& 

Ook op:  2017

Voorpagina  10 jaar geleden Video Klaag Agenda Columns
Politiek Sport Recepten Links Pers Colofon
Foto 's  mogen alleen worden overgenomen  met uitdrukkelijke toestemming van De Geleraaf .
Uitspraak van Karel Kort (door de bocht)

 Boekhandel Almelo vestigt zich nabij riviertje in Grotestraat
En wie Aa zegt....moet Boek zeggen

Video reportage: Lentefair Groei & Bloei Beeklustpark
Politieberichten Almelo
 Video reportage:  Proefvaart Historische Almelose Platbodem

Almelo, 25 mei 2017

Almelo krijgt een Jeugdraad

Op de 19e verdieping van het Stadhuis kwamen de kandidaten bij elkaar om een start te maken
met de Jongerenraad in Almelo. Leden van de Jongerenraad Overijssel gaven nuttige adviezen.
Er hebben zich 10 personen opgegeven om zitting te nemen in deze raad die gevraagd en ongvraagd
advies gaa geven aan de reguliere raad van Almelo. Het is puur vrijwilligerswerk. De leden krijgen er
helemaal niets voor betaald. Op de eerstvolgende vergadering wordt de voorzitter en de secretaris
gekozen en dan kunnen ze aan de slag.


Almelo, 25 mei 2017

Biologische grasmaaiers aan de Wierdensestraat

De schoonebeker schapen van José Dood begrazen de geluidswal aan de Wierdensestraat.
Dat gaat practisch geluidloos en het is een mooi gezicht, De schapen zorgen ook zelf voor de
bemesting. Probeer ze maar niet te tellen, daarmee loopt u het risico om in slaap te vallen.


Almelo, 23 mei 2017 tekst: De Roskam.

Stadsgezicht Almelo Centrum

Van het stadscentrum op de Markt resteren nog slechts enkele gebouwen, beter gezegd enkele muren.
Het zijn de overblijfselen van wat ooit de Kloosterhofflat was, die vele decennia centrum van de gravenstad
bepaalde. De panden van de nooit volledig aan zijn doel beantwoordende Versland-formule zijn tegen de
vlakte gewerkt door de Rijsense Gebouwensloperij. Dat geldt ook voor de optrekjes van de McDonalds.
Van een gestript deel van de Kloosterhofflat zullen nieuwe appartementen worden gemaakt. Ook vindt te
gelegener tijd nieuwbouw plaats in opdracht van de woningcorporatie Beter Wonen. En verder is het de
bedoeling dat het water terugkeert op de plek van de historische haven, vanaf de plek waar tot voor kort
(want ook al deels afgebroken) winkel-complex Havenpassage stond.


Almelo - TEKST: HART VAN ALMELO

Boekhandel verhuist naar nieuwe plek op boorde van de Aa

In het pand op de oevers van de Aa, waar het riviertje de Grotestraat Zuid kruist, vestigt zich de boekhandel
die nu aan het einde van de Grotestraat-Noord is gevestigd. Het oude pand met zijn fijne grandeur en
kenmerkende gevel herbergde in vroeger jaren onder andere een messenwinkel en een modezaak.
Volgens eigenaar Israa Abdullatif is de plek in haar nieuwe stek, tussen Koornmarkt, Amaliaplein en Schokland,
een stuk aantrekkelijker dan het stukje Grotetraat-Noord, waar de leegstand toeneemt. Je moet, is de gedachte,
daar zijn waar het gebeurt, en dat is in Zuid.
Een nieuwe uitdaging die onderstreept wordt met een nieuwe naam: na de verhuizing in juni gaat de
inderneming verder als boekwinkel Bij de Aa.


Almelo, 19 mei 2017

Talaminiparkje bijna klaarAlmelo, 19 mei 2017

FC de Rebellen en gedetineerden sluiten ‘rebelse’ samenwerking af

Een gedetineerde van de penitentiaire inrichting Almelo staat woensdagavond 24 mei op de
planken van theater De Lievekamp in Oss. Samen met vijf andere (ex-)gedetineerden heeft hij een
rol gespeeld achter de schermen bij de veertig theatervoorstellingen die de oud-profvoetballers
van FC de Rebellen sinds september 2016 hebben verzorgd door het hele land. Dit dankzij een
samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Komende woensdag is in Oss de
afsluitende theatershow. De deelnemende (ex-)gedetineerden krijgen dan een certificaat voor het
succesvol afronden van hun ‘rebelse’ stage.

Lees verder


Almelo, 19 mei 2017 - TEKST: DE ROSKAM

ROC van Twente vliegt met z'n drones van Almelo internationaal uit

Het ROC van Twente, met de opleiding Transport en Logistiek gevestigd op de Sumpel te Almelo, begint
volgend studiejaar met twee deelstudies op het gebied van drones.
Voor het praktijkgedeelte strijkt de school neer op Luchthaven Twente te Enschede. Na de Universiteit Twente
en Saxion Hogescholen sluit ook het ROC van Twente zich met studiemogelijkheden aan bij Space53,
dat voornemens is van Twente hét landelijke dronecentrum te maken.
De onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs houdt volgende week een drone-evenement,
met deelnemers uit Iran, België, IJsland en Nederland. Bezoekers kunnen in de gieterijhal van het ROC in
Hengelo zien hoe de teams hun eigen drones bouwen en het daarna tegen elkaar opnemen.


Almelo, 17 mei 2017

Almelospeld voor Ben Kamphuis (Almeloopers)

Voor zijn verdiensten voor de Almeloopers en "Amelo Doorkomststad Roparun" heeft het college van
b&w de Almelospeld toegekend aan de heer Ben Kamphuis.
Burgemeester Gerritsen heeft deze gemeentelijke onderscheiding aan de heer Kamphuis uitgereikt bij de uitreiking
van de Goede Doelen cheques Roparun door de Almeloopers op woensdag 17 mei  in de raadzaal van het stadhuis. 


Almelo17 mei 2017

Hümmels pleit voor herrijzenis van de Stadsherberg in centum

Het pand van de Stadsherberg op de hoek van de Grotestraat-Noord en het Kerkplein in Almelo
moet om historische, culturele en binnenstedelijke redenen een luisterrijk pand blijven en mag daarom
niet verdwijnen of onherstelbaar aangetast.


Bert Hümmels, Leefbaar Almelo

Dat heeft het raadslid Hümmels van Leefbaar Almelo laten weten en in het stadhuis kenbaar gemaakt.
 Bij een recente brand ging het interieur weliswaar grotendeels verloren, maar de monumentale en
stadsgezichtsbepalende buitenkant is goeddeels intact.
Het gebouw van de gewezen Stadsherberg dateert uit de negentiende eeuw en was nabij
Van Ouds den Prins en De Gouden Leeuw een betrekkelijk eenvoudig doch degelijk logement voor
handelsvolk en andere reizigers/stadsbezoekers. Het behoort in relatie tot zijn hierboven genoemde
omgeving tot de weinige pleisterplaatsen die stadshistorie ademen. In deze zeventien jaar jonge eeuw
rustte op de uitbating evenwel geen zegen, of het nu om koffiehuis, tapasrestaurant of danscafé ging,
maar dat kan altijd veranderen, zeker als de gemeente ook het tegenoverliggende Gat in de Straatwand
aanpakt/verfraait.


Enschede/Almelo, 17 mei 2017

Grolsch beloont project Retail Skills van ROC van Twente voor vakmanschap

Gisteravond werd tijdens de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap avond bekend gemaakt dat het project
Retail Skills van ROC van Twente een prijs heeft gewonnen van € 5000,-. Verkoop is ook vakmanschap.
En dat is voor ROC van Twente aanleiding geweest om de handelsopleidingen te vernieuwen. Er zijn in totaal
zes nieuwe leermethodes geschreven waarin alle facetten van de retail verwerkt zijn. Denk hierbij aan: sales skills,
web skills, speaking skills, business skills, presentation skills en product skills. Het oefenen en trainen van deze
skills gebeurt vooral vanuit de simulatiewinkel ‘Store for Skills’ op school.

