van mening
dat er budgetten vanuit andere beleidsterreinen (o.a WMO, Welzijn, Zorg) ten goede moeten
komen aan sport, terwijl Democraten.Nu en CDA voorstander waren voor een open en
transparant sportbeleid waarbij het bedrag uit één duidelijk budget moet komen.
Met veel plezier kijkt Sportbedrijf Almelo terug naar een geslaagd en informatief sportdebat,
waarmee sport weer op de kaart is gezet.


Almelo, 22 januari 2017

Winnaars Almeloquiz


Foto: Proeflokaal België

Zondagavond in Proeflokaal België werd gestreden om wie er het meest van onze mooie stad weet.
Hans Holtmann had weer een super mooie en moeilijke quiz gemaakt. De winnaars van de avond
met 2 punten verschil was het team Wim Dommerholt en Ugur Cete.
Volgend jaar is er zeker weer een quiz, iedereen bedankt voor het meedoen.
De 1e plaats was een bon van The Shamrock en een boek van het Verzet Kraakt door Hans Holtmann.
Almelo, 20 januari 2018

Almelo Allee deelt cheques uit aan goede doelen

Max van Rechteren, voorzitter van de Stichting Almelo Allee mocht aan Anton Sjoers van het
jeugdsportfonds 550 euro uitdelen. Nel Nienhuis van het ZGT kreeg namens de Almeloopers
850 euro voor het nieuw te vormen inloophuis voor kankerpatiënten in het ZGT. Beide instanties
zijn blij met de bedragen. Van Rechteren gaf aan dat Almelo Allee in de voorgaande edities steeds
in kracht is gegroeid, maar dat de uitgangspunten te weten het verbinden van stad en platteland en
het letterlijk in beweging krijgen van alle Almelo’s nog steeds van het grootste belang zijn.


Nel Nienhuis van stichting Inloophuis in haar handen  een Cheque van 850 euro.

Nel Nienhuis vertelde dat in 2018 de opening van het Inloophuis binnen het ZGT gerealiseerd gaat
worden. Irene ten Seldam heeft ook zitting in het bestuur van het nieuw te vormen inloophuis en ook
zei kon toezeggen dat het Inloophuis nog dit jaar geopend wordt. Anton Sjoers gaf aan dat al heel
veel Almelose kinderen kunnen sporten dankzij het Jeugdsportfonds. Hij hoopt dat daar komend jaar
nog meer kinderen bij komen, want de drempel om zich aan te melden is voor veel families nog
steeds hoog. Elke drie jaar worden controles uitgevoerd om misbruik van het fonds te voorkomen,
gelukkig komt dat weinig voor.
De stichting Almelo Allee, stond even stil bij Ben Hulshof, de zo plotseling overleden grote aanjager
van de Almelo Allee. De voorbereidingen voor het nieuwe evenement dat dit jaar voor de vijfde keer
wordt gehouden, zijn al weer in volle gang. Op 30 september vindt de komende editie van 2018 plaats.
Er hebben bestuurswisselingen plaats gevonden. Hans Brouwers is nu de nieuwe woordvoerder en
Diane Stielstra is de nieuwe secretaresse en neemt de pr voor haar rekening.


ALMELO, 20 januari 2018 - TEKST: DE ROSKAM

T-Port Logistic Campus vanwege arbeidskrachten en infrastructuur naar Almelo

De projectontwikkelaar Heylen is op het XL Park Twente bij Bornerbroek in Almelo begonnen met de
verrijzenis van een gebouwenconglomeraat van achttien hectare dat T-Port Logistic Campus Almelo
gaat heten. Er kunnen grote en kleinere logistieke bedrijven worden gevestigd. Naar verwachting levert
dit in de regio Almelo/Twente zo'n duizend banen op.
Twente kan volgens Heylen als logistieke hotspot de opvolger van Venlo zijn, vooral vanwege voldoende
arbeidspotentieel, maar ook met snelwegen en waterwegen (terminal) in de buurt.
Ook spoorverbindingen en luchthaven in de nabijheid worden pluspunten genoemd.

Zie voor meer: http://ow.ly/nU2W30hTc7K


AkzoNobel Salt in Hengelo besteedt logistiek uit aan Bolk in Almelo

Het transportbedrijf Bolk gaat de logistiek verzorgen voor het zoutbedrijf Salt Specialties van
AkzoNobel te Hengelo. AkzoNobel produceert in Hengelo verpakt zout en zoutproducten ten
behoeve van zowel consumenten als industrie. Om de vervoersstromen te optimaliseren en te
verduurzamen heeft AkzoNobel een overeenkomst gesloten met Bolk, mede-eigenaar van de
nabijgelegen multimodale terminal CTT.

Zie voor meer: http://ow.ly/26Tm30hSrc6


ALMELO, 19 januari 2018 -TEKST: HART VAN ALMELO

Onrust en geruchten over bestemming jeugd en zorg Dansschool Veenstra

 In het pand van de gesloten Dansschool Veenstra zou op termijn een zorg-gerelateerde jongerenvoorziening
worden gerealiseerd.
Over het hoe en wat bestaat geen duidelijkheid, de gemeente Almelo laat weten 'formeel geen reactie' te
kunnen geven. In de buurt bestaat onrust. Omwonenden schreven al een brief aan het gemeentebestuur,
maar horen in dit stadium niets van overheidswege.
Er gaan wel geruchten dat het de bedoeling zou zijn 'iets te ondernemen in de sfeer van jeugd en zorg', maar
zekerheid hebben de verontruste omwonenden daaromtrent niet. Het pand zou met deze optie tot bestemming
zijn verkocht.
De fameuze dansschool sloot vlak voor de kerst na ruim tachtig jaar
Zie voor meer: Hart van Almelo


ALMELO, 18 januari 2018 -  TEKST: DE ROSKAM

Overijssel zet Borne aan de kant voor 'bovenregionale belangen'

Vlak over de grens met Almelo speelt zich een meststrijd af, waarbij de provincie Overijssel
de gemeente Borne buitenspel zet.
De provincie Overijssel wil wel in gesprek blijven met de gemeente Borne over de bouw
van een mestvergister op de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt te Zenderen, zolang
de uitkomst maar vaststaat: de vergistingsinstallatie moet er namelijk hoe dan ook komen,
punt uit. De gemeenteraad van Borne is tegen de bouw van de ‘mestfabriek’ tussen Borne
en Almelo, net als veel inwoners van de gemeente, met name van het kerkdorp Zenderen.
Zie voor meer: http://ow.ly/M9hh30hQzbn


Almelo, 17 januari 2018

Roos van de PvdA voor vrijwilligers ZGT

De vrijwillige gastenbegeleiders van het ZGT Almelo hebben de Roos van de PvdA Almelo gekregen.
De gastenbegeleiders helpen patiënten en hun gasten op weg in het ziekenhuis.
In totaal staan zo’n zestig vrijwilligers klaar om patiënten van het ZGT te ontvangen. Zij zijn actief
binnen de interne gastenbegeleiding, wijzen mensen de weg en brengen mensen die slecht ter been
zijn met een elektrisch wagentje naar de plek waar ze moeten zijn.

