Persberichten 
Op deze pagina worden de berichten in zijn geheel geplaatst.


Bouwmensen Twente presenteert Nieuwe studie tot restauratiemedewerker

Bouwmensen Twente Almelo, het opleidingsbedrijf voor de bouw van de aannemersbedrijven uit
Almelo en omliggende gemeenten, gaat dit jaar het aantal opleidingen uitbreiden. Naast de bekende
opleidingen tot timmerman, metselaar en tegelzetter en de relatief jonge studie tot wandensteller,
komt er een één-jarige avondstudie restauratietimmerman en -metselaar bij. De theorielessen van
die nieuwe restauratieopleiding neemt het ROC van Twente voor haar rekening. Alle details over de
nieuwe opleiding worden bekend gemaakt op de Open Dag van Bouwmensen Twente Almelo, op
dinsdag 23 januari.
De bouw is booming en de sector heeft nu al een groot tekort aan personeel. Dat geldt zeker voor
de ruim 60 bouwondernemingen die actief zijn in Almelo en omgeving. Die zitten te springen om
personeel om al het werk aan te kunnen en bovendien weten ze dat in de komende jaren veel ervaren
vakmensen met pensioen gaan. Ook Bouwmensen Twente Almelo, dat vmbo’ers en zij-instromers
opleidt tot timmerman, tegelzetter en metselaar, kan de vraag naar leerlingen niet meer aan. De
tekorten zitten in alle bestaande en ook relatief nieuwe bouwberoepen zoals wandensteller. Er is
ook grote vraag naar vaklieden die kunnen restaureren en de bouwtechnieken beheersen die
honderden jaren geleden in zwang waren.
Bouwmensen Twente Almelo werft op alle mogelijke manieren nieuwe leerlingen en zet daarvoor
heel nadrukkelijk de social media in. Maar de traditionele Open Dag blijft onverkort gehandhaafd.
Op 23 januari opent het opleidingsbedrijf haar pand aan de Veldkampsweg voor leerlingen uit het
vmbo die willen kijken of werken in de bouw iets voor hen is, maar ook voor twintigers en dertigers
die een carrière switch overwegen en alsnog in de bouw aan het werk willen.
Op die Open Dag kunnen ook timmerlieden en metselaars terecht die na hun niveau 3 opleiding
zich verder willen specialiseren tot restauratiemedewerker. De opleiding duurt een jaar en bestaat
uit vijf praktijkdagen werken en een (avond) opleiding theorie. In die tijd leren studenten alles over
timmer- en metseltechnieken die in de voorbije eeuwen werden toegepast, en die nodig zijn om
monumenten en historische panden in heel Nederland in ere te herstellen. Volgens directeur
Robert Herman van Bouwmensen Twente Almelo heeft hij ook voor de mensen die deze opleiding
gaat volgen werkgarantie – net als voor vmbo’ers die na hun eindexamen kiezen voor de opleidingen
timmeren, metselen en tegelzetten. Ook mensen die de korte opleiding tot wandensteller willen
volgen bij Bouwmensen Twente Almelo, zijn al tijdens en ook na de korte studie van 6 weken
verzekerd van betaald werk volgens de cao bouw.
De Open Dag van Bouwmensen Twente voor vmbo’ers en zij-instromers is op dinsdag 23 januari
van 14.00 – 20.00 uur aan de Veldkampsweg 24 in Almelo.


Almelo, 4 januari 2018

Roggekamp Peitsch keert record bedrag uit voor kinderen in Almelo
Fonds wil in 2018 nog meer initiatieven belonen

De Almelose stichting Roggekamp Peitsch Fonds heeft in 2017 een recordbedrag beschikbaar
gesteld aan een groot aantal organisaties en instellingen in de stad dat zich bezighoudt met kinder-
en jeugdactiviteiten. Er werd bijna €50.000.00 uitgekeerd en voor dit jaar is al meer dan €10.000
euro aan financiële steun toegezegd. Het fonds hoopt in 2018 nog meer dan een halve ton uit te
kunnen keren en gaat daarvoor meer de publiciteit zoeken en de social media inzetten.
Roggekamp Peitsch Fonds is een Almelo’s fonds met een eigen vermogen dat ook schenkingen,
erfstellingen, legaten en andere giften mag accepteren. De rente die het fonds jaarlijks krijgt, keert
het uit aan tal van projecten, activiteiten en initiatieven op het gebied van onderwijs, vorming, opvang,
sport, spel en vrijetijdsbesteding voor kinderen in Almelo.
Er is een aantal instanties in Almelo dat ieder jaar voor haar activiteiten een beroep doet op het
RP Fonds – en zelden tevergeefs. Zoals de Rembrandtfiësta, Almelo Events, Paco Plumtrek,
het Historisch Festival, het Pleinconcert, de Historische Kring Stad en Ambt Almelo en Hob Nob.
De bijdragen van het fonds lopen uiteen van bescheiden bedragen als €350, tot substantiële
donaties van €10.000,00 voor het omvangrijke kinderprogramma tijdens het Historisch Festival
in de Schelfhorst.  Daarnaast ontvangen ook organisaties als de Voedselbank, Nomen Nescio en
de Boodschappenmand vele duizenden euro’s in december. Door de bijdrage van het RP Fonds
(en andere sponsoren) konden die organisaties ervoor zorgen dat kinderen in armoede rond
Sinterklaas een cadeau mochten uitzoeken in de speelgoedwinkel en dat hun ouders in die
decembermaand een cadeaucheque ontvingen van €150 euro in hun wekelijkse boodschappenmand.
Het Roggekamp Peitsch Fonds maakte dit jaar ook een heel bijzonder project van stichting
de Klup Twente mogelijk. Met een bijdrage van ruim €10.000 kon de vrijwilligersorganisatie een
bijzondere aanpak ontwikkelen waarmee autistische kinderen leren spelen zonder conflicten met een
broertje of zusje. De aanpak heet Samen gamen, samen spelen en wordt – dankzij de bijdrage van
het RP Fonds – gratis aangeboden. Ouders en kinderen maken er dankbaar gebruik van en zijn heel
enthousiast over de (snelle) resultaten van Samen gamen, samen spelen.
Dat in 2017 opnieuw meer geld is uitgekeerd, vindt het bestuur van het RP Fonds een verheugende
ontwikkeling, maar ze wil het liefst nog meer initiatiefnemers ondersteunen. Daarom gaat ze in 2018
na haar nieuwe website met een digitaal aanvraagformulier, nog meer bekendheid genereren door
actief te worden op het internet via sociale media als Twitter en Facebook.
Organisaties, verenigingen, clubs e.a. die in 2018 initiatieven ontplooien voor kinderen in Almelo,
kunnen een bijdrage aanvragen via de website van het Roggekamp Peitsch Fonds. Aanvragen die
voor 15 maart binnen zijn, worden in de vergadering van 26 maart beoordeeld. www.rpfonds.nl 


Almelo, 26 december 2017

Leegstaand Schuttevaer in Almelo na jaren weer gevuld

Het is hoofdhuurder Stichting Thuisteam Twente gelukt om binnen een half jaar volledige
invulling te geven aan het al jaren leegstaande gebouw ’t Schuttevaer aan de Schuttenstraat
in Almelo. Hiermee komt een einde aan een grote, storende, lege plek in de Almelose binnenstad.
Thuisteam Twente, een innoverende en kleinschalig georganiseerde thuiszorgorganisatie,
werkzaam in de oude ‘gemeentekring Almelo, wist samenwerkingspartners te verleiden om
mee te doen. Vanaf 1 januari vullen, naast Thuisteam Twente, ook Inloop aan de Aa,
SchuldHulpMaatje, de kleedhoek van de Eethoek, Steungezin.nl/Almelo, de Praktijk voor
Coaching en Creativiteit, Rchtng, Moab Administraties en Yief Goed Verzorgd – Beter Gevoel,
’t Schuttevaer. Maar ook andere organisaties kunnen gebruik maken van de faciliteiten van
’t Schuttevaer. Vorige maand is er een bijeenkomst gehouden van de Voedselbank Almelo
en eind oktober was ’t Schuttevaer de uitvalsbasis waar alle vrijwilligers van de Almelose
ondernemersvereniging Almelo Centrum Aktief van een natje en een droogje werden voorzien.
Het initiatief van Thuisteam Twente is uniek door de samenwerking. Passanten zien niet
waarvoor iemand naar binnen gaat. Daarmee wordt stigmatisering voorkomen, je ziet immers
niet of de bezoeker alleen een kop koffie komt drinken of een afspraak heeft met Thuisteam
Twente of SchuldHulpMaatje.
Vanaf januari 2018 zullen er dagelijks activiteiten zijn in ’t Schuttevaer. Bij Inloop aan de Aa
kan iedereen, met of zonder beperking, elke werkdag van 9 tot 17 uur terecht voor een
gratis kop koffie of thee. Twee keer per week verzorgt de PvCC een workshop creativiteit.
Hier wordt wel een eigen bijdrage gevraagd. Mensen met een minimaal besteedbaar
inkomen kunnen ‘betalen’ met een voucher van Almelo Doet Mee.


Almelo, 22 december 2017

Hof van Heden samen met Knarrenhof

De vereniging Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo werkt nu samen met de Stichting Knarrenhof
Nederland en ziet goede mogelijkheden om haar woonproject ‘Hof van Heden Almelo’ te realiseren
op het Indiëterrein bij de stoftoren in Almelo. Nog in maart 2018 willen wij tot een haalbaar plan komen.

Door samenwerking met Knarrenhof hebben we nu professionaliteit en financieringsmogelijkheden
aan tafel. Recent werd Knarrenhof in de Tweede Kamermotie Dik-Faber zelfs nog genoemd als
landelijk voorbeeld van innovatief wonen. In Zwolle is het eerste Hof al opgeleverd en op diverse
plekken worden meergeneratiehofjes gemaakt voor mensen van 20 tot 90 jaar.

Voor Almelo komt het nu aan op het hebben van voldoende deelnemers, voor koop of vrije sector huur.
Daarbij bepalen de deelnemers gezamenlijk de uitwerking van het concept. De komende maanden
houden we infostands voor geinteresseerden, mensen mogen in volgorde van aanmelding een woning
kiezen en samenstellen. We verstrekken de informatie in de bibliotheek en het Huis van Katoen en Nu.
Voordeel is dat we u één op één  kunnen informeren en dat u rustig kunt inschatten of u een klik heeft
met onze woondroom en onze enthousiaste groep.

informatie:
zaterdag 6 januari, 3 februari en 3 maart van 12.00 – 14.00 uur in de bibliotheek Almelo
zaterdag 27 januari, 24 februari en 31 maart van 12.00 – 14.00 uur in Het Huis van Katoen en Nu

Iedereen is van harte welkom en wordt persoonlijk geïnformeerd over de ideeën die zijn ontwikkeld
en mogelijkheden van koop en huur. Er zijn schetsen van architect Gooike Postma die momenteel
worden uitgewerkt met de leden en het architectenbureau INBO.

De pijlers zijn duurzaam- en ecologisch bouwen en modern noaberschap (omzien naar elkaar).
Dit zonder klef te zijn, het is geen commune, niemand van ons draagt geitenwollensokken. We willen
onze plannen realiseren voor jongeren en ouderen. Het gaat om ca 30 levensloopbestendige woningen
van verschillende grootte en prijscategorie. Bij het plan worden ook gemeenschappelijke ruimtes
opgenomen en een gemeenschappelijke tuin.

Bij voldoende interesse kan mogelijk de bouw al eind 2018 starten. Bekijk onze website
www.hofvanhedenalmelo.nl en www.knarrenhof.nl  en bezoek ons op facebook of stuur een e-mail
voor informatie naar wonen@hofvanhedenalmelo.nl.


Almelo, 22 december 2017

Kunstwerk Biënnale Sibyl Heijnen tijdelijk in stadhuis Almelo

Het kunstwerk van de Almelose kunstenares Sibyl Heijnen, dat afgelopen zomer te bewonderen
was op de Biënnale, krijgt een tijdelijk plek in de publiekshal van het stadhuis van Almelo. De
officiële onthulling van het werk ‘Room for reflection – van Venetie naar Almelo’ vindt plaats tijdens
het Nieuwjaarsfestival van de gemeente Almelo op 6 januari 2018.
Op de Biënnale van Venetië was het werk tentoongesteld in Palazzo Bembo, waar meer dan
100.000 bezoekers zijn langs geweest. Het werk is een assemblage vervaardigd uit onder meer
rubber en bladgoud en perkament. Het werk is  in het stadhuis in Almelo in de samenstelling exact
hetzelfde als in Venetië. Door de totaal andere ruimte zal in het stadhuis echter een andere atmosfeer
ontstaan. Heijnen wil met haar werk een verbinding aangaan met de ruimte, zodat het een geheel
wordt. In de raadzaal in het Almelose stadhuis hangt ook al een van haar werken. Daar is namelijk
het kunstwerk/raambekleding , met de naam ‘Cascade’, van haar hand.
Het werk ‘Room for reflections – Almelo’ is tot en met 8 februari te zien in de hal van het stadhuis en
tijdens reguliere openingstijden voor iedereen vrij toegankelijk. Als onderdeel van deze tijdelijke
tentoonstelling geeft Sibyl Heijnen op 11 januari van 18:30 – 19:30 uur een lezing over haar werken
‘Cascade’ en ‘Room for reflections – Almelo’ in de raadzaal. Dit project wordt ondersteund door de
Gemeente Almelo, Provincie Overijssel, Almelo Promotie en het Stadsfonds Almelo.
Op 29 december worden om 10:30 uur de laatste onderdelen van het kunstwerk met de platbodem
Stad Almelo II, naar het stadhuis gevaren en op de kade bij de grote “A” gelost. Ook in Venetie is
het kunstwerk tot aan de kade bij de Rialto-brug gevaren en daar gelost. 


Almelo, 1 december 2017.

EMS tekent contract met Benchmark Electronics

EMS en Benchmark Electronics gaan samen flexibiliteit in supply chain voor hoogwaardige
assemblage vergroten
EMS heeft een nieuwe klant geworven: Benchmark Electronics. Nadat vandaag de contracten
getekend zijn, gaat EMS aan Benchmark cleanroom diensten met gekwalificeerd personeel ter
beschikking stellen, waarmee kan worden voldaan aan de sterk gestegen vraag naar hoogwaardige
assemblageservices.

Aanjagers van innovatie in de wereldwijde elektronicasector
“We zijn erg blij dat we zo’n gerenommeerd technologiebedrijf als Benchmark onze nieuwe klant
mogen noemen,” aldus Managing Director Gert Miedema van EMS. “De te leveren subsystemen
zijn aanjagers van innovatie in de wereldwijde elektronicasector. Denk aan toekomstige generaties
smartphones, auto’s of computers.”
“We verheugen ons op de samenwerking met EMS,” zegt ook Managing Director Herman Bartelink
van Benchmark Electronics. “We merken dat de vraag bij onze klanten stijgt en weten sinds kort dat
EMS zijn cleanrooms en kennis ook extern ter beschikking stelt. Dat was eerder niet het geval en zo
is het idee ontstaan om te gaan samenwerken. De grootte van de cleanroom in Almelo, de flexibiliteit
waarmee gekwalificeerd personeel beschikbaar wordt gesteld en de jarenlange ervaring van EMS
op dit gebied zijn voor ons de belangrijkste redenen om voor EMS als nieuwe partner te kiezen.”
EMS verleent sinds 2016 zijn diensten ook aan de halfgeleiderindustrie. Het Duits-Nederlandse bedrijf
is onder meer erkend aanbieder van geavanceerde warmtebehandeling en hardsolderen (gecertificeerd
volgens EN9100 en NADCAP) alsmede contractactiviteiten op het gebied van Electron Beam-lassen,
en werkt voor klanten in de wereldwijde halfgeleiderindustrie en luchtvaartsector.

EMS is een toonaangevend producent van hoogwaardige koolstofvezelproducten. Op basis van
tientallen jaren ervaring met de vervaardiging van complexe en hoogwaardige CFRP-producten zijn
wij experts op het gebied van engineering, design en serieproductie. Onze activiteiten omvatten
innovatieve systemen voor waterstofopslag (drukvaten van koolstofvezel voor mobiele en vaste
toepassingen), rollers van koolstofvezel en specialistische producten voor de lucht- en ruimtevaart en
de halfgeleidersector. EMS is een Duits-Nederlandse onderneming met vestigingen in Jülich (D) en
Almelo (NL). We opereren wereldwijd en bouwen daarbij op de expertise van meer dan
400 hoogopgeleide technologen en gekwalificeerde operators.

Benchmark Electronics is een premium leverancier voor hightech OEM-producenten die anticipeert
op hun behoeften en snel complete oplossingen met toegevoegde waarde levert tijdens de gehele
productcyclus in de vorm van innovatief design, engineering services, optimale oplossingen voor
wereldwijde supply chains en eersteklas manufacturing- en after-marketingsupport. De vestiging in
Almelo heeft 500 medewerkers en is een van de 24 vestigingen ter wereld van Benchmark Electronics Inc.
Het hoofdkantoor staat in Phoenix (Verenigde Staten). Het aandeel Benchmark is als BHE genoteerd
aan de New York Stock Exchange.


Almelo, 24 november 2017

Stem op De Gravenruiters voor Specsavers steunt!

Breng uw stem uit op De Gravenruiters en steun het paardrijden voor mensen met een beperking.
Vanaf 23 november t/m 30 november 10.00 uur kun u uw stem uitbrengen voor de actie Specsavers
steunt. Stem op De Gravenruiters en help het paardrijden voor mensen met een beperking. Stem!
Ga naar www.degravenruiters.nl en steun het paardrijden voor mensen met een beperking. De
Gravenruiters maakt het mogelijk dat mensen met een beperking kunnen paardrijden en mennen.
Mensen met een meervoudige beperking kunnen bij de Gravenruiters huifbedrijden. In het meiden-
project ontwikkelen meisjes met sociaal/ emotionele problemen hun weerbaarheid, zelfstandigheid
en talenten. Daarnaast wordt sociale re-integratie en dagbesteding aangeboden waardoor mensen
deelnemen aan de maatschappij.
Met uw e-mailadres kunt u eenmaal uw stem uitbrengen. U kunt De Gravenruiters een extra stem
geven door het doel een +1 te geven. Gebruik hiervoor de Google+ button op de stempagina die u
via www.degravenruiters.nl kunt bereiken. Stemronde sluit op 30 november Op 30 november
(10.00 uur) sluit de stemperiode. Op basis van het aantal stemmen wordt er per winkel een top 3
bepaald, het winkelteam Almelo kiest vervolgens uit de top 3 een winnaar. Voor dit goede doel
wordt een jaar lang gespaard. Op 7 december wordt de winnaar bekend gemaakt. Donatie aan
het goede doel Aan het einde van de spaarronde wordt gekeken hoeveel geld een winkel bijeen
heeft gebracht. Dit kan 50/50 worden verdeeld over de twee goede doelen, maar het kan ook
anders worden verdeeld. Dat bepalen de klanten. In de meeste Specsavers-winkels staan twee
spaarpotten, voor het lokale doel en het landelijke doel, waar een klant per aankoop symbolisch
een muntje in kan doen. De donaties per doel variëren tot nu toe van
een paar honderd tot een paar duizend euro.


Almelo, 13 november 2017

Stichting Present Almelo viert dit jaar haar vijfde verjaardag

Stichting Present Almelo is dit jaar precies vijf jaar actief in Almelo. Het doel van Stichting
Present is een brug slaan tussen groepen Almeloërs die hulp aanbieden aan stadsgenoten
die met deze ondersteuning geholpen zijn. Hiermee heeft Present in de afgelopen vijf jaar
een beweging op gang gebracht in de Almelose samenleving, waarbij het vanzelfsprekender
wordt om naar elkaar om te zien.

Groeiende belangstelling door vrijwilligers
Allereerst is Present dankbaar voor al die groepen vrijwilligers en de verschillende groepen-
begeleiders die de afgelopen vijf jaar op meer dan 500 verschillende plekken verschil hebben
gemaakt. Dat zijn meer dan 2000 vrijwilligers! We hebben verbindingen gelegd tussen oud
en jong, arm en rijk, ziek en gezond. Deze verbindingen zijn goud waard. En daar willen we
de komende jaren in blijven investeren. Het rendement van de inzet van onze vrijwilligers is
groot en dat geven wij cadeau aan de stad Almelo.

Veel Almeloërs willen zich kortdurend en éénmalig vrijwillig inzetten
Present is de verbindende schakel tussen groepen vrijwilligers die afkomstig zijn uit bedrijven,
kerken, gezinnen of andere groeperingen, maatschappelijke organisaties en hulpontvangers.
De inzet van deze groepen vrijwilligers worden verbonden aan kwetsbare inwoners van Almelo.
Deze verbinding verzorgen we op een laagdrempelige en moderne manier door samen te
werken met maatschappelijke organisaties.
De meeste vrijwilligers voor wie wij bemiddelen, willen zich niet meteen committeren aan een
vaste vrijwilligersbaan, maar zijn wel (degelijk) bereid om zich éénmalig praktisch of op een
sociale manier in te zetten: schoonmaken / tuinieren / verven of een spelletje / wandeling met
ouderen. Dit soort kortdurende projecten sluiten aan bij de wens en agenda van de groep
vrijwilligers. Deze succesformule slaat zonder meer aan in Almelo. De teller staat anno nu op
meer dan 137 projecten in 2017 ten opzichte van 30 projecten in het eerste jaar.

Present helpt als het eigen netwerk ontbreekt
“De reden van het succes is ook dat de Presentformule aansluit bij de veranderingen in zorg
en welzijn; het betrekken van meer mensen bij de informele hulp, maar ook bij de
maatschappelijke verantwoordelijkheid die veel bedrijven voelen.”, aldus Ruth en Irene,
coördinatoren van Present Almelo. Mensen die voor ondersteuning bij gemeenten aankloppen
worden steeds meer aangestuurd om oplossingen te zoeken binnen hun eigen netwerk of
eigen kracht. Zorgorganisaties hebben te maken met bezuinigingen en zijn voor ondersteuning
steeds meer afhankelijk van het sociale netwerk om de cliënt heen. Stichting Present realiseert
zich dat niet iedereen dit netwerk heeft en biedt hierin een oplossing. Groepen vrijwilligers als
‘tijdelijk netwerk’ voor mensen bij wie een eigen netwerk en/of kracht ontbreekt.

Steeds meer bedrijven willen samenwerken met Stichting Present
Ook steeds meer bedrijven willen samenwerken met Stichting Present, zowel landelijk als
regionaal in Almelo. De organisatie groeit landelijk en wordt steeds bekender. Het landelijk netwerk
Present is in 2016 uitgegroeid naar 76 lokale stichtingen in 130 gemeenten.
Ook in Almelo werken we aan groei. Naast dat het aantal vrijwilligers en projecten groeit, sluiten
ook steeds meer organisaties aan als partner van Present. We werken bijvoorbeeld samen met
bedrijven Urenco Nederland en Qredits, meer dan 50 verschillende maatschappelijke organisaties
zoals ZorgAccent, Carint Reggeland, maar ook beide woningcorporaties Beter Wonen, STJA en
diverse kerken. De samenwerking is verschillend, sommige partners steunen ons financieel,
andere werken mee aan een project met groepen vrijwilligers. Weer andere organisaties zorgen
voor mooie projecten waar vrijwilligers zich kunnen inzetten. Medewerkers van bedrijven ervaren
de Presentprojecten als teambuilding of een maatschappelijk teamuitje, waardoor ze een concrete
invulling geven aan MVO – pijlers en kernwaarden. Een echte win-win-situatie.

Voor de toekomst is samenwerking met Almelose bedrijven essentieel
Present is van mening dat wanneer we dit type informele zorg willen laten groeien, we vooral
moeten werven op nieuwe vrijwilligers en op de samenwerking met bedrijven. Dat doen we
pro – actief en we richten ons op groepsverbanden: jongerengroepen, verenigingen, kerken,
30-ers, gezinnen en bedrijven. Ze kunnen zich bij ons aanmelden om éénmalig en met elkaar
een ander bij te staan.
Het is echter niet alleen belangrijk om nieuwe vrijwilligers te vinden, maar ook om bestaande te
behouden. Hiervoor zijn waardering en een goede match tussen vrijwilligers en cliënt van groot
belang, maar ook praktische ondersteuning zoals begeleiding van- en verbinding met- de formele
zorg. Dit wordt via Present allemaal geregeld. Daarnaast hopen we natuurlijk dat na het doen van
een project er inzicht komt in elkaars werelden en dat vooroordelen verdwijnen en er wellicht
(langdurige) verbindingen ontstaan. Dan is onze missie volbracht: een beweging op gang brengen,
waarbij het vanzelfsprekender wordt om naar elkaar om te zien.

Een presentje voor de stad
In de afgelopen vijf jaar heeft Stichting Present in Almelo voor bijna 500 groepen projecten mogen
organiseren en begeleiden. Dat betekent hulp en ontmoeting tussen oud en jong, arm en rijk, ziek
en gezond. Deze verbindingen zijn goud waard en dat geven wij eigenlijk samen cadeau aan
Almelo. We zien het aantal hulpvragen alleen maar toenemen, dus investeren blijft noodzakelijk.
Present blijft groepen oproepen zich in te zetten en is op zoek naar bedrijven die zich willen
verbinden als partner aan het werk. In het kader van ons 5-jarig jubileum hebben we een leuk
presentje bedacht: Investeer mee in Almelo, concreet;
10 grote projecten via www.supp.to/presentalmelo of maak een gift over
(IBAN) NL14RABO0174851324.

“Samen maken we Almelo nog mooier”, aldus Irene en Ruth.

Meer informatie over Present Almelo of over uw inzet als vrijwilliger vindt u op
www.presentalmelo.nl


Vriezenveen, 8 november

Mijande Wonen draagt haar woningen in Aadorp over aan  Beter Wonen  Almelo

Woningcorporatie Mijande Wonen draagt haar woningen in Aadorp over aan woningcorporatie
Beter Wonen uit Almelo
Mijande Wonen draagt op 1 december 2017 al haar 106 woningen in Aadorp over aan woning-
corporatie Beter Wonen uit Almelo. ‘We maken deze keuze omdat het grootste gedeelte van onze
woningen in een ander werkgebied ligt, namelijk in de gemeente Twenterand en Dinkelland.
Aadorp valt onder de gemeente Almelo. Beter Wonen is een woningcorporatie uit Almelo en
kan daardoor beter de belangen van huurders uit Aadorp behartigen’, licht Peter Zuithof,
directeur-bestuurder van Mijande Wonen toe.

‘Voor Beter Wonen past deze overname in de keuze om vooral verhuurder te zijn van woningen
in Almelo’ , aldus Peter van der Hout, directeur-bestuurder van Beter Wonen. Beter Wonen wil
zich actief inzetten om wonen in de wijken en buurten van Almelo aantrekkelijk te maken. Deze
woningen van Mijande Wonen passen goed bij het bezit van Beter Wonen. Door de overname
kunnen de corporaties borgen dat de woningen beschikbaar blijven voor de verhuur aan de
doelgroep van de corporaties.

Wat betekent dat voor de huurders
Beter Wonen is net als Mijande Wonen een sociale verhuurder. De lopende huurcontracten
neemt Beter Wonen Almelo dan ook ongewijzigd over. Een aantal praktische zaken verandert wel.
Daarover zijn de betreffende huurders dinsdagavond 7 november tijdens een informatie-
bijeenkomst in het Aahoes in Aadorp geïnformeerd.

Informatiebijeenkomst 7 november
De bijeenkomst werd goed bezocht. Bewoners hadden veel vragen en waren kritisch over de
overdacht van de woningen door Mijande Wonen aan Beter Wonen. Peter Zuithof, directeur-
bestuurder van Mijande Wonen, lichtte tijdens de bijeenkomst de keuze voor de overdracht aan
Beter Wonen toe. Er was ruimte voor alle vragen. Verder konden huurders kennismaken met
de medewerkers van Beter Wonen en ontvingen zij praktische informatie.

Over Mijande Wonen
Mijande Wonen is een ambitieuze, maatschappelijk betrokken woningcorporatie. Onze missie
en passie is ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht’. Dit doen wij samen met onze samenwerkings-
partners én bewoners. Wij staan dicht bij onze huurders en stimuleren en faciliteren het wonen
in de dorpen en de kleinere woonkernen.

Over Beter Wonen
Beter Wonen staat voor goed en betaalbaar wonen in Almelo voor mensen die hier zelf niet in
kunnen voorzien. Ons logo is tevens onze missie, wij werken aan beter wonen voor onze huurders.
Dat doen wij samen met onze maatschappelijke partners en actieve huurders.


Almelo, 27 oktober 2017

Geen gunning ZorgAccent Huishoudelijke Hulp BV Almelo

Met ingang van 1 januari 2018 levert ZorgAccent Huishoudelijke hulp geen huishoudelijke
ondersteuning meer in de gemeenten Almelo en Tubbergen. Dit is het gevolg van de
Europese Aanbesteding die door 13 Twentse gemeenten in mei 2017 werd uitgeschreven.
Voor de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Twenterand heeft ZorgAccent Huishoudelijke
Hulp de gunning wél gekregen. Ook in de gemeente Rijssen-Holten, die een eigen
aanbesteding heeft uitgeschreven, heeft ZorgAccent Huishoudelijke Hulp BV de gunning
voor 2018 gekregen.
Inmiddels heeft ZorgAccent Huishoudelijke Hulp BV contact gelegd met een van de gegunde
partijen, Zorggroep Manna. Zij hebben aangegeven cliënten en medewerkers van ZorgAccent
Huishoudelijke Hulp BV te willen overnemen. Hierdoor behouden medewerkers hun baan en
behouden cliënten hun vaste medewerker.

Tevreden cliënten en nieuwe ontwikkelingen niet beloond
Gemeenten hebben gekozen voor een systeem van aanbesteden waarbij op basis van vijf
onderwerpen een A4 moest worden aangeleverd. Dit heeft de aanbestedende dienst van de
13 gemeenten beoordeeld en gewaardeerd met punten. ZorgAccent Huishoudelijke Hulp BV
heeft voldoende punten behaald. De gemeente Almelo en Tubbergen hebben echter een
maximum aantal aanbieders gesteld. Daarom valt de Huishoudelijke Hulp BV in deze gemeenten
 helaas buiten de gunning. Aline Poolen, groot aandeelhouder van de Huishoudelijke Hulp BV:
'Helaas is er geen rekening gehouden met het feit dat ZorgAccent Huishoudelijke Hulp BV
tevreden cliënten heeft, veel nieuwe cliënten krijgt én heeft geïnvesteerd in scholing, ontwikkeling
en innovaties.' Ook Gisela Gagliano, coördinator Huishoudelijke Hulp Almelo, betreurt het niet
gunnen van de Huishoudelijke Hulp: 'We hebben in Almelo nét geïnvesteerd in het ontwikkelen
van zelfstandige teams in de huishouding.  Onze cliënten zijn erg tevreden over onze medewerkers.
 Dit is voor onze cliënten en medewerkers een grote schok en heel moeilijk uit te leggen.'