Aanmelding en beoordeling
Alle in totaal 30 ingediende projecten zijn beoordeeld op vier thema’s: vakmanschap, meesterschap,
duurzaamheid en innovatie. Daarnaast moesten de projecten iets bijdragen aan de regio Twente en Achterhoek.
“Op internet zag ik de mogelijkheid om projecten aan te melden voor het Vakmanschap fonds. In de opleiding
leren we onze studenten het vakmanschap ontwikkelen. En het meesterschap wordt vooral gestimuleerd tijdens
de praktijk, zowel in de praktijk op school als wel tijdens stage of werk. Daarnaast is ons Retail Skills project
innovatief.” aldus André Seppenwoolde, docent van ROC van Twente.

Meer lesmethodes, aankleding Store for Skills en landelijke wedstrijd Retail Skills
Met de prijs wil ROC van Twente de lesmethodes en boeken verder ontwikkelen, ook op andere opleidingsniveaus.
Daarnaast kan de Store for Skills nog wel iets extra aankleding gebruiken. Laatste bestemming voor de prijs is de
doorontwikkeling van de Retail Skills wedstrijd die op het ROC in Almelo al een aantal jaren wordt georganiseerd.
Er zijn plannen om deze wedstrijd op landelijk niveau te organiseren. Afgelopen jaar waren er al verschillende ROC’s
uit het land aanwezig om te kijken hoe de wedstrijd in het Twentse wordt opgezet en georganiseerd.

Vijf projecten beloond met vakmanschapsprijs
In totaal hebben vier Twentse projecten en één project uit de Achterhoek een bedrag van € 5000,- gewonnen.
Het fonds is bedoeld voor projecten die een bijdrage leveren aan de sociale en economische ontwikkeling van
Twente en de Achterhoek en die vakmanschap als wezenlijk onderdeel van het project hebben.


Almelo, 17 mei 2017 - TEKST: DE ROSKAM

Van Heek en politieke partners op bres voor huizen Kerkelanden

De raadsfracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks zullen zich beraden op de situatie nu het college van
burgemeester en wethouders blijft bij zijn voornemen de vervallen huizen aan de Parallelweg af te breken.
Dat zegt het raadslid Van Heek van de ChristenUnie desgevraagd. Van hem kwam enige tijd de suggestie
de woningen vanwege hun markante architectuur en stadshistorische tijdbeeld te behouden. Het voorstel
kreeg steun van D66 en GroenLinks en de ChristenUnie zal deze politieke partners weer in politiek conclaaf
bijeenroepen.

Het valt Van Heek trouwens op dat het college eigenlijk geen nieuwe argumenten voor sloop aandraagt en
evenmin op het idee reflecteert de rij beeldbepalende woningen voor een symbolisch bedrag als klushuizen
op de markt te brengen aan (een groep) belangstellenden. Het stoort hem dat het college er niet inhoudelijk
op reageert, maar zich ervan afmaakt zonder argumenten anders dan financiële (te duur), waarbij het politiek
interessant is dat de wethouder van Financiën wethouder Langius is, van de ChristenUnie…

Zie meer: www.roskam.nl


Almelo, 13 mei 2017

Proefvaart Almelose historische platbodem Stad Almelo 2

As. Donderdag wordt de Almelose Historische Praam officieel gedoopt bij de Javatoren met
optreden van Shantykoor de Oostvaarders. Aanvang 15.00 uur.
Het bestuur van de stichting heeft wel eerst een proefvaart gemaakt op het kanaal bij de Slachthuiskade.
Die proef verliep tot tevredenheid van de schippers.


Almelo, 13 mei 2017  TEKST: DE ROSKAM

XL Park liet distributiecentrum Inditex willens en wetens schieten


Opstallen Kemna

Het internationale modedistributiebedrijf Inditex in Spanje (van de modeketens Zara, Pull & Bear en Bershkamet)
heeft in Lelystad op een lap grond van 35 hectare gekocht voor een groot Europees distributiecentrum, maar had
eerst oog op XL Park bij Almelo.
Lelystad heeft een jaar bij Inditex gelobbyd, mede nadat Twentse bestuurders en de directie van XL Park vanwege
'managementproblemen' besloten geen energie meer te steken in de vestiging van het megagrote distributie-
centrum in Almelo.
Inditex is het moederbedrijf van onder meer de modeketens Zara, Pull & Bear en Bershka. Het distributiecentrum
levert vier- tot achthonderd arbeidsplaatsen op. De investering zal zo’n honderd miljoen euro beslaan. Twee keer
per week gaat het concern kleding in Lelystad leveren, van waaruit het naar bijna achtduizend winkels in heel
Europa wordt gedistribueerd.

Zie voor meer: www.roskam.nl


Almelo 12 mei 2017

Coby Noordhoff Ridder in de orde van Oranje Nassau

Een verrassing was het niet meer. Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen
was coby op vakantie in Italie. Daar kreeg ze een telefoontje van de burgemeester, terwijl ze nog in
pyjama zat.
Haar huis aan de Sluiskade was vol met belangstellenden toen burgemeester Arjen Gerritsen haar
de versierselen kwam overhandigen.


Almelo, 12 mei 2017

Historisch Festival geopend
 
 

Dit weekend wordt de slag om Ruigenrode gespeeld in het Schelfhorstpark en zaterdagmiddag om 13.30 uur
Wordt het proces tegen Pieperiet (De laatste persoon die in Almelo werd gehangen aan de galg) over-
gedaan maar nu met een echte advocaat.


Almelo, 12  mei  TEKST: DE ROSKAM

Kolkschool te Almelo in beeld voor huisvesting arbeidsmigranten

Het detacheringsbedrijf Marquette zou in de voormalige Kolkschool aan de Bornerbroeksestraat
arbeidsmigranten willen huisvesten. Formeel geeft de onderneming geen commentaar. 'Wij ontkennen
noch bevestigen dit. 'De gemeente Almelo laat als eigenaar weten 'in een afrondende fase van onder-
handelingen te zitten', maar de zegsvrouw wil 'niet in detail treden' over kandidaat-kopers en mogelijke
bestemmingen. Ze zegt 'binnenkort nieuws' te hebben.
Eerder al liet wethouder Langius van Financiën ten overstaan van de gemeenteraad weten in gesprek
te zijn met meerdere belangstellenden voor de Kolkschool. De gemeente wil van veel onroerend goed
af om lasten te verminderen (onderhoud) en inkomsten te vergaren teneinde de gemeentelijke begroting
op orde te brengen. Omdat de Kolkschool overbodig is heeft de gemeente het pand in de
vastgoedetalage staan.

Zie verder: www.roskam.nl


Almelo, 10 mei 2017

Schilderij als teken van dankbaarheid voor goede zorg moeder

Door een ernstig ongeval liep de moeder van Lidia Löwik een hoge dwarslaesie op. Hierdoor is zij al 14 jaar
afhankelijk van de zorg van ZorgAccent Wijkverpleging Team Almelo Noord en haar mantelzorger. Door de
goede zorg die het team levert in nauwe samenwerking met dochter Lidia kan de moeder, thuis, in haar
vertrouwde omgeving blijven wonen. Als uiting van dankbaarheid schilderde dochter Lidia (Lidia's-art)
speciaal voor het team een schilderij. Op 5 mei jl. heeft zij dit officieel aan het team overhandigd.

Dochter Lidia: 'Mijn moeder en ik zijn ZorgAccent Wijkverpleging Team Almelo Noord erg dankbaar voor
alle goede en persoonlijke zorg. Dit willen wij graag uiten door het team een schilderij aan te bieden.
Ik schilderde handen, deze staan symbool voor het gegeven dat wij samen voor mijn moeder zorgen.'