Metje Kuiper, kandidaat-raadslid voor de PvdA Almelo, reikte de roos dinsdag 16 januari uit,
en trakteerde de vrijwilligers op een lekkere taart. "Ik heb zelf gemerkt hoe waardevol de vrijwillige
gastenbegeleiders zijn. Mijn moeder heeft regelmatig een afspraak binnen het ZGT en omdat zij zelf
niet zo ver kan lopen maakt ze graag gebruik van het elektrische wagentje. Dan is het goed om te zien
hoe deze groep vrijwilligers voor de patiënten klaar staan. Een welverdiende roos!"


ALMELO, 15 januari 20`8 - TEKST: DE ROSKAM

Wilders presenteert PVV-lijsttrekkers in vier Twentse gemeenten


Erik Veltmeijer, Sebastiaan Stoteler, Geert Wilders, Jordi Rietman en Jan Willem Elferink.

De lijsttrekkers van de PVV voor de raadsverkiezingen in Almelo, Enschede, Hengelo en
Twenterand zijn vandaag gepresenteerd. De beweging van leider Wilders doet in deze
vier Twentse gemeenten - voor het eerst - mee aan de verkiezingen voor het eerst mee
aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Sebastiaan Stöteler op is de lijsttrekker in Almelo, de rest van de lijst wordt later bekend.

In Enschede trekt Jan Willem Elferink de lijst, in Hengelo is Jordi Rietman de voorman en
het zittende statenlid Erik Veltmeijer uit Vroomshoop is zoals verwacht aangewezen als
lijsttrekker in Twenterand.

De presentatie der Twentse voorlieden vond vanmiddag plaats in het provinciehuis te Zwolle,
alwaar de vier lijsttrekkers ook met Wilders op de foto gingen.

In Enschede trekt Jan Willem Elferink de lijst, in Hengelo is Jordi Rietman de voorman en het
zittende statenlid Erik Veltmeijer uit Vroomshoop is zoals verwacht aangewezen als lijsttrekker
in Twenterand.


Almelo, 10 januari 2017

Bouwmensen Twente presenteert Nieuwe studie tot restauratiemedewerker

Bouwmensen Twente Almelo, het opleidingsbedrijf voor de bouw van de aannemersbedrijven uit
Almelo en omliggende gemeenten, gaat dit jaar het aantal opleidingen uitbreiden. Naast de bekende
opleidingen tot timmerman, metselaar en tegelzetter en de relatief jonge studie tot wandensteller,
komt er een één-jarige avondstudie restauratietimmerman en -metselaar bij. De theorielessen van
die nieuwe restauratieopleiding neemt het ROC van Twente voor haar rekening. Alle details over de
nieuwe opleiding worden bekend gemaakt op de Open Dag van Bouwmensen Twente Almelo, op
dinsdag 23 januari.

Lees verder

AADORP/AMELO, 10 januari 2018 - TEKST: ROSKAM

Breed verzet tegen negentienduizend vleesvarkens in Aadorp

 In de eerste debatten over een verdrievoudiging van de varkenshouderij van de familie Dekker
aan de Schout Doddestraat draaide het vooral om de intentie van een raadsbesluit van ruim een
jaar geleden.

Volgens wethouder Ten Seldam gaat het bij het bedrijf van Dekker niet om een nieuwvestiging,
maar om een uitbreiding die om economische redenen nodig zou zijn.
Zie ook: http://ow.ly/L0ZO30hGltB


Almelo. 9 januari 2018

Opbrengst tomatensoepactie SP naar De Eethoek


Foto: SP

De SP in Almelo heeft tijdens de kerstmarkt hun tomatensoep in de verkoop gedaan. De opbrengst daarvan
werd aangeboden aan Stichting de Eethoek. Tijdens de ledenvergadering werd de cheque overhandigd.

Lijsttrekker Gezina van der Ven:' Stichting de Eethoek doet veel meer dan de twee maaltijden per week,
ze signaleren en lossen de eerste noden op. Ook geven ze Almelo de kans om Almeloërs te helpen.
Hoewel ik het verschrikkelijk vind dat ze nodig zijn ben ik ze heel dankbaar voor het werk dat ze doen.
Vandaar dat we deze opbrengst, als waardering, graag schenken.'


Almelo/Hilversum, 8 januari 2017

Nieuwsuur komt naar gemeente Almelo

De gemeente Almelo staat de komende twee weken, van 15 tot 26 januari, centraal in de
uitzendingen  en op de website van het televisieprogramma Nieuwsuur (NOS/NTR). De
actualiteitenrubriek strijkt in de gemeente neer met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen
van 2018. Na Schiedam, Bergen en Deurne is Almelo de vierde ‘standplaats’ van waaruit verslag
zal worden gedaan in de serie  ‘De onderstroom-Nieuwsuur in de gemeente’.
In deze serie gaat verslaggever Jan Eikelboom het land in, om vanuit
verschillende standplaatsen verslag te doen van wat er leeft op lokaal niveau.
Hij trekt van stad naar dorp, van plattelandsgemeente naar probleemwijk, om zo
de stemming te peilen in het land. Nieuwsuur geeft daarmee een vervolg aan de
succesvolle serie ‘Buiten het Binnenhof’, die begin dit jaar werd uitgezonden
in aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen.

‘De Onderstroom’ wil laten zien wat er leeft in de wijken: waar lopen mensen
in hun dagelijks leven tegenaan en hoe springt de overheid daarmee om? Lokale
verhalen die illustratief zijn voor landelijke thema’s als de leefbaarheid van
de wijken, de gevolgen van de decentralisaties en de kloof tussen burger en
bestuur. Daarbij signaleert ‘De Onderstroom’ niet alleen problemen, maar kijkt
ook welke oplossingen overheden en burgers daarvoor aandragen.

Vanuit iedere standplaats doet Nieuwsuur twee weken lang verslag met
reportages op sociale media, internet en televisie. In Almelo zal onder meer
aandacht worden besteed aan armoedeproblematiek en de grote Turkse gemeenschap
in de stad. Inwoners van Almelo kunnen zich met hun eigen verhalen melden via
[onderstroom@nieuwsuur.nl][2]. Nieuwsuur wordt dagelijks uitgezonden op NPO 2,
om 22.00 uur.

onderstroom@nieuwsuur.nl


Almelo, 4 januari 2018

Roggekamp Peitsch keert record bedrag uit voor kinderen in Almelo
Fonds wil in 2018 nog meer initiatieven belonen

De Almelose stichting Roggekamp Peitsch Fonds heeft in 2017 een recordbedrag beschikbaar
gesteld aan een groot aantal organisaties en instellingen in de stad dat zich bezighoudt met kinder-
en jeugdactiviteiten. Er werd bijna €50.000.00 uitgekeerd en voor dit jaar is al meer dan €10.000
euro aan financiële steun toegezegd. Het fonds hoopt in 2018 nog meer dan een halve ton uit te
kunnen keren en gaat daarvoor meer de publiciteit zoeken en de social media inzetten.
Roggekamp Peitsch Fonds is een Almelo’s fonds met een eigen vermogen dat ook schenkingen,
erfstellingen, legaten en andere giften mag accepteren. De rente die het fonds jaarlijks krijgt, keert
het uit aan tal van projecten, activiteiten en initiatieven op het gebied van onderwijs, vorming, opvang,
sport, spel en vrijetijdsbesteding voor kinderen in Almelo.
Foto: beschikbaar gesteld door www.geleraaf.nl