Passende oplossing voor huidige cliënten en medewerkers Huishoudelijke Hulp BV
Om de gevolgen voor cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken, is de BV op zoek
gegaan naar een gegunde partij om medewerkers samen met cliënten over te nemen. Deze
werd gevonden in Zorggroep Manna. Poolen: 'Wij hebben gekeken welke organisatie van de
gegunde partijen het beste aansluit bij onze visie, kernwaarden en kwaliteit van zorg. Hierbij kwam
unaniem Zorggroep Manna naar voren. Zij zijn bezig met een soortgelijke ontwikkeling als
ZorgAccent Huishoudelijke Hulp. Ook zij werken met  zelfstandig werkende teams en leggen
verbinding met de wijkverpleging.  Zorggroep Manna is bereid om medewerkers en cliënten met
een contract voor onbepaalde tijd over te nemen onder de huidige voorwaarden. Ook voor
medewerkers met een tijdelijk contract worden de mogelijkheden besproken. Wij zijn natuurlijk
erg blij dat we hiermee onze medewerkers hun baan kunnen laten behouden!'
De cliënten en medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd over de beëindiging van het raamcontract
met gemeente Almelo.

ZorgAccent Huishoudelijk Hulp
ZorgAccent Huishoudelijke Hulp BV is een zelfstandige B.V. die onderdeel is van Stichting ZorgAccent.
Deze B.V. is op 1 januari 2014 opgericht en levert Huishoudelijke Hulp (Zorg in Natura) op basis van
raamcontracten met gemeenten. Het werkgebied van ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V. bestaat
uit de gemeenten Almelo, Tubbergen, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Twenterand.


lmelo, 23 augustus  2017

Wielercafé met ex-wielerprofs Eddy Planckaert en Joost Posthuma

Het heeft er om gespannen: kan de Profronde Almelo weer een mooi Wielercafé van de grond tillen?
Want voor alle onderdelen van het Profrondeprogramma moeten ieder jaar opnieuw sponsors worden
gevonden - en die waren er eind juni nog niet. Twee lokale ondernemingen,
Koopman Tweewielerspecialist en Obifit Sportcentrum, reikten de helpende hand. Zij maken een
spetterende derde editie mogelijk van het Wielercafé, woensdag 23 augustus.
Zodra de toezeggingen van rijwielspeciaalzaak Koopman Tweewielerspecialist en Obifit Sportcentrum
binnen waren bij het bestuur van de Profronde zijn de gasten voor het Profronde Wielercafé 2017
vastgelegd. Dit keer komen de Belgische oud-renner, tv-persoonlijkheid en wielercommentator
Eddy Planckaert en ex-wielerprof Joost Posthuma (profrenner in de periode 2004 - 2012).
Sportjournalist Eddy van der Ley presenteert het programma.
Het Wielercafé is in 2015 door de Profronde Almelo geïntroduceerd. Het paste helemaal in het
streven van het bestuur om het criterium op te waarderen tot een meerdaags feest voor iedereen.
De eerste editie was in ‘t Hookhoes. Het succes was evident: het publiek hing er met de benen uit.
Vorig jaar verkaste het Wielercafé met zijn gasten naar het VIP-paviljoen (pand Scheer en Foppen),
maar dit jaar keert het side-event terug naar het bier- en wijnlokaal ‘t Hookhoes aan het Amaliaplein.
‘Belangrijk zijn een sfeervolle ambiance en interessante gasten’, aldus bestuurslid Ritse Gierveld.
‘De eerste aflevering bij ’t Hookhoes was geweldig, dus daar gaan we weer naar toe.’

Belangrijke zeges
De hoofdgast dit jaar staat garant voor een leuke, humoristische avond. Planckaert is namelijk meer
dan een succesvolle oud-wielrenner met belangrijke zeges als Omloop Het Volk, de Brabantse Pijl,
de Ronde van Vlaanderen en (vooral) Parijs-Roubaix op zijn naam en etappeoverwinningen in alle
drie grote rondes (Tour de France, Vuelta en Giro).  Na zijn wielercarrière werd hij zakenman in
Litouwen en Polen, maar dat eindigde in een faillissement.
Terug in België ontpopte hij zich als televisiester in de realitysoap de Planckaerts, waarin hij en zijn
gezin werden gevolgd in hun huisje in de Ardennen. In 2007 keerde hij terug in de wielrennerij en werd
ploegleider. Sinds 2013 is Planckaert tijdens de Tour de France vaste gast in het Nederlandse
tv-programma Tour du Jour. Sportief deed hij ook nog van zich spreken in 2015. Als vijftiger liet hij
het werelduurrecord op een houten fiets noteren. Planckaert fietste 11 kilometer, 932 meter en
94 centimeter. Jammer genoeg voor Planckaert is het record niet erkend door de UCI.
Posthuma sloot in 2012 zijn carrière als profrenner af, 31 jaar oud. Tien jaar was hij wielerprof,
specialist tijdrijden. Acht jaar daarvan reed hij in het oranje van Rabobank. De laatste twee jaar in
buitenlandse dienst bij Leopard-Trek en opvolger RadioShack-Nissan Trek.
In zijn jeugd deed Posthuma aan atletiek. Op zijn zestiende ging hij mountainbiken, naar het voorbeeld
van Bart Brentjens. Daarnaast begon hij op de weg te trainen en wedstrijden te rijden. Hij viel op tijdens
de districtskampioenschappen. Löwik-Tegeltoko-ploegleider Han Vaanhold benaderde hem voor zijn
ploeg. In één jaar wist Posthuma zich verder te ontwikkelen en kwam zo terecht bij de beloftenploeg van
Rabobank. Zijn eerste profoverwinning behaalde hij 12 maart 2005 toen hij de zesde etappe in de
allereerste Pro Tour-wedstrijd, Parijs-Nice, won.
Enkele jaren na zijn laatste koers maakte hij in 2016, op 35-jarige leeftijd, zijn marathondebuut in
Enschede. Posthuma volgt in 2018 Rik Reinerink op als koersdirecteur bij de wielerklassieker
Ronde van Overijssel.
De Profronde Almelo is op vrijdag 25 augustus a.s.Almelo, 21 juli 2017

Spelers gezocht voor voorprogramma ‘Het Verzet Kraakt’

Het grootste Twentse theaterspektakel van het jaar, ‘Het Verzet Kraakt’,
zoekt enthousiaste mensen die tussen 29 augustus en 23 september a.s. een
personage willen spelen in het voorprogramma. Geïnteresseerden kunnen een
e-mail sturen naar  auditie@hetverzetkraakt.nl

Voor het voorprogramma creëert het creatieve team van ‘Het Verzet Kraakt’ de
sfeer van een station uit de jaren '40. Het publiek waant zich treinreiziger
uit die tijd. De spoorwegmedewerkers hebben alleen vanuit Londen de oproep
gekregen al het werk neer te leggen om de Duitsers dwars te zitten. Er volgt
een treinstaking. De 'reizigers' lopen in groepen op het station en langs de
historische trein 'De Blauwe Engel'. Van hieruit gaan ze over een brug naar
het Indiëterrein waar ze gaan eten en waar de theatervoorstelling later is.

Voor het voorprogramma is ‘Het Verzet Kraakt’ op zoek naar mensen die
gedurende een aantal voorstellingen een personage op het station willen
vertolken. Er is niet of nauwelijks tekst en repeteren is niet nodig.

Ronald Veurink, verantwoordelijk voor de regie van  het voorprogramma:
‘Natuurlijk is acteertalent of -ervaring fijn, maar dat hoeft niet.
Affiniteit met theater en acteren is wel vereist. Geïnteresseerden vragen we
vanaf 23 augustus op vrijwillige basis beschikbaar te zijn voor het passen
van kleding en het doornemen van taken. We spelen tussen 29 augustus en 23
september van woensdag tot en met zaterdag. Als je minimaal één zo’n
speelweek beschikbaar bent, stuur dan een mail naar
<mailto:auditie@hetverzetkraakt.nl> auditie@hetverzetkraakt.nl.’

Wat is ‘Het Verzet Kraakt’?
‘Het Verzet Kraakt’ is een Twentse communityproject rondom de grootste
bankroof aller tijden die het Twentse verzet in november 1944 in Almelo
heeft gepleegd. Het project bestaat uit drie onderdelen: exposities in zes
gemeenten in mei – juli 2017, de theaterproductie in augustus/september 2017
en een speelfilm in 2019.

Onderdeel van ‘Het Verzet Kraakt’ is een musical- en theaterspektakel in
augustus/september 2017. De theaterproductie wordt  20 – 25 keer opgevoerd
voor een publiek van ongeveer 1.350 bezoekers per keer. Bezoekers krijgen
een avondvullend programma voorgeschoteld met eten, drinken en een
voorstelling. Het spektakel wordt opgevoerd op een oud industrieterrein
(Indiëterrein) en een rangeerterrein voor de treinen naast het NS-station in
Almelo. Voor meer informatie en kaartverkoop kijk op
<http://www.hetverzetkraakt.nl> www.hetverzetkraakt.nl.


Twente, 5 juli 2017

Zij-instromers zonder zorgachtergrond opgeleid tot verpleegkundige

Carintreggeland, Livio en Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) starten,  in samenwerking met Saxion
Parttime School,  in september 2017 een bijzonder opleidingstraject. Zij-instromers zonder
verpleegkundige achtergrond worden hierbij opgeleid tot hbo-V verpleegkundigen, in duale vorm.
Dit initiatief is genomen, omdat er een grote vraag is naar hbo-verpleegkundigen. In het
opleidingstraject worden werken en leren gecombineerd: de kandidaten krijgen een leerwerk-
overeenkomst bij de betreffende zorginstelling.

Behoefte
Het (willen) opleiden van mensen met en zonder zorgachtergrond is ontstaan vanuit meerdere
behoeftes. Ten eerste is er, zoals aangegeven, een sterk groeiende vraag naar hoger opgeleide
verpleegkundigen. Verpleegkundigen krijgen in toenemende mate de rol van regisseur van zorg
 binnen een team en houden ze zich bezig met de kwaliteit van en tevredenheid over de zorgverlening.
Dit vergt een ander denk- en werkniveau. Tegelijkertijd komen er bij zorgorganisaties steeds vaker
verzoeken binnen van mensen die hbo- of wo-opgeleid zijn, maar in een andere branche dan de zorg
en zich graag willen omscholen. Tot voor kort waren er weinig mogelijkheden om deze mensen toch
een opleidingsplaats te kunnen bieden. De zorginstellingen die deelnemen in dit opleidingstraject zijn
daarom de samenwerking aangegaan met Saxion, om samen voor deze specifieke doelgroep een
leerroute te ontwikkelen. Zo is er een maatwerktraject ontstaan, dat sterk vanuit het werkveld is
ontwikkeld en opgesteld.

Arbeidscontract
De drie instellingen hebben samen 11 opleidingsplaatsen gecreëerd. De kandidaten krijgen een
arbeidscontract als verpleegkundige in opleiding en volgen de hbo-opleiding in deeltijd bij Saxion.
Ze variëren sterk in leeftijd en hebben al een carrière in een andere sector achter de rug, bijvoorbeeld
als logopediste, diëtiste,  theoloog, groepsleider, gedragswetenschapper of doktersassistente.
Ze krijgen een contract van 24-28 uur en gaan op één lesdag (een middag en avond) naar school.
Het onderwijs is blended vormgegeven: er wordt veel gebruikt gemaakt van e-learning, waardoor
efficiënt studeren mogelijk is. Het opleidingstraject van Saxion Parttime School biedt maatwerk voor
deze bijzondere groep studenten: behalve e-learning is het onderwijs modulair en dus flexibel van
opzet en is het sterk werkveld gericht. De eigen dagelijkse praktijk is het uitgangspunt bij opdrachten
en stages. Er wordt getoetst aan de hand van beroepsproducten en studiecoaches begeleiden de
deelnemers bij het succesvol combineren van studie, werk en privé. Behalve de leer/werkplek is het
mogelijk dat deelnemers in dit opleidingstraject bij goed functioneren een vaste baan wordt geboden.

Leven Lang Leren
Het opleidingstraject past heel goed binnen de trend van een Leven Lang Leren. De huidige
arbeidsmarkt vraagt om flexibele medewerkers, die zich blijven ontwikkelen tijdens hun carrière en
blijven werken aan kennis en vaardigheden, ook vakoverstijgend en multidisciplinair. De overheid
stimuleert dit Leven Lang Leren door subsidies beschikbaar te stellen. Een deel van de opleidings-
kosten uit dit traject wordt dan ook vergoed vanuit het sectorplan Twente. Doordat de deelnemers al
(werk)ervaring hebben op minimaal hbo-niveau is de verwachting dat deze voorsprong gedurende
de opleiding en het leren in de praktijk zichtbaar gaat worden. Het zal zorgen voor nieuwe dimensies
in de zorgteams en mogelijk een vernieuwende kijk op zorg. De verwachting is dat de kandidaten in
3 tot 3,5 jaar hun hbo-V diploma kunnen behalen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit bijzondere opleidingstraject en/of de samenwerking tussen genoemde
zorgorganisaties en Saxion Parttime School, dan kunt u terecht bij:
Katinka van Heerde, projectleider Zorg en Welzijn bij Saxion Parttime School, tel. 06 – 45594005
of k.vanheerde@saxion.nl

U kunt ook terecht bij:

Carintreggeland
Jeannette van der Ent, Praktijkopleider Leerhuis Carintreggeland
Tel. 06 – 120 393 98   j.vanderent@carintreggeland.nl

Livio
Gerjan Wansink, hoofd Livio Academie.
Tel. 0900-9200
 

Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ)
Trudy Rekers, opleidingsfunctionaris TMZ
Tel. 06 – 239 068 01  trekers@triviummeulenbeltzorg.nl 


Plaatsen 1 t/m 6 Goldwell Color Zoom voor studenten ROC van Twente

Almelo/Enschede, 29 juni 2017 – Zes studenten van de kappersopleidingen aan het ROC van Twente
vielen in de prijzen bij de Goldwell Color Zoom Challenge voor Young Talent. De jury, die bestond uit
Goldwell kleurspecialisten, topkappers en beautyjournalisten, selecteerde 10 finalisten. Helani Sarisin
(19, uit Enschede) won de 1e prijs! En vijf andere ROC-talenten behaalden de 2e t/m 6e prijs.

Onze prijswinnaars
De uitdaging voor de deelnemers was om een model te kiezen, nieuwe trends te gebruiken en een
eigen stijl te gebruiken of creëren in plaats van te kopiëren. De creaties moesten gefotografeerd en
ingestuurd worden.

1.     Helani Sarisin (19 uit Enschede), opleiding Kapper BBL locatie Enschede, werkzaam bij
        Le Salon Johannes in Enschede
2.     Anna Beukman (21 uit Almelo), opleiding Kapper BOL locatie Almelo, stage bij Kapsalon van
        ROC van Twente
3.     Cheryl Niks (19 uit Westerhaar), opleiding Ondernemend Kapper BBL locatie Almelo,
        werkzaam bij Roelien Hair & Beauty in Vroomshoop
4.     Fien Brok (18 uit Delden), opleiding Ondernemend Kapper BBL locatie Almelo, werkzaam
        bij Assink Pure Identity in Hengelo
5.     Denice Valk (19 uit Nijverdal), opleiding Kapper BBL locatie Almelo, werkzaam bij Kuipers
        Haarmode in Enter
6.     Annelien de Bruin (19 uit Bergentheim), opleiding Kapper BBL locatie Almelo, werkzaam bij
        Salon Trendline in Westerhaar

Excellentieprogramma ‘De Kunst van’ brengt studenten naar hoger niveau
Alle deelnemers van ROC van Twente hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan het
excellentieprogramma ‘De Kunst van’ dat ROC van Twente speciaal heeft aangeboden aan
talentvolle studenten. Dat nu juist deze studenten ook hoog eindigen bij de Color Zoom Challenge
for Young Talent geeft een fantastische bekroning op hun harde werken.

Het excellentieprogramma is speciaal ontwikkeld om studenten meer uitdaging te bieden door
naast de reguliere opleiding extra in te kunnen zetten op vaktechnische handelingen en trends uit
de branche. Er werken veel bekende namen uit het kappersvak mee aan ‘De Kunst van’: o.a.
topkapper Maikel Assink van Assink Pure Identity, Wouter Nekkers en Mitciko Hietland van Nekx
Hair & Beauty, Bertie Koolman en Henri Smets van KAO/Goldwell, Hakan en Kirsten Alacali van
Blur Hairstudio, Otto van den Toorn verzorgde de fotografie, Sofie van de Horst de styling en Kim
Kötter nam de presentatie en modelling voor haar rekening.

Goldwell Color Zoom

Goldwell is continu op zoek naar jong kapperstalent. Daarom daagt zij elk jaar eindexamen-
kandidaten van kappersopleidingen uit om hun creativiteit te laten zien tijdens de Color Zoom
Challenge for Young Talent. Dit is een spannende wedstrijd voor de Benelux waarbij de studenten –
naast de eer – een goed gevulde, professionele kapperskoffer wonnen met werkmateriaal en
producten. En natuurlijk landelijke bekendheid, want wie de Color Zoom Challenge voor Young
Talent wint, blijft zeker niet onopgemerkt in de kapperswereld. Alle overige genomineerden
ontvingen een Goldwell bag met producten.

“Geweldige kans”
“Als ROC van Twente zijn we enorm blij dat we onze studenten kunnen afvaardigen naar een
landelijke wedstrijd. Het is voor hen een geweldige kans om te laten zien wat ze in hun mars
hebben – zowel vaktechnisch als creatief. Wij zijn enorm trots op onze excellente studenten”,
aldus Marieke Jurjens, teammanager Haarverzorging van ROC van Twente.Van 12 tot en met 15 juli is het feest bij ASV’57.

De Aadorpse voetbalvereniging bestaat 60 jaar en dat wordt grootst gevierd waar nadrukkelijk de
inwoners van Aadorp bij worden betrokken.
Op de oprichtingsdatum op 1 augustus 1957 had men zich niet kunnen voorstellen hoe de club zich
in 60 jaar zou ontwikkelen. Werd vroeger gevoetbald op een weiland met hobbels nu beschikt ASV’57
over prachtig kunstgrasveld en uitstekend verzorgd hoofdveld van gras.

Ook aan de accommodatie is een hoop veranderd. De voetballers wasten zich 60 jaar geleden nog in
een nabijgelegen kippenschuur, Café Drenth, later café Braak, vormde de thuishaven voor de leden. In
1967 tijdens het eerste lustrum wordt een bescheiden eerste clubhuis met aan de achterkant twee
kleedkamers geopend. In 1971 wordt er door de gemeente Vriezenveen geld beschikbaar gesteld om
het bestaande clubhuis en accommodatie uit te breiden. Bij de opening hiervan wordt ook aan het
complex de naam: Sportpark ‘t Heuveltje, gegeven. In de jaren hierna gebeurd aan het clubhuis niet
meer zoveel. Het duurt tot het jaar 2002 voordat er weer wat activiteiten zijn te bespeuren want dan
wordt er een nieuwe tribune gebouwd. Dankzij de inspanning van vele leden worden er viertal nieuwe
kleedkamers bijgebouwd. Hierna ontstaat een patstelling tussen de gemeente Almelo en ASV57.
ASV57 wil graag haar clubhuis verbouwen, maar de gemeente heeft plannen om de woonwijk
“Het Waterrijk” te ontwikkelen waardoor wellicht nieuw clubhuis kan worden gerealiseerd. ASV’57
krijgt in 2009 wel de beschikking over een nieuw kunstgrasveld, maar ziet uiteindelijk lijdzaam toe
dat ”Het Waterrijk” niet van de grond komt en dus komt het beloofde clubhuis er ook niet. Het is aan
de vooruitziende blik en vooral volhardendheid van het toenmalig bestuur te danken dat men niettemin
jarenlang doorspaarde. Hierdoor werd het toch mogelijk om in 2015 feestelijk een fonkelnieuw clubhuis
te openen.

Had men in 1957 nog 130 leden, in de jaren tachtig en negentig liep dit aantal fors terug en hoewel men
niet aan opheffing dacht was de situatie wel penibel. In de jaren 2000 werd de draad weer opgepakt met
als gevolg dat ASV’57 nu ongeveer 400 leden telt. Niet alleen Aadorpers maar ook veel Almeloërs weten
de weg naar sportpark ‘t Heuveltje te vinden. Vooral bij de jeugd is de groei spectaculair. Veel ouders
roemen de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de club bij de ontwikkeling van hun zoon of
dochter, want het meidenvoetbal neemt ook een belangrijke plaats in bij ASV’57. Die betrokkenheid
zorgt er ook voor dat de vereniging zich nooit zorgen maakt of er voldoende vrijwilligers zijn in
tegenstelling tot andere verenigingen. Het is iets waar ASV’57 trots op is.

Sportief verliep het de afgelopen zestig jaar veel rustiger allemaal. In het seizoen 1971/1972 kon de
kampioensvlag in top en promoveerde het eerste van ASV’57 naar de derde klasse. In 1980/1981
degradeert de ploeg dan weer naar de vierde klasse van het zaterdagvoetbal, ook wel de kelderklasse
genoemd. Hoewel ASV’57 daarna dan wel een paar keer periodekampioen werd, werden die kansen
niet benut om te promoveren. Toeval bestaat niet want op de dag af 45 jaar na het laatste kampioenschap
kan de kampioensvlag wederom in top. Het eerste elftal van ASV’57 werd enkele weken geleden weer
kampioen en zal volgend jaar weer in de derde klasse spelen. Stadsgenoot Oranje Nassau wordt dan
één van de tegenstanders. Iets om naar uit te kijken.

Naast alle voetbalactiviteiten worden er gedurende het jaar ook allerlei andere dingen georganiseerd
voor de leden. Zo zijn er kaart- en dartavonden en worden voor de jeugd kampen, droppingen etc,
georganiseerd.

Sinds twee jaar is de club ook een Actief Betrokken Club. Zo biedt ASV’57 als Actief Betrokken Club
binnen de gemeente Almelo de gelegenheid aan mensen met een verstandelijke beperking en die
begeleid worden door de Twentse Zorgcentra de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen.
Zo kunnen via bakkerij Heerlijk Happy van deze zorgcentra de lekkerste taarten en cakes worden
besteld. Ook MOTA, een leerwerktraject voor jongeren met psychiatrische stoornissen, heeft de weg
gevonden naar ons complex en kunnen er boeken geleend worden van de openbare bibliotheek.
Naast deze trajecten biedt ASV’57 voor de dorpsbewoners haar complex aan voor alle sportieve,
culturele en maatschappelijke activiteiten. ASV’57 is door deze activiteiten uitgegroeid tot een
verbindende factor niet alleen binnen de Aadorpse gemeenschap maar ook daar buiten.

Het zestigjarig jubileum wordt niet alleen met onze leden gevierd maar met een ieder die verbonden
is aan onze club. De jubileumcommissie is dan ook druk doende met de voorbereiding van de
organisatie voor de festiviteiten die zullen plaatsvinden op 13, 14 en 15 juli 2017.

Op 13 juli krijgen alle inwoners van Aadorp en leden in de kantine de gelegenheid om hun verrichtingen
te aanschouwen in de playbackshows van twintig jaar geleden. Die avond wordt een compilatie van
vele video-opnamen getoond van de playbackshows van toen. Die playbackshow vindt op 14 juli weer
plaats voor de jeugd en op 15e juli kunnen volwassenen wederom hun talenten laten zien. Op 14 juli
vindt er voor de jeugd verder nog een spelcircuit plaats, een disco en een nachtvoetbaltoernooi waarna
de jeugd op het complex blijft overnachten.

Zaterdagochtend kan iedereen uit het dorp en de leden aanschuiven voor een gezamenlijk ontbijt.
Hierna kan men deelnemen aan een fietstocht. Bij terugkomst wacht het beachvolleybal toernooi en
wordt er tussen de selectie van ASV’57 en Jong FC Twente een oefenwedstrijd gespeeld. Hierna
wordt het zo langzamerhand tijd voor de feestavond waarbij de playbackshow en het optreden van
DJ  Bram Weys de hoogtepunten zijn.


Almelo, 28 juni 2017

Essentaksterfte in de gemeente Almelo

In heel Nederland komt essentaksterfte voor, ook in de gemeente Almelo. We verwachten dat
in de komende jaren ook in de gemeente Almelo een groot deel van de essen bezwijkt.
De essentaksterfte heeft met name ook consequenties voor laanbeplanting zoals langs de
Almeloseweg en de Burgemeester Sneijderssingel, maar ook de individuele boom in het plantsoen
of de straat is getroffen.

Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel met de naam ‘vals essenvlieskelkje’
(Chalara fraxinea). Het is een schimmelinfectie die in essen in geheel Europa taksterfte veroorzaakt.
Uiteindelijk verzwakt de boom in ernstige mate en is de boom niet in staat andere ziektes of
insectenvraat (die normaal niet dodelijk zijn voor de boom) tegen te gaan.

Geschiedenis:
De ziekte komt ook voor in midden en noord-Europa (Denemarken, Polen). Daar zijn al grote
bosbestanden en essenlanen verdwenen. De eerste melding van de ziekte in Nederland kwam
in 2010 uit het noorden van ons land. Vermoedelijk is de ziekte sinds 2008 in Nederland aanwezig
en heeft zich in een paar jaar tijd door heel Nederland verspreid.

Hoe herken ik essentaksterfte?
U herkent de ziekte aan de volgende symptomen:
Verkleuring en verwelking van bladstengel en blad
Ovale bruine vlekken op stam en takken rond twijgaanzettingen.
Indrogen en afsterven van uiteinden takken
Afstervende kroon met vorming waterloten op stam en takken. Deze nieuwe scheuten hangen als
groene wolkjes aan de boom.
Takken aan de bomen gaan binnen 1 of 2 maanden dood. De boom maakt nieuwe takken, dieper
binnen in de kroon, maar ook deze worden aangetast en gaan dood. Maar niet iedere dode tak
betekent dat een es last heeft van Essentaksterfte.

Is het tegen te houden?
Nee, helaas niet. De schimmel verspreidt zich door de lucht. Daarom kan er weinig aan gedaan
worden om de infectie te voorkomen. De schimmel verspreidt zich massaal en zorgt voor veel
boomsterfte. Daarom is er al veel onderzoek naar verricht in Nederland maar ook in omliggende
landen. Inmiddels is bekend waar de ziekte vandaan komt, hoe deze zich verspreidt en wat deze
doet. Maar een middel om de es te helpen om niet ziek te worden, is er helaas nog niet.
De verwachting is dat in geheel Nederland 80% tot misschien wel 90% van de essen bezwijken,
maar dat is in de toekomst kijken. De paar procent die niet wordt aangetast, worden de moeder-
bomen voor de toekomst; zogenaamde resistente bomen. Daarom zagen we niet te vroeg een
boom om, want met een deel van de essen moet uiteindelijk door geteeld worden.

Wat betekent dit voor de bomen in de gemeente Almelo?
In de gemeente Almelo hebben we ruim 43000 bomen. Daarvan zijn 3165 essen. Hiervan zijn er
op dit moment (bij een geïnspecteerd bestand van 2271, rest wordt op dit moment geïnspecteerd)
441 aangetast (19%). Dit zijn de bomen die volgens de inspectie een conditie hebben van
onvoldoende tot slecht ( definitie: Onvoldoende, een boom met een transparante kroon door
afstervende twijgen, matige aangroei van twijgen, klein en verkleurd blad. Slecht, boom met een
zeer transparante kroon door grootschalig afsterven van twijgen, het kroon volume neemt af en de
gesteltakken sterven in). Het snoeien van de bomen heeft geen invloed op het ziektebeeld, maar
wordt uitgevoerd om de veiligheid te garanderen. Indien de prognose uitkomt, dan verdwijnen er op
termijn ongeveer 2532 essen in Almelo. Het is namelijk niet veilig om ze te laten staan omdat het
afsterven gepaard gaat met het vormen van dood hout. Veel van de bomen zijn laan of plantsoen
bomen en hebben takken boven de weg/fietspad of tuinen/plantsoenen. Op dit moment moeten er
in een kort tijds bestek (3-6 maanden) 159 bomen geveld worden, dit in verband met een verhoogd
risico op deze standplaats.
Het is niet te voorspellen welke bomen ziek worden, hoe het verloop is en wanneer er ingegrepen
moet worden om aan de zorgplicht te blijven voldoen. Wat wel duidelijk is, is dat de ziekte zich
uitbreidt, dat er jaarlijks een aantal gekapt moeten worden en dat er extra geld nodig is om het
bomenbestand beheer technisch veilig te houden. In de omvang waar in het zich voltrekt is het
onmogelijk om dit binnen het huidige beschikbare budget te realiseren zonder de (bestaande)
achterstand in het boom onderhoud verder op te laten lopen met alle risico’s van dien. Ook is er
volgens ons huidige boombeleid een herplant plicht voor de structurele bomen, die uitgevoerd
moet worden.

En voor de toekomst?
We willen dat de bomen onderdeel blijven van onze leefomgeving. We willen namelijk ook in de
toekomst een mooi groen Almelo hebben. Variatie in soort en leeftijd én een gezonde groeiplaats
met voldoende ruimte ondergronds en bovengronds zijn daarbij sleutelwoorden. Daar wordt en is
al fors in geïnvesteerd in diverse projecten en dat zal nu en in de toekomst ook nodig zijn.


Almelo, 26 juni 2017

Zorgverleners Aalderinkshoek willen samenwerking

36 Zorgverleners vanuit diverse organisaties en medewerkers vanuit de gemeente Almelo,
allen werkzaam in de wijk Aalderinkshoek, kwamen afgelopen dinsdag bij elkaar om te kijken
hoe zij beter kunnen samenwerken om de zorg aan de klant in de wijk te verbeteren.
De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking met een lezing over positieve gezondheid
door de GGD Twente en een informele afsluiting. Tot enkele jaren geleden kwamen zorgprofessionals
in de wijk Aalderinkshoek regelmatig bij elkaar. “Om samen te kunnen werken  en korte lijnen te hebben,
is het van belang dat we elkaar goed kennen” aldus de initiatiefnemers apotheker Matthijs van de Kraats,
fysiotherapeut Ydo van Oostende, Rimke Wilmink, manager bij Carintreggeland, en huisarts Nida Yacoub.
“Kennismaking en elkaar kennen is prima. Maar het zou mooi zijn als wij door samenwerking ook de zorg
kunnen verbeteren”.
Om dat te verkennen staat op 5 oktober een vervolgbijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst wordt gebruikt
om te verkennen of (zorg)professionals onderwerpen of problemen benoemen waar samenwerking kan
leiden tot betere zorg.
De vier initiatiefnemers kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst van (zorg) professionals in
de wijk Aalderinkshoek in Almelo. De bijeenkomst werd voorbereid en ondersteund door Roset. 