Wijkverpleging Team Almelo Noord: 'De druk op de zorg neemt steeds meer toe, daarom is het van
belang dat wij mantelzorgers betrekken bij de zorgverlening. Lidia is hier een heel mooi voorbeeld van.
Samen met haar kunnen wij deze goede zorg leveren en kan haar moeder in haar eigen vertrouwde
omgeving blijven wonen.'
Het schilderij krijgt een mooi plekje in het kantoor aan de St. Josephstraat 109 te Almelo.


Almelo, 9 mei 2017 TEKST: DE ROSKAM

Raad op de bres voor podium ten behoeve Paco Plumtrek

Veel fracties in de gemeenteraad van Almelo willen een adequaat onderkomen voor Paco Plumtrek,
dat onregelmatig bijzondere concerten van stapel laat lopen. Dat gebeurt sinds enige tijd in de Kolkschool,
die eigendom is van de gemeente, maar waarschijnlijk weldra wordt verkocht.
In een reactie op een warm pleidooi van leidsvrouw Wessels van de PvdA, mede namens andere fracties,
voor het bieden van geschikte ruimte aan Paco Plumtrek bij een gedwongen vertrek uit de Kolkschool,
zei wethouder Van Wijk dat het college van burgemeester en wethouders zich daar uit alle macht voor zal
inzetten.

Zie verder: www.roskam.nl


Almelo, 9 mei 2017

€ 5000 voor Stop MS bij Romaike van Hersens Hart en Kloten


Foto: Coen Mulder www.twentsefotosite.nl

Op 19 april 2017 organiseerde Club 41 Almelo voor de tweede maal het fundraising event
Hersens Hart en Kloten. De 250 genodigden werden meegenomen in de ontwikkeling van de
stad Almelo door een aantal ondernemers/investeerders en de burgermeester van de stad.
Hoofdgastspreker Wim Heylen van Groep Heylen die onlangs zijn handtekening zette voor de
nieuwbouw van één van de grootste logistieke centra op het bedrijvenpark XL hier in Almelo.
Als lokale service club ondersteunen wij graag lokale goede doelen. En wat sluit er dan beter
aan de Stop MS bij Romaike. Wij zijn dan ook verheugd om deze cheque aan de stichting te
mogen overhandigen.
Almelo, 9 mei 2017

Beste raadsvoorstel 2016

Twee Almelose ambtenaren hebben de prijs gekregen voor het beste raadsvoorstel van 2016.
Het betrof de begroting voor 2017.
De prijs is ingesteld om de kwaliteit van de raadsvoorstellen te verbeteren.
Eva Luttikhold en Roy Schrijver zijn blij met deze prijs. Staat wel goed op hun CV.


Almelo, 9 mei 2017

Vijftien kinderen volgden kooklessen bij KinderResto Almelo


 Foto: MARIEKE LUCAS

Vijftien kinderen uit Almelo ontvangen vrijdag 19 mei een certificaat voor het met succes
volgen van bijzondere kooklessen in het KinderResto van VanHarte. De kinderen
leerden tijdens tien bijeenkomsten niet alleen over gezonde voeding, maar ook over een
gezonde leefstijl. “Maar de lol in het koken blijft het belangrijkste”, aldus KinderResto-coach
Jan Sijbom.
De kooklessen vonden plaats in wijkcentrum Eninver aan de Apollolaan.  Jan Sijbom:
“De sfeer was fantastisch. Er was veel enthousiasme onder de kinderen tijdens de lessen.
En het was leuk om hun trots te zien als de ouders aan het eind van de middag aan tafel
schoven om een hapje mee te eten. De kinderen raakten geïnteresseerd in waar voedsel
vandaan komt. Hun interesse in wat ze nu eigenlijk eten is gegroeid.” Na de zomer start
een nieuwe serie kooklessen op dezelfde locatie.

Lees verder

Almelo, 9 mei 2017

Cursus hijsbegeleiding na noodkreet kraanmachinisten

Bouwmensen Twente Almelo heeft al haar leerlingen opgeroepen voor een
opleiding hijsbegeleiding. De noodzaak van een goede opleiding voor
hijsbegeleiders werd onlangs nationaal nieuws. Toen maakten onder meer de
vakbond FNV en Bouwend Nederland bekend dat er het afgelopen jaar heel veel
ongelukken vielen te betreuren bij tal van hijswerkzaamheden op de bouw.

Kraanmachinisten sloegen onlangs alarm en maakten melding van honderden
gewonden bij hijskraanincidenten. Zij klaagden zelf over een veel te grote
werkdruk, maar ook over onervaren, niet opgeleide bouwvakkers die hen vanaf
de bouwlocaties aanwijzingen moeten geven en die bouwmaterialen moeten
aanslaan. In een tijdsbestek van een jaar gebeurden daarmee 470 ongelukken
en bijna ongelukken werden gemeld in het actualiteitenprogramma Een Vandaag.

Lees verder

Almelo, 9 mei 2017

Deelnemers Knooppunt lopenwarm voor de Sportcarrousel

Conditiemetingen, rolstoeltennis, huifkar rijden, geheugentraining en nog meer aangepaste sporten
kwamen dinsdag 9 mei – de dag van de beroerte – voorbij in activiteitencentrum ’t Knooppunt van
Interakt Contour. De ‘Sportcarrousel’ moet de cliënten warm maken voor een leuke sport en het heeft
er alle schijn van dat die doelstelling wordt behaald.
De Sportcarrousel in ’t Knooppunt begon met een kick-off, die bestond uit korte workshops sporten
van verschillende sportverenigingen in en bij het pand aan de Catharina van Renneslaan. Alles werkte
mee: de zon scheen, de stemming onder de cliënten was buitengewoon goed, het aanbod viel in de
smaak, iedereen had er zin in. Voor de deur van het Knooppunt werd heel lang getennist, deelnemers
stapten op voor een tocht met paard en wagen door de wijk en in ’t Knooppunt was ook van alles te
doen. Menigeen verraste zichzelf bij de conditiemetingen: ze waren sterker of leniger dan gedacht.

Lees verder

Almelo, 9 mei 2017

McDonald’s restaurant Almelo-Oost start met bediening aan tafel

Gisteren is McDonald’s restaurant Almelo-Oost gestart met tafelbediening voor haar gasten:
McDonald’s Table Service. Gasten kiezen na het plaatsen van hun bestelling aan de bestelkiosk
een plekje om te zitten. Een servicemedewerker van McDonald’s serveert de bestelling van de
gast persoonlijk uit. Met Table Service zet McDonald’s een belangrijke stap voorwaarts in de
restaurantbeleving voor gasten.
“Enige tijd geleden hebben we Table Service bij McDonald's Almelo Woonboulevard geïntroduceerd
en de reacties van gasten waren direct positief. Door de persoonlijke aandacht en het extra gemak
hebben we gemerkt dat gasten zich extra gewaardeerd voelen. Daarom hebben we besloten om
ook bij McDonald’s Almelo-Oost Table Service te introduceren. In verband met de introductie van
de nieuwe service in McDonald’s restaurant Almelo-Oost, hebben we een extra kiosk met twee
opnamepunten geplaatst. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om de voordelen van Table
Service zelf te komen ervaren in ons restaurant!”, aldus Harold Asbroek, Franchisenemer van
McDonald’s restaurant Almelo-Oost.serveert de bestelling van de gast persoonlijk uit.
Met Table Service zet McDonald’s een belangrijke stap voorwaarts in de restaurantbeleving voor
gasten.