Lees verder

ALMELO, 3 januari 2018 - TEKST: DE ROSKAM

PvdA in Almelo wil inzet gemeente huisvesting Eethoek in Almelo

Er moet op korte termijn vervangende ruimte komen voor Stichting de Eethoek in Almelo en de
raadsfractie van de PvdA vindt dat daar een taak voor de gemeente ligt. Elke dinsdag en vrijdag
koken vrijwilligers een gezonde warme maaltijd voor mensen die dat – om wat voor reden dan
ook - nodig hebben.
De Eethoek maakt hiertoe gebruik van een ruimte in het gebouw van de Speeltuinvereniging
’t Nieuwland, maar moet daar weg omdat de vereniging de betreffende ruimte in het gebouw
aan de Steffensweg in de wijk Nieuwland nodig heeft voor andere activiteiten.

Zie voor meer:  http://ow.ly/qYT330hyFDw


Almelo. 2 januari 2016

Brandweer blust brand in chinees restaurant Almelo.


Foto PersfotografieHollandservice

De brand die tegen negen uur 's avonds uitbrak in de keuken woede in
de afzuiginstallatie en was voor de brandweer moeilijk bereikbaar. Er
is dan ook een hoogwerker in gezet om de brand aan de achterzijde op
het dak van het pand te  bestrijden. Het personeel en de aanwezige
bezoekers zijn geëvacueerd en opgevangen bij een andere horeca
gelegenheid. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.

De brand trok zeer veel bekijks. De politie heeft een deel van de
straat afgezet zodat de brandweer hun werk kon doen. Het blussen van
de brand heeft enige tijd geduurd. Het is onbekend wanneer het
restaurant weer open gaat.


ALMELO, 30 december 2017 – TEKST: DE ROSKAM

Langius beste bestuurder Almelo, Van Wijk tweede in Top 25 van Twente

In de jaarlijkse Top 25 van Twentse bestuurders staan twee wethouders van Almelo en, zij het kielekiele,
burgemeester Gerritsen, op plek 25. De wethouders Langius en Van Wijk staan derde respectievelijk zestiende.
Wethouder Cornelissen is uit de lijst verdwenen, Ten Seldam heeft er nooit ingestaan en ook dit jaar niet.

De jaarlijkse verkiezing van de beste (gemeente)bestuurder van Twente door de Roskam is dit jaar gewonnen
door de Enschedese wethouder Eerenberg.  Vorig jaar werd de D66-wethouder en loco-burgemeester al tweede.
Ook in zijn partij geldt Eerenberg landelijk als een belofte voor de toekomst.

De winnaar van vorig jaar, burgemeester Nauta der gemeente Hof van Twente, maakt nog wel deel uit van de
Top Zeven met en mooie vijfde plek. Minstens zo opvallend is de comeback van wethouder Binnenmars van
Twenterand, met een vierde plek weer terug in de lijst. Hij werd in 2013 uitgeroepen tot de beste bestuurder
van Twente.
Wat sterk opvalt is dat op Nauta na de burgemeesters in Twente er steeds minder vertegenwoordigd zijn en
dat vrouwelijke bestuurders in vergelijking met de mannelijke met het jaar beter presteren.

Zie voor meer http://ow.ly/Scrq30huCqW


Almelo, 30 december 2017

En dat gaat allemaal de lucht in

Er werd heel wat vuurwerk verkocht in Almelo vooral sierwerk en vuurpijlen het knallen wordt elk jaar minder.
Dus op oudejaarsavond vooral naar de lucht kijken.
Oordoppen en een vuurwerkbril zijn geen overbodige attributen.


ALMELO, 29 december 2017 -TEKST: DE ROSKAM

Zeven kanshebbers bij verkiezing Beste Bestuurder Twente 2017

Eén van de kanshebbers om 'Beste Bestuurder van Twente 2017' te worden is wethouder Langius,
die in Almelo over Economie en Financiën gaat. Het betreft de jaarlijkse verkiezing van de Roskam.
Er zijn nog zeven bestuurders over, onder wie behalve Langius ook twee eerdere winnaars:
burgemeester Nauta der gemeente Hof van Twente (vorig jaar) en wethouder Binnenmars van
Twenterand (in 2013). Het is nog niet eerder gebeurd dat een Twents bestuurder twee keer won.

Wethouder Alex Langius staat op de derde plaats van de beste bestuurders van Twente.

Zie ook: http://ow.ly/EOlJ30htyvx


Almelo, 26 december 2017

Leegstaand Schuttevaer in Almelo na jaren weer gevuld


Foto: Coen Mulder

Het is hoofdhuurder Stichting Thuisteam Twente gelukt om binnen een half jaar volledige
invulling te geven aan het al jaren leegstaande gebouw ’t Schuttevaer aan de Schuttenstraat
in Almelo. Hiermee komt een einde aan een grote, storende, lege plek in de Almelose binnenstad.
Thuisteam Twente, een innoverende en kleinschalig georganiseerde thuiszorgorganisatie,
werkzaam in de oude ‘gemeentekring Almelo, wist samenwerkingspartners te verleiden om
mee te doen. Vanaf 1 januari vullen, naast Thuisteam Twente, ook Inloop aan de Aa,
SchuldHulpMaatje, de kleedhoek van de Eethoek, Steungezin.nl/Almelo, de Praktijk voor
Coaching en Creativiteit, Rchtng, Moab Administraties en Yief Goed Verzorgd – Beter Gevoel,
’t Schuttevaer.

Lees verder

Almelo/Iserlohn 23 december 2017

Succesvol optreden van De Schelle Vissen in Duitsland

Het Almelose Viswijvenkoor de "Schelle Vissen" heeft een zeer succesvol optreden gehad in
de contactstad van Almelo in Duitsland, Iserlohn.
Samen met de Romantic Sailers uit Iserlohn hebben ze een avondvullend optreden verzorgd
voor een uitverkochte zaal in het parktheater.

Reportage volgt.


Almelo, 22 december 2017 TEKST: DE ROSKAM

Wilders maakt deelname PVV aan raadsverkiezingen Almelo bekend

ALMELO - Het staat nu vast dat de PVV deelneemt aan de verkiezingen in Almelo. Dat heeft partijleider
Wilders bekendgemaakt. Bij de landelijke verkiezingen behaalde de PVV twintig procent van de stemmen.

Zie voor meer: http://ow.ly/CaU530hoB8K


Almelo, 22 december 2017

Hof van Heden samen met Knarrenhof

De vereniging Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo werkt nu samen met de Stichting Knarrenhof
Nederland en ziet goede mogelijkheden om haar woonproject ‘Hof van Heden Almelo’ te realiseren
op het Indiëterrein bij de stoftoren in Almelo. Nog in maart 2018 willen wij tot een haalbaar plan komen.