Enschede, 14 juni 2017

Heb je een slim idee? Maak er een sociale onderneming van!
Tweede inschrijving TwenteMove2Social nu geopend

Het regionale ondernemersprogramma TwenteMove2Social roept ondernemers en inwoners in
Twente op hun ondernemende ideeën voor maatschappelijke vraagstukken in te sturen. De meest
veelbelovende inzendingen maken kans om het idee met experts uit bedrijfsleven, onderwijs en
overheid door te ontwikkelen naar een business case. En uiteindelijk in een sociale onderneming.

Tot 15 juli kan je jouw idee inzenden via www.twentemove2social.nl.

Ideeën voor sociaal maatschappelijke problematiek
Maatschappelijke vraagstukken, waar denken we dan aan? Ouderen die vereenzamen. Mantelzorgers
die gebukt gaan onder de grote zorgdruk en uitvallen op het werk. Toenemende luchtvervuiling door
autorijden of een groeiende afvalberg vanwege niet-duurzame productieprocessen. Ondernemers en
inwoners die oplossingen bedenken voor dit soort sociaal-maatschappelijke issues kunnen er een
sociale onderneming van maken en banen creëren. Via TwenteMove2Social kan dat dus met behulp
van experts vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Twente leverde al 48 ideeën!
In Twente leven veel creatieve ideeën die een positieve maatschappelijke bijdrage leveren.
Zo bleek uit de eerste inschrijvingsronde in februari. TwenteMove2Social ontving maar liefst 48
unieke ideeën voor o.a. werken met mensen met een beperking, het bevorderen van langer
zelfstandig thuis wonen en slimmer omgaan met afvalstromen. Uiteindelijk zijn elf kansrijke ideeën
geselecteerd. De elf sociaal ondernemers - met of zonder personeel, startend of doorgewinterd -
hebben het programma inmiddels doorlopen en zijn enthousiast over de inhoud.
Ervaring van Gerrit de Weerd van Farm Food Hondenvoeding:
“We hebben best wel getwijfeld om mee te doen aan TwenteMove2Social. Ons familiebedrijf
bestaat al meer dan 30 jaar en we werken al jaren tot volle tevredenheid met mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Het programma heeft ons onder meer geleerd hoe we ook in de
toekomst nog beter in contact kunnen komen met de gemeente en andere overheidsinstellingen.
Bovendien heeft het programma ons geleerd hoe wij het sociaal ondernemerschap nog beter
kunnen integreren in ons bedrijf. Dat was ons alleen nooit gelukt. We zijn blij dat we meegedaan
hebben en kunnen iedereen met een goed idee en een sociale hart aanraden om zich in te schrijven!

Ervaring van Annemieke Koster van Enschede Textielstad:
“Ruim drie jaar geleden startte ik een duurzame weverij in Enschede. Omdat ik al een tijdje bezig
ben had ik toen ik aan Move2Social startte al een uitgewerkt businessplan en klantenbestand.
Met deelname aan het traject hoopte ik vooral voor mezelf scherp te krijgen welke vervolgstappen
ik moet ondernemen om met name op personeelsgebied mijn bedrijf te laten groeien. De trainingen
die ons in het Move2Social traject werden aangeboden en de gesprekken met gelijkgestemde
sociale ondernemers zijn voor mij heel waardevol geweest. Ik heb mijn businessplannen kunnen
aanscherpen en hierin meer focus kunnen aanbrengen door de praktische tips die door de mede-
ondernemers, mijn businesscoach en de trainingen werden aangereikt.”

Hoe werkt het?
Twente Move2Social roept iedereen in Twente op om ideeën aan te leveren die positieve
maatschappelijk impact hebben. De online inschrijving is nu open op www.twentemove2social.nl.
De partners van Twente Move2Social selecteren de meest kansrijke ideeën, met een maximum
van twaalf. Direct aansluitend volgen de (startende) sociaal ondernemers een intensief
ontwikkelprogramma met workshops, expertmeetings en business coaching door experts.
Het resultaat is een business case: een plan dat het idee omzet in een sociale onderneming.
Deze business cases pitchen de deelnemers aan een financieringstafel waar publieke én private
investeerders zitten. Goede business plannen krijgen zo mogelijk toegang tot kapitaal zodat de
inzenders daadwerkelijk van start kunnen met hun sociale onderneming.

Wie is Twente Move2Social?
Twente Move2Social is een publiek-private coproductie van elf partners uit het bedrijfsleven,
de overheid en het onderwijs. De elf samenwerkende partners zijn Saxion Hogeschool, ROC
van Twente, ROZ Groep, Provincie Overijssel, Wadinko, Startfoundation, Rabobank Enschede-
Haaksbergen, KplusV, Twente Board, gemeente Almelo en gemeente Enschede. Zij slaan de
handen ineen om sociaal ondernemers in Twente een boost te geven. De verbindende
maatschappelijke thema's van de partners zijn: de inclusieve arbeidsmarkt, zorg en welzijn
en circulaire economie.


Almelo, 15 juni 2017

Zorginstelling verdacht van fraude met PGB-gelden

Zorginstelling Saphir Zorg B.V. uit Almelo, met cliënten in Almelo, Enschede en Rijssen, wordt verdacht
van fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). De Sociale Recherche Twente (SRT) heeft naar
aanleiding van signalen onderzoek verricht naar misbruik met zorggelden door deze instelling.
Uit dit onderzoek blijkt dat Saphir Zorg wel geld incasseerde van cliënten met een PGB, voor onder meer
dagbesteding en ondersteuning bij het dagelijks functioneren. In de praktijk bleek dat deze zorg niet of
nauwelijks werd geleverd, er valse facturen zijn opgemaakt en er geen juiste administratie is bijgehouden.
In de afgelopen periode zijn de beide bestuurders van de zorginstelling Saphir Zorg aangehouden en
verhoord. Zij hebben toegegeven dat het declareren van PGB-gelden niet in alle gevallen juist is verlopen,
en dat er niet altijd goede kwalitatieve zorg is verleend.

Terugvorderen
De gemeente Almelo gaat de PGB-gelden over 2016, met een gezamenlijke waarde van €375.000,--,
bij de verdachten terugvorderen. Tegen de beide verdachten wordt door de SRT proces-verbaal opgemaakt
vanwege valsheid in geschrifte. Cliënten van Saphir Zorg zijn inmiddels geïnformeerd over het feit dat zij
geen zorg meer kunnen ontvangen deze zorginstelling. In overleg wordt met hen een passende oplossing
gezocht.

Ondermijning
Christien van Wijk, in Almelo als wethouder verantwoordelijk voor zorg, is blij met het onderzoek en de
zorgvuldigheid waaronder dit heeft plaatsgevonden: ‘Het belangrijkst is dat de mogelijke fraude is gestopt,
en dat de cliënten die zorg nodig hebben deze bij een bonafide instelling kunnen krijgen. Het verlenen van
goede zorg aan onze cliënten heeft een hoge prioriteit. Ook daarom blijven we onderzoek doen naar instellingen,
waarvan het vermoeden bestaat dat zij frauderen met zorggelden en niet de zorg leveren die nodig is.
” De aanpak van zorgfraude – een ondermijnende activiteit -  staat ook hoog op de agenda’s van de
samenwerkende Twentse overheidsinstanties.


Almelo, 14 juni 2017

Dikke Banden Race Profronde kan verder groeien dankzij Decathlon

De Profronde Almelo kan haar ambitie om de Dikke Banden Race (DBR) uit te laten groeien
tot de grootste van Nederland blijven nastreven, nu er een nieuwe sponsor is gevonden.
De Franse sportwinkelketen Decathlon heeft zich verbonden aan het sportevenement voor
kinderen van basisscholen in Almelo en verre omgeving.
Vier jaar geleden werd het programma van de Profronde Almelo op initiatief van bestuurder
Guido Eggermont en Heleen Moolhuijzen uitgebreid met de Dikke Banden Race. De wedstrijd
voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar werd van meet af aan gehouden op het (ingekorte) parcours
van de profrenners en was direct een succes. Er deden niet alleen veel kinderen mee, het bracht
ook heel veel ouders, grootouders, vrienden en kennissen op de been.

De organisatie had vanaf de start al grootse plannen voor de Dikke Banden Race. De wedstrijd was
daarom niet alleen op het wedstrijdcircuit, maar voor de winnaars waren er ook bekers, een kus van
de rondemiss en een toer in een cabriolet over het parcours. De organisatie ziet ook scherp toe op
de veiligheid, door helmen te verstrekken aan deelnemers die zonder hoofdbescherming aan de
meet verschijnen.
In een tijdsbestek van twee jaar groeide de Dikke Banden Race zo hard dat ze in het rijtje van de
best bezette Dikke Banden Races van het land terecht kwam. Daarom werd ook alles op alles gezet
om een nieuwe sponsor te vinden toen de Rabobank zich na de eerste drie edities als sponsor
terugtrok. De Profronde is heel ‘wijs’ met haar nieuwe DBR sponsor Decathlon. De Franse
sportwinkelketen heeft wereldwijd meer dan 1100 vestigingen, waarvan 11 in Nederland en is onder
meer gespecialiseerd in fietsen, sportkleding en ook bekend van tenten.
De Profronde hoopt dat de Decathlon Dikke Banden Race dit jaar wéér meer kinderen trekt en mikt
op een streefgetal van 125 deelnemers. Iedere jongen en meisje mag meedoen (met uitzondering van
de kinderen die zijn aangesloten bij een wielervereniging). Ze moeten fietsen op hun eigen fiets of
mountainbike. Behalve racefietsen zijn alle rijwielen toegestaan inclusief mandjes en versierselen.
Deelnemers moeten minstens 6 jaar zijn en zijn verplicht een helm te dragen tijdens de wedstrijd.
De deelnemers aan de Dikke Banden Race worden ingedeeld bij leeftijdsgenootjes. De eerste race
is om 16.30, de laatste deelnemer finisht rond 17.15 uur. De huldiging en de rondrit over het parcours
volgen direct daarna. Publiek kan na de Decathlon Dikke Banden Race gewoon blijven, want na de
jonge wielrennertjes rijdt de reclamekaravaan het parcours op. Vanuit de deelnemende voertuigen
worden surprises gegooid naar het publiek langs de kant.
Kinderen kunnen zich nu al aanmelden voor de Decathlon Dikke Banden Race via de website van
de Profronde. www.profrondealmelo.nl


Eerste Almelose editie SamenLoop voor Hoop brengt €51.000 op

"Wat een geweldige prestatie hebben we met elkaar neergezet. €51.000; een
fantastisch bedrag!” Gerda Boertien, voorzitter van de Almelose afdeling
van KWF en initiatiefnemer van de eerste Almelose editie van de SamenLoop
voor Hoop, is super trots. Ze blikt terug op een bijzonder weekend.

Op het terrein van AVC Heracles aan de Verlengde Sportlaan in Almelo kwamen
zaterdag en zondag 33 teams in actie. Zij wandelden 24 uur voor het goede
doel. Tijdens de wandeling werden de lopers aangemoedigd door diverse
artiesten, die zich allemaal belangeloos inzetten. Ook klonk het speciale
Samenloop voor Hooplied ‘shine like you never did before.’ "Mooi om te zien
wat er door zo'n evenement ontstaat. Een enorme saamhorigheid. Mensen,
onder wie veel kinderen, die aanvankelijk alleen kwamen om vrienden,
familie of collega's aan te moedigen, liepen spontaan een aantal ronden
mee. En ontzettend leuk om te zien met welke initiatieven mensen komen. Van
een smoothiebike en een rad van fortuin tot paardrijden voor kinderen."

Op het terrein stonden bovendien kraampjes waarop teams spullen verkochten
voor het goede doel. “Het leek wel een festival, supergezellig”, aldus een
deelneemster. "We krijgen allemaal met deze vreselijke ziekte te maken, dus
ik ben blij dat ik nu wat kan doen", laat een andere deelnemer weten.
Burgemeester Gerritsen sprak zijn waardering uit voor de wandelaars en hun
publiek. Hij liep de eerste ronde mee met de eregasten. Dat zijn mensen die
nu omgaan met kanker. Ook een bijzonder moment was de kaarsenceremonie op
zaterdagavond, ingeleid door weerman Dennis Wilt .
 

*Wandelestafette *Op een SamenLoop wordt stilgestaan bij kanker én wordt
het leven gevierd. Tijdens de wandelestafette zijn er muziekoptredens en
verschillende ceremonies, waarbij iedereen welkom is. De SamenLoop wordt
van begin tot eind georganiseerd door vrijwilligers. Met de SamenLoop voor
Hoop wordt aandacht gevraagd voor de ziekte kanker en wordt geld ingezameld
voor KWF Kankerbestrijding. De 24 uur van SamenLoop voor Hoop staat symbool
voor de voortdurende strijd tegen kanker. Iedereen kan meedoen en
meehelpen. Veel bedrijven en organisaties droegen hun steentje bij tijdens
deze eerste Almelose editie.


Almelo, 19 mei 2017

FC de Rebellen en gedetineerden sluiten ‘rebelse’ samenwerking af

Een gedetineerde van de penitentiaire inrichting Almelo staat woensdagavond 24 mei op de
planken van theater De Lievekamp in Oss. Samen met vijf andere (ex-)gedetineerden heeft hij een
rol gespeeld achter de schermen bij de veertig theatervoorstellingen die de oud-profvoetballers
van FC de Rebellen sinds september 2016 hebben verzorgd door het hele land. Dit dankzij een
samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Komende woensdag is in Oss de
afsluitende theatershow. De deelnemende (ex-)gedetineerden krijgen dan een certificaat voor het
succesvol afronden van hun ‘rebelse’ stage.
Het bieden van een bijzondere werkervaringsplek aan (ex-)gedetineerden. Dat was de insteek van
het convenant dat de Dienst Justitiële Inrichtingen, waaronder alle gevangenissen in Nederland
vallen, heeft afgesloten met FC de Rebellen. Gedetineerden die al de vrijheid hadden om buiten de
muren van de gevangenis te mogen verblijven, gingen bij toerbeurt mee als roadie met de
theatervoorstellingen, hielpen mee met uitladen van de apparatuur, bij het opbouwen van het
podium, klaarzetten en verkopen van merchandise en het opruimen na afloop van de shows en
verleenden allerhande andere hand- en spandiensten rondom de voorstellingen .
De deelnemende gedetineerden zitten allemaal in de laatste fase van hun straf of zijn inmiddels weer
op vrije voeten. Voorwaarde voor deelname was het vertonen van goed gedrag en de stage moest
passen in hun re-integratieplan. De stagiairs waren een vrouw uit penitentiaire inrichting (PI) Ter Peel
en mannen uit PI Almelo, PI Middelburg, PI Scheveningen en PI Veenhuizen (twee maal).
Tweede kansen
Tjarda Zeggelink, samen met oud-voetballer Marcel Meeuwis eigenaar van FC de Rebellen, kijkt met
veel voldoening terug op de samenwerking met de gedetineerden. “Een bijzonder project waarbij we
aan de wieg hebben gestaan van tweede kansen. De stagiairs waren nauw betrokken tijdens de tour
en kregen regelmatig in de kleedkamers levenslessen van John de Wolf of Glenn Helder. Wij zijn
dankbaar dat wij dit voor onze stagiairs hebben mogen betekenen en willen ze danken voor hun
tomeloze inzet. "
Gerko Brink, projectleider Werk via Sport bij DJI, is eveneens in zijn nopjes met de samenwerking
tijdens de theatertour. "Als DJI maken we ons sterk om gedetineerden, die vaak een steuntje in de
rug nodig hebben, te helpen om weer succesvol deel uit te kunnen maken van de maatschappij.
Werkervaring opdoen is van groot belang voor een geslaagde terugkeer in de samenleving. Vaak lukt
het ex-gedetineerden niet om aan werk te komen. Meestal vanwege het ontbreken van kennis,
ervaring of het juiste netwerk. Een baan en de zekerheid van inkomen is enorm belangrijk en
voorkomt dat mensen terugvallen in de criminaliteit. Dat FC de Rebellen deze samenwerking met ons
aangaat zegt iets over hun maatschappelijke betrokkenheid. Als DJI zijn we heel blij met bedrijven die
mensen een tweede kans willen bieden."
Omdat Ajax ’s avonds de finale van de Europa League speelt tegen Manchester United, is de
theatershow op woensdag 24 mei in Oss vervroegd van 20.00 naar 19.00 uur. Aansluitend aan de
voorstelling zal de Europa League finale (aftrap: 20.45 uur) op een groot scherm vertoond worden in
de foyer van de theaterzaal.


Almelo, 9 mei 2017

Vijftien kinderen volgden kooklessen bij KinderResto Almelo

 MARIEKE LUCAS

9 mei 2017 – Vijftien kinderen uit Almelo ontvangen vrijdag 19 mei een certificaat voor het
met succes volgen van bijzondere kooklessen in het KinderResto van VanHarte. De kinderen
leerden tijdens tien bijeenkomsten niet alleen over gezonde voeding, maar ook over een
gezonde leefstijl. “Maar de lol in het koken blijft het belangrijkste”, aldus KinderResto-coach
Jan Sijbom.
De kooklessen vonden plaats in wijkcentrum Eninver aan de Apollolaan.  Jan Sijbom:
“De sfeer was fantastisch. Er was veel enthousiasme onder de kinderen tijdens de lessen.
En het was leuk om hun trots te zien als de ouders aan het eind van de middag aan tafel
schoven om een hapje mee te eten. De kinderen raakten geïnteresseerd in waar voedsel
vandaan komt. Hun interesse in wat ze nu eigenlijk eten is gegroeid.” Na de zomer start
een nieuwe serie kooklessen op dezelfde locatie.

Eerste lichting geslaagden
De KinderResto’s zijn een initiatief van de maatschappelijke organisatie Resto VanHarte,
die sociale buurtrestaurants opzet door heel Nederland. In het KinderResto komen kinderen
in de leeftijd 8-13 jaar samen om te koken. Zij leren alles over voeding, koken, ontspannen,
bewegen en samenwerken. Na het koken wordt samen gegeten. Ouders of verzorgers kunnen
meedoen en mee-eten. Er draaien inmiddels KinderResto’s in meer dan twintig steden.
De jonge chef-koks uit Zoetermeer zijn de eerste lichting die een certificaat ontvangt.
Binnenkort start op dezelfde locatie een nieuw serie kooklessen voor kinderen. Opgeven kan
via kinderresto@restovanharte.nl.

Tien leuke en leerzame middagen in het KinderResto
In tien middagen komen thema’s aan de orde als hygiëne, veiligheid, proeven, waar komt
onze voeding vandaan, een gezonde leefstijl, sporten, ontspanning en kennis van de wijk.
De KinderResto’s werken samen met welzijnsorganisaties uit de wijk en sportscholen.
Alle middagen worden begeleid door getrainde professionals. Die zien hoe vriendschappen
opbloeien en hoe kinderen trots op zichzelf worden. Op Facebook KinderResto kun je dat
volgen.

Alle kinderen zijn welkom bij KinderResto!
In Nederland leeft 11% van alle kinderen in een huishouden dat moet rondkomen van een
minimum inkomen of lager. Onderzoek en de praktijk van alle dag leren ons dat deze situatie
voor opgroeiende kinderen een handicap vormt voor hun kansen in de toekomst en een
bedreiging is voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Juist voor deze kinderen heeft
Resto VanHarte KinderResto’s in het leven geroepen. Stichting VanHarte levert op deze
manier een bijdrage aan de versterking van de fysieke, mentale en sociale gezondheid
van kinderen.

Resto VanHarte; hét recept voor een betere buurt, ook voor kinderen
Er zijn inmiddels KinderResto’s in de volgende steden: Almelo, Almere, Alphen a/d Rijn,
Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Delft, Deventer, Ede, Eindhoven, Emmen, Gouda, Heerlen,
Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen,
Schiedam en Zoetermeer. We willen het aantal KinderResto’s uitbreiden, verspreid door
het land en in buurten waar mensen minder kansen hebben. Maar dat kunnen we niet alleen.
We zoeken aansluiting met samenwerkingspartners. De uitbreiding van het aantal Kinder-
Resto’s wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, subsidiegevers, fondsen en sponsoren.


Almelo, 9 mei 2017

Cursus hijsbegeleiding na noodkreet kraanmachinisten
Bouwmensen Twente Almelo plust opleiding op met minor

Bouwmensen Twente Almelo heeft al haar leerlingen opgeroepen voor een
opleiding hijsbegeleiding. De noodzaak van een goede opleiding voor
hijsbegeleiders werd onlangs nationaal nieuws. Toen maakten onder meer de
vakbond FNV en Bouwend Nederland bekend dat er het afgelopen jaar heel veel
ongelukken vielen te betreuren bij tal van hijswerkzaamheden op de bouw.

Kraanmachinisten sloegen onlangs alarm en maakten melding van honderden
gewonden bij hijskraanincidenten. Zij klaagden zelf over een veel te grote
werkdruk, maar ook over onervaren, niet opgeleide bouwvakkers die hen vanaf
de bouwlocaties aanwijzingen moeten geven en die bouwmaterialen moeten
aanslaan. In een tijdsbestek van een jaar gebeurden daarmee 470 ongelukken
en bijna ongelukken werden gemeld in het actualiteitenprogramma Een Vandaag.

Bouwmensen Twente Almelo heeft naar aanleiding van die jongste cijfers per
direct haar opleiding voor timmerlieden, metselaars en tegelzetters
opgeplust met een ‘minor’ (kortdurende opleiding) hijsbegeleiding. Daarvoor
werden alle leerlingen terug geroepen naar de praktijkhal. Zij kregen daar
theorie onderwijs over zaken als gewicht, balans, afmetingen, hijsmiddelen
en het geven van goede instructies aan kraanmachinisten (signaaltraining).
Verder hebben de leerlingen geoefend met een grote kraan en het aanslaan van
bouwmateriaal.

Volgens directeur R. Herman van Bouwmensen Twente Almelo is het verbreden
van de opleiding met een cursus hijsbegeleiding één van de manieren waarop
de branche moet reageren op de noodkreet van kraanmachinisten, vakbond en
Bouwend Nederland. ‘Onze leerlingen worden op de bouw geconfronteerd met
kranen en het komt voor dat ook zij worden ingezet om bouwmateriaal met
behulp van een hijskraan op de goede plek te krijgen. Daar is niets mis mee,
vooropgesteld dat deze leerlingen weten wat ze moeten doen. En dat leerden
we ze met de nieuwe opleiding tot hijsbegeleider.’

Voor de nieuwe minor heeft Bouwmensen Twente Almelo zo’n vijftig leerling
bouwvakkers opgeroepen uit Almelo, Twenterand, Dinkelland, Tubbergen en
Borne voor de cursus hijsbegeleiding, zodra ze de beschikking kreeg over een
flinke kraan van het Almelose aannemersbedrijf Jaspers Faijer. Op het gebied
van veiligheid doet Bouwmensen Twente Almelo overigens veel meer dan de
nieuwe minor. Alle instromers krijgen voor ze de bouw opgaan de training
bouwveiligheid. Daarnaast verstrekt Bouwmensen Twente Almelo
veiligheidskleding en schoeisel en vierdejaars leerlingen krijgen ook de
opleiding tot bedrijfshulpverlener (BHV-er).


Almelo, 9 mei 2017

Deelnemers Knooppunt lopenwarm voor de Sportcarrousel

Conditiemetingen, rolstoeltennis, huifkar rijden, geheugentraining en nog meer aangepaste sporten
kwamen dinsdag 9 mei – de dag van de beroerte – voorbij in activiteitencentrum ’t Knooppunt van
Interakt Contour. De ‘Sportcarrousel’ moet de cliënten warm maken voor een leuke sport en het heeft
er alle schijn van dat die doelstelling wordt behaald.
De Sportcarrousel in ’t Knooppunt begon met een kick-off, die bestond uit korte workshops sporten
van verschillende sportverenigingen in en bij het pand aan de Catharina van Renneslaan. Alles werkte
mee: de zon scheen, de stemming onder de cliënten was buitengewoon goed, het aanbod viel in de
smaak, iedereen had er zin in. Voor de deur van het Knooppunt werd heel lang getennist, deelnemers
stapten op voor een tocht met paard en wagen door de wijk en in ’t Knooppunt was ook van alles te
doen. Menigeen verraste zichzelf bij de conditiemetingen: ze waren sterker of leniger dan gedacht.

Een flink aantal cliënten (mensen met niet-aangeboren hersenletsel) bij ’t Knooppunt doet al het een
en ander aan beweging. Zeker de oud sporters als Patrick en Dirk die voor hun ziekte veel aan
vechtsporten en korfbal deden. Maar er zijn er genoeg die alleen bij ’t Knooppunt zelf wat doen aan
fitness. De Sportcarrousel moet hen leren dat er veel sporten zijn, die ook zij kunnen beoefenen.
Daarom gaan belangstellenden in de komende weken op bezoek bij verenigingen met een geschikt
aanbod of komen verenigingen naar ’t Knooppunt toe. ‘Het wordt maatwerk’, aldus Sophie Derkman
van De Klup Twente, die blij was met het enthousiasme onder de mensen. Ook Nathalie Siers en
Marty Hek van ’t Knooppunt waren aangenaam verrast door het engagement van hun cliënten.
‘Het gaat fantastisch’. Gerrie Veen (foto links), die aan alle onderdelen met enthousiasme deelnam,
genoot. ‘Dit is hartstikke leuk, moesten ze iedere week doen!’


Almelo, 9 mei 2017

Fondsen leren kinderen met autisme spelen zonder ruzie
Ouders blij: ‘Dit is precies wat we nodig hebben!’

De landelijke fondsen NSGK en VSB en het lokale Roggekamp Peitsch Fonds uit Almelo doneren
samen meer dan €45.000,00 aan stichting de Klup Twente en SIZ Twente voor Samen gamen,
samen spelen. Het splinternieuwe programma werd door beide instellingen samen ontwikkeld voor
koppels van kinderen met autisme en een broer of zus en ging maandagmiddag 8 mei van start.
Het blijkt te voorzien in een grote behoefte. ‘Dit is nu precies wat we nodig hebben’, geven ouders aan.
Tijdens Samen gamen, samen spelen leren kinderen om met elkaar op te trekken en ruzie of
onenigheid te voorkomen. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten. In die vijf keer leren de
deelnemertjes elkaar beter begrijpen en met elkaar te spelen. Dat gebeurt in fasen: eerst alleen spelen,
dan spelen met de ander zonder te helpen (of juist wel te helpen) dan spelen tegen elkaar (winnen
en verliezen) en tot slot samenwerken. Alles wat de kinderen leren, kunnen ze ook gebruiken in de
omgang met andere kinderen en mensen in hun omgeving.
Het nieuwe project is een gezamenlijk aanbod van stichting de Klup Twente en SIZ Twente.
De Klup Twente is gespecialiseerd in aanbod voor kinderen met een beperking, de SIZ ondersteunt
(jonge) mantelzorgers. In het project Samen gamen, samen spelen is ook een speciale avond
opgenomen voor ouders, waarop zij aan de hand van de beproefde psycho-educatie methode
Brainblocks (nog) beter inzicht krijgen in hun kinderen.
Samen gamen, samen spelen vindt plaats in het game- sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT
van De Klup Twente aan de Berlage 2 in Almelo. Voor die locatie is met opzet gekozen:
het hypermoderne gamecentrum spreekt kinderen heel erg aan, maar de ruimte kan wel –
naar behoefte – worden aangepast. Zo wordt er tijdens Samen gamen samen spelen gezorgd voor
weinig prikkels.

Fondsen
De financiering van Samen gamen, samen spelen nemen drie fondsen voor hun rekening. Zonder hen
had het project geen doorgang kunnen vinden, want er was géén regulier budget of subsidie beschikbaar.
Dat het project er toch komt, is een grote verdienste van de fondsen, benadrukken de SIZ Twente en
De Klup Twente. Temeer al voor de start van het project al de indruk bestond dat er grote behoefte
bestaat aan een dergelijk programma. Die veronderstelling is correct gebleken, want het liep storm
toen mensen zich konden aanmelden. ‘Ouders gaven allemaal aan: dit is nu precies waar we behoefte
aan hebben’, aldus Saskia te Winkel van SIZ Twente en Ellen Perik van De Klup Twente. ‘Want het gaat
fout bij het spelen.’
In totaal zorgen de fondsen voor financiering voor zes ‘trajecten’, zes programma’s van vijf bijeenkomsten
voor 8 kinderen. De laatste trajecten zijn in 2018. Het eerste traject was in no time volgeboekt en ging
maandagmiddag 8 mei van start. Ook het tweede traject dat start in juni is ‘uitverkocht’. Ook voor de derde,
vierde, vijfde en zesde trajecten zijn al kinderen aangemeld, maar er zijn nog wel wat plekken vrij.
Informatie en opgave: ellen@deklup.nl<mailto:ellen@deklup.nl> of jongemantelzorgers@siztwente.nl
<mailto:jongemantelzorgers@siztwente.nl>


Almelo, 3 mei 2017

Bouwmensen Twente maakt Napoleon’s ‘mobiele netwerk’

In de tijd van Napoleon duurde het meerdere dagen om een belangrijke boodschap uit Frankrijk
naar Nederland over te brengen. Tot de Franse generaal de beschikking kreeg over de semafoor,
waarmee hij in twee uur een bericht uit Parijs naar Amsterdam kon sturen. Hoe dat werkte, is te
zien tijdens het Historisch Festival Almelo in het Schelfhorstpark. Met dank aan Bouwmensen
Twente Almelo dat een exacte kopie van een semafoor maakte.
Een semafoor, ook wel chappe genoemd, is een soort seinpaal met een dwarsligger en twee
‘armen’ van hout, die met behulp van touwen in verschillende posities gezet kunnen worden.
Iedere positie staat voor een letter uit het alfabet. De semaforen werden in die tijd op hoge
gebouwen – vooral kerken – gezet. Op die manier waren ze van grote afstand met een verrekijker
goed te zien en kon de boodschap letter voor letter worden doorgegeven. Een heel lang leven was
de semafoor niet beschoren, maar Napoleon heeft er wel goed gebruik van gemaakt.
Het Historisch Festival Almelo heeft dit jaar voor het eerst de beschikking over een echte semafoor
die door opleidingsbedrijf voor de bouw, Bouwmensen Twente Almelo, is nagebouwd in haar
werkplaats aan de Veldkampsweg. Bestuurslid Heleen Moolhuijzen heeft het apparaat intussen
met eigen ogen gezien en is reuze enthousiast. ‘Het is het internet uit de tijd van Napoleon.
Of het mobiele netwerk. Die vergelijking kun je ook maken. En het is echt geweldig dat
Bouwmensen dat voor ons wilde maken. De semafoor ziet er ook geweldig uit. Er is vakwerk
geleverd.’
Het vijf meter hoge seininstrument wordt in aanloop van het festival naar het Schelfhorstpark
vervoerd. Daar komt de semafoor op de heuvel te staan, bij het water. Het houten gevaarte gaat een
belangrijke rol vervullen in de educatieve kinderprogramma’s van het festival, waaronder de
speurtocht over het kampement van de soldaten op het festivalterrein.
De bouw van de semafoor is niet de enige bijdrage van Bouwmensen Twente Almelo aan het
Historisch Festival Almelo. Het opleidingsbedrijf bouwde voor het tweede jaar op rij ook een
prachtige entreepoort voor de hoofdtoegang en maakt ook een grote houten bak, voor het
onderdeel archeologische opgravingen. Directeur Robert Herman van Bouwmensen
Twente Almelo verleende graag zijn medewerking aan het Historisch Festival Almelo en ziet
ook veel raakvlakken. ‘Wij leiden jonge mensen op en het Historisch Festival Almelo besteedt
ook veel aandacht aan educatie. Er komen duizenden kinderen uit het basisonderwijs en die
brengen we samen, op een hele leuke manier, in aanraking met techniek. Daarbij is het natuurlijk
een prachtig, Almelo’s evenement dat we graag ondersteunen.’
Op 12, 13 en 14 mei 2017 vindt in het Schelfhorstpark in Almelo het Historisch Festival Almelo
plaats. Een uniek evenement waar bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma
voor jong en oud. Hoogtepunt is de Slag om Ruigenrode waarbij re-enactors een veldslag
naspelen in Napoleontische stijl op zaterdag- en zondagmiddag. Kijk voor meer informatie op
www.historischfestivalalmelo.nl Het Historisch Festival Almelo is ook te volgen op Twitter en
Facebook.