“Enige tijd geleden hebben we Table Service bij McDonald's Almelo Woonboulevard geïntroduceerd
en de reacties van gasten waren direct positief. Door de persoonlijke aandacht en het extra gemak
hebben we gemerkt dat gasten zich extra gewaardeerd voelen. Daarom hebben we besloten om ook
bij McDonald’s Almelo-Oost Table Service te introduceren. In verband met de introductie van de
nieuwe service in McDonald’s restaurant Almelo-Oost, hebben we een extra kiosk met twee
opnamepunten geplaatst. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om de voordelen van Table Service
zelf te komen ervaren in ons restaurant!”, aldus Harold Asbroek, Franchisenemer van
McDonald’s restaurant Almelo-Oost.


Almelo, 9 mei 2017

Fondsen leren kinderen met autisme spelen zonder ruzie
Ouders blij: ‘Dit is precies wat we nodig hebben!’

De landelijke fondsen NSGK en VSB en het lokale Roggekamp Peitsch Fonds uit Almelo doneren
samen meer dan €45.000,00 aan stichting de Klup Twente en SIZ Twente voor Samen gamen,
samen spelen. Het splinternieuwe programma werd door beide instellingen samen ontwikkeld voor
koppels van kinderen met autisme en een broer of zus en ging maandagmiddag 8 mei van start.
Het blijkt te voorzien in een grote behoefte. ‘Dit is nu precies wat we nodig hebben’, geven ouders aan.
Tijdens Samen gamen, samen spelen leren kinderen om met elkaar op te trekken en ruzie of
onenigheid te voorkomen. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten. In die vijf keer leren de
deelnemertjes elkaar beter begrijpen en met elkaar te spelen. Dat gebeurt in fasen: eerst alleen spelen,
dan spelen met de ander zonder te helpen (of juist wel te helpen) dan spelen tegen elkaar (winnen
en verliezen) en tot slot samenwerken. Alles wat de kinderen leren, kunnen ze ook gebruiken in de
omgang met andere kinderen en mensen in hun omgeving.

Lees verder

Almelo, 7 mei 2017

Bericht van LAS over Johan van Loon

De fractie van Lokaal Almelo Samen heeft kennis genomen van het feit dat de rechter-commissaris
heeft besloten, dat het onderzoek rondom Johan van Loon nog niet is afgerond.
Wij hebben alle vertrouwen in een gedegen onderzoek door politie en justitie.
Wij betreuren de gang van zaken, maar realiseren ons ook, dat het een privézaak betreft.
Er zijn tot nu toe door zowel politie als justitie geen mededelingen gedaan.
Zolang er geen mededelingen door politie of justitie gedaan worden, zullen wij ons van ieder
commentaar onthouden, mede in het belang van Johan en zijn gezin.
Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen,
Gijs Stork, fractievoorzitter

Zoals bekend is raadslid Johan van Loon (LAS) aangehouden op verdenking van bedreiging en
wapenbezit. Redactie


Donderdag 18 Mei wordt de (turf-) praam  feestelijk 'gedoopt '
door de wethouder Christien van Wijk.

Dit zal gebeuren voor de Javatoren, Stationsstraat 11 , in Almelo.
De bedoeling van de praam is , om aandacht te vestigen op de geschiedenis van de  in 1953 gedempte
binnenhaven van  Almelo. Met de praam hoopt de Stichting iets van de bedrijvigheid op het water terug
te brengen en het belang van  de vroegere binnenscheepvaart voor Almelo te benadrukken. Met behulp
van een enthousiaste groep vrijwilligers wordt in de zomermaanden de mogelijkheid geboden voor alle
geïnteresseerden, van scholieren en inwoners van Almelo tot toeristen, op woensdagmiddag of
vrijdagmiddag  met de 'praam' mee te varen.

De 'doopplechtigheid 'zelf  zal muzikaal ondersteund worden door shantykoor  "de Oostvaarders",
hetgeen de 'doop' extra feestelijk zal maken.

Informatie over de 'praam'zelf : www.stichtingalmeloseplatbodems.nl


Almelo/Gramsbergen, 6 mei 2017 TEKST: DE ROSKAM

Almelo lijkt boot te missen als om de zomp gaat

De gemeente Almelo lijkt de boot te missen, letterlijk, want in de gemeentepolitiek gaat het vooral om de
grootte van de aanleg van de gedachte en dure haven bij het Marktplein, niet over de op een presenteerblad
aangereikte kansen, zoals de aangeboden terugkeer van de zomp in de stad. Over een toeristische en dus
economisch interessante de zomp-revival spreekt niemand.

De grote pleitbezorger van de (weder)komst van zompen naar Almelo is de half Enterse en half Bornerbroekse
en dus ook Almelose historicus en schrijver Gerrit Kraa, tevens voorzitter van de Stichting Enterse Zomp.
Hij wil de oude vaarroutes van de zomp nieuw leven inblazen. Twee eeuwen geleden was het waterrijke
Almelo het epicentrum van de zompvaart. De stad zou een opnieuw een uitvalsbasis moeten worden,
niet voor balen katoen en rollen linnen, maar voor pleziertochten, educatief-historische projecten en
trekpleister voor toeristen.

Er zou in Almelo ook net als in Enter is gebeurd een werf annex botenhuis kunnen verrijzen. Drie jaar geleden
sprak Kraa er al over met onder meer toenmalig wethouder Van Woudenbergh van Almelo en met een
delegatie van Stadsherstel en Stadspromotie. Ook zou de Heerensociëteit Almelo er zich druk voor gaan
maken. Nooit meer iets wie van dan ook weer gehoord. Wel wordt dit weekend een nieuwe zomp te water
gelaten in Gramsbergen. Het initiatief voor de bouw kwam van de gemeente Hardenberg, de Gramsberger
bierbrouwerij Mommeriet (voormalig schipperscafé), met steun van fondsen en een bijdrage van de
provincie Overijssel.


Almelo 5 mei 2017

Vrouw die geld steelt uit kerk op heterdaad aangehouden

Deze week waren op TVOost beelden uit het opsporingsprogramma Onder de Loept e zien waarin een
vrouw te zien was die meerdere malen geld (bijna 2000 euro) stal uit de St. Georgiusbasiliek in Almelo.
Dit heeft tot een geweldig resultaat geleid! De vrouw, een 46-jarige inwoonster uit het Duitse Nordhorn,
werd namelijk vanmiddag herkend van de beelden door een oplettende vrouw toen zij zich wederom in
de Mariakapel van de kerk bevond. De alerte getuige belde hierop onmiddellijk de politie. Uit beelden
bleek dat zij ook nu weer gepoogd had geld te stelen. De vrouw is daarom aangehouden en overgebracht
naar het Arrestantencomplex. De politie doet verder onderzoek.


Almelo, 4 mei 2017 - TEKST:  DE ROSKAM

Economie veert op; werkloosheid in Almelo neemt af

De werkloosheid neemt in Almelo af, sterker zelfs dan in veel andere Twentse gemeenten. Dat blijkt
uit de cijfers over het eerste kwartaal. Het aantal jongeren dat in vergelijking met het vierde kwartaal
van vorig jaar een betaalde baan heeft steeg met liefst 35,7 procent. Daar staat tegenover dat het
bestanddeel ouderen in de kaartenbakken met 2,1 procent is toegenomen.
Grosso modo verminderde het aantal geregistreerde Almeloërs zonder betaald werk in een jaar tijd
met 8,1 procent tot 6.221 personen. De afname in Enschede (een stad met grotendeels dezelfde
sociale structuur) laat een afname zien met 'slechts' 4,7 procent tot 12.562 personen. Hengelo
daarentegen (een stad met minder sociale problematiek) profiteert sterker: een vermindering van
de werkloosheid met 13,3 procent tot 4.533 personen.
In het eerste kwartaal waren er in Twente zo’n 20.500 geregistreerde personen van de beroeps-
bevolking zonder betaald werk. Dat komt neer op 6,4 procent, wat 0,1 procent minder is dan in het
laatste kwartaal van vorig jaar. Het gemiddelde werkloosheidspercentage bedroeg in deze regio
6,9 procent tegen 6,0 procent in Nederland. Het aantal Twentenaren zonder betaalde baan daalde
vorig jaar met zo’n tweeduizend, wat minder is dan het Nederlandse gemiddelde. Dit komt vooral
omdat de beroepsbevolking alhier sterker daalt in verhouding tot de lichte afname van het aantal
werklozen.