Door samenwerking met Knarrenhof hebben we nu professionaliteit en financieringsmogelijkheden
aan tafel. Recent werd Knarrenhof in de Tweede Kamermotie Dik-Faber zelfs nog genoemd als
landelijk voorbeeld van innovatief wonen. In Zwolle is het eerste Hof al opgeleverd en op diverse
plekken worden meergeneratiehofjes gemaakt voor mensen van 20 tot 90 jaar.

Lees verder

Almelo. 21 december 2017

Boa’s in dienst bij gemeente

Elf Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) diebij Stadstoezicht B.V. werkten, kwamen op
donderdag 21 december in dienst bij de gemeente Almelo. Eric Littooij, directeur van Stadstoezicht,
droeg zijn personeel tijdens een korte ceremonie over aan burgemeester Arjen Gerritsen.


Almelo, 18 december 2017

Meer deelnemers aan algemene herdenking Begraafplaats en Crematorium

Er was muziek, toespraken, gedichten en iedereen kon een kaars krijgen om bij het graf van een familielid
of zomaar bij een willekeurig graf te zetten.
Deze plechtigheid trekt elk jaar meer deelnemers naa begraafplaats het Groenedael en naar het crematorium


ALMELO/BORNERBROEK, 16 december 2017 - TEKST: Hart van Almelo

Kans groot op nieuwe rechtsprocedures voor XL Park

De bezwaren vanuit met name Bornerbroek tegen aanpassingen van het bestemmingsplan en
het beeldkwaliteitsplan voor XL Park zijn niet van tafel na gesprekken met wethouder Ten Seldam.
Toch stelt de wethouder de gemeenteraad voor de wijzigingen vast te stellen.
Het aanvankelijke begrip voor de bezwaren van de VVD in Almelo oogstte veel ondernemerskritiek.
De bezwaarden willen dat (bijna) alle bouwhoogtes intact blijven, ook de indeling in
milieucategorieën dat alle zichtlijnen dicht worden geplant en bestaande groenbeplanting gehandhaafd.
'We trokken de conclusie', zegt de wethouder 'dat er geen gemeenschappelijke deler bestaat.’
Dit betekent vermoedelijk dat de bezwaarde Bornerbroekers weer gerechtelijke wegen gaan
bewandelen als de gemeenteraad van Almelo instemt.
Zie ook Hart van Almelo.


Almelo, 15 december 2017

Stadt Almelo 2 verlicht voor anker voor het stadhuis

De historische Almelose praam is feestelijk verlicht en ligt te pronken in het kanaal voor hert Stadhuis en
zal daar tot 29 december blijven liggen.


ALMELO, 15 december 2017 – TEKST: DE ROSKAM

VVD-burgemeester legt met Heracles-skybox VVD-besluit terzijde

De gemeente Almelo keert terug als skyboxhouder in het stadion van Heracles. Het huurcontract en
daarmee de vrede is donderdagavond getekend. Het gemeentebestuur betaalt 17.500 euro per seizoen
voor de gedeelde box inclusief de catering.
Op instigatie van de VVD, de partij van Gerritsen, besloot een meerderheid van de gemeenteraad twee
en een half jaar geleden om de huur van een skybox op te zeggen, tegen de zin van het college van
burgemeester en wethouders. Saillant is dat het college voor de hernieuwde huurrelatie met Heracles niet
met de gemeenteraad heeft overlegd, laat staan met de VVD.
Zie voor meer: http://ow.ly/i1Rb30heKgh


ALMELO, 12 december 2017 - TEKST: DE ROSKAM

Boomkamp lost Terpstra af als voorzitter Raad van Toezicht Dimence

Bij de Dimence Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met de hoofdveste in Almelo,
treedt beroepsbestuurder Boomkamp aan als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt per januari
de huidige voorzitter Terpstra op die om statutaire redenen per 31 december aftreedt. Net als Terpstra
is Boomkamp van huis uit onderwijzer/leraar, opgeklommen tot onderwijsbestuurder.
De benoeming bij Dimence valt naadloos samen met het afscheid van Boomkamp als voorzitter
College van Bestuur van de Saxion Hogeschool met de hoofdvestiging in Enschede.
Terpstra verlaat de Dimence Groep naar eigen zeggen ‘met een goed gevoel’.

Zie voor meer: http://ow.ly/OjoS30haBnD


ALMELO, 11 december 2017  – TEKST: DE ROSKAM

Deel van Soweco wordt deel van nieuwe 'onderneming'

Het dagelijks bestuur van Soweco hakt morgen de knoop door over de nieuwe constructie van de
sociale werkvoorziening in de subregio Almelo. De bedoeling is de gemeenschappelijke regeling
van de zes deelnemende gemeenten (Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand
en Wierden) los te koppelen van een zogenoemde maatschappelijke onderneming die met detachering
geld zou moeten verdienen.

Het bestuur onder voorzitterschap van de Almelose wethouder Cornelissen
moet deze knoop nog doorhakken.
Eerder bepleitten sommige gemeenten, voorop Rijssen-Holten, voor een complete ontmanteling van
de gemeenschappelijke regeling teneinde alle taken van Soweco onder te brengen in een volledig
private en zelfstandige onderneming die geld moet opleveren. Ook de afgelopen jaren waren er
 zware tekorten door de afbouw van rijkssubsidies voor sociale werkvoorziening.

Zie voor meer: http://ow.ly/AJAb30h8n5b


Almelo/Zwolle, 8 december 2017 - TEKST: DE ROSKAM

Lolkema beste speecher van finalisten in debatwedstrijd Overijssel

De vijftienjarige Sanne Lolkema van de scholengemeenschap Het Noordik te Almelo, eerder de beste
debater van Almelo, won vandaag bij de finale van een debatwedstrijd voor scholieren de prijs voor de
beste speech.
Tot beste debater werd de zestienjarige Puck Koning van het Carmel College Salland in Raalte
uitgeroepen.
De zevende editie van de Overijssel Debat Award vond plaats in het provinciehuis te Zwolle.

Zie voor meer: http://ow.ly/p8KH30h6s4J


Almelo, 8 december 2017

Democraten Nu klagen over welstandsbeleid

Volgens Democraten Nu gaat er iets niet goed in Almelo op het gebied van het welstandsbeleid.
"Ter illustratie leggen wij u achtereenvolgens drie voorbeelden van recente datum voor, te weten het pand
Engberts (GM, Niers), het Wetshuys (RM, gemeente) en de Nieuwbouw Urban Intrest aan de Galerij / Waagplein.
 