Professor Scherder naar Almelo voor eerste Gamenastiek-event

Het nog altijd unieke FUN-IE-FIT van stichting de Klup Twente heeft een nieuwe sport
voortgebracht: game-nastiek. Over de bevindingen en de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van gamenastiek is er vrijdag 19 mei een Gamenastiek-event in het game-
sport- en gezondheidscentrum. Hoofdgast is professor doctor Erik Scherder, dé autoriteit
op het gebied van bewegingswetenschappen in Nederland.

Gamenastiek  is bewegen en sporten met inzet van een breed scala games. In
de afgelopen vier jaar is de sport in het FUN-IE-FIT geschikt gebleken voor
jong en oud, voor mensen met een broze gezondheid en slechte fysieke
conditie tot en met topsporters. Gamenastiek wordt in het FUN-IE-FIT allang
niet meer door alleen de primaire doelgroep van De Klup Twente (mensen met
een beperking) beoefend. Sterker nog: andere gebruikersgroepen als kinderen,
jongeren, volwassenen èn ouderen nemen hand over hand toe.

Heeft gamenastiek meerwaarde? Voor alle beoefenaars en in het bijzonder de
kinderen met een beperking? Wat kan bewegen met games bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen met een rugzakje en aan de zelfredzaamheid en
gezondheid van ouderen? Om die vragen draait het in het eerste
Gamenastiek-event van De Klup Twente, waarmee het vier jarig bestaan van het
gamecentrum luister wordt bijgezet.

Deelnemers kunnen met eigen ogen tijdens het event twee doelgroepen aan het
werk zijn in het gamecentrum: jongeren van het speciaal voortgezet onderwijs
en 60-, 70- en 80-plussers die wekelijks gamenastieken in het FUN-IE-FIT. De
laatste groep geeft desgevraagd ook zelf commentaar op de bevinden. Dan is
er ook nog een demonstratie van de nieuwste toepassingen op het gebied van
gamenastiek door Axendo en Care4more. Het middagevenement wordt afgesloten
met een altijd inspirerend verhaal van professor doctor Erik Scherder, die
alles weet van de invloed van bewegen (en muziek) op het menselijk brein.

TV uitzending

In verband met de beperkte zitplaatsen is het Gamenastiek-event alleen
toegankelijk voor genodigden uit het speciaal onderwijs, zorginstellingen en
fondsen en voor vertegenwoordigers van bedrijven uit Almelo die De Klup
Twente helpen. Ook het college van B en W van Almelo en de Almelose
gemeenteraad behoren tot de genodigden. Toch kan iedere belangstellende
kennis nemen van het Gamenastiek-event. Want Geleraaf Marinus Blaak maakt
van het evenement opnames voor een uitzending op de kabel en het internet
van Aavisie.

De eerste tv uitzending op de kabel is vrijdag 26 mei, ’s avonds om 18.00
uur.

Kanaal 12 (glas) of 61 (coax). Het programma wordt ieder uur herhaald. Ook
zaterdag 27 en zondag 28 mei is het Gamenastiek-event vanaf 18.00 uur op de
kabel te zien. Via internet vertoont Aavisie al eerder in de week opnames.
www.aavisie.nl <http://www.aavisie.nl> . Herman Krikhaarprijs 2017

In 2017 wordt voor de Herman Krikhaarprijs een zelfstandige expositie
georganiseerd. Om in aanmerking te komen voor de prijs in 2017 kunnen
beeldende kunstenaars wonend of werkend in Almelo zich van te voren voor de
expositie inschrijven.

De Herman Krikhaarprijs bestaat sinds 2008 en is inmiddels een begrip in
Almelo. De prijs wordt georganiseerd om het belang van actieve beeldende
kunstenaars in Almelo te onderstrepen. De aanwezigheid van beeldende kunst
is niet iets vanzelfsprekends. Een middelgrote stad als Almelo mag er trots
op zijn, dat vele kunstenaars er willen werken en/of leven.

De Herman Krikhaarprijs expositie zal op 21 en 22 oktober plaatsvinden. Naar
aanleiding van ingeleverd werk op de expositie zal een deskundige jury een
winnaar bepalen. Deze winnaar ontvangt een geldprijs van 500 euro ter
ondersteuning van zijn of haar kunstpraktijk.

De voorwaarden om mee te kunnen doen zijn eenvoudig. Naast dat beeldend
kunstenaars wonend of werkend zijn in Almelo, moeten ze professioneel actief
zijn op het gebied van de kunsten. Beeldend kunstenaars uit alle disciplines
mogen met de expositie meedoen. Het in te leveren werk mag echter niet
groter zijn dan 1 x 1 x 1 meter en inschrijven kan t/m 1 juli 2017.

Hilde Klaassens, betrokken vanaf het eerste uur bij de Herman Krikhaarprijs,
is vanuit de stichting Nieuwe Twentse Kunst als projectleider
verantwoordelijk voor de organisatie.

Een belangrijk doel van de stichting Nieuwe Twentse Kunst is, dat kunst en
kunstenaars onder de aandacht worden gebracht.


Almelo, 12 april 2017

3D-tekening Koornmarkt Almelo geeft inkijkje in energienet

Elke dag maken 30.000 huishoudens in Almelo voor gas en stroom gebruik van een betrouwbaar
energienet. Netbeheerder Cogas is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van dit net, dat
alleen al in de gemeente Almelo bestaat uit 857 kilometer aan gasleidingen en 1.998 kilometer
elektriciteitskabels. Dat is meer dan de totale omtrek van Nederland.
Om mensen stil te laten staan bij deze wereld onder de grond is vanaf 13 april een 3D-tekening
te zien op de Koornmarkt. De tekening laat zien wat zich afspeelt onder onze voeten. Naast de
tekening in Almelo zijn er ook tekeningen te zien in Nijmegen en Rotterdam. Met deze tekeningen,
die onderdeel zijn van de campagne OnsEnergienet, vragen de netbeheerders van Nederland
aandacht voor het belang van een betrouwbaar en toekomstbestendig energienet.

Het energienet in Almelo
Naast gasleidingen en elektriciteitskabels ligt er nog 3.493km aan glasvezelkabels en 1.696 km
aan coaxkabels in Almelo; op sommige plekken wel meer dan een meter breed naast elkaar.
Hiermee hebben inwoners toegang tot internet en televisie. Ook ligt er een warmtenet van 37,7 km
in de wijk Windmolenbroek, waarmee 800 huishoudens zijn aangesloten op een stadsverwarmings-
installatie. En sinds kort loopt er biogasleiding van 7,5 km naar Almelo. Hierin wordt binnenkort
biogas vervoerd. Na omzetting tot groen gas kunnen hiermee 2.500 huishoudens worden verwarmd.

Kabels en leidingen liggen onzichtbaar onder de grond, maar er zijn ook plekken waar het energienet
wél te zien is. Zo staan er bijna 450 gas- en elektriciteitsstations in Almelo. Denk aan de grijze
kastjes langs de weg of de stenen huisjes in de plantsoenen. Hier worden gas en stroom geschikt
gemaakt voor gebruik in huis en verdeeld over de wijken.

‘Ons Energienet’
Veel Nederlanders weten niet wie hun netbeheerder is en wat deze doet. Dat is niet zo gek, want het
Nederlandse energienet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Mensen vinden het vanzelfsprekend
dat zij de beschikking hebben over gas en stroom. De zeven regionale netbeheerders in Nederland
werken hier echter elke dag hard aan. Zij onderhouden de leidingen en kabels en maken het net
toekomstbestendig.

Slimme energiemeters zijn belangrijk voor een duurzaam energienet. De komende jaren komen de
netbeheerders daarom bij de mensen thuis om hun energiemeters te vervangen door slimme meters.
Om mensen beter bekend te maken met wie er over de vloer komt en waarom, zijn de netbeheerders,
waaronder Cogas het initiatief OnsEnergienet gestart. Met OnsEnergienet stellen zij zich voor en
vertellen zij verhalen over het energienet, het werk en de slimme meter. De 3D-tekeningen zijn
onderdeel van dit verhaal. 


Almelo, 11 april 2017

Mentorproject Almelo zoekt vrijwilligers

Wil jij een verschil maken voor een jongere en samen de uitdaging aangaan?
Scoop welzijn zoekt sportieve, enthousiaste en positieve vrijwilligers voor het Mentorproject Almelo.
Het Mentorproject brengt jongeren (tussen de 11 en 23 jaar) in contact met een vrijwillige,
volwassen mentor. Kom jij ons team versterken? Op 20 mei is er weer een training voor nieuwe
mentoren dus meld je aan!
Als mentor ben je begaan met de belevingswereld van jongeren en geef je hen een extra steuntje
in de rug. Je begeleidt een jongere gemiddeld één keer per week, gedurende één of twee uur.
Het doel is bijvoorbeeld het positief beïnvloeden van de jongere: samen erop uit gaan, het verbeteren
van de schoolprestaties, het vergroten van het zelfvertrouwen of het stimuleren van sociale contacten
en activiteiten.
Van vrijwilligers vragen wij minimaal een voltooid mbo-diploma of een vergelijkbare opleiding. Maar
ook gezond verstand, een positieve levenshouding en het zich kunnen inleven in het leven van de
jongeren van nu.
Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vragen, neem contact op met Marieke Peerbolte,
Coördinator Mentorproject Scoop welzijn, telefoonnummer 06 – 24 32 16 68,
m.peerbolte@scoopwelzijn.nl


De toegang tot medicinaal gebruik van cannabis.
Inleiding over mogelijk gebruik, productie en achtergronden
 

Tijdens de gigantische toestroom van belangstellenden uit heel Twente bij de inloopmiddag
op 1 april van de Social Club van Stichting Suver Nuver in de Almelose bibliotheek is
gebleken dat nogal wat mensen kwamen voor informatie en op dat moment (nog) niet
als voorgenomen gebruiker. Er waren veel algemene vragen over mediwiet, verschillende
soorten wietolie, wietolie-bereiding en over de Stichting Suver Nuver.

Suver Nuver en de Social Club Almelo willen in die informatiebehoefte voorzien door een
lezing over dit onderwerp op zaterdag 22 april 2017 om 15.00 uur in de Meridiaan, het
leescafé van de bibliotheek aan het Baken te Almelo.

Rinus Beintema, oprichter en voorman van Stichting Suver Nuver zal de inleiding verzorgen.
Daarna is er gelegenheid voor vragen en antwoorden. Op deze middag kunnen geen
persoonlijke gesprekken worden gevoerd. Dat kan wel weer op de Social Club bijeenkomst
op zaterdagmiddag 6 mei a.s. En op elke volgende eerste zaterdag van de maand van
14.00 tot 16.30 uur. Eveneens in de bibliotheek te Almelo.


Almelo, 5 april 2017

Een Knipoog stopt: de bierkaai heeft gewonnen

De stichting Budgetbegeleiding in Almelo stopt met de activiteiten van Een Knipoog en heeft dit
recent in een gesprek met wethouder Cornelissen aan de gemeente medegedeeld. Aanleiding
is dat de gemeente Almelo, ondanks meerdere verzoeken daartoe de afgelopen jaren, geen enkele
bijdrage geeft voor de onkosten van de stichting.
Verder is de stichting erg teleurgesteld over de opstelling van partijen als DNO bij het vormgeven
van een nieuwe opzet van schulddienstverlening in Almelo waardoor dit project nu na meer dan
een jaar overleg ineens stil gelegd lijkt te worden. Een Knipoog heeft in de afgelopen 14 maanden
intensief en loyaal aan het maken van deze opzet meegewerkt. Waar degenen die daadwerkelijk
met cliënten werken elkaar steeds makkelijker lijken te vinden, ziet de stichting bij sommige partijen
pure bestuurlijke onwil om aan een open samenwerking deel te nemen.
De stichting werkte in 2016 en 2017 met uitsluitend vrijwilligers en het bestuur ontvangt geen
bestuurs-vergoeding. Vanuit ‘Een Knipoog’ heeft de stichting Budgetbegeleiding, die zich sinds
2013 bezig houdt met schulddienstverlening, de afgelopen jaren veel inwoners van Almelo geholpen
met financiële zaken zoals budgetbegeleiding, advisering, belastingaangiften, toeslagen. In 2016 waren
dat meer dan 2900 contacten.

De cliënten hebben echter vaak onvoldoende middelen om kostendekkend voor deze dienstverlening
te betalen en de huidige inkomsten uit giften en donaties zijn inmiddels onvoldoende voor een
verantwoord voortbestaan van de stichting.
De organisatie trekt zich ook terug uit het cluster budgetbegeleiding van het Armoede pact, alsmede
uit het frictiefonds en uit alle overleggen en samenwerkingsvormen rondom schulddienstverlening
in Almelo.


Almelo/Enschede, 23 maart 2017

Opening pilot installatie eiwitproductie uit rioolwater

Eiwitten van hoge kwaliteit produceren met grondstoffen uit afvalwater. Dat is de inzet van een uniek
innovatief project dat door verschillende overheden en commerciële bedrijven wordt onderzocht. In
het kader van “Power to Protein” wordt de Pilot Installatie op 29 maart aanstaande op de
waterzuivering van Vechtstromen in Enschede geopend.

Power to Protein Pilot Installatie
Het concept Power to Protein biedt de mogelijkheid om van grondstoffen uit afvalwater eiwit te maken
die geschikt zijn voor diervoeding en wellicht voor menselijke consumptie. Ammoniak, zuurstof, waterstof
en kooldioxide vormen de grondstoffen die door bacteriën worden omgezet in een hoogwaardig eiwit
waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met dierlijk eiwit en beter dan plantaardig eiwit. De natte fractie
van zuiveringsslib, dat waterschappen steeds meer vergisten, bevat een forse hoeveelheid ammoniak,
die zo nuttig wordt aangewend. Kooldioxide wordt gewonnen uit het biogas, dat bij de vergisting vrijkomt.
Waterstof en zuurstof kunnen via elektrolyse van water worden geproduceerd uit hernieuwbare zonne-
of windenergie. Hieraan ontleent het project ook zijn naam: Power to Protein.

Power to Protein is een mooie oplossing die bijdraagt aan de voedselproblematiek en aan een
circulaire economie waar alles grondstof kan zijn en niets gedachteloos wordt weggegooid. De pilot
wordt momenteel getest op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Enschede, één van de zuiveringen van
waterschap Vechtstromen, waarna de pilotinstallatie bij Waternet / Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
getest zal worden.

Het principe van het project is bedacht door emeritus hoogleraar prof. dr. Ir. Willy Verstraete van de
Universiteit Gent. Een ‘proof of concept’ werd uitgewerkt door Avecom, een spin-off van deze universiteit.

Programma
De opening van de Pilot Installatie vindt plaats op 29 maart a.s. van 13.00-17.00 uur in de Grolsch Veste,
Colosseum 65 te Enschede. Na de ontvangst volgt een woord van welkom door Jan van Hoek, lid van
het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen. Vervolgens geven de betrokken partners een
toelichting op dit unieke project en de verschillende belangen daarin; de heer Peter Sengers namens
Barentz Animal Nutrition, de heer Silvio Matassa namens Avecom en de heer Frank Oesterholt namens
KWR Watercycle Research Institute. Tot slot brengen we een bezoek aan de pilot installatie op de
rioolwaterzuivering van Waterschap Vechtstromen in Enschede.

Samenwerking
De pilot is een samenwerking van diverse overheden en commerciële bedrijven. Avecom,
AEB Amsterdam, Barentz Animal Nutrition, KWR Watercycle Research Institute en de waterschappen
Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Waternet werken nauw samen
om hier een succes van te maken. Het onderzoek wordt medegefinancierd door het programma TKI
Watertechnologie van het Ministerie van Economische Zaken.


Almelo, 20 maart 2017

Winnaars Hair Award bij het ROC van Twente

Het niveau was hoog tijdens de Hair Award, de jaarlijkse kapperswedstrijden van ROC van Twente.
Tussen de 300 en 350 studenten van alle leerjaren van de kappersopleidingen in Almelo en
Enschede deden mee. De centrale hal van de schoollocatie Wierdensestraat in Almelo was
ingericht als wedstrijdruimte. In de periode voorafgaand aan deze wedstrijd werd al gewerkt
aan ideeën door een moodboard te maken. In het thema 'Something old, something new'
verzorgden de studenten een totaalplaatje van haar, make-up en kleding, waarbij een combinatie
van oude en nieuwe accenten terug moest komen in de haarstijlen.

Aanwezigheid werkveld en publiek
En het was druk. Ruim 700 bezoekers, bestaande uit familie en vrienden van de deelnemers,
zagen dat creativiteit en originaliteit op hoog niveau lagen. Ook het werkveld was ruimschoots
aanwezig. De jury bestond uit in totaal twaalf kappers uit het regionale werkveld. In de jurykamer
werd, onder leiding van Peter Goldewijk van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB), hard gewerkt om de tellingen bij te houden. Het publiek genoot van het
creatieve kapperstalent, dat afgewisseld werd met optredens van studenten van de opleiding
Muzikant. De Hair Award bood een ongedwongen setting waarin onderwijs, studenten, ouders
en het werkveld bij elkaar kwamen.

De winnaars zijn...

In de categorie eerstejaars BOL-studenten:
1.     Emma Schapelhouman (16, Hengelo), leerbedrijf Absolutely Margret te Hengelo
2.     Sanne de Bruin (17, Hengelo)
3.     Romy Bakhuis (17, Hengelo), leerbedrijf Kapsalon Gulperian te Almelo

In de categorie eerstejaars BBL-studenten:
1.     Daniel Bruiss (17, Enschede), leerbedrijf Arvid's te Haaksbergen
2.     Bo Masselink (17, Albergen), leerbedrijf Kapsalon Huub te Tubbergen
3.     Tayler Vrolijk (18, Enschede), leerbedrijf Zosuus Hairlab te Haaksbergen

In de categorie tweedejaars BOL-studenten:
1.     Anahit Grigorian (24, Almelo), leerbedrijf Sem Ali's te Almelo
2.     Alys Azad Sirob (21, Wierden), leerbedrijf Beauty Touch by Anton te Almelo
3.     Marell Meerwijk (18, Tubbergen), leerbedrijf Kapsalon Bodrum te Rijssen

In de categorie tweedejaars BBL-studenten:
1.     Jady Busschers (18, Enschede), leerbedrijf Kinki Kappers te Enschede
2.     Alin Ohanian (20, Almelo), leerbedrijf Velvet Monkey House of hair te Almelo
3.     Sanne Peter (18, Den Ham), leerbedrijf Ladies Only te Ommen

In de categorie niveau 1, Entreeopleiding
1.     Romee Ulenreef (17, Almelo), leerbedrijf Eyes on Hairfashion te Almelo
2.     Ayleen Kilisli (17, Oldenzaal), leerbedrijf Barbershop Mousa te Almelo
3.     Daphne Spijker (17, Hengelo), leerbedrijf Berteke Hairstyling te Borne

In de categorie Barbier wedstrijd
1.     Jameel Bagdasaarjaan (20, Almelo), leerbedrijf Barbershop Almelo te Almelo
2.     Denice Valk (18, Nijverdal), leerbedrijf Kuipers Haarmode te Enter
3.     Antonijos Sarkis (20, Enschede), leerbedrijf Kapstars Haarmode te Enschede

De winnaars in de verschillende categorieën ontvingen een mooi prijzenpakket. De prijzen werden
beschikbaar gesteld door Kappersgroothandel Oude Alink te Hengelo, Goldwell Nederland en
ROC van Twente.
De derdejaarsstudenten hadden dit jaar een andere taak. Zij ontvingen een grote groep aspirant
studenten om ze te informeren over wat de opleiding inhoudt. Op deze manier kregen de
leerlingen van het vmbo, die zich al hebben aangemeld om in september met de kappers-
opleiding te starten, een goed beeld.

Selfmade
Studenten van ROC van Twente zijn 'Selfmade'. In hun opleiding bij ROC van Twente leren zij
echt een beroep en krijgen ze ruimte om zichzelf te ontwikkelen: onder andere in projecten samen
met andere studenten. En ook tijdens lessen of stages. Door het maken van hun eigen werkstukken
en praktijkopdrachten ervaren de studenten hoe het voelt om straks echt aan het werk te zijn.
Zij gaan de uitdaging aan en maken het zelf, letterlijk en figuurlijk. Met hun talenten èn de juiste
mbo-opleiding.


Almelo, 14 maart 2017

Betere toegang tot mediwiet nu ook in Twente.

Bij cannabis wordt direct gedacht aan recreatief gebruik. De vraag naar cannabis extracten
voor medicinaal gebruik neemt echter toe. De brede werking van deze producten is een uitkomst
voor mensen die via de “normale” medicijnen onvoldoende soelaas vinden. Ook wil men soms
graag zware medicijnen vermijden vanwege ervaren of gevreesde bijwerkingen.
Een knelpunt is de verkrijgbaarheid. Er is wel medicinale wiet te verkrijgen via de apotheken.
Maar de voorschriften zijn nogal restrictief en artsen zijn, hoewel vaak niet afwijzend, voorzichtig
omdat zij van dit product te weinig kennis hebben. Bovendien wordt het door zorgverzekeraars
niet meer vergoed.
Langs diverse wegen wordt de laatste tijd gestreefd naar betere spreiding van kennis over dit
onderwerp.  Zowel direct ten behoeve van mensen die dit natuurproduct  willen gebruiken als
ten behoeve van de medische stand. Zoals bekend is, heeft de minister van volksgezondheid
onlangs nog bekend gemaakt dat onderzoek zal worden voortgezet.

Informatie aanbieden.
Sedert vorig jaar zijn er, met als eerste initiatief in Leeuwarden, meerdere Social Clubs ontstaan.
Inmiddels functioneren er zulke informatiecentra in Leeuwarden, Groningen, Zwolle en Amsterdam.
Door initiatiefnemers in Almelo komt deze informatiemogelijkheid dit voorjaar ook naar Twente.
Maandelijks zal er een inloopmiddag zijn waar informatie verkregen kan worden. Informatie over
het product, over het gebruik en over de mogelijkheid wietolie langs legale weg te verwerven.
Dit legaal verwerven is heel belangrijk. Bekend is dat er wietolie, die niet of veel te weinig werkt,
tegen stevige prijzen en langs via- via wegen worden verkocht aan mensen die het product
beschouwen als hun redmiddel, maar inferieure kwaliteit krijgen. Voor deelnemers aan de
Social Clubs staan betere wegen open. Een goed product dat tegen een voor iedereen
bereikbare prijs kan worden geleverd. De Stichting Suver Nuver waarbij de Social Clubs zijn
aangesloten, past een draagkrachtprincipe toe.
Er start nu een Social Club in Twente. Er komt een maandelijkse  inloopmiddag, met een
spreekuur voor individuele adviezen. Daar kun je lid worden van de Social Club. Op basis van
dat lidmaatschap krijg je toegang tot het web-forum en de bestelsite. Voor de inschrijving als lid
moet je wel een legitimatiebewijs tonen. Ieder nieuw lid kan een gratis proefzending ontvangen.
Op de maandelijkse inloopmiddagen kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Aanbod voor Twente in Almelo
Op 1 april 2017 (dit is geen grap) om 14.00 uur gaat in de bibliotheek de eerste Social Club
meeting in Almelo van start. Daarna zal er op elke eerste zaterdag van de maand van 14.00 uur
tot 16.30 uur zo’n inloopmiddag zijn. Ook deze vinden plaats in de Bibliotheek aan het Baken,
op de vierde verdieping. Er is een lift. De bereikbaarheid is goed. Dicht bij het station van trein
en bussen en met een parkeergarage aan de overkant. Voor fietsen is er plaats genoeg.
Eventueel in een bewaakte stalling.
Voor aanvullende informatie is een brochure van Stichting Suver Nuver beschikbaar.
Voor lokale informatie: Sandra Rozeman, tel 06 39894744
Er is een foto beschikbaar van Suver Nuver voorman Rinus Beintema met Sandra Rozeman,
initiatiefnemer van de Social Club Twente.


Almelo, 14 maart 2017

Burgemeester volgt les in lokale besluitvorming op Het Erasmus

Een bezoek van burgemeester Arjen Gerritsen zorgde ervoor dat de leerlingen uit 5 HAVO hun
kennis over politieke besluitvorming in de praktijk konden uittesten. Op vrijdagmorgen 10 maart
bezocht de burgemeester de HAVO/VWO vestiging van Het Erasmus. De burgemeester kreeg een
rondleiding door het historische schoolgebouw, waarbij vooral veel aandacht was voor de recente
vernieuwbouw.
Er werd een rondgang gemaakt door het prachtig verbouwde schoolgebouw waarbij het
Technasium, Atrium en Studium uitgebreid aan bod kwamen. De burgemeester was duidelijk onder
de indruk, hij gaf een mooi compliment: “op Het Erasmus zie je toekomstgericht onderwijs in alle
verschijningsvormen onder een historisch dak.” Gemeenteraadslid Arjen Maathuis, oud-leerling
van Het Erasmus, begeleidde de burgemeester tijdens zijn bezoek.
Na de rondleiding volgde de burgemeester een les maatschappijwetenschappen. De leerlingen uit 5
HAVO verdiepen zich al enige tijd in politieke besluitvorming, een zeer actueel thema in aanloop naar
de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 15 maart. Speciaal voor deze les gingen ze aan de slag met
lokale besluitvorming. Onder begeleiding van hun docente, mw. A. Daman, hebben de leerlingen een
aantal vragen en stellingen met de burgemeester besproken. De eerste vraag kwam van Marieke van
der Bie (5HA). Ze vroeg de burgemeester wat hij het leukst aan zijn werk vindt. Het antwoord luidde:
de diversiteit, geen dag is hetzelfde en vaak eindigt de dag anders dan gedacht. Vele vragen volgden
en werden uitgebreid en enthousiast beantwoord.
Ook werd de burgemeester getipt om nog een bezoek te brengen aan Het Huis van Katoen en Nu.
Tot 14 april is daar een expositie te zien over het markante schoolgebouw aan de Sluiskade
Noordzijde 68.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie


Almelo, 13 maart 2017

Poetsen van Stolpersteine

Een mens is pas vergeten wanneer zijn naam is vergeten
Vrijwilligers van de Baptistengemeente Almelo hebben tijdens ‘NL Doet’ van het Oranjefonds,
zaterdagmorgen 11 maart in Almelo 55 Stolpersteine gepoetst. Stolpersteine (Struikelstenen)
zijn gedenksteentjes voor slachtoffers van het Nazi regime die geen graf hebben. Voor hun
laatste vrijwillige woonadres wordt daarom, ter  herinnering aan hen, in het trottoir een Stolpersteine
geplaatst. Het initiatief van de Stolpersteine is afkomstig van de Duitse Kunstenaar Gunter Demnig.
Het idee is dat je in gedachten struikelt over deze geschiedenis en zijn motto is dat een mens pas
vergeten is wanneer zijn naam is vergeten. In de in de stoep gemetselde steen  met messing
naamplaatje staan de woorden: ‘Hier woonde…..’ dan  de naam, geboorte - deportatie – sterfdatum
en plaats van overlijden, meestal één van de concentratiekampen. Omdat het messing door de
weersinvloeden verkleurd worden ze eenmaal per jaar gepoetst, waardoor ze goed leesbaar blijven.
De Stichting Levend Verleden Oost Nederland maakt het door de inzet van vrijwilligers mogelijk dat
er in verschillende steden in Oost Nederland Stolpersteine worden geplaatst. In Almelo gaat het om
in totaal 270 stenen waarvan er inmiddels 55 zijn geplaatst. Ieder jaar worden er begin april, omstreeks
de Bevrijdingsdag van Almelo, nieuwe Stolpersteinen geplaatst en is er een Stolpersteine ceremonie.
Dit jaar worden op 30 maart 20 Stolpersteine geplaatst en is de ceremonie op zondag 9 april om
15.00 uur in de raadszaal van het Stadhuis van Almelo. Burgemeester Arjen Gerritsen zal daar een
overdenking uitspreken. De namen van De slachtoffers worden door leerlingen van het Erasmus
voorgelezen. De Mauthausen Cyclus van Mikis Theodarakis wordt gespeeld door het Twents
Mandoline en Gitaarorkest onder leiding van dirigent Leo van Rutte met solozang van Arash Roosbehi.
De inloop is vanaf 14.30 uur De toegang is gratis.