Almelo, 4 mei 2017

Acht diefstallen in auto's in drie dagen

De afgelopen drie dagen werden er uit maar liefst acht voertuigen navigatiesystemen en airbags gestolen.
Opvallend hierbij was dat al deze diefstallen plaats vonden in de wijk Windmolenbroek en dat de auto's
allemaal op het eerste gezicht geen opvallende schade leken te hebben. Ook betroffen het vooral auto's
uit de zogenaamde VAG groep (auto's gemaakt door de Volkswagen Group, onder andere Audi, Seat en
Skoda) Daarnaast bleken de navigatiesystemen en airbags met behoorlijke precisie uit de voertuigen
gehaald. Vermoedelijk zijn er nog meer autobezitters
slachtoffer geworden, aangezien er zich nog meer mensen bleken te hebben gemeld bij gespecialiseerde
garages met dezelfde schade. Heeft u nog geen aangifte gedaan, doe dit dan alsnog. Daarnaast roepen
wij iedereen uiteraard op om bij verdachte situaties 112 te bellen. Bent u mogelijk getuige geweest?
Meld dit dat bij de politie! Dit kan via 0900-8844 of middels een direct message op Facebook.


Almelo, 4 mei 2017 – TEKST: DE ROSKAM

Raadslid van LAS in cel op verdenking van geweld

Het raadslid Van Loon van Lokaal Almelo Samen (LAS) is deze week gearresteerd, want wordt verdacht
van huiselijk geweld en vuurwapenbezit. De bedreiging zou hebben plaatsgevonden in de woning,
de aanhouding vond plaats in de Nieuwstraat nabij het bedrijfspand van Van Loon aan Achter de Molen
Dinsdagavond laat werd de politie gewaarschuwd, denkelijk door de echtgenote van Van Loon die het
bedrijf Jolo Bouw uitbaatte. De man is in hechtenis genomen en vandaag wordt besloten of het raadslid
in de cel moet blijven tijdens de duur van nader onderzoek.
Van Loon maakt sedert 2014 deel uit van de gemeenteraad, waarin hij zitting heeft namens de
samensmelting van drie plaatselijke partijen die kort na de verkiezingen de fractie LAS gingen vormen;
de fractie stelt in afwachting van officiële berichten commentaar op de gang der dingen uit.

Zie voor meer: ROSKAM.NL


Almelo, 3 mei 2017

Bouwmensen Twente maakt Napoleon’s ‘mobiele netwerk’


Directeur R. Herman van Bouwmensen Twente met in zijn hand een
 miniatuur van de semafoor en op de achtergrond de waarheidsgetrouwe
 kopie van de semafoor die ten tijde van Napoleon werd gebruikt.

In de tijd van Napoleon duurde het meerdere dagen om een belangrijke boodschap uit Frankrijk
naar Nederland over te brengen. Tot de Franse generaal de beschikking kreeg over de semafoor,
waarmee hij in twee uur een bericht uit Parijs naar Amsterdam kon sturen. Hoe dat werkte, is te
zien tijdens het Historisch Festival Almelo in het Schelfhorstpark. Met dank aan Bouwmensen
Twente Almelo dat een exacte kopie van een semafoor maakte.

Lees verder

Almelo, 2 mei 2017

Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding

Vanavond werd omstreeks 21:40 uur aan de Nieuwstraat naar aanleiding van een melding een 47-jarige man
aangehouden. Hierbij werd door agenten een waarschuwingsschot gelost. De politie heeft een deel van de
straat afgezet en doet onderzoek.

Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding man

De politie heeft dinsdagavond een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding in Almelo . Er werd een schot
gelost  omdat het vermoeden bestond dat de verdachte, een 47-jarige man, een vuurwapen bij zich droeg.
Aanleiding voor de aanhouding was een melding van huiselijk geweld.
Het gebeuren vond plaats in de Nieuwstraat in Almelo, nabij de molen. Het is onduidelijk.of de verdachte ook
daadwerkelijk een wapen bij zich had,  De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek.


Almelo, 2 mei 2017

Alsnog lintje voor L.P. Schüling

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft in een volle kapel van woongemeenschap De Wonne
alsnog het lintje van de Koning, lid in de orde van Oranje Nassau, uitgereikt aan L. P. Schüling,
Op de dag dat de meeste lintjes werden opgespeld kon de heer Schüling niet aanwezig zijn.
 
 


Almelo, 2 mei 2017 - TEKST:DE ROSKAM

Waterschap kiest voor zonnepanelen bij installaties rioolzuivering


Installatie Vissedijk, Hoek Kolthofsingel / Plesmanweg situatie na verbouwing

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen veronderstelt op negen rioolwaterzuiverings-
installaties duurzame energie te kunnen opwekken met zonnepanelen. De ambitie is in 2020 veertig
procent van de eigen energie-behoefte duurzaam op te wekken. Op basis van een verkenning stelt
bestuur vijftigduizend euro beschikbaar 'om de haalbaarheid in beeld te brengen'.
Overigens voldoet de rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen niet meer aan de stand van de
techniek. Uit onderzoek is gebleken dat een zuivering met Nereda-technologie de beste optie is op
deze plek. Deze aanpassing van de waterzuivering past binnen de strategische doelstelling van
Vechtstromen om op doelmatige en duurzame wijze afvalwater te zuiveren.

Zie voor meer: www.roskam.nl


Almelo, 2 mei 2017

De studenten zetten de bloemetjes buiten in Spanje


Deelnemers Girona (negen studenten en twee docenten van AOC Oost)

Negen excellente studenten van AOC Oost gaan een geweldige ervaring opdoen bij het grootste
internationale bloemenevent Girona Spanje Temp des Flor 2017. Dit evenement wordt door een
half miljoen bezoekers bezocht.
De studenten van AOC Oost hebben de eer om samen met studenten van de school in Barcelona
en onder begeleiding van bekende arrangeurs, uit binnen- en buitenland, de St-Felix-kerk en de
trappartij aan te kleden.
Je mocht niet zomaar aan het werk in Spanje. Alleen de studenten die hoog geëindigd zijn tijdens
de SKILLS-competitie mochten een motivatiebrief schrijven waarom zij mee wilden. Van de vele
motivatiebrieven zijn negen studenten geselecteerd.
De studenten worden tijdens de voorbereidingen van het evenement betrokken bij de hele opbouw,
van begin tot eind. Ze helpen o.a. mee met het maken van ondergronden. Deze ervaring doen de
jongelui niet op in een bloemenwinkel.
Girona Temp des Flor één van de mooiste en grootste internationale bloemenevents, wordt
gehouden van 13 t/m 21 mei 2017. Dit is de 62ste expositie. Voor studenten van AOC Oost is dit
een jaarlijks terugkomend evenement en zij doen hier voor de vijfde keer aan mee. Voor informatie:
http://www.gironatempsdeflors.net/cat/inici.php


Almelo, 1 mei 2017

PvdA speld voor 50 jaar lidmaatschap voor mevrouw I. E. Parlevliet - Flesseman

Van 1970 tot 1980 was mevrouw Parlevliet fractievoorzitter van de PvdA met meerdere partijen in het PAK.
die toen samen met 17 zetels in de Almelose raad zaten. Daarna was ze politiek niet meer actief maar is
wel steeds lid gebleven van de PvdA.