 

Waarom mag dit wel? (2017)
 
 

Waarom mag dit niet? (2017)

Lees verder op de politieke pagina

ALMELO, 7 december 2017 - TEKST: DE ROSKAM

Oproep huurdersorganisaties lasten sociale huizen Almelo te verlagen


vlnr: Harm Nieboer: Huurdersadviesraad STJA, Jan Kamst: Directeur St Joseph. Javier Cornelissen: Wethouder Almelo,
Peter van der Hout: Directeur Beter Wonen en Wim van der Elst: HPBW

De gemeente Almelo kan bevorderen dat de huurlasten van sociale woningen in de stad lager worden
door de WOZ-waarde te verlagen. Dat vindt voorzitter Nieboer van de huurdersvereniging van de
woningcorporatie Sint Joseph. Zijn collega Van der Elst die de huurdersbelangencommissie van
Beter Wonen voorzit pleit ervoor dat corporaties het automatisme van de jaarlijkse huurverhoging
loslaten.
Beide voorzitters van de huurdersorganisaties laten geen misverstand bestaan over hun intenties
dat de lasten aan de onderkant van de woningmarkt ter stede moeten worden gedrukt, zo bleek bij
de ondertekening van de zogenoemde prestatieovereenkomst 2018 met de gemeente Almelo en
de beide stedelijke corporaties.

Zie voor meer: http://ow.ly/cEdW30h5sSO


Almelo, 7 december 2017

Fotograaf Coen Mulder in het ziekenhuis

Coen Mulder, de fotograaf van de Twentsefotosite, verblijft op dit moment op het ziekenhuis en naar
het zich laat aanzien blijft hij daar nog zeker 2 weken. Coen hoopt met de kerst weer thuis te zijn maar
dat is nog niet helemaal zeker.
Hij heeft veel last van zijn been waar een infectie inzit. Welke,  zijn ze nog aan het onderzoeken.


TEKST: DE ROSKAM

CDA en SP verkiezen in Almelo voor andere leiders (en dus wethouders)

ALMELO – De wethouders Ten Seldam van het CDA en Cornelissen van de SP in Almelo zijn bij de
verkiezingen van volgend jaar maart voor een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad niet de
boegbeelden/lijstaanvoerders van hun partij.

Ten Seldam wil wel weer wethouder voor het CDA worden, maar geen zitting nemen in de
gemeenteraad. Ze staat op de veertiende plek, als lijstduwer, en er zijn andere kandidaten voor
het wethouderschap.
Bij de SP is de wethouder, Cornelissen, evenmin lijsttrekker, want dat is het net beëdigde raadslid

Van der Ven, tot voor kort statenlid voor de SP in Overijssel. Het is elders SP-gebruik dat lijsttrekkers
ook (kandidaat)wethouders zijn, zoals wethouder Ten Heuw in Hengelo.
Zie voor meer: http://ow.ly/JDzx30h4oCD


Almelo, 2 december 2017

Streekboeken worden goed verkocht voor Sinterklaas

Boeken over de lokale geschiedenis en streekromans worden goed verkocht in de aanloop naar
Sinterklaasavond
Peter van der Molen zat afgelopen zaterdag bij Broekhuis zijn laatste boek, "Leer mij Almelo kennen",
te signeren. Ook het boek van Albert Vondeling, "Zie ze bezig", ging vlot over de toonbank.


ALMELO, 1 december 2017 – TEKST: DE ROSKAM

Hulpgeld in kunsttunnel; projectleider/kunstenaar verbolgen

De gemeente Almelo wil geld uit de pot voor sociale projecten aanwenden voor de herrijzenis van
het stripverhaal over de avonturen van Mans Kapbaarg in de naar deze persoon genoemde tunnel
in de Wierdensestraat.
Dat is volgens beeldend kunstenaar Iwan Veneman ten eerste onjuist gebruik van geoormerkt geld
en ten tweede zal het de kwaliteit van het kunstzinnig verbeelde verhaal geweld aan doen.
Ambtenaren van de gemeente proberen hem al maanden zo ver te krijgen dat hij cliënten van
huporganisaties een spoedcursus geeft om hen de vanwege de renovatie van de tunnel verwijderde
en in een loods opslagen panelen van het stenen stripverhaal weer aan de wanden te bevestigen.

Zie verder: http://ow.ly/k0Nw30gXfdT


ALMELO/HENGELO, 1 december 2017 - TEKST/; DE ROSKAM

Europa komt met elf miljoen voor Twentekanaal en binnenhavens

De verruiming van de Twentekanalen’ en de opwaardering van de binnenhavens van Almelo en
Hengelo is voorgedragen voor een subsidie van elf miljoen. Dat heeft de Europese Commissie
de Regio Twente laten weten.
De regio Twente ligt als logistieke hotspot op de corridor van Engeland naar de Baltische staten,
die via de Rotterdamse haven richting Polen naar Helsinki loopt.  Het doel van het project ter
verbreding en verdieping der Twentekanalen over 33 kilometer is onder meer de binnenhavens
geschikt maken voor grotere schepen en het stimuleren van meer vervoer over het water. Hierdoor
vermindert het vervoer per truck over de weg. Dat vermindert files en uitstoot.
Volgens wethouder Bron van Twente, tevens ‘havenschepen’ van Twente is een langdurige lobby
vanuit de regio Twente nu met succes regio bekroond.
Zie voor meer: http://ow.ly/OiSZ30gWVZs


Almelo/Wierden, 1 december 2017

Kerstboom aan huis bezorgd – opbrengst voor het goede doel

De leden van Kiwanis Club Almelo bezorgen op zaterdag 9 december vers gezaagde Nordmann kerstbomen
aan huis/kantoor. Een boom kost € 35,00 en van dat bedrag gaat ruim € 20,00 naar het Kiwanis Kinderfonds,
bestemd voor kinderen uit minder kansrijke milieus. Bezorging is mogelijk in geheel Twente. Kijk voor meer
informatie op de website www.kiwanis.nl/almelo

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub, in het algemeen, is een club van
mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat
bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Bestellen kan via e-mail
kerstbomen@kiwanis.nl of telefonisch via 06 53658188


Almelo, 1 december 2017

EMS tekent contract met Benchmark Electronics


Eigen foto. Links: Herman Bartelink - Managing Director Benchmark Electronics
Midden: Gert Miedema - Managing Director EMS
Rechts: Leon Lagendijk - Managing Director ETC Nederland

EMS en Benchmark Electronics gaan samen flexibiliteit in supply chain voor hoogwaardige
assemblage vergroten
EMS heeft een nieuwe klant geworven: Benchmark Electronics. Nadat vandaag de contracten
getekend zijn, gaat EMS aan Benchmark cleanroom diensten met gekwalificeerd personeel ter
beschikking stellen, waarmee kan worden voldaan aan de sterk gestegen vraag naar hoogwaardige
assemblageservices.

Lees verder

Almelo, 30 november 2017

Sanne Lolkema wint debattenstrijd

Na verschillende voorrondes kwamen donderdagmiddag de zeven beste debaters naar het Stadhuis.
Het ROC, CSG het Noordik en Pius X hadden hele goede debaters gestuurd. Er werd vanaf 14.00 uu
r heel fel gestreden. Uiteindelijk was om 16.30 uur de winnaar bekend. Het is Sanne Lolkema geworden.
Ze wist haar goede argumenten op een hele rustige manier te presenteren.
 Na de eerste spannende ronde vielen helaas drie van de vier debaters uit. De vier die over bleven
waren Bruce, Sanne, Ben en Annemiek. Ze kreeg de vraag voor gelegd of elk jaar de raadsleden
opnieuw beoordeeld moeten worden. Ben en Bruce mochten dit voorstel met positieve argumenten
verdedigen en Annemiek en Sanne kwamen met argumenten om het voorstel te verwerpen. Er werd
een verhitte strijd gevoerd.  Waarbij de voors en tegens zo goed mogelijk onderbouwd werden.
Ook werden elkaars argumenten bekritiseerd. Uiteindelijk koos de jury twee debaters die mochten
strijden in de finale, waarbij Sanne als sterkste uit de bus kwam.