Almelo, 8 maart 2017

Sanitaire voorzieningen bij de muziekkoepel in het Beeklustpark

De gemeente Almelo heeft onlangs medewerking verleend voor de uitbreiding van de sanitaire
voorzieningen bij de muziekkoepel in het Beeklustpark. De activiteitengroep Beeklust is daar
blij mee, maar daarmee is het nog niet gerealiseerd. Want de activiteitengroep moet zelf voor
de financiën zorgen. De kosten worden geraamd op ongeveer  € 46.000,-- wat via crowdfunding
bijeengebracht moet gaan worden. Daartoe zal een beroep worden gedaan op fondsen en op
bedrijven, instellingen en particulieren voor een financiële bijdrage of een bijdrage in natura.
De activiteitengroep heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken en dat voor het seizoen
2018 over een adequate sanitaire voorziening kan worden beschikt.
Het Beeklustpark is een van de meest fraaie en aansprekende parken in Almelo. Tien jaar
geleden is het park opnieuw ingedeeld en gerenoveerd, onder auspiciën van de Stichting
Parkstad Almelo. Het park en de daarop aanwezige opstallen zijn eigendom van de gemeente
Almelo. Tot die eigendommen behoort ook de fraaie muziekkoepel. Die muziekkoepel dateert
uit het jaar 1985.
Voor de activiteiten in de muziekkoepel is de Stichting Activiteitengroep Beeklustpark
verantwoordelijk. Met een subsidie van de Stichting Almelo Promotion en heel veel eigen
inzet van vrijwilligers organiseert deze stichting elk jaar gedurende de zomerperiode tal van
activiteiten in het park met gebruikmaking van de muziekkoepel. Bijna elke zondag is er in deze
periode wel een activiteit op muzikaal en cultureel gebied. Ook andere organisaties hebben
inmiddels het Beeklustpark met zijn muziekkoepel ontdekt. Recent is het park ook “ontdekt” door
kerken. Zij zien het als een perfecte locatie voor kerkelijke vieringen.
Niet zelden kan de activiteitencommissie tijdens activiteiten tot wel 1000 bezoekers verwelkomen,
waarvoor 800 stoelen beschikbaar zijn. De toegang is volledig gratis.
Voor de sanitaire voorziening wordt gemiddeld bij vijf activiteiten gedurende het seizoen een
mobiele toiletwagen ingehuurd, omdat er in het park verder geen vaste toiletvoorziening aanwezig
is.  Bij gebruik van de muziekkoepel ook door kerken, zal die behoefte en de noodzaak van een
permanente voorziening nog groter worden. Afgezien van de kosten van huur van de toiletwagen
vindt de activiteitencommissie het niet langer verantwoord om bij genoemde bezoekersaantallen
niet over een vaste toiletvoorziening inclusief invalidentoilet te beschikken.
Een aantal personen (leden van het Shantykoor de Oostvaarders, dat gedurende het seizoen ook
één of twee keer optreedt in de koepel en heel veel bezoekers trekt), heeft samen met de
activiteitengroep, het plan opgepakt om de activiteitengroep te ondersteunen bij de realisatie van
een vaste toiletvoorziening. Ook de gemeente Almelo werkt hieraan mee.
Het plan is inmiddels bouwtechnisch volledig uitgewerkt. De kosten worden geraamd op € 46.000,--.
De inzet is om dit bedrag via crowdfunding en inbreng van zelfwerkzaamheid bij elkaar te brengen.
Ter ondersteuning van de crowdfunding is een Comité van Aanbeveling samengesteld, bestaande
uit:
De hr. Drs. R.J.M. van Broekhoven, directeur Soweco
De hr. Mr. G.H. de Haan, directeur Cogas
De hr. Drs. M. Knip, oud burgemeester en senator in de 1e Kamer
De wervingsactie is inmiddels in gang gezet. Het streven is erop gericht om aan het eind van het
seizoen de middelen bijeen te hebben, zodat met ingang van het seizoen 2018 de voorziening
gereed is. Ten behoeve van de actie is een zgn. Bidbook samengesteld met alle informatie over
het project en de actie.


Almelo, 7 maart 2017

Roos van de PvdA voor Rembrandtschildertjes

De vrijwilligers van de Rembrandtschildertjes hebben de Roos van de PvdA Almelo gekregen.
De Rembrandtschildertjes brengen kinderen op een laagdrempelige manier in contact met kunst
en cultuur én met elkaar.
Al ruim 15 jaar zijn de Rembrandtschildertjes actief. Gerda Kleinburink nam het initiatief na de
aanslag op de Twin Towers op 9 september 2001, omdat ze op zoek was naar verbinding in de
samenleving. Elk jaar kunnen scholen leerlingen opgeven om mee te doen met de Rembrandt-
schildertjes op het Rembrandtfiësta. Daar gaan ze onder begeleiding van kunstenaars aan de
slag om een schilderij te maken rond een thema. De schilderijen worden geëxposeerd in het
stadhuis en op de deelnemende scholen.

Met hulp van de Rotary was het vorig jaar mogelijk om de Rembrandtschildertjes uit te breiden met
een talentenklas. De kinderen die de mooiste schilderijen hadden gemaakt op het Rembrandtfiësta
zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Tien weken lang krijgen ze elke week les van kunstenares
Janke Nieboer die ze van alles leert over kunstgeschiedenis, schildertechnieken en kleurgebruik.
Natuurlijk maken ze ook samen prachtige schilderijen. Voor de Rembrandtschilder die het mooiste
schilderij maakt, is er een prijs.

De PvdA Almelo is trots op de Rembrandtschildertjes die Almelo letterlijk mooier maken.
Twintig vrijwilligers staan klaar om het hele project goed te laten verlopen. Mariëtte Weersink kreeg
als coördinator van de Rembrantschildertjes de Roos uitgereikt. “Kinderen komen hier in contact
met kunst en met elkaar. Dat is heel waardevol. Jullie geven ze een ervaring waar ze de rest van
hun leven wat aan hebben. Wij willen onze waardering laten zien door jullie de Roos van de PvdA
uit te reiken”, aldus fractievoorzitter Marjolein Wessels. Naast de Roos was er gebak voor de vele
vrijwilligers en lekkers voor de kinderen. 


Almelo, 6 maart 2017

Rugbyclub the Big Bulls doet mee aan NLdoet.

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de
13e keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Zo ook Rugbyclub the Big Bulls. Dit jaar wordt met de actie
NLdoet het bestaande beachveld weer nieuw leven ingeblazen.

Vorig jaar was de Nldoet actie een groot succes. We hebben een flinke slag geslagen met ons
nieuwe clubhuis en nu is het volgende project aan de beurt. NLdoet is een mooie manier om met
zijn allen aan de klus te gaan maar vooral ook om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. ´´De
afgelopen jaren hebben we altijd kunnen rekenen op onze vrijwilligers. Met elkaar hebben we op
innovatieve en inventieve wijze gebouwd aan de toekomst van onze vereniging. Als voorzitter ben
ik ontzettend trots op al die mensen die hun energie steken in onze club´´, aldus voorzitter
Koos van der Rijst. Dit jaar is het beachveld naast de kantine aan de beurt. Deze krijgt een flinke
opknapbeurt.

Trots
Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2017 voor de 13e keer. Tijdens de editie van 2016 zijn
ruim 9.000 klussen geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te overtreffen.
Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe
vrijwilligers gebruiken. Maar het werven kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties de
mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste krachten.
Wij vinden het prachtig om te zien dat ieder jaar zo’n 350.000 Nederlanders bereid zijn hun handen
uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Hieruit blijkt dat Nederland een land is van vrijwilligers en
daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk.
Het afgelopen jaar steunde het met € 31 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar
ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.
De Nationale Postcode Loterij is partner van NLdoet.  Het Oranje Fonds wordt verder o.a. gesteund
door De Nederlandse Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.


Almelo, 2 maart 2017

Actie in Almelo tegen bezuinigingen spoedeisende hulpposten
CDA: Streekziekenhuis moet blijven

Uit de  verkiezingsprogramma’s van VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks blijkt dat
zij bepaalde spoedeisende hulpposten in de avond en nacht willen gaan sluiten om te bezuinigen.
Deze voorgestelde maatregel zal vooral kleinere streekziekenhuizen treffen die hierdoor met
sluiting worden bedreigd. Het CDA is hier fel op tegen. Het CDA vindt goede zorg is de regio
net zo belangrijk als in de stad. CDA-kandidaten Pieter Omtzigt uit Enschede en
Eugène van Mierlo uit Almelo luiden donderdagochtend van 0700 tot 0900 uur in Almelo de
noodklok, voor het behoud van streekziekenhuizen. Bezoekers van het ZGT in Almelo krijgen
van de CDA-ers een EHBO-kistje overhandigd om mensen te waarschuwen over deze plannen.

CPB
Genoemde partijen willen bezuinigen door vooral in de avond- en nachturen bepaalde spoedposten
te sluiten. Mensen die dan acute zorg nodig hebben worden verwezen naar grotere ziekenhuizen.
Hierdoor ontstaat een concentratie van zorg bij grote ziekenhuizen en wordt de zorg in de
streekziekenhuizen afgekalfd, waardoor uiteindelijk sluiting dreigt. “Ook het CPB zegt dat als
een ziekenhuis de spoedeisende hulp kwijtraakt, de hele organisatie onder druk komt te staan”,
stelt Pieter Omtzigt. “Dit omdat de spoedeisende hulp een groot onderdeel vormt binnen een
ziekenhuis. Ook vrezen we een leegloop van gespecialiseerd personeel wanneer de spoedeisende
hulp sluit. Dit idee is dus aan alle kanten funest voor de zorg in de regio.”

Almelo
CDA kandidaat-kamerlid Eugène van Mierlo: “Als hierdoor bijvoorbeeld het ZGT in Almelo geen
spoedeisende hulp meer heeft, dan moeten inwoners van Almelo en omgeving naar het ziekenhuis
in Hengelo of naar Hardenberg. Hier doen mensen zeker ongeveer een half uur over. Dit terwijl je
in de Randstad soms meerdere ziekenhuizen hebt, allemaal aan te rijden binnen een kwartier.”
Deze ongelijkheid is niet uit te leggen aan mensen in de regio vindt het CDA. “Daarnaast bestaan
ook grote zorgen over de werkgelegenheid in de regio”, aldus Van Mierlo. “Streekziekenhuizen
zijn vaak belangrijke werkgevers.” Omtzigt: “Het is een aderlating voor de regio als een
streekziekenhuis verdwijnt, we moeten alles doen om dit te voorkomen.”


Almelo, 27 januari 2017

Help de dokter helpen

Samenwerking tussen 11 geloofsgemeenschappen voor de landelijke Vastenactie 2017
In de vastenperiode van 1 maart tot en met 17 april as. hebben de H. Pancratiusparochie
in Tubbergen eo en de St Jorisparochie in Almelo samen gekozen voor een eigen doel:
Help de dokter helpen! van de Stichting Matamba. Deze stichting ondersteunt al een aantal
jaren de arme bevolking in het afgelegen gebied in en rond Matamba in Tanzania. Met de
opbrengst van de activiteiten die in de vastenperiode plaatsvinden wordt de moeder- en
kindzorg verbeterd, komt er een registratiesysteem in het Health Centre en wordt de oog
zorg uitgebreid. De scholen en kerken in beide parochies organiseren sponsorlopen,
collectes en andere activiteiten.

Help de dokter helpen!
Met de opbrengst van de Vastenactie gaat de stichting zorgen dat de doctoren en de
verpleegkundigen in het Health Centre in Matamba hun werk beter kunnen doen.
Verrichtingscentrum voor keizersnede en kleine chirurgische ingrepen
Zwangere vrouwen met complicaties moeten nu, soms op het laatste moment, naar een
groter ziekenhuis verwezen worden. De afstanden zijn groot waardoor er onderweg van
alles mis kan gaan. In het Health Centre komt een verrichtingscentrum waar gecompliceerde
bevallingen begeleid worden en keizersneden kunnen worden uitgevoerd. Het verrichting-
scentrum biedt de dokter en de verpleegkundigen ook de mogelijkheid om kleine chirurgische
handelingen uit te voeren.

Betere registratie van de Patiëntgegevens
De registratie van de patiënten is heel eenvoudig op dit moment: de gegevens komen in een
schriftje dat de mensen mee naar huis nemen en weer mee terug nemen bij het volgend
doktersbezoek. Door de Vastenactie kunnen we een registratiesysteem aanleggen en
daardoor de zorg voor de patiënten verbeteren.

Uitbreiden van het brillenproject
Door slechte voeding, slechte hygiënische omstandigheden, felle zon en harde wind zijn er
veel volwassenen en kinderen met oogproblemen. In 2015 is de stichting gestart met een
brillenproject. In Nederland zamelen we brillen in. Deze worden door vrijwilligers schoongemaakt,
doorgemeten en geregistreerd. Een Nederlandse opticien gaat mee naar Matamba en doet
oogmetingen samen met een lokale verpleegkundige. De stichting heeft oogmeetapparatuur
aangeschaft. Bij de patiënt met oogproblemen zoeken we passende brillen. Patiënten waar
geen goede bril voor beschikbaar is, krijgen een oud-montuur met glazen die in Nederland
geslepen worden.


Almelo, 19 februari 2017

Timo Kruize en Stefan Schoolderman Nederlands Kampioen Tuinaanleg

“Dit is toch niet normaal. We gaan gewoon naar Abu Dhabi.” is de eerste reactie van Timo Kruize
als de uitslag bekend is gemaakt.
De studenten van de opleiding Groene ruimte AOC Oost Timo Kruize en Stefan Schoolderman
hebben van 16 februari tot en met 18 februari meegedaan aan de finale Nationale Wedstrijd
Tuinaanleg tijdens de beurs TuinIdee in Den Bosch. Daarin namen zij het drie dagen lang op
tegen de teams van Groenhorst Velp, Wellant College Houten en Helicon Boxtel. Timo en Stefan
mogen zich Nationaal Kampioen Tuinaanleg 2017 noemen en worden uitgezonden naar de
hovenierswedstrijden op de WorldSkills in Abu Dhabi.

Een uitdagend ontwerp
Timo en Stefan realiseerden zich dat het aanleggen van deze tuin een hele opgave zou worden.
Het ontwerp geïnspireerd op de stad Abu Dhabi, een strakke geometrische tuin gecombineerd
met een woeste woestijntuin. “Een uitdagend ontwerp, waarin vooral de houtconstructie een
lastig element was”. Geeft Timo aan als zij al eerste team de tuin hebben opgeleverd. Stefan is
erg tevreden over hoe het is gegaan. “Vooral de samenwerking verliep erg goed.
We communiceren goed, spreken elkaar aan en bij een dipje peppen we elkaar weer op.”

Het maximale eruit gehaald
Harrie Wesselink staat erbij als een trotse coach. “Ze hebben zo hard gewerkt. Maar dat zegt
niet alles. Het gaat ook om secuur werken. Mooi om te zien dat ze zelf ook tevreden zijn en dat
ze het maximale eruit hebben weten te halen. Nu is het afwachten welke uitslag er uit de
computer komt.” Bij de bekendmaking van de 1ste plaats voor het team van AOC Oost
springen ze bij elkaar in de armen. Het besef zal pas later komen dat ze hierdoor de
Nederlandse eer gaan verdedigen tijden de World Skills van 14 tot en met 17 oktober 2017
in Abu Dhabi. Maar nu eerst genieten van deze prestatie!


Almelo, 19 februari 2017

Inschrijvingen audities theaterproductie ‘Het Verzet Kraakt’ geopend
Musical in augustus/september 2017 op het Indiëterrein in Almelo

Ambitieuze (amateur) toneelspelers, acteurs, actrices, zangers en zangeressen kunnen zich tot en met
25 februari a.s. inschrijven om auditie te doen voor de grootste Twentse theaterproductie van het jaar:
‘Het Verzet Kraakt’. De voorstelling rondom de grootste bankroof aller tijden die het Twentse verzet in
november 1944 in Almelo heeft gepleegd. Alle informatie over de audities is te vinden op
www.hetverzetkraakt.nl/auditie.

‘Het Verzet Kraakt’ zoekt mensen met ambitie om samen met professionele acteurs en zangers in de
eredivisie van de amateurs te spelen. Mensen die in de zomer van 2017 tijd hebben of willen maken om
voor deze voorstelling te repeteren en te spelen. De audities zijn op 3 en 4 maart 2017 in Hof 88 in
Almelo en staan onder leiding van Kemna Casting: het grootste castingsbureau van Nederland.
De auditanten worden beoordeeld op spel en zang.

De amateurcast mag in mei en juni deelnemen aan en aantal workshops ‘acteren – tekst – spel’
verzorgd door Kemna training (het opleidingsinstituut van Kemna Casting). De uiteindelijke bezetting
is een groep 40 tot 80 amateur en professionele acteurs/actrices en zangers/zangeressen. Ze worden
begeleid door professionals waaronder regisseur Jasper Verheugd, componisten Jan Tekstra en
Floris Verbeij, arrangeur Jos Pijnappel en koordirigent Bernie Meems.

Wat is ‘Het Verzet Kraakt’?
‘Het Verzet Kraakt’ is een Twentse communityproject rondom de grootste bankroof aller tijden die het
Twentse verzet in november 1944 in Almelo heeft gepleegd. Het project bestaat uit drie onderdelen:
exposities in zes gemeenten in mei – juli 2017, de theaterproductie in augustus/september 2017 en
een speelfilm in 2019.

Onderdeel van ‘Het Verzet Kraakt’ is een musical en theaterspektakel in augustus/september 2017.
De theaterproductie wordt  20 – 25 keer opgevoerd voor een publiek van ongeveer 1.250 bezoekers
per keer. Bezoekers krijgen een avondvullend programma voorgeschoteld met eten, drinken en een
voorstelling. Het spektakel wordt opgevoerd op een oud industrieterrein (Indiëterrein) en een
rangeerterrein bij het station in Almelo.

Aan de basis van ‘Het Verzet Kraakt’ staan de makers van de stadsmusical ‘Van Katoen en Nu’
uit 2014.


Almelo, 14 februari 2017

Timo Kruize en Stefan Schoolderman zijn klaar voor de strijd!

Van 16 februari tot en met 18 februari aanstaande strijden studenten van de opleiding Groene
ruimte AOC Oost Timo Kruize en Stefan Schoolderman om de titel Nederlands Kampioen Tuinaanleg
2017. De wedstrijd, die plaats zal vinden tijdens de beurs TuinIdee in Den Bosch, wordt een sportieve
strijd om de hoogste eer in het vak.

Een goede voorbereiding is….
De heren hebben zich de afgelopen weken zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op deze
wedstrijd. Vooral op het samenwerken is flink getraind. Timo behoud het totaaloverzicht van de
opdracht. Stefan sluit daar mooi op aan met het uitvoeren van de werkzaamheden. Coach
Harrie Wesselink is zeer tevreden over het feit dat ze goed naar elkaar luisteren. Ook hebben ze
nog een masterclass Houtverbindingen gekregen bij Bouwmensen Twente gevestigd te Hengelo.
Het frustrerende in de voorbereiding is dat de exacte tekening nog niet bekend is. Dus er kan nog
niet specifiek geoefend worden op de verschillende elementen in de tuin. Wel is aangegeven dat
het ontwerp van de finaletuin is geïnspireerd op de stad Abu Dhabi: een strakke geometrische tuin,
gecombineerd met een woeste woestijntuin.

Het einddoel voor ogen….
Op 18 februari aanstaande zal om 16.00 uur bekend worden gemaakt wie zich na de spannende
strijd Nationaal Kampioen Tuinaanleg 2017 mag noemen en uitgezonden wordt naar de hoveniers-
wedstrijden op WorldSkills in Abu Dhabi in oktober 2017. “Met beide benen op de grond blijven”
dat is het motto van coach Harrie Wesselink. “We hebben een prima resultaat behaald in de
kwalificatieronde. We horen nu al bij de vier beste teams van Nederland.”
AOC Oost wenst de studenten Timo Kruize en Stefan Schoolderman en hun coach Harrie Wesselink
heel veel succes!!

AOC Oost
AOC Oost verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor natuur, voeding en leefomgeving
op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Het College van Bestuur en de
Centrale Diensten zijn gevestigd in Lochem. AOC Oost heeft 550 medewerkers en ruim 5600 leerlingen
en deelnemers.Almelo, 29 januari 2017

Timo Kruize en Stefan Schoolderman winnen
kwalificatieronde Nationale Wedstrijd Tuinaanleg

Op vier plaatsen in Nederland vonden afgelopen weken de kwalificatieronden voor de Nationale
Wedstrijd Tuinaanleg plaats.  Studenten van de opleiding Groene ruimte AOC Oost Timo Kruize uit
Almelo en Stefan Schoolderman uit Enschede werden afgelopen zaterdag eerste bij de wedstrijd in
Nijmegen. Zij hebben zich daarmee gekwalificeerd voor de finale Nationale Wedstrijd Tuinaanleg
welke plaats vindt tijdens TuinIdee 16 t/m 18 februari 2017 in den Bosch.

Tuinaanleg
Timo en Stefan stonden, samen met coach Harrie Wesselink docent AOC Oost, voor een pittige
opdracht. De wedstrijdtuin is 4 x 4 meter en bevat verschillende elementen. De grootste uitdaging
zat hem in het vlechten van wilgentenen voor het maken van een verhoogde beplantingsbak in de
vorm van een boot. Ook het maken van een stapelmuur van hergebruikte materialen was voor beide
studenten geen alledaagse klus. Hier kwam het vooral aan op inzicht. Een stapelmuur, strak gestapeld
of meer natuurlijk? Ook kwam deze discussie terug bij het maken van een vlonder van kastanjehout.
Alles op dezelfde lengte zagen, of deze laten verspringen. Daarbij is altijd de vraag waar let de jury op.
De tuinen worden beoordeeld door vakexperts vanuit het bedrijfsleven. Tijdens de werkzaamheden
letten zij op de werkwijze van de kandidaten. Als de tuinen zijn opgeleverd dan gaan de juryleden
alle onderdelen opmeten en beoordelen. Dit levert punten op welke vervolgens in een computer-
systeem worden ingevoerd. Het werk van de kandidaten zit erop en de zenuwen over de uitslag
beginnen te komen.

Uitslag
De locatie voor deze kwalificatieronde was top voor elkaar. De landschapshal van Helicon
opleidingen MBO Nijmegen werd donderdagavond geopend met een fantastische lasershow
en vrijdag werd hier het startsein gegeven voor deze kwalificatieronde. En toen was het tijd voor
de bekendmaking van de uitslag door de juryvoorzitter. Bij de nummers 3 en 4 geen AOC Oost,
dus kans op plaats 1 en 2. Op de tweede plaats geëindigd team Groenhorst Velp. En met die
uitslag gingen bij Timo en Stefan de handen in de lucht, want zij hebben de kwalificatieronde
gewonnen. En daarmee een plek in de finale gehaald. Daarin strijden zijn met de teams van
Groenhorst, Wellant en Helicon voor de titel Nederlands Kampioen Tuinaanleg 2017.
Het winnende team gaat de Nederlandse eer verdedigen tijdens de WorldSkills van 14 tot en
met 17 oktober 2017 in Abu Dhabi.

Twee keer tweede
In dit zelfde weekend heeft nog een team van AOC Oost opleiding Groene ruimte voor een
finaleplaats gestreden. Zij mochten hun  vakmanschap laten zien bij het Wellantcollege in Houten.
Adne Veeneman uit Drempt en Martijn Woestenenk uit Barchem hebben daar een keurige tweede
plaats behaald. 


Almelo, 25 januari 2017

Nadcap-accreditatie verkregen

Het Nederlands-Duitse engineeringbedrijf EMS biedt nu warmtebehandeling
en vacuüm-hardsoldeerdiensten voor de lucht- en ruimtevaartindustrie na
een succesvolle accreditatie door Nadcap.
EMS levert nu producten en diensten voor de lucht- en ruimtevaartindustrie na
een succesvolle accreditatie door Nadcap. De certificatie werd verkregen op 20 januari 2017,
na een intensieve evaluatie van alle gebruikte apparatuur en productieprocessen, procedures en
beheersmaatregelen. Deze accreditatie geeft klanten uit de luchtvaartindustrie een onafhankelijk en
betrouwbaar bewijs dat EMS werkt volgens de hoogste mondiale normen voor deze processen.
40 jaar ervaring in warmtebehandeling en vacuüm-hardsolderen
"Onze klanten vertrouwen op de 40 jaar ervaring die EMS heeft op het gebied van geavanceerde
warmtebehandeling en vacuüm-hardsolderen", legt de Managing Director van EMS, Pieter Folkers,
uit. "We hebben zowel vacuüm- als atmosferische ovens en bieden een compleet portfolio aan
warmtebehandelingen en hardsoldeermogelijkheden voor zeer verschillende componenten, die voldoen
aan de eisen van onze klanten. De onafhankelijke accreditatie van Nadcap geeft blijk van ons vermogen
om op een gecontroleerde en voorspelbare manier geavanceerde product- en proceseisen te vervullen".
EMS kan terugblikken op meer dan 40 jaar industriële ervaring. In 2016 is het bedrijf na ontvangst van
de EN 9100-certificering voor "hardsolderen en warmtebehandeling van onderdelen voor de luchtvaart"
toegetreden tot de luchtvaartmarkt.Almelo , 24 januari 2017

Opnieuw Talentenklas voor jonge schildertjes.

Als gevolg van het succes van de Talentenklas voor jonge Rembrandtschildertjes, die vorig jaar
voor het eerst werd gegeven heeft de Stichting Rembrandtschildertjes besloten om dit jaar
opnieuw een Talentenklas te organiseren. Op 30 januari gaat deze nieuwe Talentenklas van start
met een selectie van 14 jonge Rembrandtschildertjes. De stichting wil hiermee een aantal
getalenteerde kinderen uit de deelnemers van het project Rembrandtschildertjes 2016 (kinderen
uit groep 6 en 7 basisschool) uitdagen om zich verder te ontwikkelen op het gebied van de
beoefening van Beeldende Kunsten.
De kunstenaars van dit project hebben tijdens de expositie van de Rembrandtschildertjes in het
stadhuis te Almelo in november j.l. deze kinderen uit de 38 exposerende kinderen geselecteerd.
Aan deze 14 kinderen wordt een cursus van 10 lessen krijgt aangeboden. De lessen starten op 30
januari en vinden wekelijks plaats t/m april. Tijdens de lessen, die door Janke Nieboer in
Kunstenschool Kaliber worden gegeven krijgen de kinderen les in tekenen en schilderen, waarbij
ook kennis wordt gemaakt met het werk van moderne kunstenaars. Ook zal met de klas een
bezoek gebracht worden aan een expositie van professionele kunst in de Kunsthal van Hof 88.
De cursus van de jonge talenten wordt afgesloten met een openbare expositie in mei in een
representatieve ruimte in de stad. Voor het jonge talent dat de beste prestatie heeft geleverd
wordt een Jong Talent Prijs beschikbaar gesteld welke wordt uitgereikt tijdens een openbare
manifestatie van het Lentefestival.
De Talentenklas van de Rembrandtschildertjes werd voor het eerst gehouden in 2016 en werd
financieel mogelijk gemaakt door een gift die de Stichting Rembrandtschildertjes heeft
ontvangen van de Rotaryclubs Almelo en Ambt – Almelo. Om de Talentenklas te kunnen blijven
organiseren is naast de huidige sponsoren ook het Stadsfonds aangeschreven om in het werk van
de Stichting Rembrandtschildertjes een financiële bijdrage te leveren.


Enschede, 21 januari 2017

Vanaf 30 maart 2017 is Twente Airport open voor Business Aviation en General Aviation.

Ook kan vliegverkeer ten behoeve van onderhoud of End of Life gebruik maken van het vliegveld.
Dat laat de luchthaven zaterdag weten.
Er moeten echter nog wel een aantal belangrijke stappen gezet worden, aldus de luchthaven-
vertegenwoordiging.
Op 1 maart 2017 is Provinciale Staten van Overijssel voornemens het besluit te nemen voor een nieuw
Luchthavenbesluit dat op 30 maart 2017 in werking treedt. Tegelijkertijd wordt per 30 maart 2017 de
aanwijzing van het Luchthavenbesluit voor het militaire luchtvaartterrein Twente door Defensie
ingetrokken.
Defensie heeft dit al aankondiging in de Staatscourant. Er moet voor 30 maart een aantal aanpassingen
worden gedaan aan het luchtvaartterrein. Zo wordt een aantal watergangen aangepast,
de baanverlichting nagekeken en wordt een paar kleinere gebouwen gesloopt. De medewerkers van
de havendienst worden ook in deze periode opgeleid. Dit is allemaal nodig om te zorgen dat de
luchthaven gecertificeerd kan worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

End-of-life
Twente Airport wordt officieel heropend. Wanneer dit plaatsvindt wordt nog bekend gemaakt.
Vanaf 30 maart 2017 is Twente Airport de hele week geopend voor zakelijk vliegverkeer.
Op donderdag tot en met zondag ook voor recreatief vliegverkeer en op maandag tot en met
woensdag kunnen gecertificeerde drones terecht op de testlocatie van Twente Airport. Daarnaast
biedt Twente Airport plek voor onderhoud en zogenaamde EOL-vluchten: end-of-life, oftewel
ontmanteling van vliegtuigen.
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl


Almelo/Hengelo, 19 januari 2017

Voorlopige gunning Verruiming Twentekanalen aan Van den Herik-Boskalis Nederland

De combinatie wordt daarmee verantwoordelijk voor het geschikt maken van de hoofdtak en de zijtak
van de Twentekanalen voor grotere schepen (klasse Va). Ook voert de aannemer uitgesteld
onderhoud uit.
Het verdiepen en bij het begin van de zijtak verbreden van de Twentekanalen zorgt voor een impuls
van de regionale economie. Grotere schepen kunnen de omliggende havens en bedrijven bereiken,
zoals de containerterminal in Hengelo en het bedrijventerrein in Almelo. We ontlasten zo het wegverkeer,
doordat er minder vrachtwagens de weg op moeten, en we maken transport over het water rendabel.

Best Value-aanpak
De aanbesteding heeft plaatsgevonden met de zogenoemde Best Value (BV)-aanpak. Met deze
aanpak streven we naar de meeste waarde voor de beste prijs. De opdrachtnemer krijgt de ruimte
om het project zoveel mogelijk naar eigen inzicht naar het beste resultaat te leiden. Op die manier
benutten we de expertise van de markt optimaal.

Hoogste score op kwaliteit
Best Value wordt sinds 2010 door Rijkswaterstaat toegepast. Sinds 2013 zijn alle Best Value-
aanbestedingen van Rijkswaterstaat gegund aan de marktpartijen waarbij kwaliteit doorslaggevend
is geweest. Ook bij combinatie Van den Herik-Boskalis Nederland is dit het geval.