Almelo, 30 april 2017

Familiedag Het Verzet Kraakt

Zondag 30 april was een bijzondere dag voor veel mensen die op één of andere manier betrokken
zijn (geweest) bij de bankoverval op de Nederlandsche bank in november 1944. Zo'n 200 nabestaanden,
familieleden en andere betrokkenen troffen elkaar bij de familiedag van 'Het Verzet Kraakt'. Ook de
(loco-)burgemeesters van Almelo, Hellendoorn, Twenterand en Wierden waren bij deze dag aanwezig.

De indrukwekkende documentaire van Peter Schoof werd vertoond, regisseur Jasper Verheugd
vertelde geëmotioneerd en gepassioneerd over het theaterstuk dat in september te zien is en
Ellen Kremers en Jan Tekstra zongen een lied.


Almelo, 29 april 2017

Klaas Knot komt overvallers Nederlandsche Bank postuum bedanken

De expositie over 'de grootste bankroof aller tijden', gepleegd 15 november 1944 door een verzetsgroep
te Almelo bij de Nederlandsche Bank aan de Wierdensestraat, zal woensdag 24 mei worden geopend
door directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Hij zal de bankrovers postuum dankzeggen en
eer bewijzen voor de overval met machtige buit.
In de maanden mei, juni en juli vinden er vanuit divese invalshoeken exposities plaats, niet alleen in het
Stadsmuseum Almelo, maar ook in de plaatselijke musea van Nijverdal, Rijssen, Vriezenveen en Wierden
alsmede in het Frielinkspark te Harbrinkhoek.
Uit al deze plaatsen waren mensen bij de overval betrokken. Zo woonde aanstichter en knokploegleider
Derk Smoes in Vriezenveen. Het doel was geld buit te maken ter ondersteuning van de stakende
spoorwegmensen. Het werd uiteindelijk de grootste bankoverval ooit, met een buit van 46.150.000 gulden.


Almelo, 28 april 2017 - TEKST: DE ROSKAM

Pauwels wil ook belang Almelo in Cogas (25 procent) verkopen

De gemeente Almelo zou haar aandelen in het netwerk- en groenenergiebedrijf Cogas moeten
verkopen. Dat vindt VVD-voorman Pauwels. Hij wil er bij de behandeling van de Perspectiefnota
(financieel meerjarenbeleid) een punt van maken.
Pauwels vindt dat aandelenbezit in Cogas geen kerntaak van de gemeente meer is en dat Almelo
het geld goed kan gebruiken. Almelo bezit zo’n 25 procent van de aandelen. Ook de gemeenten
Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden
zijn aandeelhouder.
Over de waarde van het bedrijf en de geschatte opbrengst zegt Pauwels weinig te kunnen zeggen,
al heeft hij er naar eigen zeggen wel ideeën over, die hij vanwege zijn werkzame arbeid bij de
investeringsmaatschappij Oost NV niet met de andere gemeentebestuurders zegt te kunnen delen.
Hij suggereert dat de waarde van het bedrijf op termijn afneemt door herpositonering terzake het
netwerkbeheer en de duurzaamheidsdoelstellingen.

Zie voor meer: www.roskam.nl


Almelo, 27 april 2017

Bezoek re-enactors basisscholen

In de week voorafgaand aan het Historisch Festival Almelo bezoeken re-enactors in vol ornaat de
meeste basisscholen in Almelo. Ook in omliggende plaatsen krijgen basisschoolleerlingen bezoek
van een re-enactor.
Zo is er een bezoek gepland bij de Stephanusschool in Bornerbroek, De Hunenborg en ’t Schöppert
in Hengelo en bij de Emanuelschool in Wierden.De re-enactor verzorgt in vol ornaat een geschiedenisles
in de groepen 5 t/m 8. Ook is een compleet lespakket beschikbaar gesteld over de Napoleontische tijd.
Bovendien ontvangen de leerlingen een historisch kwartetspel en een boekje dat is geschreven door
Martijn Makkinga en vertelt het verhaal van Jan, een Almelose weverszoon, die met zijn vader op
veldtocht gaat naar Rusland met het Napoleontisch leger. Het verhaal is deels op waarheid gebaseerd,
de vader van Jan is daadwerkelijk in Rusland geweest als soldaat. Het kwartetspel geeft een historisch
overzicht van beroepen/groepen van mensen die leefden in de Napoleontische tijd. Zowel de uitgave
van het boekje als het kwartetspel is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van fondsen en
sponsoren.
Op 12, 13 en 14 mei a.s. vindt in het Schelfhorstpark in Almelo weer het Historisch Festival Almelo plaats.
Een uniek evenement waar bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud.
Hoogtepunt is de Slag om Ruigenrode waarbij re-enactors een veldslag naspelen in Napoleontische stijl
op zaterdag- en zondagmiddag. Meer informatie is te vinden op www.historischfestivalalmelo.nl


Gamecentrum FUN-IE-FIT drie middagen dagen open voor jeugd

[cid:image003.jpg@01D2BD0C.12B5FEA0]Een leuk vooruitzicht voor deze voorjaarsvakantie:
op de dinsdagmiddagen 25 april en 2 mei en vrijdagmiddag 28 april kunnen kinderen van de
basisscholen in Almelo en omgeving terecht in het gamecentrum FUN-IE-FIT. Dankzij een gulle gift
van het bedrijf Enrichment Technology Company kost de entree maar €1,00 en daarvoor krijgen alle
gamers ook nog wat lekkers te drinken.
ETC schonk het gamecentrum FUN-IE-FIT in het Meester Siebelinkhuis voor het tweede jaar op rij
een bedrag van €2000,00 om er iets moois mee te doen voor kinderen in Almelo en omgeving.
Voor dat geld zijn er vrije inloopmiddagen voor kinderen van de basisschool gekomen in àlle vakanties,
dus ook deze meivakantie.
De belangstelling voor de vrije inloopdagen groeit iedere vakantie, maar door àlle spelcomputers,
de gamewand en het projectiespel in te zetten (voor meerdere kinderen tegelijk), komen alle kinderen
aan hun trekken.
De ETC gamedagen zijn op dinsdag 25 en vrijdag 28 april en op dinsdagmiddag 2 mei.
(vrijdag 5 mei is het FUN-IE-FIT gesloten in verband met bevrijdingsdag). Het FUN-IE-FIT is van
14.00 – 16.00 uur open voor alle kinderen van de basisschool. Het gamecentrum FUN-IE-FIT is
gevestigd in het Meester Siebelinkhuis aan de Berlagelaan 2 in Almelo.


Amsterdam/Almelo 25 april 2017

Professor Scherder naar Almelo voor eerste Gamenastiek-event

Het nog altijd unieke FUN-IE-FIT van stichting de Klup Twente heeft een nieuwe sport
voortgebracht: game-nastiek. Over de bevindingen en de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van gamenastiek is er vrijdag 19 mei een Gamenastiek-event in het game-
sport- en gezondheidscentrum. Hoofdgast is professor doctor Erik Scherder, dé autoriteit
op het gebied van bewegingswetenschappen in Nederland.

Lees verder

Almelo, 23 april 201

Stadsbank-rente is hoog

De rente die de Stadsbank Oost Nederland in rekening brengt op de leningen is hoog. Dit meldt het
college van Almelo aan de Minimapartij. Deze fractie heeft bij monde van fractievoorzitter Lieneke Bolhuis
vragen gesteld over de hoge rente. Deze rente kan oplopen tot 11,4%. Bij een bank is de gemiddelde
rente een stuk lager.
Op verzoek van Almelo en de 22 andere gemeenten die samen eigenaar zijn van de Stadsbank, wordt
nu onderzocht of de rente omlaag kan en wat dat gaat kosten voor de gemeenten. “Wat in Den Haag kan,
moet hier ook kunnen”, zegt Bolhuis. Zij is blij dat het college het voorstel dat er gekeken moet worden
naar het verlagen van de rente van de Minimapartij overneemt. “Want wie het financieel niet breed heeft,
moet je niet opzadelen met een onbetaalbare rente. Hiermee kun je een schuld bijna niet aflossen en
kom je er nooit van af”, aldus Bolhuis van de Minimapartij.