De zeven debaters, de jury en organisatoren. winnares
Sanne mag door naar de provinciale wedstrijd in Zwolle


Almelo, 30 november 1017

Huurdersorganisatie SHBW dringt aan op blijvende oplossing vochtproblemen


W. v/d Elst, Voorzitter SHBW

Het bestuur van de stichting Huurdersplatform Beter Wonen SHBW dringt er bij de directie van de woningbouw-
corporatie Beter Wonen op aan snel met blijvende oplossingen te komen voor het vochtprobleem waar veel
huurders al lange tijd mee kampen. Niet alleen in de Mennistenhoek, maar ook elders hebben huurders te
maken met optrekkend vocht en schimmelvorming in hun woning.
Veel huurders krijgen het advies goed te stoken en te ventileren, maar dat verklaart lang niet altijd waar het
overmatige vocht vandaan komt. Het is goed dat een onafhankelijk adviesbureau nu onderzoek gaat doen
naar de herkomst. Tegels en parket vervangen of opnieuw schilderen nemen de oorzaak tenslotte niet weg,
aldus de SHBW, die het vochtprobleem volgende week opnieuw zal aankaarten bij de directie van Beter
Wonen. Het bestuur van de SHBW gaat er daarbij voorlopig van uit dat het vochtprobleem, gelet op de
omvang ervan, niet alleen aan het woongedrag van de huurders kan liggen.


ALMELO, 28 november 2017 – TEKST: DE ROSKAM

Voormalig gemeentesecretaris hoog op lijst CDA in Almelo


Herman Geerdink (CDA)

De voormalige gemeentesecretaris Geerdink staat nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA.
Hij komt dus zeker in de gemeenteraad, mogelijk gaat hij zelfs op als kandidaat-wethouder, dicht bij
zijn oude werkplek, naast de huidige gemeentesecretaris Van Ardenne. Ook kan Geerdink de fractie
gaan leiden als de vigerende fractievoorzitter Zielman wethouder wordt.


Irene ten Seldam (CDA)

De huidige CDA-wethouder Ten Seldam wil wel weer wethouder worden, zo wordt gezegd, maar ze
zal geen zitting nemen in de gemeenteraad en staat op de veertiende plek, als lijstduwer. Gezien de
manier waarop ze veel dossiers bestierde is de kans op een verlenging van haar wethouderschap klein.


Ton Trienen (CDA)

Opvallend is ook de terugkeer van het ex-raadslid Trienen in de fractie, want hij staat op de zesde plek,
wat zomaar verkiesbaar kan zijn, als Trienen al niet op eigen kracht wordt gekozen.


Jan van Schilt (CDA)

Net voor hem staat voorzitter Van Schilt van de Stichting Almelo Promotie, in het dagelijks leven
onderwijsmanager bij het Bonhoeffer College in Enschede


Jan van Marle (CDA)

Op de lijst van het CDA staat verrassenderwijs ook de voormalige wethouder Van Marle van Financiën
(nummer elf) die ruim twee jaar terug vertrok doordat coalitiepartij D66 een motie ter afkeuring, die door
de oppositiepartij VVD zou worden ingediend, verklaarde te zullen steunen die daardoor een meerderheid
zou krijgen kreeg. Ook verdween daardoor D66-wethouder Bruggink die in Hengelo weer aan de bak kon
en daar nu een volgende periode als wethouder ambieert.


ALMELO, 28 - TEKST: HART VAN ALMELO

Artsen uit Rusland bij geriatrische traumatologie in ZGT

De specialisten in de geriatrische traumatologie van het ziekenhuis ZGT in Almelo hadden deze week
een bezoek uit Tatarstan (Rusland). De delegatie wilde meer weten over de behandeling van kwetsbare
oudere patiënten met een gebroken heup. In de delegatie zaten artsen van de ziekenhuizen van Kazan
en Naberezjnye Tsjelny.
Het bezoek stond in het teken van de uitwisseling van kennis en kunde over de geriatrische traumatologie,

zoals de zorg aan oudere patiënten met een gebroken heup. Jaarlijks breken bijna twintigduizend
ouderen in Nederland een heup. Naar verwachting zal het aantal oudere patiënten met botbreuken verder
toenemen. Daarom heeft de oudere en vaak kwetsbare patiënt met een botbreuk extra aandacht nodig.
Een delegatie van tien zorgprofessionals en afgevaardigden van andere zorggerelateerde instellingen uit
Tatarstan liet zich in Almelo voorlichten. 'We willen allemaal de oudere patiënt de best mogelijke zorg
leveren. Niet alleen hier in dit ziekenhuis, maar over de gehele wereld', zegt traumachirurg Han Hegeman.
'Samenwerking van specialismen en ziekenhuizen is hierbij essentieel.'

Hart van Almelo verschijnt later deze week


Hengelo, 28 november 2017

Meldpunt Zorg en Sociaal Domein van Zorgbelang Overijssel

Zorgbelang Overijssel heeft vanaf november 2017 een apart e-mailadres geopend voor meldingen rond
zorg en sociaal domein. Bij het Meldpunt kunnen alle inwoners van Overijssel anoniem hun ervaringen
melden rond alle aspecten van zorg, hulpverlening en/of ondersteuning. Zorgbelang verzamelt tevens
suggesties en ideeën over het regelen en uitvoeren van de zorg en/of ondersteuning.
De meldingen worden geanonimiseerd en opgeslagen in het registratiesysteem. Alle binnengekomen
meldingen worden gesorteerd per onderwerp en gebruikt voor signaleringsdoeleinden. Zorgbelang
Overijssel vermeldt periodiek de gemelde knelpunten via een nieuwsbrief. Signalen worden ook regelmatig
besproken met zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars etc.
U kunt uw melding sturen naar: meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl of melden via onze website
www.zorgbelang-overijssel.nl
Het Meldpunt is alleen bedoeld om de knelpunten en ervaringen te melden. Wenst iemand contact met
een van onze cliëntondersteuners, dan kan dit via  074-291 35 97, via e-mail adviespunt@zorgbelang-
overijssel.nl of via een contactformulier op onze website www.zorgbelang-overijssel.nl


ALMELO, 26 november 2017-  TEKST: DE ROSKAM

Almelose student valt in de prijzen vanwege ‘brandstudie’ bij Saxion


Hafid Lahmiym, directeur Michel Walhof en student Daniel Minnegal

De student Hafid Lahmiym uit Almelo van de Saxion Hogeschool in Enschede ontving deze week een
stimuleringsprijs voor zijn onderzoek naar het brandveiliger maken van een zorgcomplex dat moet
worden gerenoveerd.
Het is de derde keer dat de zogenoemde Aqua+-beurzen worden uitgereikt, mogelijk gemaakt door
de Rudolf Walhof Foundation. Het bedrijf ontvangt jaarlijks tweedejaars bouwkundestudenten voor een
demonstratie waarin de effectiviteit van sprinklers wordt getoond. Het enthousiasmeert studenten om te
kiezen voor een minor- of afstudeeronderzoek op het gebied brandveiligheid.
Hafid Lahmiym is daarvan een goed voorbeeld. Hij liep stage bij Brandex, verrichtte daarna zijn
minoronderzoek bij Aqua+ en onderzoekt nu voor zijn afstudeerproject de brandveiligheid in een zorghuis
in Leidschendam.