1 aannemer voor 3 percelen
In de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat het project in drie percelen opgeknipt. Op elk perceel
kon apart worden ingeschreven, zodat ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) kon meedoen.
Bij de start van de aanbesteding hebben 13 partijen zich aangemeld: 9 partijen uit het MKB en
4 grotere aannemers. Na de eerste selectie bleven per perceel 2 MKB-partijen en 3 grote aannemers
over. Van den Herik-Boskalis Nederland, een grote marktpartij, bood uiteindelijk voor alle percelen
de meeste waarde voor de beste prijs. Voor 2 percelen eindigde het MKB op de 2e plaats.
Het MKB heeft zich daarmee een serieuze kandidaat getoond.

Definitieve gunning
Bij een BV-aanpak vindt na de voorlopige gunning een onderbouwingsfase van enkele maanden
plaats met de aannemer. Tijdens deze fase vraagt Rijkswaterstaat de plannen te verduidelijken en
verder uit te werken. Na een toets of de plannen voldoen aan de gestelde eisen, wordt het project
definitief gegund. We koersen op start van de verruimingswerkzaamheden in het najaar van 2017.
Dan kunnen uiterlijk in 2020 grotere schepen met meer vracht over de kanalen varen.

Bron: Port of Twente <www.portoftwente.com>


Almelo/Coevorden, 16 januari 2017

Meer muskus- en beverratten gevangen in Vechtstromengebied

Vorig jaar werden 325 beverratten gevangen in het gebied van waterschap Vechtstromen. In 2016
waren dat er nog 145. Ook werden 4320 muskusratten gevangen. Een toename van bijna 500 stuks
ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar werden meer uren besteed aan het vangen van de dieren
die een gevaar vormen voor kades en dijken door hun graafgedrag.

Muskus- en beverratten
Dagelijks bestuurslid Ria Broeze: “De (oostelijke) waterschappen hebben een wettelijke taak om de
muskus-en beverratten te bestrijden om de waterveiligheid en de volksgezondheid te bewaken.
We vangen muskus- en beverratten, omdat zij gangen en holen graven in bijvoorbeeld dijken en taluds.
Hierdoor verzwakt een dijk en kan deze (deels) instorten. Met als gevolg een mogelijke overstroming.
Het doden van dieren is nooit leuk, maar het is noodzakelijk om veiligheid of volksgezondheid te
bewaken. Dat doen we op een zo humaan mogelijke manier en om dat te waarborgen betrekken we
diverse dier(beschermings)organisaties bij dit werk.”

Muskusratten
De piek van de vangsten lag vorig jaar in het zuidwestelijk deel van het gebied van het waterschap,
in de omgeving van Wierden, Rijssen en Nijverdal. Ongeveer 34% van de gevangen muskusratten
werd daar gevangen. In 2016 is de bestrijding verder geïntensiveerd en zijn er door de bestrijders
meer uren ingezet. Dat heeft geresulteerd in meer vangsten. “Ook in 2017 wordt de druk op de
bestrijding gehouden, om daarmee binnen enkele jaren de populatie verder onder controle te krijgen
en ook het aantal vangsten te laten dalen. Dat zal onder andere gebeuren door veegacties binnen de
meest besmette gebieden. Daarbij wordt door de bestrijders van Vechtstromen samengewerkt, maar
ook door waterschappen onderling. Het doel is om de populatie de komende jaren minimaal te halveren”,
legt coördinator Herman Berkhof uit.

Beverratten
Beverratten worden voornamelijk gevangen in het Alte Picardikanaal, de gehele Vecht, het
Schoonebekerdiep, de Dinkel en aanliggende gebieden. Berkhof: “De toename van de vangsten heeft
te maken met een andere aanpak van de bestrijding in Duitsland en de zachte winters van de afgelopen
jaren. In strenge winters neemt de populatie op een natuurlijke wijze af, omdat de beverrat niet goed tegen
strenge vorst kan. In 2016 zijn door de bestrijders al extra uren ingezet en die ureninzet wordt in 2017
verder uitgebreid. Vechtstromen is samen met andere oostelijke waterschappen de poortwachter van
Nederland voor de beverratbestrijding. Deze waterschappen pakken die taak serieus op. Ook in
Duitsland wordt beoordeeld of de bestrijding verder geïntensiveerd kan worden. Dit mede vanwege de
plaatsing van de beverrat op de Europese lijst van invasieve soorten die bestreden moeten worden.
Samen hebben we dus nog een behoorlijke uitdaging.”

Waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen zorgt voor schoon, veilig en voldoende water in Twente, Noordoost Overijssel
en Zuidoost Drenthe. Een van de belangrijkste taken is zorgen voor voldoende water in het gebied.
Met peilbeheer regelt het waterschap een zo optimaal mogelijke waterstand in sloten, kanalen en beken.
Door water vast te houden, af te voeren en aan te voeren wordt het waterpeil gereguleerd. Stuwen,
gemalen, sluizen en inlaten helpen hierbij. Het gebied van Vechtstromen telt 23 gemeenten en heeft
een oppervlakte van circa 225.000 hectare. Het waterschap beheert 4800 kilometer aan rivieren, beken
en andere watergangen.


Almelo, 2 januari 2017

Grote renovatie en modernisering van Crematorium in Almelo
Crematorium tijdens renovatie geopend, tijdelijke aanpassingen voor plechtigheden

Het crematorium in Almelo ondergaat vanaf 9 januari 2017 een grote renovatie.
De locatie aan de Willem de Clercqstraat wordt gemoderniseerd en krijgt
tegelijkertijd ook een aantal functionele verbeteringen. De renovatie zal in
twee fases uitgevoerd worden en in totaal vijf maanden in beslag nemen. Tijdens
deze periode blijft het crematorium geopend, maar moeten nabestaanden wel
rekening houden met een aantal aanpassingen en/of beperkingen bij plechtigheden.

“Uiteraard proberen wij de overlast voor nabestaanden en hun gasten tot een
minimum te beperken”, aldus directeur Peter Molema van Crematoria Twente. “De
renovatie is echter nodig om goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de
uitvaartwereld en de behoeften van mensen.” Zo stijgt de voorkeur voor cremeren
en hebben mensen steeds meer behoefte aan persoonlijke invulling. Verder blijkt
dat mensen in Twente het op prijs stellen als de diensten van het crematorium in
de nabije omgeving worden aangeboden en is er steeds meer een groeiende vraag
naar meer kleinschaligheid. Molema: “Daarom moderniseren we de locaties in
Enschede en Almelo. Verder gaan we twee nieuwe crematoria bouwen in Oldenzaal en
Borne. Op deze manier willen we de inwoners van Twente van een goede
dienstverlening blijven voorzien.”
**
Tijdens de eerste fase van de renovatie, die start op 9 januari 2017, worden de
entree, de ontvangstruimte voor belangstellenden, de familiekamer en de aula van
het crematorium in Almelo gerenoveerd. Plechtigheden vinden tijdens deze fase
plaats in de huidige gastenkamer, die gesplitst wordt in twee delen. Het
gedeelte met uitzicht op de tuin doet tijdelijk dienst als aula; het achterste
gedeelte als gastenkamer.Tijdens de tweede fase, die vermoedelijk rond half
maart zal starten, worden de keuken en gastenkamer gerenoveerd. Voor de start
van de renovatie wordt er een nieuwe uitgang gerealiseerd. Deze vernieuwde
uitgang aan de voorzijde van het pand dient in fase 1 tevens als ingang.**
**
Tijdens de renovatie-werkzaamheden in de eerste fase is de huidige wachtruimte
voor medewerkers van uitvaartondernemingen tijdelijk als familiekamer ingericht.
Molema: “Nabestaanden moeten er dan wel rekening mee houden dat deze ruimte niet
al te groot is en slechts geschikt is voor maximaal tien personen. Mochten er
meer dan tien familieleden aanwezig zijn, willen we dat graag vooraf weten,
zodat we andere maatregelen kunnen nemen. Bij Crematoria Twente staan immers
nabestaanden centraal. Zij krijgen de mogelijkheid om respectvol en naar eigen
wens afscheid van hun dierbare te nemen. Ons uitgangspunt is dan ook dat
nabestaanden en hun gasten zo min mogelijk overlast ervaren tijdens deze
renovatie. Wij zullen met ons team alles op alles zetten om dat te realiseren.”

Verder is het tijdens de eerste fase niet mogelijk om na de plechtigheid mee te
gaan naar de crematieruimte. Hetzelfde geldt voor indragen van de overledene
tijdens de plechtigheid. “Wij verzoeken nabestaanden om hier rekening mee te
houden.” Gedurende de gehele renovatie-periode kunnen er in Almelo plechtigheden
plaats vinden tot ongeveer 75 personen. Grotere diensten kunnen  worden
verplaatst naar  het crematorium in Enschede. Om de overlast zo veel mogelijk te
beperken zijn er tijdens de renovatie aangepaste aanvangstijden.


13 december 2016

Samenwerking in kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus
Acht miljoen voor klimaat, water en bodem

Dinsdag 13 december is de samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een
consortium van waterschappen, universiteiten en kennisinstellingen in kennisprogramma Lumbricus
beklonken. In sociëteit Nieuwspoort (Den Haag) zegde minister Schultz bij de bestuurlijke aftrap
van het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) een bijdrage van het
ministerie ter hoogte van twee miljoen euro toe en overhandigde op symbolische wijze de samen-
werkingsovereenkomst aan de samenwerkende partners.

Hoog Nederland is voor een groot deel afhankelijk van regenwater. Water inlaten uit de rivieren is
hier immers niet of beperkt mogelijk. Onder andere landbouw en natuur, maar ook recreatie, de
regionale economie en stedenbouw kunnen niet zonder voldoende en schoon water. Als gevolg van
de klimaatveranderingen is dat niet altijd en overal meer voorhanden. Soms is er veel te veel, soms
juist een groot tekort. Een gezonde bodem kan helpen bij dit probleem. Bij het werken aan een
klimaatrobuuste inrichting kunnen water en bodem namelijk niet los van elkaar gezien worden.
De hoeveelheid en de kwaliteit van het water in beken en sloten wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de bodem. Een gezonde bodem houdt meer water vast!

Hoge zandgronden
Kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus is een initiatief van de waterschappen Aa en Maas
en Vechtstromen, waarin zij samen met een twintigtal partners uit met name Noord-Brabant,
Limburg  en Overijssel intensief samenwerken aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem.
Het programma focust zich op oost en zuid Nederland. Door de klimaatverandering doen zich daar
steeds vaker typische problemen zoals droogte(schade), afvoerpieken en bodemverdichting voor,
met flinke (economische) schade als gevolg.

Met een gezamenlijke benadering werken de partners in Lumbricus aan structurele oplossingen
voor deze problematiek. In twee proeftuinen in Brabant-Limburg en Overijssel worden innovatieve
maatregelen  op het gebied van bodem en water concreet in praktijk gebracht. Nieuwe kennis
wordt opgedaan en maatregelen en instrumenten worden gebundeld tot een integrale aanpak
die werkt.

Bouwen met natuur
Lumbricus onderzoekt daarnaast hoe in het waterbeheer beter gebruik kan worden gemaakt van
natuurlijke processen. Door te ‘bouwen met de natuur’ verbetert het natuurlijke karakter van beken
en rivieren - en tegelijk de waterkwaliteit.

Het bijzondere van Lumbricus is dat kennisinstituten, universiteiten, bedrijfsleven en overheid samen
werken aan kennisontwikkeling en deze direct toepassen in de praktijk. Het totale programma heeft
een looptijd van vijf jaar en kost acht miljoen euro. Van dit bedrag wordt zes miljoen euro opgebracht
door de consortiumpartners. Het ministerie van I&M draagt twee miljoen euro bij. Met de samen-
werkingsovereenkomst en de bijdrage van het ministerie, kan het kennis- en onderzoeksprogramma
Lumbricus daadwerkelijk van start.

Samenwerkingspartners
Samenwerkende partijen in Lumbricus zijn:
Alterra, De Bakelse Stroom, Deltares, Future Water, KnowH2O, KWR Watercycle Research Institute,
Louis Bolk Instituut, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Radboud Universiteit, STOWA, Universiteit
Twente, Wageningen Universiteit, waterschap Aa en Maas, waterschap Drents Overijsselse Delta,
waterschap  Peel en Maasvallei (na 1 januari 2017: waterschap Limburg) en waterschap Vechtstromen.

Waterschap Vechtstromen verzorgt namens de samenwerkende partners de coördinatie van het
kennis- en onderzoeksprogramma. 


JCI Almelo zamelt met Wensboom geld in voor speelgoedbank

Zondag 18 december tussen 12.00 en 18.00 uur op de Doelenkerstmarkt
De leden van netwerkorganisatie JCI Almelo staan op zondag 18 december 2016 op de jaarlijkse
Kerstmarkt in het Doelengebied in Almelo met een Wensboom. Met de Wensboom wil JCI Almelo
de kerstwensen van kinderen uit minimagezinnen laten uitkomen. Bezoekers van de Kerstmarkt
kunnen al voor een klein bedrag een bijdrage leveren. De opbrengst van de Wensboom gaat naar
de Stichting Speelgoedbank Almelo.

Wensboom
JCI Almelo toont zich betrokken bij de maatschappij en wil laten zien dat een kleine bijdrage voor
een ander het verschil kan maken. Daarom staan de leden van JCI Almelo met een Wensboom op
de jaarlijkse Doelenkerstmarkt in Almelo. In de Wensboom hangen kerstballen die een bepaalde
waarde vertegenwoordigen. Bezoekers van de Kerstmarkt kunnen voor een klein bedrag een
kerstbal kopen. Daarmee leveren zij een bijdrage aan een kerstcadeau voor kinderen uit
minimagezinnen in de gemeente Almelo.

Speelgoed
De opbrengst van de Wensboom van JCI Almelo gaat geheel naar de Stichting Speelgoedbank
Almelo. Deze stichting richt zich op kinderen van 0 t/m 12 jaar uit de gemeente Almelo waarvan de
ouders gebruik maken van de Voedselbank en de Boodschappenmand. De kinderen of ouders
kunnen bij de Speelgoedkast van de stichting speelgoed uitzoeken of in dit geval een kerstcadeau.
De Wensboom van JCI Almelo is beschikbaar gesteld door Elferink Kerstbomen uit Harbrinkhoek
en wordt mede mogelijk gemaakt door Buro Bedenkt en Eco Nederland.

Doelenkerstmarkt
De Doelenkerstmarkt vindt plaats op de Kerstkoopzondag 18 december 2016 tussen 12.00 en
18.00 uur. Bezoekers kunnen een rondje maken langs de 80 kerstgerelateerde kramen en
activiteiten in de Doelenstraat, Oranjestraat, Kerkplein, Kerkstraat en Grotestraat-Noord.
Naast de Wensboom zijn er Kerstmannen, koren, Glühwein, warme chocolademelk en allerlei
lekkernijen.

Over JCI
JCI Almelo is onderdeel van JCI Nederland. JCI (Junior Chamber International) is een netwerk-
organisatie voor ondernemende mensen tot 40 jaar die zich persoonlijk willen ontwikkelen. JCI
heeft in Nederland ruim 2.500 actieve leden in meer dan 100 gemeenten. JCI Nederland maakt
deel uit van een wereldwijd netwerk van circa 170.000 leden in meer dan 116 landen.
De organisatie is niet politiek of religieus gebonden. Elk JCI-lid deelt de overtuiging dat we het
verschil kunnen maken door betrokken te zijn bij de maatschappij en zelf regionale, landelijke of
internationale initiatieven te ontwikkelen om een blijvende positieve verandering te creëren.
JCI heeft als non?gouvernementele organisatie de hoogste adviesstatus bij de Verenigde Naties.
Meer informatie is te vinden op www.jci-almelo.nl en www.jci.nl.


Almelo, 8 december 2016

Stop MS bij Romaike,
Stichting helpt ms patiënt Romaike voor haar dochter zorgen

Even boodschappen doen, werken of een uitstapje met haar dochter. Voor Romaike Wolbers (40)
is het sinds drie jaar geen vanzelfsprekendheid meer. Sinds bij de Almelose de progressieve vorm
van multiple sclerose (ms) is geconstateerd, staat haar leven op de kop. “Ik focus nu op mijn dochtertje.
Mijn enige doel is dat ik voor haar kan blijven zorgen.”
Romaike wil niet bij de pakken neerzitten. Ze is de laatste paar jaren zo hard achteruit gegaan dat ze
bang is snel in een verzorgingshuis te belanden. Om voor haar dochtertje te kunnen zorgen, gaat
Romaike een behandeling doen in Rusland.
Met stamceltherapie wordt de MS van Romaike een halt
toegeroepen. “Ik genees niet, maar de MS wordt niet erger dan nu, het wordt stopgezet”, aldus de
Almelose. Stamceltherapie is voor kanker al een bekende behandeling. De toepassing is echter voor
MS onbekender. Stamceltherapie is een zware behandeling, waarin door zware chemo eerst je
immuunsysteem wordt afgebroken, waarna deze weer opnieuw wordt opgebouwd met Romaikes
eigen stamcellen. Hierdoor wordt de MS stopgezet op het niveau van dat moment. Haar gezondheid
gaat niet verder achteruit, zo is de bedoeling.
Stamceltherapie is voor Romaike een laatste strohalm. Een behandeling die voor het type MS van
Romaike in Moskou wordt gedaan, kost 75.000 euro. De behandeling wordt in Nederland nog nie
t vergoed. Om geld in te zamelen heeft Romaike een stichting opgericht. Er wordt geld ingezameld
voor de behandeling , de nazorg en de bijkomende kosten. Mocht er geld overblijven, dan gaat dat
naar een aan MS gerelateerd goed doel.
Meer info op: stopmsbijromaike.nl of via info@stopmsbijromaike.nl


Buitenlandse studenten zoeken gastgezin in de omgeving van Almelo

Begin januari 2017 is het voor verschillende buitenlandse studenten zover: ze komen naar
Nederland voor een uitwisseling via het High School Holland programma van Travel Active.
Verschillende buitenlandse studenten zijn in de omgeving van Almelo dringend op zoek naar
één of meerdere gastgezinnen die het leuk zouden vinden om hen een thuis te bieden.
Veel gastgezinnen die deelnemen aan het programma zijn nieuwsgierig naar de leefgewoonten
van iemand uit een ander land of vinden het leuk om ook hun eigen kinderen een stukje
buitenlandse cultuur mee te geven. U draagt bij aan een onvergetelijke ervaring voor uw gezin,
maar ook voor de student die zijn/haar eigen horizon enorm verbreedt. Tijdens het verblijf in
Nederland staan de studenten en gastgezinnen onder begeleiding van een regiocoördinator
van Travel Active.
De studenten die in januari naar Nederland komen, komen onder andere uit België en Brazilië
en blijven een bepaalde periode in Nederland. Dit kan variëren van een aantal maanden tot
een semester tot aan een heel schooljaar. Joanna en Lucile stellen zich alvast aan u voor:

Joanna uit Brazilië: ‘’Ik ben lief, hardwerkend en nieuwsgierig. Ook vind ik het leuk om te lezen,
films te kijken en te dansen!’’
Lucile uit Franstalig-België: ‘’Ik ben actief, gemotiveerd en spontaan. Ook vind ik het leuk om
te sporten en naar de bioscoop te gaan!’’
Meer informatie
Wilt u een buitenlandse student een Nederlands thuis bieden en wilt u van dichtbij kennis
maken met de Belgische of Braziliaanse cultuur? Neem dan zo spoedig mogelijk vrijblijvend
contact op met het High School Holland team. Tel. 0478-551900 of e-mail:
highschoolholland@travelactive.nl. Op de website www.travelactive.nl/high-school-holland is
meer informatie te vinden en stellen Joanna, Lucile en alle andere studenten die nog een
gastgezin zoeken zich alvast voor.


Hengelo, 6 december 2016

ROC van Twente en BTK Kraamzorg starten pilot verdiepende stage

ROC van Twente en BTK Kraamzorg startten onlangs met een pilot om stagiaires van de opleiding
Verzorgende IG met de specialisatie kraamverzorgende meer verdieping te geven. Naast de actieve
stage in de kraamgezinnen, lopen ze ook mee op andere afdelingen binnen BTK Kraamzorg. Hierdoor
krijgen ze een bredere blik op het beroep kraamverzorgende en op de organisatie als geheel.

Nog beter uitgerust voor het vak van kraamverzorgende
“We stomen de studenten op deze wijze nog beter klaar voor het vak van kraamverzorgende,
” legt Hendrie Brunink, directeur BTK Kraamzorg uit. “Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij ons.
Door deze toekomstige medewerkers mee te nemen in alle facetten van ons vak, zijn wij beiden bij
gebaat. Ze volgen bijvoorbeeld ook extra de scholingen, zoals ‘communicatie/ambassadeurschap’,
die we aanbieden aan onze kraamverzorgenden. Ook lopen ze mee op de afdeling planning en gaan
mee met medewerkers die intakegesprekken voeren bij gezinnen. Hierdoor kunnen ze in het
kraamgezin straks nog beter handelen, communiceren en zich inleven”.

Kraamzorg gaat verder dan alleen zorg verlenen
Docent Annelie Dupon van ROC van Twente juicht de pilot ook toe. “Op school leren de studenten
natuurlijk de theorie, maar ook dat kraamzorg meer inhoudt dan alleen directe zorgverlening. Denk
aan signaleren, adviseren, oog hebben voor de organisatie waarin je werkt en ontwikkelingen op
het vakgebied volgen. De stage bij BTK Kraamzorg sluit hier goed op aan. Daarnaast krijgen de
studenten tijdens de stage op projectmatige basis verdieping in verschillende relevante kraamzorg
onderwerpen. In alle opzichten is de samenwerking een meerwaarde.”

Heel waardevol
Sinds 14 november jl. lopen zes studenten stage bij BTK Kraamzorg: “We vinden het super dat wij
de eerste stagiaires zijn die deze verdiepende stage volgen; we zien het als een nog betere
voorbereiding op ons vak. Ook tijdens de intake gesprekken met gezinnen leren we de verwachtingen
van een gezin kennen. Deze kennis kunnen we straks goed inzetten als we aan de slag gaan als
kraamverzorgende.”

Over ROC van Twente
ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen
voor bijna 18.500 studenten en cursisten op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede,
'in-company' bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente.

Over BTK Kraamzorg
BTK kraamzorg is een dynamische en innoverende organisatie die met enthousiasme en ambitie
kraamzorg levert Oost- en Noord Nederland. De kracht van BTK Kraamzorg is: Eén  op één zorg
verlenen vanuit het hart. Dit zegt alles over de kwaliteit en betrokkenheid van onze zorgverleners
bij de cliënt.


1e Willem Wilmink Dichtwedstrijd

Voor de 21e keer organiseert Bibliotheek Almelo, samen met De Twentsche Courant Tubantia de jaarlijkse
Willem Wilmink dichtwedstrijd naar aanleiding van een gegeven regel door een gastdichter. Dichter
Anne Broeksma heeft dit keer de nieuwe zin bedacht. Zij werd door de gastdichter van vorig jaar,
Ellen Deckwitz, uitgenodigd om de regel voor 2017 te bedenken.
Zij kwam met de volgende regel:  een stem zegt dat ik plaats mag nemen

Over  de historie van de dichtwedstrijd:
In de zomer van 1996 constateerde dichter Willem Wilmink, te gast in een radioprogramma vanuit
de Bibliotheek, dat poëzie in vroeger eeuwen een veel socialer karakter had dan nu.
Hij verwees naar de 15e-eeuwse dichter / prins Charles d’Orleans die gasten op zijn kasteel pas
toeliet nadat zij een gedicht hadden gemaakt op de vaste regel: “Ik sterf van dorst met de fontein voor
ogen”. Het leek Wilmink een aardig idee om zoiets weer in ere te herstellen. De bibliotheek nam de
uitdaging aan en vroeg Willem om een passende regel te bedenken die in de ingezonden gedichten
moest voor komen. Via publicatie in met name De Twentsche Courant Tubantia resulteerde dat in
320 inzendingen. Wilmink vroeg vervolgens Jean Pierre Rawie om hem op te volgen. Dit leidde er toe
dat achtereenvolgens Driek van Wissen, Drs.P., Patty Scholten, Jan Boerstoel, Ivo de Wijs, Kees Torn,
Frank van Pamelen, Jan J. Pieterse, Katinka Polderman, Maarten van Roozendaal, Theo Nijland,
Daniël Samkalden, Gerard Haverkort, Sjoerd Kuyper, Ted van Lieshout, Tjitske Jansen, Ingmar Heytze
en Ellen Deckwitz elkaar als gastdichter opvolgden.

Over Anne Broeksma
Anne Broeksma (1987) groeide op in Almelo en op 15-jarige leeftijd begon ze met het schrijven
van poëzie. Met haar vader bezocht ze als tiener een keer de prijsuitreiking van de Willem
Wilminkdichtwedstrijd en was geraakt door het winnende gedicht van Anke Gnodde over bomen
in de winter.
In 2014 publiceerde ze haar eerste bundel “Regen kosmos kamerplant”. Ze werkt momenteel aan
een tweede bundel. Naast haar activiteiten als dichter en presentator werkt Anne als fondsenwerver
bij Free Press Unlimited, een organisatie die wereldwijd opkomt voor persvrijheid.
Wat verwacht ze van haar dichtregel? “Stiekem hoop ik op avontuurlijke gedichten vol utopieën,
maar vooral wil ik graag verrast worden”.

Over de spelregels:
De dichtwedstrijd staat open voor iedereen die op de gegeven regel een gedicht wil schrijven, met
als enige dwingende voorwaarde dat de regel van Anne Broeksma er letterlijk en ongewijzigd in voor
moet komen, in het begin, aan het eind of ergens middenin. Bovendien mag de zin niet enkel als titel
worden toegepast maar moet onderdeel zijn van het gedicht. De te kiezen dichtvorm is vrij: vormvast,
(als bij een sonnet, ballade, rondeel enz.) of een zelfgekozen rijmend metrum. Maar ook vrije niet
rijmende gedichten zijn welkom.

Maximaal één gedicht per inzender. De gedichten worden beoordeeld door een jury van 6 personen,
en worden anoniem beoordeeld. Inzenden tot en met zondag 5 maart 2017 naar Bibliotheek Almelo,
Postbus 189, 7600 AD Almelo of naar redactie@bibliotheekalmelo.nl

Over de prijsuitreiking:
Op zondag 19 maart vanaf 15.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in café de Meridiaan  van Bibliotheek
Almelo, Het Baken 3 in Almelo. De tien hoogst gewaardeerde gedichten zullen worden bekroond met
een oorkonde en een juryrapport en een aantal prijzen die mede door De Twentsche Courant Tubantia
worden toegekend. Deze tien gedichten zullen door de makers zelf worden voorgelezen.
De hoofdprijswinnaar krijgt bovendien een beeld van voornoemde krant. Alle vorige gastdichters zullen
ook nu weer worden uitgenodigd.Almelo, 1 december 2016

Hoogste punt voormalige Riemavo

Het hoogste punt is bereikt en het dak zit er op! De voormalige Rietmavo transformeert naar 34
comfortabele huurappartementen. Op zaterdag 10 december zijn belangstellenden van harte
welkom om te kijken op de bouwplaats aan de Violierstraat 81 in Almelo.
De werkzaamheden in de oude school verlopen voorspoedig. In de afgelopen weken is het dak
geplaatst. Eerst is er een balkenconstructie aangebracht, waarna met dakplaten en dakkapellen
het dak is dichtgezet. Het authentieke gebouw herstelt in haar oude glorie. De werkzaamheden
verplaatsen nu naar binnen. De oplevering van de 34 appartementen in Het Riethuys is naar
verwachting tweede kwartaal 2017.

Kijken op de bouwplaats
Iedereen die nieuwsgierig is naar het verloop van de bouw is op zaterdag
10 december van harte welkom aan de Violierstraat 81. Van 11.00 - 14.00 uur kunt u twee
appartementen op de begane grond bezichtigen. De appartementen zijn in een ruwbouwfase.
U krijgt een indruk van de grootte en hoogte van een appartement. Medewerkers van Beter
Wonen zijn aanwezig, zij informeren u graag over het wonen in Het Riethuys.

Woonburo
De appartementen worden verhuurd aan woningzoekenden in de sociale huursector. De nog
beschikbare woningen biedt Beter Wonen aan via www.woonburoalmelo.nl. Belangstellenden
voor de appartementen dienen ingeschreven te staan, de toewijzing vindt plaats op basis van
inschrijftijd. De huurprijs ligt tussen de € 585 en € 700 per maand, exclusief servicekosten (circa € 45 p.m.).
Om voor een appartement in aanmerking te komen gelden bepaalde inkomensvoorwaarden die
staan vermeld in de advertentie op www.woonburoalmelo.nl.


Almelo/Coevorden, 30 november 2016

Twee nieuwe jeugdbestuurders voor Vechtstromen

Vanaf vandaag zijn Mirthe de Jong en Iwan van den Bout de nieuwe jeugdbestuurders van
waterschap Vechtstromen. Vanmorgen werden zij door watergraaf Stefan Kuks en jeugd-
dijkgraaf Johannes van de Poel tijdens de vergadering van het algemeen bestuur officieel
geïnstalleerd. Zij volgen samen Carmen Merkon op, die vanmorgen afscheid nam omdat
zij achttien is geworden en onlangs aan haar studie begon.
Mirthe (14) uit Hengelo en Iwan (15) uit Hardenberg zijn gekozen uit twaalf kandidaat jeugd-
bestuurders. “We waren erg verheugd met maar liefst twaalf gegadigden voor deze functie”,
zegt watergraaf Stefan Kuks. “Uit die twaalf stuk voor stuk prima kandidaten hebben we
Mirthe en Iwan als allerbeste gekozen. Daar zijn we heel blij mee. Als jeugdbestuurder kunnen
zij Vechtstromen helpen meer in contact te komen met jongeren!”
Vanwege de grootte van het werkgebied en om een optimale inzet van de jeugdbestuurders
te realiseren, zijn dit keer bij Vechtstromen voor het eerst twee jeugdbestuurders geworven.

Mirthe de Jong
Mirthe de Jong zit in 3 Havo van het Montessori College Twente in Hengelo. “Ik vind water
super interessant en ik hou van presenteren en debatteren”, vertelt Mirthe in haar sollicitatievideo.
Ze staat te popelen om te beginnen en ze viel op tijdens de gesprekken door haar enthousiasme
en spontaniteit.