Almelo, 21 april 2017 - TEKST: DE ROSKAM

Almelo wil drugs en criminaliteit te lijf en begint in Nieuwstraatkwartier

De gemeente Almelo gaat de criminaliteit te lijf en focust daarbij op het Nieuwstraatkwartier dat volgens
burgemeester Gerritsen ’een kwetsbare buurt' is.
Er is, aldus het Partij Vrij Almelo-raadslid De Olde, onder meer sprake van 'een levendige drugshandel',
maar ook van verkeersoverlast: te hard rijden en perkeerchaos.
Verder is sprake van hoge werkloosheid en excessen die daaruit voort kunnen spruiten.
Bij de handhaving (van openbare orde en veiligheid) ligt het accent op de aanpak van illegale hennepteelt.
De burgemeester wil het witwassen van drugsgeld te lijf gaan, door winkels die als dekmantel kunnen
dienen in de gaten te houden. Het komt volgens de burgemeester voor dat de onderwereld legale bedrijven
overneemt, soms met grof geweld en bedreiging.


Almelo, 21 april 2017

DE-punten voor Voedselbank Almelo: 1092 pakken koffie


Frans Schoondermark, Menno von Brucken Fock en Johan van Loon.

Evenals de afgelopen twee jaar heeft Lionsclub Almelo zich weer ingezet om pakken koffie voor de
voedselbank te verkrijgen via ingeleverde “DE spaarpunten”.  Volgens coördinator Menno von
Brucken Fock, tevens secretaris van de club is het geweldige resultaat van dit jaar mede te danken
aan Rik Brunsman van Lionsclub Wierden en het feit dat er dit keer behalve in Wierden ook
verzamelboxen geplaatst mochten worden in het stadhuis en in de bibliotheek. Natuurlijk is zo’n
resultaat alleen maar mogelijk gemaakt doordat al diegenen die hun punten hebben bewaard
deze hebben willen doneren door ze in één van de verzamelboxen te stoppen, soms al geteld en
wel. Zelfs per post zijn er enveloppen met punten binnen gekomen: hartverwarmend! Heel veel
dank aan al die mensen die gehoor gegeven hebben aan onze oproep!

Namens het bestuur van de Voedselbank nam de heer Johan van Loon op 21 april 2017 de
bijna 1100 pakken koffie in ontvangst uit handen van voormalig voorzitter Frans Schoondermark
en ‘kartrekker’ Menno von Brucken Fock. Van Loon benadrukte wederom zeer blij te zijn met dit
onverwacht goede resultaat. Hij wees er tegelijkertijd op dat niet alleen al deze pakken koffie erg
welkom zijn, maar dat iedereen die deugdelijke voedingsproducten over heeft of iets extra’s wil
doen voor stadgenoten die het minder breed hebben, op woensdagen en vrijdagen tussen 10 en
17 uur deze producten kan inleveren (Bornerbroeksestraat 162).
In de hoop dat Douwe Egberts ook volgend jaar weer bereid is om deze actie te ondersteunen
zeggen wij als Lionsclub Almelo: doorgaan met sparen!!


Almelo, 21 april 2017

Geslaagd sportfeest voor basisscholen

“Okido!”, dat was het lied waarmee de Koningsspelen vandaag werden geopend. In Almelo dansten
2.700 kinderen zich warm om deze sportieve dag te beginnen. Op vier locaties in Almelo waren kinderen
uit de groepen 5, 6, 7 en 8 de hele dag actief. Met dank aan sponsoren, sportverenigingen en veel
vrijwilligers kijkt Sportbedrijf Almelo opnieuw terug op een spetterend sportfeest!
In en rondom de IISPA, Het Sportpark, Oranje Nassau en PH Almelo vond deze sportieve dag plaats.
Het programma was gevarieerd: een zwemfeest in het binnenbad, een luchtkussenspektakel en
diverse sportclinics. Almelo was volop in beweging!

Om dit grootschalige evenement mogelijk te maken heeft Sportbedrijf Almelo de steun ontvangen van
vele Almelose partijen. Als sponsoren waren Bolk transport, Plus, CtrlP, Erma sport, Urenco, Jazet,
Pokie en Riwald recycling ondersteunend. Ook de Politie Almelo en Brandweer Almelo hielpen mee.
Studenten van ROC van Twente (Sport en Bewegen) en leerlingen van CSG Het Noordik begeleiden
de diverse onderdelen. Daarnaast waren vele Almelose sportverenigingen zo enthousiast om hun
sport aan te bieden aan de vele deelnemers.


Almelo, 19 april 2017 - TEKST: DE ROSKAM

Isolatieproject huizen aan Nachtegaalstraat; rijksoverheid betaalt

De gemeente Almelo gaat geluidwerende maatregelen treffen aan 27 woningen aan de Nachtegaalstraat.
De rijksoverheid vergoedt de kosten die 178.500 euro bedragen. De aanbesteding zal nog vóór de zomer
plaatsvinden en naar verwachting start de aannemer na de bouwvak met de werkzaamheden.
Het aanbrengen van geluidwerende maatregelen duurt maximaal één week per woning. Uiterlijk volgend
jaar februari moet de klus voltooid zijn.

Aan de Nachtegaalstraat hebben 113 huizen een hoge geluidbelasting. De gemeente heeft op enig moment
de plicht deze woningen te saneren. Twee jaar geleden, toen duidelijk was dat het ministerie de kosten voor
zijn rekening zou kunnen nemen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de maatregelen
voor te bereiden en met de eigenaren der woningen in gesprek te gaan. Daarbij weigerden er ruim dertig
medewerking. Voor 55 van de resterende 82 woningen is op basis van akoestisch en bouwtechnisch
onderzoek gebleken dat deze voldoende geluidgeïsoleerd zijn.

In het saneringsprogramma is beschreven op welke wijze de 27 woningen kunnen worden geïsoleerd.
Het saneringsprogramma is vorig jaar opgesteld en begin dit jaar definitief akkoord bevonden door
het rijk. Voor de uitvoering van de geluidwerende maatregelen uit het saneringsprogramma komt er
uit Den Haag dus subsidie. Dit geeft het college college de mogelijkheid de raad voor te stellen om
op basis van de subsidie een krediet van 178.500 in te stellen.


Almelo, 18 april 2017 – TEKST: DE ROSKAM

Opening van CTT in Almelo door burgemeester en ondernemer

Aan burgemeester Gerritsen van en ondernemer/ontwikkelaar Heylen morgen de eer de nieuwe terminal
voor containeroverslag in op de kade van XL Park aan het Twentekanaal te Almelo te openen. Na een
letterlijk lange aanloopperiode kan Combi Terminal Twente, met de hoofdvestiging in het havengebied van
Hengelo, de nieuwe containeroverslagterminal in Almelo nu dus officieel in gebruik nemen.


Gerco Linthorst, directeur CTT: Jan Geerdink, Directeur XLpark :Hr. Heylen ondernemer Distributicentrum.

Sinds 2001 exploiteert CTT de binnenvaartterminal in Hengelo en verzorgt voor een groot aantal Nederlandse
en Duitse distributie-, productie en recyclingbedrijven een milieuvriendelijke transportverbinding met de
Rotterdamse wereldhaven. Vorig jaar realiseerde CTT al de uitbreiding van de vestiging te Rotterdam.
Met de toevoeging van de strategisch gelegen containerterminal op XL Park te Almelo komt een efficiënte
verbinding met de bedrijven in deze contreien tot stand.