Zie voor meer: http://ow.ly/CCcA30gSokP


Almelo, 28 november 2017

€ 10.000 uitgereikt voor dynamische initiatieven

Maandagavond zijn tijdens het derde Stadscafé maar liefst vier cheques uitgereikt van elk 2500 euro
aan initiatieven om van Almelo een nog dynamischer stad te maken.
Vier pitchers kregen het podium om hun ideeën te delen met het publiek. Na de pitches was er
een interactieve brainstorm met het publiek dat suggesties en aanbevelingen kon geven.

Erwin Lette wil een tentoonstelling over Ilse de Lange in het Huis van Katoen en Nu, Henk Lammers
van Paco Plumtrek wil 'muziekwinkels', Jeffrey Hinnen wil een drijvend podium in de nieuwe stadshaven
en Erik Busscher van het Sportbedrijf wil de jeugd weer aan het bewegen krijgen met een interactieve
city-run. Allemaal ontvingen ze een cheque van 2500 euro uit handen van wethouder Christien van Wijk.

Het Stadscafe werd georganiseerd door Almelo Promotie, Centrum Almelo Aktief, de gemeente Almelo
en de Stadsbeweging.


TEKST: DE ROSKAM

Van Raaij haalt (honkbal)knuppelhard uit naar gemeentebestuur

ALMELO - Het bestuur van de honkbalvereniging Uitsmijters'55 voelt zich door de gemeente Almelo
gemangeld, slecht geïnformeerd. ‘De huidige wethouder leek het dossier voortvarend op te pakken,
maar valt nu terug naar een oude optie die het college uit puur opportunisme weer van stal haalt:
Uitsmijters'55 maar laten zitten op ’t Maatveld’, aldus voorzitter Van Raaij.
Het college lijkt volgens hem te speculeren op een sterfhuisconstructie. Immers, het is voor
Uitsmijters'55 bijzonder moeilijk te overleven op een afgelegen locatie.
Zie ook de volgende berichten: http://ow.ly/cgL130gPRUr en http://ow.ly/X2ig30gPSgM


Almelo, 27 november 2017

Marcel Zielman kandidaat lijsttrekker CDA Almelo


Marcel Zielman (CDA)

Met onder andere een veelbelovende, jonge HBO-studente en twee stevige rotten uit de zorg en het
onderwijs vers in zijn kielzog; heeft beoogd lijsttrekker Marcel Zielman een krachtig team om het
gesprek aan te gaan met de inwoners van Almelo.


Irene ten Seldam (CDA)

Vanwege haar vasthoudendheid, betrokkenheid en doorzettingsvermogen om de goede dingen te
doen voor Almelo en haar inwoners, heeft de vertrouwenscommissie Irene ten Seldam gevraagd
als wethouderskandidaat en lijstduwer.
Donderdag 30 november mogen de leden van CDA Almelo zich uitspreken over de kandidatenlijst.

Advieslijst:
1. Marce l Zielman
2. Herman Geerdink
3. Eugène van Mierlo
4. Dorien Wind
5. Jan van Schilt
6. Ton Trienen
7. Robin Gelici
8. Clemens Ganzeboom
9. Peter Vos
10. Leidy Meijer
11. Jan van Marle
12. Fred van der Horst
13. Harm Jan van der Veen
14. Irene ten Seldam

Lees verder op de politieke pagina


Almelo, 24 november 2017

Stem op De Gravenruiters voor Specsavers steunt!


Foto: Mijke Derks fotografie

Breng uw stem uit op De Gravenruiters en steun het paardrijden voor mensen met een beperking.
Vanaf 23 november t/m 30 november 10.00 uur kun u uw stem uitbrengen voor de actie Specsavers
steunt. Stem op De Gravenruiters en help het paardrijden voor mensen met een beperking. Stem!
Ga naar www.degravenruiters.nl en steun het paardrijden voor mensen met een beperking. De
Gravenruiters maakt het mogelijk dat mensen met een beperking kunnen paardrijden en mennen.
Mensen met een meervoudige beperking kunnen bij de Gravenruiters huifbedrijden. In het meiden-
project ontwikkelen meisjes met sociaal/ emotionele problemen hun weerbaarheid, zelfstandigheid
en talenten. Daarnaast wordt sociale re-integratie en dagbesteding aangeboden waardoor mensen
deelnemen aan de maatschappij.

Lees verder

Almelo, 24 november 2017

kieslijst GroenLinks Almelo bekent

De leden van GroenLinks Almelo hebben de Kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraads
verkiezingen van 21 maart 2018. Het is een lijst waarop nieuw talent, diversiteit én ervaring elkaar
inspireren en versterken.
Het meest opvallend zijn, naast een aantal bekenden, het grote aantal nieuwe gezichten op de lijst.
Aangevoerd door onze lijsttrekker Hans Buitenweg zullen de kandidaten zich inzetten voor een groen,
duurzaam en sociaal Almelo.  Samen gaan ze voor verandering in Almelo.

1. Hans Buitenweg
2. Alfer Ekizkuyu
3. Albert Holterman
4. Koos Hees
5. Lien Poorterman
6. Gideon Dorrestein
7. Ruud de Jong

Volledige lijst op de Politieke pagina

Almelo, 22 november 2017

Sp komt met verrassende lijsttrekker

Op de ledenvergadering van de SP in Almelo is Gezina van der Ven - Lodder gekozen tot lijsttrekker.
Gezina maakte onlangs de overstap van de Provinciale politiek naar de lokale politiek in Almelo.
Met haar bijna 10 jaar ervaring in de Provinciale Staten van Overijssel brengt ze aardig wat politieke
ervaring mee. Ze liet in de Staten zien hoe betrokken ze is.


ALMELO, 22 november 2017 - TEKST: DE ROSKAM

ChristenUnie: 'Bus van Almelo naar Wierden via Aalderinkshoek'


Michiel van Heek, Christen Unie

Om de wijk Aalderinkshoek per openbaar vervoer beter met de stad te verbinden kan buslijn 80
(Almelo-Wierden) door deze wijk worden geleid. Dit idee van de ChristenUnie in Almelo heeft
volgens het  raadslid Van Heek ‘positieve respons’ gekregen van openbaarvervoerbedrijf Syntus.
De bussen zouden dan door de Apollolaan en de Mozartlaan rijden.
Er is al jaren gedoe over het busvervoer tussen de binnenstad van Almelo en de wijk Aalderinkshoek,
waar degelijks scholieren komen en waar relatief veel ouderen wonen.
Zie voor meer: http://ow.ly/nEQi30gKPJX


ALMELO, 20 november 2017 – TEKST: DE ROSKAM

Samenwerking drie Almelose hightechbedrijven aan Bornsestraat

De bedrijven ETC, EMS en Benchmark, gevestigd te Almelo, gaan een samenwerking aan op het gebied van
hoogwaardige productie met als doel te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en korte levertijden van
opdrachtgever ASML, voor de laatste generatie lithografisch-technologische machines.
Daartoe vindt volgende week zaterdag de officiële ondertekening van een samenwerkingscontract plaats.
Allee drie de bedrijven zijn, kort bij elkaar, gevestigd op het bedrijvenpark aan de Bornsestraat.