Iwan van den Bout
Ook Iwan van den Bout viel op doordat hij precies weet wat hij wil. “Dankzij water is het mogelijk
om op aarde te leven dus we moeten daar bewust mee omgaan en daarom vind ik het zo
belangrijk om hier als jeugdbestuurder mijn steentje aan bij te dragen, want samen kun je meer.
” Iwan zit op het Vechtdalcollege in Hardenberg, in 4TL.
Beide jeugdbestuurders werden uitgekozen vanwege hun brede belangstelling, hun enthousiasme
en hun visie op de functie van de jeugdbestuurder.
Carmen Merkon
Vanmorgen werd ook afscheid genomen van Carmen, die het stokje na twee jaar overdraagt aan
haar opvolgers. Stefan Kuks sprak namens het bestuur zijn dank en waardering uit voor Carmens
inzet de afgelopen jaren. Carmen blikte in een film enthousiast terug: “Ik heb het met veel plezier
gedaan. Ik ben bij  evenementen en open dagen geweest en ben geïnterviewd voor de radio en
voor verschillende kranten. Ik heb er veel van geleerd en weet dat het werk van de waterschappen
belangrijk is. Het is het waard om erover te vertellen.”

Jeugdwaterschapsbestuur
De jeugdbestuurders van Vechtstromen zijn lid van het nationale jeugdwaterschap. Dit bestaat uit
19 jongeren tussen de 14 en 17 jaar oud. Het is een initiatief van de Nederlandse waterschappen,
waarmee ze andere jongeren meer bij het waterschap willen betrekken. Het jeugdwaterschapsbestuur
komt enkele malen per jaar samen, de jeugdbestuurders vertegenwoordigen hun ‘eigen’ waterschap. 


Almelo, 28 november 2016

Escape Room van leerlingen Pius X College ontketent stormloop

Het testteam moet er nog in, de opening is pas 3 december, maar nu al loopt het storm met
aanmeldingen voor de Escape Room van het Pius X College aan de Catharina van Renneslaan
in Almelo. Het ontsnappingshuis is door meer dan 25 leerlingen gebouwd in de enorme kelder
van de school. De uitvoering is zo fraai geworden, dat de Escape Room na de laatste ontsnapping
op 21 december wordt overgenomen door hèt uitgaanspaleis van Almelo, Preston Palace.
Vorig jaar bouwden leerlingen van het Pius X College voor het eerst een kleine Escape Room en
maakten daarbij handig gebruik van de enorme hype die net was ontstaan. Met de entreegelden
(ruim €1000,00) werd de actie Serious Request gesteund. De school ontdekte echter gaande het
proces dat het maken en runnen van de Escape Room perfect voldoet aan de lesstof-eisen voor
de Vernieuwde Beroepswegen. Daarom werd de Escape Room door het Pius X College ook
opgenomen in het reguliere lesprogramma.
Voor de bovenbouwleerlingen van VMBO Creatieve Technologie staan er respectievelijk 13 en
11 uren ‘Escape Room’ in de agenda. Uren waarin leerlingen een Escape Room moeten
ontwikkelen, daadwerkelijk bouwen, een promotie- en verkoopplan (flyers etc) voor moeten
opzetten en er ook nog eens een website met boekingsopties voor moeten maken. Waar nodig,
moeten ze anderen inschakelen. Zoals medeleerlingen van de afdelingen PIE en BWI, die zaagden,
timmerden, schroefden, boorden en eindeloos elektriciteitskabels aanlegden. Naast leerlingen
Creatieve Technologie hebben ook de Toptraject leerlingen meegeholpen die het praktijkvak
Dienstverlening en Producten volgen.
Omdat de Escape Room als les- en examenstof dient, is de lat voor de uitvoering dit jaar hoog.
Docenten Heidie Wesselink en Sander Postma bezochten tal van (professionele) Escape Rooms
in het hele land, zodat ze goed vergelijkingsmateriaal hebben voor de beoordelingen en cijfers.
Heidie Wesselink is over de Escape Room van haar leerlingen heel erg positief. ‘Het ziet er heel
erg gelikt uit’, vindt ze. ‘En wat ook een mooi resultaat is: leerlingen die hieraan werkten,
ontdekten hun talenten. In een enkel geval was het al van invloed bij de keuze van een vervolgopleiding.’
Drie maanden keihard bikkelen door bij elkaar zo’n 60 leerlingen – in schooltijd, de avonduren en
soms het weekend - resulteerde in een geweldige Escape Room. Met prachtig behang, strak
schilderwerk, antieke voorwerpen en meubilair, fraai schilderwerk, ingenieuze verlichting en technische
hulpmiddelen is een landhuis nagebootst van een louche Engelsman die zich bezighoudt met
gokpraktijken. Deelnemers moeten Scotland Yard, dat een huiszoekingsbevel heeft van 60 minuten,
helpen op zoek naar een verstopte hoeveelheid diamanten. Alleen vanuit de controlroom zijn
deelnemers goed te volgen.
De puzzel in de Escape Room valt te kraken voor de liefhebbers van 3 tot en met 21 december.
Daarna wordt de Escape Room verkocht aan Preston Palace. Preston Palace geeft de Escape
Room in het uitgaanspaleis een permanente plek. Het ontmantelen, verplaatsen, weer opbouwen,
aanpassen en operationeel maken van de Escape Room in het Preston Palace wordt door
leerlingen van het Pius X College in het kader van hun lessen gedaan.
De Escape Room van het Pius X College is geopend voor ‘uitbrekers’ van 3 tot en met
21 december 2016. Kosten €7,50 per kind en €15,00 per volwassene (18+) per team.
Ontsnappingstijd: 1 uur. Informatie en boekingen: www.piusescape.weebly.com

Cliniclowns
De opbrengst van de Escape Room van het Pius X College gaat dit jaar naar de Cliniclowns van
het ZGT in Almelo. Streven was erop gericht om de opbrengst van vorig jaar, de ruim €1000,00,
te verdubbelen. Dat het gaat lukken, staat nu al vast. Want er zijn meer dan twee keer zoveel
boekingen dan vorig jaar, en de promotie moet nog beginnen. Veel deelnemers van 2016 doen
weer mee en brengen nieuwe liefhebbers mee. De boekingen komen uit het hele land, en dit keer
ook uit Duitsland.
Wil je ook op zoek naar de diamanten? www.piusescape.weebly.com


Almelo, 23 november 2016

ROC-studente Floortje Steen uit Almelo wint Young Tailor Talent Trophy
Twents modetalent blinkt uit in creativiteit en vakmanschap

Floortje Steen uit Almelo mag zich twee jaar lang "Young Tailor Talent" van Nederland noemen.
Floortje is de glorieuze winnares van zowel de juryprijs als de publieksprijs tijdens de jaarlijkse
Modevakdag van de Branchevereniging Mode Ambachten, die op 19 november 2016 in Utrecht
werd georganiseerd. Floortje volgt de opleiding Specialist mode/maatkleding bij ROC van Twente,
locatie De Maere in Enschede. Momenteel loopt ze stage bij Reina de Vries van La Reina Design
in Enschede.

Young Tailor Talent Trophy
De Young Tailor Talent Trophy" is een tweejaarlijkse competitie voor derde- of vierdejaars
modestudenten aan ROC scholen met opleidingsniveau mode 3 en 4. De studenten kunnen aan
een breed publiek, dat bestaat uit kleermakers, ontwerpers en modevakschoolhouders, laten zien
wat ze creatief en technisch in hun mars hebben.

Thema
Het thema voor dit jaar was: "bloemen en strepen". Voor de te maken outfits is 2 x 2 meter stof
beschikbaar gesteld. Alle deelnemers maken van dezelfde twee stoffen een geheel eigen creatie.
Floortje: "Toen ik de stoffen voor het eerst zag, vond ik ze een vrij romantische uitstraling hebben.
Ik heb geprobeerd ze een wat stoerdere uitstraling mee te geven. Daarom heb ik gekozen voor die
kubusvormen, waar ik de gestreepte stof in heb verwerkt. Dat, samen met het lijfje van die barokke
stof met bloemmotieven, geeft een mooie spanning aan het geheel."

Juryprijs en Publieksprijs
Alle creaties werden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit: John Coenen,
Trudi de Kreek, Auk Bakker, Willie Molendijk (allen BMA leden) en Carla van de Puttelaar,
eindredacteur van het Vakblad Kleur & Stijl. De jury beoordeelde de creaties niet alleen op de
originaliteit van het ontwerp maar ook op de vaktechnische uitvoering en De vakjury was diep
onder de indruk van de creativiteit en de technische vaardigheid van Floortje en kende haar
unaniem de eerste prijs toe. Ook het publiek was, getuige het ovationele applaus, laaiend
enthousiast over haar creatie en kende haar de Publieksprijs toe.

Spannend
Floortje: "Ik vond het nog best spannend. Vanuit heel Nederland deden modestudenten mee.
De competitie was dus heel groot. De jury was hartstikke streng, maar ze waren blij verrast door
mijn ontwerp. Ze vonden vooral dat ik de stof mooi had verwerkt. Met name in de rug, dat is
altijd extra lastig om te doen. En het applaus en de prijs van het publiek was natuurlijk ook kicken."

Landelijke deelname
Aan de "Young Tailor Talent Trophy" deden studenten uit heel Nederland mee. Vertegenwoordigd
waren o.a. ROC  Eindhoven, Albeda College Rotterdam, Zadkine Rotterdam, ROC Tilburg,
ROC van Twente, Mondriaan College Den Haag, Friesland College Leeuwarden, Deltion College
Zwolle, Aventus College Zutphen, het Rijn IJssel College Arnhem en Alfa College Groningen.


Almelo, 17 november 2016

Tegelzetter Wilhelm is klaar voor de EuroSkills in Zweden

Na twee succesvolle Nederlandse kampioenschappen, weken van training met
leermeester Gerrit Brokelman in de praktijkhal van Bouwmensen Twente in
Almelo, extra trainings- en teambuildingsdagen van team NL is tegelzetter
Wilhelm Scholten helemaal klaar voor de grootste uitdaging in zijn loopbaan:
de EuroSkills. Hèt Europees kampioenschap voor jonge vakmensen dat 1, 2 en 3
december wordt gehouden in Göteborg, Zweden.

De allerbeste leerling vakmensen uit Nederland mogen in december meedoen aan
de EuroSkills. Het gaat onder meer om nationaal kampioenen meer dan dertig
verschillende beroepen, van technische vakken, de zorg, de horeca tot en met
het groen en design. Team NL  neemt het op tegen hun concurrenten uit alle
Europese landen en landen die op het punt staan toe te treden tot Europa.

Wilhelm Scholten werkt als tegelzetter in opleiding bij het gerenommeerde
Rietmeijer in Almelo, en volgt zijn opleiding bij Bouwmensen Twente Almelo
en het ROC van Twente (theorie). Eerder dit jaar werd hij kampioen van
Nederland en veroverde daarmee een ticket voor de EuroSkills. Wilhelm
vertrekt eind van de maand en woont op 30 november de grote
openingsceremonie bij in de Scandinavium Arena in Göteborg. Op
donderdagmorgen 1 december beginnen alle wedstrijden, die drie dagen in
beslag gaan nemen en plaatsvinden in het grote congrescentrum Svenska
Massan. Zaterdagmiddag 3 december om 16.00 uur moet Wilhelm zijn troffel en
andere gereedschappen neerleggen en is het wachten op het oordeel van de
jury.

Gelet op de grote vorderingen die Wilhelm maakte sinds hij voor het eerst
meedeed aan een wedstrijd, zijn de verwachtingen bij Bouwmensen Twente in
Almelo, het ROC van Twente en zeker ook bij zijn werkgever Rietmeijer
hooggespannen. Wilhelm is rustig en beheerst, maar snel en precies. Allemaal
eigenschappen die tijdens een wedstrijd heel belangrijk zijn. Zijn
werkstukken zien er altijd picobello uit. ‘We duimen met z’n allen dat hij
daar ook een mooie prestatie neerzet’, aldus directeur R. Herman van
Bouwmensen Twente.

Mocht Wilhelm het podium bereiken, dat voegt hij zich bij een schare
illustere voorgangers van Bouwmensen Twente in Almelo. Want dat bedrijf
bracht eerder al tal van Nederlands en Europees kampioenen voort. Metselaar
Stephan Kemna veroverde zelfs zilver op de Wereld Kampioenschappen.


Zenderen/Almelo14 november 2016

Verkiezing van de Twente Wild Paté-Peper-Wijn-Burger 2016
Poelier ten Velde uit Almelo wederom in de prijzen !

Afgelopen woensdag 9 november werd er voor de vierde keer in successie tussen ambachtelijke
slagers, poeliers,  wijnhandelaren en chefkoks  in vijf wedstrijd categorieën gestreden om de titel
‘Twente Wild Paté-Peper-Wijn-Burger 2015’. Deze Verkiezing maakt deel uit van de Twente Wild
Tour die door JR Wijn en Spijs uit Delden georganiseerd wordt. Een deskundig proefpanel van
gelouterde chefkoks, maître-sommeliers en fijnproevers sloten zich onder juryvoorzitterschap van
cuisinier Gerard Kooiker en SVH-Meesterkok Jelle Wagenaar deze dag tussen elf en zes uur op
in Kooktheater & Restaurant het Seminar in Zenderen.
In de vijf wedstrijd categorieën - dit jaar verrijkt met de categorie Twente Wild Burger (een wedstrijd
voor professionele chefkoks op bistro niveau in Twente) - proefden en becommentarieerden zij de
inzendingen in een voor – en finaleronde. Om negen uur werden de Gouden, Zilveren en Bronzen
bekers uitgereikt aan de winnaars. Voor Almelo viel Poelier ten Velde 2 keer in de prijzen. Goud in
de categorie ‘Wildpeper’ en Brons in de categorie ‘Wildpaté’. Overige winnaars: Goud voor
Gildeslager Kastelein in Diepenheim voor zijn ‘Wildpate’ en Brons voor zijn ‘Wildpeper’, Zilver voor
slagerij Broekhuis uit Haaksbergen voor zijn ‘Wildpeper’ en Zilver voor zijn ‘Wildpate. In de categorie
‘Wildpatewijn’ ging het Goud naar ’t Raedthuys in Tubbergen, Zilver naar het Twentsch Wijnhuis in
Vasse en het Brons naar Wijnhal Hengelo. In de categorie ‘Wildpeperwijn’, Goud voor de Smorre in
Oldenzaal, Zilver voor Henri Bloem in Enschede en Brons voor ’t Raedthuys in Losser. In de categorie
‘Wildburger’ging het Goud naar chefkok Mitchel van Kampen van Gasterij ’t Losse Hoes in Holten,
Zilver naar Souschef Gert Bakker van de Hanninkshof te Usselo|Enschede en Brons naar chefkok
Rutger Spijker van Bistro Kir Royal in Borne.
Organisator Johan Langelaar van JR Wijn en Spijs in Delden ziet samen met Said Maher en
Jelle Wagenaar van Kooktheater & Restaurant het Seminar in Zenderen met plezier en tevredenheid
terug op deze enerverende Verkiezingsdag en kijkt verder uit naar het programma voor de komende
twee maanden op www.twentewildtour.nl


Almelo/Harbrinkshoek, 31 oktober

Open dag Dogs4Care

Er is de laatste tijd een hoop te doen over de verschillende bijtincidenten in huiselijke kring en op straat.
Er wordt al gesproken over het verbieden van loslopende honden, dit zou betekenen dat er in de
toekomst nergens meer plek zal zijn waar je geliefde viervoeter lekker rond kan spelen. Dat js bijzonder
jammer want honden hebben dit nodig. Bij aangifte na een bijtincident kan de rechter uitspraak moeten
doen of de hond gevaarlijk is voor de samenleving of niet. De rechter kan de eigenaar verplichten een
gedragstherapeut in te schakelen of er wordt zelfs euthanasie opgelegd. En daar wringt ook onze
schoen, omdat Jan en alleman zich gedragstherapeut mag noemen. Erg verdrietig vinden Nicole van
Skipper Hondentraining en Advies en Chantal van Dogs4Care Hondenschool en Therapiehonden.
Veel bijtincidenten kunnen voorkomen worden als Nederland zich bewuster gaat worden van de honden
taal en als eigenaren leren hoe te reageren in situaties waarin ze terecht kunnen komen met hun hond.
Wij zijn oud collega’s uit de honden wereld en zien elkaar vooral niet als concurrent. Sterker nog,
wij slaan juist de handen in een! Zo nemen zij elkaars lessen over bij ziekte of bijscholing en houden
elkaar scherp.
Dogs4Care is begin dit jaar overgenomen door Chantal Mensink-Oudt. Jacqueline ,die Dogs4Care
in 2013 opgezet heeft, werd ernstig ziek en is inmiddels helaas overleden. Almelo is een prachtige
vrouw verloren die haar hart op de goede plaats en een passie voor honden had. Begin dit jaar
beloofde Chantal Jacqueline Dogs4Care voort te zetten.
Skipper hondentraining en advies is nieuw in Almelo, deze zomer door Nicole Ent gestart. Nicole vind
dat er te veel oude technieken worden gebruikt in de aangeboden opvoeding cursussen en wil dat graag
gaan doorbreken met de nieuwe, hond vriendelijkere technieken.
Skipper en Dogs4Care willen bijtincidenten voorkomen door baasjes inzicht te geven in honden gedrag.
Hoe men ongewenst gedrag voorkomt en hoe men kan herkennen wanneer het uit de hand dreigt te lopen,
en nog belangrijker…..wat te doen in zo een situatie.
Immers zijn de hondeneigenaren verantwoordelijk voor het gedrag van hun honden.
Voorkomen en heropvoeden komen hierbij aan de orde.
Honden moeten ook ander gedrag aanleren. Een hond moet leren niet meer uit te vallen wanneer hij het
spannend vindt, maar juist kalmerende signalen afgeven of de baas om hulp vragen zodat de baas hem
uit de situatie kan halen.

Zowel Dogs4Care als Skipper concentreren zich op het gedrag van de hond en minder op “truckjes" .
Uit ervaring weten wij beiden dat mensen juist meer willen werken aan dagelijkse kost zoals, trekken
aan de riem, opspringen, najagen van katten, wild, fietsers en hardlopers. Ze willen hulp bij uitvallen aan
de riem, het netjes bij de baas komen op commando en wanneer de basis en de binding goed is, is het
aanleren van truckjes daarna “a peace of cake”.

Beiden hondenscholen werken bewust met kleine groepjes, zonodig zijn er privélessen mogelijk.
De honden kunnen zich in grotere groepen slecht concentreren en de eigenaren krijgen dan te weinig
aandacht of onduidelijke informatie.
 {Tijdens de lessen mogen de cursisten aangeven waaraan zij graag willen werken. De beiden dames
bieden dus lessen op maat aan.}

Honden leren plaats gebonden dat is de reden dat wij op verschillende locaties les geven; in de stad,
het bos, woonwijken, omheind speelveld en zelfs in het winkelcentrum . Bij nat en guur weer heerlijk
droog in de overdekte hal van Paardenmelkerij Sand te Harbrinkhoek. “Zowel Nicole als Chantal
hebben de positieve invloeden op het lichaam bij mens en hond ondervonden met paardenmelk en
promoten dit voor Paardenmelkerij Sand.”
De beiden dames laten zich continu bijscholen en volgen de nieuwste inzichten op hondengebied
nauwkeurig. Chantal start dit jaar nog met de BAT opleiding en Nicole is de PDTE opleiding van
Turid Rugaas gestart. Voor onze  trainingen halen we het beste uit de verschillende methodes die
er bestaan, immers is geen hond en geen eigenaar hetzelfde.
Bij Dogs4Care en Skipper kunt u terecht voor gehoorzaamheids trainingen, dogdance, spelletjes,
balans en coördinatie, gedragstherapie en meer. Wij werken in de gemeenten Almelo, Tubbergen
en Borne.

Daarnaast werkt Dogs4Care met therapiehonden, Chantal gaat met gecertificeerde honden langs
instellingen om mensen te motiveren en/of gezelschap te bieden.
Hier genieten gehandicapten en ouderen enorm van! Maar Chantal kan ook langs komen op
therapeutische basis. De honden fungeren dan als spiegel en er kan naar een bepaald doel worden
gewerkt. Dogs4Care is aangesloten bij de stichting Almelo Doet Mee.
Hier kunnen 18+ bewoners van Almelo met een laag inkomen vergoeding aanvragen voor de
therapiehonden, gedragstherapie of groepslessen.

Op zaterdag 12 November aanstaande organiseren Dogs4Care en Skipper een open dag.
Van 11:00 tot 12:00 uur kunt u een rondleiding krijgen bij de paardenmelkerij. Van 12:00 tot 13:00 uur
worden er demo’s gegeven en kunt u met uw hond meedoen aan een spellen parcours.
Heeft u s’morgens de activiteiten gemist? S’middags wordt alles weer herhaald! Van 14:00 tot
15:00 uur kunt u een rondleiding krijgen bij de paardenmelkerij en van 15:00 tot 16:00 uur worden
er weer demo’s gegeven en kunt u wederom meedoen aan het spellen parcours.
Ook zal er genoeg tijd zijn om uw vragen te beantwoorden en zal er voor de innerlijke mens gezorgd
worden. Komt u ook sfeerproeven?
www.dogs4care.nl    www.skipperdog.net


Almelo, 27 oktober 2016

Roos voor Voorleesexpress

Lekker met je neus in een boek of een spannend verhaal horen dat je wordt
voorgelezen is niet voor ieder kind gebruikelijk. En dat is jammer, want
voorlezen is leuk, en ook erg leerzaam. De vrijwilligers van de
Voorleesexpress komen bij kinderen langs om ze voor te lezen. Een geweldige
club waar de PvdA Almelo heel trots op is. Daarom kreeg de Voorleesexpress
woensdag 26 oktober de roos van de PvdA.

De Voorleesexpress is een maatschappelijke organisatie die wil helpen de
laaggeletterdheid terug te dringen. Ongeveer 12 procent van de bevolking
heeft hier mee te maken, en dat terwijl wij in onze informatiesamenleving
eigenlijk niet zonder een adequate beheersing van de taal kunnen.

Voorleesritueel
Om dit probleem vroegtijdig het hoofd te bieden, gaan de vrijwilligers van
de Voorleesexpress op pad. Zij bezoeken kinderen tussen 2 en 8 jaar thuis
voor een periode van  twintig weken.  Iedere week wordt een uur voorgelezen.
De aandacht is op dat moment voor het kind. Ouders en kind kunnen op deze
manier vertrouwd raken met het voorleesritueel. Kinderen worden op speelse
wijze in contact gebracht met boeken, taal en natuurlijk de bibliotheek; een
huis vol spannende, boeiende, mooie of leerzame boeken.

Leesplezier
Kees Knotter en Anke van Hoek zijn de (vrijwillige) coördinatoren van de
Almelose afdeling van de Voorleesexpress. In samenwerking met de bibliotheek
en met de inzet van zo’n dertig andere vrijwilligers zorgen zij voor veel
leesplezier in gezinnen in de gemeente Almelo.

Waardevol
De PvdA is trots op dit soort initiatieven. “Taal is ongelooflijk belangrijk
in onze complexe maatschappij”, legt fractievoorzitter Marjolein Wessels
uit. “De vrijwilligers van de Voorleesexpress geven deze kinderen echt iets
mee waar ze hun leven lang wat aan hebben. Dat is heel waardevol!”

De Voorleesexpress kreeg van de PvdA naast de gebruikelijke taart en roos
ook een passend cadeau: een aantal voorleesboeken van de Almelose docent
Henk Morsman over de hond Vlekje.


Almelo, 22 oktober 2016

Nieuwe koets Gravenruiters overhandigd.

Onder het toeziend oog van koetsiers, belangstellenden en bestuursleden van zowel Almelose
Ruiterdagen als Gravenruiters hebben de heren Henk Bolk (namens de sponsoren) en Riël Klumper
als voorzitter van de Almelose Ruiterdagen een prachtige nieuwe koets onthuld.

Deze koets, die speciaal is ingericht om mensen met een handicap te vervoeren en dan met name
mensen die in een rolstoel zitten of niet evenwichtig kunnen zitten, is een grote aanwinst voor de
Gravenruiters. Tijdens een hele emotionele toespraak van Sascha Lambregts – Franken werd dat
maar al te goed duidelijk. Door haar handicap kon zij haar geliefde sport niet meer uitoefenen en
juist door deze koets worden die mogelijkheden haar wel weer geboden, waarvoor zij de sponsoren
dan ook emotioneel maar diep uit haar hart bedankte. Naast haar zijn er ook nog heel veel anderen
die nu de mogelijkheid krijgen om van dit mooie stukje paardensport te mogen genieten.

Het bijzondere van deze koets is dat diegene die in de rolstoel zit zelf de leidsels kan hanteren maar
wordt ondersteund door de koetsier die er naast zit. Op deze manier ontwikkelt zich een bijzonder
samenspel tussen de beide menners en het trekkende paard.

Het idee is ontstaan in de aanloop naar de Almelose Ruiterdagen. De opbrengst van de collecte
tijdens de Ruiter(kerk)dienst die op het terrein is gehouden kwam ten goede aan dit project alsmede
een rondgang met de collectebus tijdens de VIP avond. Daarna hebben een zestal sponsoren, te weten
Transport bedrijf Bolk, Container Terminal Twente, Nijhof Wassink BV,  Transport bedrijf van Opijnen,
KARA Energy Systems en Brandstofstation Sluitersveld het bedrag aangevuld zodat deze koets dit jaar
al aangeschaft kon worden, waarvoor namens beide besturen maar vooral namens alle gebruikers van
deze koets de hartelijke dank.

De koets zal volgend jaar te zien zijn tijdens een korte demonstratie tijdens de VIP avond van de
Almelose Ruiterdagen maar zal ook deelnemen aan de koetsentocht die de Ruiterdagen vanaf
vorig jaar jaarlijks tijdens Vaderdag zal houden, zodat ook de inwoners van Almelo kennis kunnen
maken met deze extra faciliteit voor onze gehandicapte medeburgers.

Na de onthulling zijn er natuurlijk de gebruikelijke fotomomenten geweest waarna er in de warme
kantine nog de gelegenheid was om onder het genot van een hapje en drankje na te praten over
deze enerverende middag. 


Rotterdam, 7 oktober 2016

Almelo derde leukste Roparundoorkomst

De gemeenten Zele en Zutphen zijn voor de 25ste editie van de Roparun wederom verkozen tot
de Roparunnersteden van 2016. Op de route van Hamburg naar Rotterdam werd Ede verkozen
tot tweede leukste doorkomststad, gevolgd door Almelo.

Almelo behaalde eerder al drie keer de eerste plaats en vorig jaar nog de tweede plaats.
Dit jaar dus derde, goed voor 12.500 euro te besteden aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten

Tijdens het Pinksterweekend (14-16 mei) liepen 333 teams in estafette in twee dagen vanuit Hamburg
en Parijs naar Rotterdam. De steden worden gekozen door de deelnemers die mogen stemmen op
de stad die volgens hen de leukste en gezelligste doorkomst heeft georganiseerd.

De 25ste editie van de Roparun bracht 5,4 miljoen euro op. Dat geld wordt verdeeld onder ruim 175
goede doelen, waaronder ziekenhuizen, stichtingen en hospices uit verschillende provincies. Deze
organisaties kunnen mensen niet genezen, maar ze wel iets beter laten voelen. Michael Beenhakker,
directeur Stichting Roparun: ”Met de opbrengst van de Roparun willen we doelen ondersteunen die de
palliatieve zorg in Nederland naar een hoger niveau kunnen tillen. Zo is er 475.000 euro gegaan naar
een opleiding van tienduizenden vrijwilligers bij inloophuizen en psycho-oncologische centra, een plek
voor bijvoorbeeld contact met lotgenoten. Het trainen van deze vrijwilligers en professionals die
palliatieve zorg verlenen bevordert de kwaliteit waarop zij die ondersteuning aan kankerpatiënten
kunnen bieden.”

Doel Aan de verkiezing tot Roparunnerstad is een geldbedrag gekoppeld. De winnende gemeente
ontvangt 50.000 euro om te besteden aan plaatselijke initiatieven die passen bij de doelstellingen van
de Roparun, steun aan palliatieve zorg voor mensen met kanker. De nummer twee ontvangt 25.000 euro
en de nummer drie 12.500 euro.

Roparun 2017
Volgend jaar start de Roparun op zaterdag 3 juni in Parijs en Hamburg. Zondag 4 juni komen de teams
wederom door Almelo. Een speciaal comité is nu al bezig met de voorbereidingen om de doorkomst
ze leuk mogelijk te laten verlopen.

Over de Roparun
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam.
Ruim 8.500 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor
mensen met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992. Al 25 edities lang hebben 108.000 deelnemers
meegedaan aan de Roparun, hebben 2.000 vrijwilligers zich ingezet en is meer dan 73 miljoen euro
opgehaald voor mensen met kanker. Met de opbrengsten zijn 1.400 projecten ondersteund die het
leven van mensen met kanker veraangenamen.


Enschede, 6 oktober 2016

Twentse theaters starten samenwerking

De theaters in Twente hebben gezamenlijk een enorm programma-aanbod. Een aantal theaters
heeft kort geleden de handen ineen geslagen en is gestart met een samenwerking. Door krachten
te bundelen en kennis te delen, kunnen de theaters in de toekomst nog beter inspelen op de behoeften
van de bezoekers. De gemiddelde consument is namelijk niet honkvast en bezoekt meerdere theaters
in zijn directe omgeving.

Stadstheater de Bond in Oldenzaal, Theater Hof 88 in Almelo, De Reggehof in Goor, Wilminktheater
en Muziekcentrum Enschede, Concordia Enschede en Theaterhotel Almelo zijn de initiatiefnemers van
dit kenniscollectief en zullen komend theaterseizoen vooral kennis en ervaringen delen. Ze doen dit
vanuit de overtuiging dat er geen sprake is van ‘mijn publiek’, maar dat een deel van de bezoekers van
het ene theater ook andere theaters in de regio bezoekt.

Het doel van de samenwerking is om het totale aanbod in de regio zo optimaal mogelijk onder de
aandacht van (potentiele) bezoekers te brengen.
Om dit doel te bereiken zal er gezamenlijk naar bepaalde vraagstukken uit het werkveld gekeken
worden, om vervolgens collectief marketingactiviteiten en afstemming in de programmering te realiseren
en elkaar daarin te ondersteunen. De optimale beleving van de bezoekers staat hierin centraal en daar
is een goede service een essentieel onderdeel van.

De theaters zullen waar mogelijk elkaars programmering op de websites vermelden. Is een
theatervoorstelling in Almelo te zien, maar ook in Goor, dan kan men dat vanaf nu zien op de pagina
van de desbetreffende voorstelling. En volgt op een try out in Concordia de daadwerkelijke voorstelling
in de Kleine Willem van het Wilminktheater dan wordt het publiek hierover via de website getipt. Vraag
en aanbod worden hiermee beter op elkaar afgestemd.