Zie ook www,roskam.nl


Uitgeven vals geld

Almelo - De laatste paar weken zijn er een aantal keren meldingen binnengekomen bij de politie in
verband met het uitgeven van vals geld. In alle gevallen ging het om briefjes van 50 euro. Daarom
hieronder even een paar tips zodat je zelf al een eerste controle kunt doen wanneer je twijfelt over
de echtheid van een biljet. Voor het gemak hebben we voor de uitleg dus even een briefje van
50 gebruikt.

1. Voelbare inkt
Voel de voorkant van het biljet. Vooral de lijntjes aan de linker- en rechterrand zijn goed voelbaar.

2. Watermerk
Houd het biljet tegen het licht. In het watermerk verschijnen prinses Europa en het getal 50.
Het getal licht sterker op. Op een donkere ondergrond wordt het watermerk, en vooral het getal,
donkerder.

3. Smaragdgroen cijfer
Kantel het biljet en zie in het groene glanzende getal 50 een lichtbaan op-en-neer bewegen.

4. Kleurveranderd cijfer
Kantel het biljet en het getal 50 rechtsonder verandert van paars naar olijfgroen.

Het nieuwste briefje van 50, dat op 4 april werd geïntroduceerd, is nog beter beveiligd tegen
vervalsing. Onder andere doordat er een hologram in het briefje is verwerkt

4. Hologram (nieuw briefje)
Kantel het biljet en zie de verschillende kleureffecten bij het getal 50 en rond het gebouwtje.
Houd het biljet tegen het licht. In het hologram komt in een raampje prinses Europa tevoorschijn.
Zie ook het effect bij de omschrijving van het watermerk.
Wil je nog meer tips om echt van nep geld te onderscheiden, kijk dan op:
https://www.dnb.nl/echtofvals/nl/quick-check/first/50/
Op deze pagina zijn ook alle andere biljetten te vinden!


Herman Krikhaarprijs 2017


Winnaar Herman Krikhaarprijs 2016

In 2017 wordt voor de Herman Krikhaarprijs een zelfstandige expositie georganiseerd.
Om in aanmerking te komen voor de prijs in 2017 kunnen beeldende kunstenaars wonend
of werkend in Almelo zich van te voren voor de expositie inschrijven.

De Herman Krikhaarprijs bestaat sinds 2008 en is inmiddels een begrip in Almelo. De prijs
wordt georganiseerd om het belang van actieve beeldende kunstenaars in Almelo te onderstrepen.
De aanwezigheid van beeldende kunst is niet iets vanzelfsprekends. Een middelgrote stad als
Almelo mag er trots op zijn, dat vele kunstenaars er willen werken en/of leven.

Lees verder

Man twee keer aangehouden in één weekend

Almelo - Op vrijdag 14 april rond 16:30 uur belden meerdere mensen de politie omdat zij getuige
waren van een ruzie tussen een man en een vrouw op straat. De vrouw zou hierbij onder andere aan
haar haren over straat zijn getrokken. Ook zou de man dreigende taal hebben geuit in de richting van
de vrouw. Agenten troffen het stel uiteindelijk aan in een pand, waar de man nog steeds tekeer ging
tegen de vrouw. Volgens hen was er echter niets aan de hand. Korte tijd later werd de man weer
schreeuwend nabij een instelling aangetroffen. De man, een 28-jarige Almeloër, werd daarom
aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Twee dagen later, op eerste Paasdag, kon de man voor de tweede keer dat weekend richting het
Arrestantencomplex. Dit keer werd hij in zijn woning aangehouden nadat hij kort daarvoor de ruit van
een woonkamer had ingegooid met een steen. Ook dit incident had te maken met problemen in de
relationele sfeer. 


Almelo/Gronau, 14 april 2017

Paasprotest tegen Urenco

Ruim 300 mensen, ook uit Nederland, hebben "Karfreitag" in Gronau en Jülich voor fabrieken van Urenco
gedemonsteerd. Urenco heeft ook en uraniumfabriek in Almelo / Twente.
De mensen van Milieu- en vredes organisaties eisten de sluiting van de Urenco-fabrieken in Duitsland,
maar ook in Nederland. De organisaties werken vele jaren over de grens regen Urenco en kerninstallaties.


Almelo13 april 2017 – TEKST: DE ROSKAM


Nieuwe lente met herstel van Egbert ten Cateplantsoen

De opmerkelijke herstelwerkzaamheden in het Egbert ten Cateplantsoen zijn goeddeels voltooid.
Het is in alle betekenissen een nieuwe lente in Almelo.
Het plantsoen op de hoek van de Wierdensestraat en de Egbert ten Catelaan, ontworpen in de
Engelse landschapsstructuur, is al jaren officieel een beschermd stadsgezicht en ziet er nu weer uit
zoals het bedoeld was, en getuigt van zijn ooit bedoelde karakter.
Het park herinnert in zijn naam en een bank aan de naamgever. Egbert ten Cate was één van de
Twentse 'meneren van de fabrieken' die in de Twentse steden veel perken en parken lieten
aanleggen, voor de stadsbevolking, inzonderheid de arbeidende klasse, ter verpozing, want om
des zondags te flaneren.

Het toeval (als het dat al is) wil dat een huidige Egbert ten Cate aan de basis staat van het terug
brengen van het park in zijn originele staat. De bankier en tot voor kort commissaris van het mede
onder zijn toezicht verkochte Ten Cate-concern is bestuurslid en mecenas van de Stichting
Almelo Parkstad.

Ook aan de overkant van de Wierdensestraat is het een en ander aangepast waardoor de bronzen
Paarden van Almelo (Zittend en liggend van Tom Klaasen) beter uitkomen.

Zie voor meer:  www.roskam.nl


Almelo/zwolle, 13 april 2017 – TEKST: DE ROSKAM

Almelo doet het financieel beter, zegt de provincie

Het gaat beter met de financiële huishouding in Almelo. Dat constateert de provincie Overijssel in haar
rol van toezichthouder.
De gemeente werd vorig jaar wegens vooral meerjarige tekorten onder een vorm van curatele gesteld.
Het gemeentebestuur heeft afgelopen jaar de financiële positie van de gemeente naar het oordeel van
de ‘voldoende verbeterd’. Het financieel perspectief is volgens de provinciale overheid positiever
geworden door ‘voortvarend’ beleid, al loopt de stad nog risico’s die een verder herstel mogelijk nog
kunnen verstoren.
Over het algemeen presteren gemeenten in Overijssel beter dan vorig jaar. Dat komt naar het oordeel
der provincie omdat ze tijdens de recessie op tijd de nodige maatregelen hebben genomen en daar
waar noodzakelijk bezuinigingen hebben doorgevoerd. Dat geldt zeker Almelo, dat bovendien de
zaken op het gebied van de omgevingsvergunningen (wabo) afdoende heeft geregeld.

Zie voor meer:  www.roskam.nl


Almelo, 12 april 2017 - TEKST: DE ROSKAM

Fusie drie scholen/zuilen speciaal basisonderwijs in Almelo

De drie scholen voor speciaal basisonderwijs gaan fuseren en het huidige pand van De Oosteres
aan de Winkelsteeg in de noordelijke binnenstad zal duchtig worden verbouwd en per augustus
volgend jaar de enige leslocatie zijn.

Het gebouw van de Toermalijn aan de Bosrand zal een reguliere basisschool worden en het
gebouw De Rank op de grens van Aalderinkshoek en Kerkelanden wordt afgestoten en verkocht.

Gekozen is voor een nieuwe stichting. Er zal het komende jaar een directeur-bestuurder worden
aangesteld. Er is voor alle personeelsleden een werkgelegenheidsgarantie.
De noodzaak van de fusie heeft te maken de krimp, dus minder leerlingen, van tussen de 200
tot 240 nu tot straks tussen de 180 en 210, en zo voort en zo verder

Zie verder: Link www.roskam.nl

 
 
Reageer Terug naar het begin van de pagina .