Zie voor meer: http://ow.ly/14dz30gHntN


ALMELO - TEKST: Hart van Almelo

Tuinmeubelengigant Kees Smit meest Markante Onderneming van Almelo

Het bedrijf Kees Smit Tuinmeubelen is uitgeroepen tot Meest Markante Onderneming van Almelo.
De onderscheiding bestaat uit een glassculptuur die vrijdag aan directeur Henk (de zoon van Kees)
Smit is uitgereikt.  Dat gebeurde in het beddijfspand.
Het was gisteren de nationale Dag van de Ondernemer. Henk Smit ontving de onderscheiding
uit handen van wethouder Javier Cornelissen in Almelo.
De nationale Dag van de Ondernemer is ingesteld door MKB Nederland en MKB Almelo grijpt
de gelegenheid aan een bedrijf van het jaar te kiezen. MKB Almelo vindt, stelt voorzitter Koolhaas,
dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet voor groei, banen en welvaart door durf en
doorzettingsvermogen. Op de derde vrijdag van november wordt daarom het ondernemerschap
gevierd en worden ondernemers bedankt door ze in het zonnetje te zetten.


Gevonden knuffel.

Afgelopen woensdagmiddag 15 november rond 15.45 uur ben ik gevonden op straat. Ik lag in de
Doelenstraat, ter hoogte van de nagelstudio. Ik ben meegenomen naar huis door vriendelijke mensen,
die goed voor me zorgen, maar ik zou graag weer bij mijn baasje zijn....
Het betreft een knuffelhondje van een 25 cm met een label van Jellycat London.


VRIEZENVEEN, 18 november 2017 - TEKST: DE ROSKAM

Torny, zorggoeroe in Twente, kandidaat-raadslid VVD in Twenterand

De zorgondernemer Torny staat namens de VVD op de kandidatenlijst voor een plek in de gemeenteraad
van Twenterand.
Torny woont in Vriezenveen, naast de vanwege het aangekondigde vertrek van voorman Walraven nieuwe
politiek leider Kobes. Een andere overeenkomst dat ze beiden vauit Almelo werken. Kobes maakt deel uit
van het management van Kroon Oil in het havengebied op Dollegoor en Torny bouwde vanuit Almelo een
naam op als landelijk werkzame ondernemer in de thuiszorg.
Torny manifesteerde zich in Almelo ook als verzamelaar van onroerend goed, met een accent op de horeca.

Zie voor meer: http://ow.ly/4Pmb30gF60w


ALMELO, 17 november 2017 - TEKST: DE ROSKAM

De Vries verlaat wandelgang Tweede Kamer voor fractie PvdA Almelo

De nieuwe leidsman De Vries (Arjan)van de PvdA in Almelo moet vooral veel ervaring
inbrengen. Hij werkte de afgelopen tien jaar voor de Tweede Kamer en kiest nu voor een rol in de
lokale politiek. De kandidaatstellingscommissie ziet in hem een prima ‘aanvoerder’ en de leden-
vergadering zal zich daar volgende week donderdag over moeten uitspreken.


Jorien Geerdink

Op de tweede plek van de concept-lijst staat kandidaat Jorien Geerdink. Ze was de afgelopen
periode actief als fractievolger en is actief in de Schelfhorst waar ze zich inspande voor het behoud
van De Schelf.
De jonge ondernemer Özkent staat voorshands op de derde plaats, Zwerink als gezegd
op vier, gevolgd door kandidaat Kuiper, dochter van wijlen wethouder Kuiper.

De huidige fractieleden Wessels en Stapel zien af van een nieuwe periode in de sociaal-
democratische fractie van de Almelose gemeenteraad.

Zie voor meer: http://ow.ly/DZiW30gDRx4


ALMELO, 16 november 2017 -TEKST: DE ROSKAM

Elfde muurgedicht en tweede van Wilmink in Almelo

In de Almelose binnenstad is het elfde muurgedicht onthuld. Het gedicht, ‘Brief aan Woningstichting Sint Joseph’,
is het tweede gedicht van Willem Wilmink dat een Almelose muur in de Bartelshoek siert, met dank aan de
bewuste woningcorporatie.
Wilmink was destijds ook de eerste dichter van wie een gedicht op een muur kwam te staan:
‘Huizen in de binnenstad’.
Het tweede gedicht van Willem Wilmink en inmiddels het elfde muurgedicht in Almelo heeft een geschiedenis.
In november 1994 bestond Woningstichting Sint Joseph 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum schreef
Willem Wilmink een onderkoeld grappige brief in dichtvorm. Het gedicht is dan ook getiteld. De brief in
dichtvorm is niet opgenomen in de talrijke bloemlezingen van zijn oeuvre, maar nu dus wel in de verzameling
muurgedichten in Almelo
Freddy Hoevers, kunstschilder en lid van de Bewonerswerkgroep Muurgedichten Almelo, heeft ook dit gedicht
vormgegeven. Bij  de officiële onthulling voerde directeur-bestuurder Jan Kamst van Sint Joseph het woord en
Wobke Wilmink, de weduwe van Willem Wilmink, droeg het voor.


NIJVERDAL/ALMELO, 15 november 2017 – TEKST: DE ROSKAM

Ridderorde voor politiek betrokken onderwijsman Terpstra

Na een leven in het teken van onderwijs heeft Sam Terpstra een stapje terug gedaan en sinds
deze week gaat hij vanwege zijn verdiensten door het leven als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Dat leven begon voor hem – werkmatig – in Almelo, waar hij op tal van fronten actief is geweest.
Terpstra trad per 1 september af als voorzitter van het college van bestuur van de christelijke
scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal afkomstig; hij kwam van de verwante christelijke
scholengemeenschap Het Noordik in Almelo.
Terpstra was in Almelo – naast zijn werk in het onderwijs - meerjarig voorzitter van de plaatselijke
afdeling van de PvdA. Verder was hij kerkelijk actief en secretaris van het Samenwerkingsverband
VO-SVO in de regio Almelo in welke functie hij mede sturing gaf aan de invoering van Passend
Onderwijs in de regio Almelo.
Zie voor meer: http://ow.ly/HXCQ30gBqRe


Almelo, 15 november 2017

Flitsverkoop in voormalige Albert Hein

Het pand waar eerst Albert Hein zat (in het centrum) wordt nu ingericht door Flitsverkoop, een zaak in speelgoed
en luxe artikelen. Binnenkort komt er ook een kleinschalige supermarkt bij in.

 
 
Reageer Terug naar het begin van de pagina .