‘Samen sta je sterker’ is het motto. Uiteindelijk willen de theaters het deelnemen aan culturele activiteiten
stimuleren bij het Twentse publiek. De theaters komen in het jaar regelmatig bij elkaar om zaken af te
stemmen. In de toekomst zullen hopelijk alle Twentse podia aansluiten bij dit initiatief.


Almelo, 24 september 2016 Door Heleen Eshuis

Samen zagen en timmeren brengt buurtbewoners nader tot elkaar

 IVN Almelo heeft zaterdag in samenwerking met onder andere het Oranjefonds, een middag
georganiseerd waarbij kinderen en ouders een eigen nestkastje mochten maken. Hiermee
zetten zij de toon voor een duurzame toekomst voor de jeugd.
Het IVN Almelo bestaat dit jaar 65 jaar en zal dat vieren met diverse activiteiten voor kinderen.
Een grote kruiwagen met gereedschap, wat planken hout en dakleer; dit krijgen de buurtbewoners
aangereikt om mooie, maar vooral stevige vogelhuisjes te maken. Met een afwachtende blik kijken
ze naar Albert Eshuis, initiatief nemer vanuit het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid,
die zich richt op o.a. de relatie tussen kinderen en hun omgeving).
“Waarom nestkastjes? De meeste vogels maken een nestje tussen de takken, maar sommigen
zoeken een holle boom waar ze hun nest in kunnen maken en soms kunnen ze die niet vinden”
legt Eshuis uit, “wij gaan ze een handje helpen.”
Eerst moet het hout op maat worden gezaagd, wat voor sommige kinderen nogal wat voeten in
de aarde heeft. “Kun jij zagen?” Vraagt een kind aan een ander kind “Ik heb namelijk nog nooit
iets gezaagd.” Met behulp van buurtbewoners lukt het om al het hout te zagen. Trots is de jongen
die nog nooit gezaagd heeft, hij wil na afloop graag nog door “misschien word ik wel timmerman!”
Er klinkt flink wat kabaal op de stoep, zeker wanneer de zijkanten en de bodem vastgespijkerd
moeten worden. De kinderen hebben er echter veel plezier in. “ IVN wil kinderen bijzondere en unieke
ervaringen laten opdoen. Zij kiezen straks hoe de wereld eruitziet en we proberen de persoonlijke
groei te stimuleren.Vandaag werken we samen met Burendag, een initiatief van het OranjeFonds
dat het contact met de buurt aandacht geeft” vertelt Eshuis.
Naast een fijn huisje om de kuikens in groot te brengen, wordt er ook aan een ander element gedacht
waar vogels direct profijt van hebben: heesters. “Buurtbewoners kunnen nog kiezen uit 3 heesters
die voedsel produceren voor vogels (lijstbes, meidoorn en krent). Zo krijgen de vogels ook weer
genoeg te eten,” zegt Eshuis.

Het timmeren en zagen van de nestkastjes vond plaats aan de Parkweg in Almelo. Zo’n dertig
buurtbewoners kwamen op het project af om samen de middag door te brengen. Het IVN spreekt
van een geslaagde middag.
Zondag 6 oktober is er weer een activiteit van het IVN; scharrelkids
. Voor meer info: http://www.natuurhusalmelo.nl/scharrelkids/


Almelo, 21 september 2016

Bloemetje van de maand September.

Het bloemetje van de maand september, uitgereikt door Susan Lumkes, secretaris van de
Stichting Dieren Welzijn Centrum Almelo, geschonken door “De Bloemenschuur” aan de
Ootmarsumsestraat in Almelo, is deze maand voor Sandra ten Heggeler, coördinator van
het Technasium op Het Erasmus.
Zij verdient het bloemetje omdat ze intensief met DWCA samenwerkt.
Sandra legt zelf uit waarom de samenwerking zo goed is voor zowel de school als voor het
nieuw te bouwen centrum.
Toen de nieuwe bètavleugel van Het Erasmus in februari 2016 werd geopend heb ik Emiel Nijmeijer
en zijn collega’s ontmoet. Hij vertelde over een nieuw op te richten dierenwelzijnscentrum; een groot
project dat bestaat uit verschillende bouwkundige en planologische aspecten waar de leerlingen
van het Technasium over mee kunnen denken. Het Technasium was meteen enthousiast.

De samenwerking tussen het Technasium en DWCA is begin 2016 klein begonnen: een groepje
van vier leerlingen uit 5vwo hebben voor DWCA gekeken naar de ruimtelijke ordening, van het
gebied waar het dierenwelzijnscentrum op gebouwd zou worden, gekeken: waar komt de dierenkliniek?
Waar komt de kinderboerderij? Hoe moeten de wegen rondom het hele gebied lopen om al het
verkeer in goede banen te leiden? Komend schooljaar gaan meerdere groepjes uit 4vwo opnieuw
naar de inrichting van het gebied kijken maar dit keer moeten de leerlingen ook rekening houden
met de zonnepanelen die op het gebied komen te staan.

Omdat het dierenwelzijnscentrum nog gerealiseerd moet worden is het voor leerlingen extra leuk
om over mee te denken, want als ze echt een goed idee hebben wordt het misschien wel
meegenomen in het definitieve ontwerp! Dat geeft de leerlingen een trots gevoel, maar het
Technasium team ook. En dat is waar we het voor doen.

Voor meer informatie over het Technasium bezoekt u onze site www.het-erasmus.nl of
onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/technasiumheterasmus/

Draagt u dierenwelzijn ook een warm hart toe neem dan met ons contact op onder nummer
06- 53 87 85 57 of mail ons DWCAlmelo@gmail.com

Tevens willen wij u er wederom op wijzen dat wij mee doen op de site 4Morgen.
Doet u een aankoop op via hun site bij bekende winkelketens dan ontvangt Dieren Welzijn
Centrum Almelo hiervan een percentage van het door u bestede bedrag.

Steun ons zonder dat het u extra geld kost. Kijk op www.4morgen.org


Theaterhotel Almelo in de top tien ‘Meest gastvrije theater van Nederland’

Almelo – Woensdagmiddag maakte de ANWB bekend dat Theaterhotel Almelo één van de
genomineerden is voor de ANWB publieksprijs ‘Meest gastvrije theater van Nederland’,
middelgrote gemeenten. Samen met negen andere Nederlandse theaters is het Theaterhotel
in de race voor de publieksprijs die 4 oktober aanstaande wordt uitgereikt.

Een aantal maanden geleden kon men online zijn of haar stem uitbrengen. Eerder selecteerde
de ANWB theaters aan de hand van vier categorieën op basis van de grootte van de gemeenten.
Theaterhotel Almelo is gecategoriseerd in de groep ‘middelgrote gemeenten’. Theaterdirecteur
Esther Hammink is erg blij met de nominatie. “Met ons hele team zijn we dag in, dag uit bezig
om goed voor onze gasten te zorgen. De lat ligt hoog, want je wilt dat iedereen de mooiste
theateravond heeft die mogelijk is: voor en achter de schermen. Na de nominatie voor ‘Beste
theater van het jaar’ die we vorig jaar mochten ontvangen uit de theaterwereld, is dit wederom
een nominatie waar we waanzinnig trots op zijn. Je kunt immers nog zo hard je best doen, het zijn
onze gasten die de gastvrijheid ook echt moeten ervaren. En dat maakt dat we zo ongelooflijk blij
zijn met deze nominatie!” Of Theaterhotel de prijs in de wacht sleept, moet 4 oktober blijken.
Eén ding is volgens Hammink zeker: “ook deze nominatie pakt niemand ons meer af”.

ANWB Meest gastvrije theater van Nederland
ANWB reikte in het verleden meerdere publieksprijzen uit en voor het eerst de publiekprijs aan
Nederlandse theaters. Aan de hand van deze beoordelingen kunnen de leden van de ANWB de
voorstelling van hun keuze gaan zien in een theater waarvan zij weten dat het bekend staat om
zijn ‘bijzonder goede ontvangst’. Deelnemende theaters werden beoordeeld op bereikbaarheid,
horeca in het pand, het prijsniveau, sfeer en uitstraling, het zitcomfort, het zicht op het podium en
het aanbod van voorstellingen. 


Almelo, 19 september 2016

Workshops en studiedagen
Muziektheater Servus zoekt jong talent voor voorstelling Laterna Magica

Muziektheater Servus Almelo zoekt kinderen vanaf 6 jaar die mee willen doen in de vernieuwende
theaterproductie ‘Laterna Magica’ op 29 en 30 oktober. De kinderen krijgen in de aanloop naar de
voorstelling iedere woensdagmiddag diverse workshops zang en theater(spel). Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden bij de secretaris van Servus, Jan Bladder: servus_almelo@planet.nl
De eerste workshop is op woensdag 21 september om 14.45 uur in verenigingsgebouw De Klankkast
aan de Bosrand in Almelo.
De klassieke afdeling van Servus voert op 29 en 30 oktober ‘Laterna Magica’ op. Een vernieuwende
voorstelling met muzikaal theater en geprojecteerde beelden waardoor de magie ontstaat van een
toverlantaarn. Naast de volwassen zangers en zangeressen van Servus is er ook ruimte voor inbreng
van kinderen en een kinderkoor. Deze combinatie zal zorgen voor een onvergetelijke voorstelling.

In juni hebben zo’n 20 kinderen workshops theaterzang bij Servus gevolgd. Een deel van hun doet mee
aan Laterna Magica, maar er is ruimte voor meer. Aanmelden of meer informatie over de workshops
kan bij de secretaris van Servus, Jan Bladder: e-mail: servus_almelo@planet.nl.

De repetities zijn iedere woensdagmiddag vanaf 14.45 uur in verenigingsgebouw De Klankkast aan
de Bosrand in Almelo: 21 en 28 september, 5, 12, 19 (onder voorbehoud) en 26 oktober. Deze repetities
duren 45 tot 60 minuten. Daarnaast is er een aantal extra repetities met de klassieke afdeling van Servus
op 24, 25 en 27 oktober.

Meer info
Informatie over Laterna Magica staat op www.servus-almelo.nl/laternamagica. Kaarten voor de voorstelling
kosten 15 euro en zijn te koop via de website van Servus of de kassa van Theater Hof 88.


Almelo/Coevorden, 15 september

Nieuw beleid op onderhoud kleine sloten en beken

Waterschap Vechtstromen gaat onderhoud concentreren op sloten, beken, vaarten en rivieren die
belangrijk zijn voor veiligheid en voldoende water. Wateren die belangrijk zijn voor goed waterbeheer
blijven in beheer van het waterschap. Het onderhoud van kleine beken en sloten die niet van collectief
belang zijn, wordt voortaan door grondeigenaren zelf uitgevoerd.

Sinds eind juli 2016 ligt daarom de herziene visie van Vechtstromen op de omvang van het
watersysteem en dit onderhoud ter inzage. Tot 26 september 2016 kunnen mensen zowel schriftelijk
als mondeling hun zienswijze geven. Normaal staan daar zes weken voor, maar om iedereen
gelegenheid te geven te kunnen reageren, is die termijn rondom de vakantieperiode voor dit beleid
gesteld op negen weken.

Een uniform en eenduidig beleid
Sinds de fusie in 2014 tussen de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht (tot waterschap
Vechtstromen), werd er nog verschillend beleid gevoerd. In het hele werkgebied van waterschap
Vechtstromen gaan nu dezelfde regels gelden voor onderhoudsplicht. Daarom is de legger (de kaart
van sloten, beken, vaarten en rivieren waar Vechtstromen verantwoordelijk voor is) onder de loep
genomen en ligt er een voorstel voor een actueel en eenduidig beleid. Met invoering van dit nieuwe
beleid wordt duidelijk wie onderhoudsplichtig is: het waterschap of de eigenaar. Voor wateren die
niet op de legger staan, heeft de eigenaar meer vrijheid hoe het onderhoud uitgevoerd wordt en is
bij aanpassingen ervan geen vergunning noodzakelijk.

Tien criteria voor wateren op de legger
Het grootste deel van de legger blijft ongewijzigd. Voor een aantal kleine sloten en beken echter,
verandert wie onderhoudsplichtig is. Dit is bepaald aan de hand van tien criteria. Het beleidskader -
inclusief de tien criteria - staan op www.vechtstromen.nl/onderhoud, evenals de achtergronden en het
kaartmateriaal. Op dit beleidskader kan iedereen tot 26 september 2016 een zienswijze indienen.
De reacties worden verwerkt en dit najaar volgt de definitieve vaststelling van het nieuwe
onderhoudsbeleid.

Reacties op wijzigingen van onderhoud individuele wateren
De formele wijziging van de verschillende waterlopen op de legger volgt pas na definitieve vaststelling
van het beleid. Op dat moment kunnen grondeigenaren reageren op wijzigingen voor individuele
wateren. Hierover worden de betreffende grondeigenaren geïnformeerd. De uniforme aanpak van
het onderhoud op basis van een vernieuwde legger gaat in vanaf januari 2017.


Almelo/Coevorden, 6 september

Twee jeugdwaterbestuurders gezocht!

Ben jij tussen de 14 en 17 jaar oud en woon je in Zuidoost Drenthe, Noordoost Overijssel of Twente?
Wil je de waterwereld ontdekken en meepraten met politici en andere jeugdbestuurders over water?
Dan zoekt waterschap Vechtstromen jou!
Onze huidige jeugdbestuurder Carmen Merkon wordt achttien en gaat studeren. Daarom zoeken wij
met ingang van 1 november twee nieuwe jeugdbestuurders! Wanneer jij jeugdbestuurder wordt van
ons waterschap, ga je projecten van het waterschap uitleggen op je eigen school of andere scholen.
Daarnaast kun je meekijken met het bestuur van ons waterschap en onze watergraaf en je kunt ons
vertegenwoordigen bij opendagen, openingen en andere evenementen van Vechtstromen. Hiervoor
krijg je een vergoeding én doe je enorm veel ervaring op!

Waterschap Vechtstromen
Water en land: die combinatie gaat niet vanzelf goed. Pas als je de waterwereld instapt, weet je
hoeveel er nodig is om onze voeten droog te houden en ons water schoon en gezond te houden.
Als jeugdbestuurder leer je meer over het bijzondere product water. Over de besluiten die genomen
moeten worden. Welke afwegingen waterschappen maken. Zonder waterschappen staat alles onder
water!

Landelijke jeugdwaterschapsbestuur
Als jeugdbestuurder van Vechtstromen ben je ongeveer acht keer per jaar aanwezig bij een bijeenkomst
met het landelijke jeugdwaterschapsbestuur (doordeweeks of op zaterdag). Daar komen de jeugd-
bestuurders van alle waterschappen samen. Samen vormen de jeugdbestuurders het Nationale
Jeugdwaterschap, dat in totaal bestaat uit 19 jongeren van 14 tot en met 17 jaar. Tijdens deze dagen
promoot je de waterschappen en deel je ervaringen met andere jeugdwaterschappers. Daarnaast zou
het zo kunnen zijn dat je in gesprek gaat met Tweede Kamerleden, zandzakken legt, het binnenhof
bezoekt of projecten van het waterschap gaat bekijken.

Waar zijn we naar op zoek?
Vanwege ons uitgestrekte gebied zouden wij het mooi vinden om iemand uit Drenthe of Noordoost
Overijssel en iemand uit Twente te kunnen installeren als jeugdbestuurder. Wij denken aan leerlingen
uit klas 3 vmbo, 3 havo of 3/4 vwo. We zoeken jongeren die initiatiefrijk zijn, zelfstandig werken,
leergierig, proactief en communicatief zijn. Bovendien moet je actief zijn op sociale media als Twitter,
Instagram, Facebook etc
.
Solliciteer!
Per 1 november 2016 is bij waterschap Vechtstromen ruimte voor twee nieuwe jeugdbestuurders.
Lijkt dat jou leuk? Kijk op de website www.vechtstromen.nl/jeugdbestuurder voor meer informatie en
solliciteer voor 16 september!


Almelo, 8 augustus  2016

Fietsende mystery guest in Wielercafé Profronde Almelo

Het Wielercafé van de Profronde Almelo krijgt woensdag 24 augustus naast tv maker Erik Dijkstra
en oud ploegleider Theo de Rooij nog een derde ‘mystery guest’. Volgens de organisatie gaat het
om een bekende wielrenner uit Twente die op dit moment rijdt voor een van de Nederlandse ploegen.
Zijn naam wordt later vrijgegeven op de website en de sociale media.
Vorig jaar werd het Wielercafé voor het eerst gehouden en het was terstond een doorslaand succes.
Het Hookhoes barstte uit zijn voegen, zoveel publiek kwam er op af. Daarom wordt het side event dit
jaar ook verplaatst naar een nog betere locatie: het Amstel VIP paviljoen in het voormalige pand van
Scheer & Foppen op het Marktplein en diende MKB Twente zich aan als hoofdsponsor. Een
ontwikkeling waar de organisatie erg blij mee is en die haar in staat stelt het programma nòg
aantrekkelijker te maken.
Ofschoon de vakanties in volle gang zijn, is de kaartverkoop voor het Wielercafé Bla bla bier &
bitterballen al op gang gekomen. Dat is een stuk vroeger dan vorig jaar, toen het vooral stormliep in
de dagen voor de bijeenkomst en op de dag van het Wielercafé zelf. Gevolg was wel dat toeschouwers
niet allemaal goed zicht hadden op de tafel met gasten op het podium. Dit jaar doet zich dat probleem
in ieder geval niet voor: het VIP paviljoen is vele malen groter dan het gezellige Hookhoes en kan zeker
1000 mensen een goede plaats bieden.
Het programma voor het Wielercafé start met een inloop om 19.30 uur. Om 20.00 uur interviewt
sportjournalist Eddy van der Leij Erik Dijkstra, Theo de Rooij en de verrassingsgast, de pauze wordt
opgevrolijkt met een Pubquiz gevolgd door een uur vol met sterke verhalen van de gasten en de
mogelijkheid voor publiek om de mannen te bestoken met vragen.
Kaarten voor het MKB Twente Wielercafé Bla bla bier & bitterballen kosten €10,00 en kunnen besteld
worden op de website van de Profronde Almelo www.profrondealmelo.nl


Almelo, 29 juli 2016

VVD wil Mobiliteitsplan Noord van de tekentafel

De Almelose VVD-fractie spreekt haar verbazing uit over de inhoudelijke concessies die de
gemeente Almelo doet in het omslachtige plan om het Centrum Noord van andere verkeers-
ontsluitingen en -richtingen te voorzien.
Als antwoord op de vraag wat de uitgangspunten zijn voor het mobiliteitsplan Centrum Noord
geeft wethouder Ten Seldam het volgende aan: "Verbeterde bereikbaarheid en comfort voor de
fietsers, bereikbaarheid en beschikbaarheid van (korte) en snelle routes (minder vertraagde
ritten in de spits) voor automobilisten van en naar de noordelijke binnenstad, alsmede verbetering
van de verkeers veiligheid in de noordelijke binnenstad".

De VVD-fractie vraagt zich -met zeer vele direct betrokkenen- af waarom dit plan überhaupt moet
doorgaan? Dit plan lost niets op, want de verkeerssituatie in geenszins onveilig in dit gebied. De
afgelopen jaren zijn er –gelukkig- geen ongelukken met letsel voorgekomen.  Op een enkele extreem
drukke dag moeten fietsers en automobilisten langer wachten om door te kunnen rijden bij de
verkeerslichten, doorgaans kan men na slechts korte wachttijden doorrijden. De bussen hebben hun
eigen verkeerslichten die voor snelle doorgang zorgen. Zelfs de vele fietsers die van en naar de scholen
aan de Sluiskade Noordzijde gaan klagen niet over veiligheid en doorstroom; er is géén draagvlak
voor verandering!

Op basis van de zogenaamde verbeterde fietsveiligheid kan er een regionale subsidie worden
aangevraagd, maar er moet minimaal evenveel Almeloos geld bij. Wil Almelo dat geld wel uitgeven
aan een plan dat niets verbetert? Bovendien zijn er na twee inloopavonden zoveel concessies gedaan
in het plan, dat de veiligheid juist méér in het geding komt.

In de eerste opzet van het plan wilden de verkeersdeskundigen de verkeerslichten op de Vriezebrug
weghalen, enkel omdat de Van Rechteren Limpurg-singel zou worden afgesloten en de Sluiskade
Noordzijde en Zuidzijde beide éénrichting zouden worden.
In het huidig voorliggende plan blijft de Van Rechteren Limpurg -singel open en blijft een deel van de
Sluiskade Noordzijde (Brugstraat tot Tijhofslaan) en Zuidzijde (Vriezebrug tot Hantermanstraat)
tweerichting; maar de verkeerslichten op de Vriezebrug gaan wél weg!
Daar waar het in het eerste plan enkel mogelijk was door de voorgestelde veranderingen, is het nu
blijkbaar tóch mogelijk om zonder verkeerslichten een goede en veilige doorstroming van kruisende
tweerichtingsverkeerswegen te waarborgen.

Gelukkig is er, bij de behandeling van de perspectiefnota op 30 juni, een motie aangenomen die de
verkeerssituatie onveranderd laat tot de raad hierover kan besluiten. De VVD-fractie gaat er in de
tussentijd van uit dat dit onzalige plan, dat keer op keer door aanpassingen nog verder verzwakt,
(wederom) van de tekentafel gaat en de verkeersituatie in Centrum Noord onveranderd blijft!


Almelo/Lottum 27 juli 2016

De Oostvaarders naar rozenfestival Lottum.

Iedere twee jaar is het centrum van Lottum (bij Venlo) tijdens het Rozenfestival
uitbundig versierd met rozen. Miljoenen rozenknopjes zijn verwerkt in betoverende
mozaïeken, modeltuinen en prachtig versierde objecten. Een tuinfair, rozen- en
bloemschik-demonstraties en volop informatie over kas- en buitenrozen completeren het
geheel. Overal ziet u rozen, rozen en nog eens rozen; op, om en nabij het sfeervolle
Marktplein, de meesterlijk versierde kerk, rondom het sprookjesachtige kasteel de
Borggraaf met de feeërieke grachten, langs de romantische kasteellaan en langs de
meanderende rivierbedding van de Maas. Miljoenen rozenknopjes en tienduizenden
snijrozen zijn verwerkt in betoverende mozaïeken, modeltuinen en prachtig versierde
objecten. Ook zijn er honderden vazen met geurende buitenrozen, een groot assortiment
kasrozen, een rozeninformatiecentrum, rozenmuziek, rozenfilms, een tuinfair,
bloemschikdemonstraties, rozenspecialiteiten, een rozendokter, demonstraties over de
verzorging, enz, enz. Kortom, Lottum is tijdens het Rozenfestival één grote bloemenzee.
Tijdens de dagen die gehouden worden van vrijdag 12 t/m maandag 15 augustus
gehouden in het mooie Limburgse landschap is er veel te doen. Op zondag 14 augustus
is er een groot shantykoren festival waaraan ruim twintig shantykoren uit heel Nederland
deelnemen. Het is dan ook een hele eer dat De Oostvaarders uit Almelo hiervoor zijn
uitgenodigd. Zij brengen op deze zondagmiddag een repertoire van liederen die vroeger
door de zeelui op zee werden gezongen, afgewisseld met Ierse ballets en zeemanswijsjes
die vroeger op school al werden geleerd. Dirigent Hans Visschedijk heeft, hoewel het
eigenlijk vakantie is, gezorgd voor een prachtig repertoire voor de ruim zestig
Oostvaarders. Ook Anton Visscher, leider van het zeskoppige combo, heeft zijn steentje
bijgedragen. Met drie accordeonisten, twee gitaristen en een drummer haalt hij het beste
in zijn mannen naar boven. Spreekstalmeester Piet Boer zal het geheel presenteren.
Tienduizenden mensen komen twee-jaarlijks op dit evenement af want het is het
bekijken meer dan waard. De entreprijs bedraagt E 17,50 in de voorverkoop en E 18,50
in augustus aan de kassa. Kaarten kunnen besteld worden op Rozenfestival Lottum.


Mosselparty Almelo 2016 een groot succes

ALMELO – 30 juni 2016 vond de derde editie van het zakelijke evenement Mosselparty Almelo
2016 plaats. Een initiatief van Theaterhotel Almelo en één van haar restaurants De Sociëteit om
het mosselseizoen op een ludieke, originele wijze te openen. Elke editie wordt door middel van
dit evenement geld opgehaald voor een lokaal initiatief en dit jaar werd het goede doel Campagne-
team Huntington centraal gesteld waarvoor maar liefst € 20.000 euro is opgehaald.

Voorafgaand aan de Mosselparty Almelo legde een team bestaande uit directieleden
Esther Hammink en Jan-Willem Holtmaat en medewerkers van Theaterhotel Almelo 270 kilometer
(in plaats van 247,5 kilometer) af op Veloretti-fietsen vanuit het Zeeuwse Yerseke. Het werd weer
een (ietwat regenachtige) tocht voor in de boeken. “Wij snakken naar slaap. Al blijft het bij snakken,
want we trappen immers lustig door. Voor de mosselparty met al haar heerlijkheden en gezelligheid
die ons wachten bij de finish. Maar vooral voor een mooie bijdrage voor Campagneteam Huntington,
om onderzoek te doen naar deze nare ziekte en ze te steunen in hun strijd om het uit te bannen.”,
zoals Esther Hammink beschreef in één van de blogs die ze live bijhield. Dat lustig doortrappen is
het team in ieder geval gelukt, want het verscheen eerder dan verwacht aan de finish, ondanks de
extra kilometers.

Avondfeest Mosselparty
Aansluitend op de dag vond het avondfeest plaats waarvoor de donateurs en sponsoren uitgenodigd
waren. Na een presentatie van Eric Reits, onderzoeker naar de ziekte van Huntington, en Almelose
broer en zus Frank en Melanie Kroezen, werden items geveild zoals de Veloretti-fietsen. De fietstocht
en de geveilde items leverde gezamenlijk een recordbedrag van € 20.000 op. Alle opbrengsten
komen geheel ten goede aan Campagneteam Huntington.

Campagneteam Huntington
Landelijk wordt aandacht besteed aan Campagneteam Huntington. Almelose broer en zus Frank
en Melanie Kroezen zijn dragers van de ziekte Huntington en gezicht van de campagne. Ondanks
dat – zoals de slogan van de stichting luidt – ‘niemand over de ziekte praat’, moet de ziekte gehoord
worden. Geld is nodig om wetenschappelijk onderzoek ter kunnen verrichten naar een geneesmiddel,
maar zonder financiële hulp is redding voor de patiënten nog lang niet nabij. Het opgehaalde
bedrag draagt bij aan het streefbedrag van € 4.000.000.

In het verleden gesteunde doelen
In het verleden haalde Theaterhotel Almelo ruim € 15.000 op voor de kinderafdeling van het ZGT
en € 8.500 voor diverse Almelose goede doelen als De Zonnebloem Vakanties, het Armoedepact
Almelo en Stichting Speeltuin Het Nieuwland Almelo met de Mosselparty Almelo. Nog nooit eerder
werd zo’n bedrag opgehaald van € 20.000.


Twente 1 juli 2016

Last minute geboekt? Denk ook aan vaccinaties

Veel reizigers kiezen deze zomer voor een (strand)vakantie naar Bulgarije, Kroatië of Turkije.
Maar, ook reizen naar een van deze bestemmingen kan risico’s betekenen voor de gezondheid.
Bijvoorbeeld door het eten van besmet voedsel, het drinken van ongezuiverd water, andere
hygiënische omstandigheden, infectieziekten of risicovol gedrag.
Ook bij een last minute vakantie kan een bezoekje aan het reizigersspreekuur van Travel Health
Clinic (THC)/GGD zinvol zijn.

De kranten staan er vol van: ‘schade door noodweer’, ‘extreem veel regen deze zomer’ etc.
Dus heeft u nog snel een last minute geboekt naar Kroatië of Turkije.
Aandacht voor uw gezondheid kan het verschil betekenen tussen een geslaagde vakantie of
een reis waarvan u niet hebt kunnen genieten. Laat u dus van te voren goed informeren en
adviseren over de omstandigheden in het land waar u naar toe gaat, en uw bescherming tegen
gezondheidsrisico’s.

Gezondheidsrisico’s zijn dichterbij dan u denkt
Wat veel reizigers niet weten is dat ook reizen richting het Middellandse zee gebied risico’s met
zich meebrengt. Ook tijdens een all-inclusive vakantie naar de Turkse Riviera loopt u risico op
besmetting met bijvoorbeeld hepatitis A en maag-/darminfecties. Voor sommige landen binnen
Europa en verschillende populaire bestemmingen als Kroatië, Egypte en Tunesië worden
vaccinaties aanbevolen. Zoals Difterie, Tetanus en Polio (DTP). Tetanus kan men oplopen door
contact met straatvuil. Een keer flink vallen met een verwonding kan al voldoende zijn.
Heeft u onlangs een last-minute vakantie geboekt? Bedenk dan dat u beter wél gevaccineerd
kunt zijn dan helemaal niet! Om uw gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken, is
vaccineren ook voor last-minute reizigers zeker aan te bevelen.

Deskundig advies
De Travel Health Clinic geeft advies op maat, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden,
reisbestemming en de aard van de reis. Maak een afspraak via www.thci.nl of telefonisch
088-2914900. Onze gecertificeerde reizigersverpleegkundigen nemen dan samen met u de
voorgenomen reis door en geven u adviezen en vaccinaties zoals die zijn voorgeschreven door
het LCR (landelijk coördinatiecentrum reizigersadvisering).
Sinds januari 2014 werken Travel Health Clinic en GGD Twente samen op het gebied van
reizigersadvies en reizigersinentingen.


Almelo/Coevorden, 23 juni 2016

Vechtstromen druk met bestrijding uitheemse waterplanten

Grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem. Ze komen van nature niet in Nederland voor,
maar door menselijk toedoen komen ze in beken en sloten terecht. Ze veroorzaken hier veel problemen.
Waterschap Vechtstromen is de komende maanden bezig om deze uitheemse waterplanten uit de
beken, vijvers en sloten in het gebied te verwijderen. Het waterschap roept de hulp in van inwoners
om aquarium- of vijverplanten niet in de beek of sloot, maar in de groene container te gooien.

Waarom moeten uitheemse waterplanten worden bestreden?
Grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem zijn zogenaamde invasieve exoten.
Ze komen van nature niet in Nederland voor. Als de temperaturen stijgen verspreiden ze zich
razendsnel in de voedselrijke Nederlandse wateren en overwoekeren ze in korte tijd sloten en beken
. Ze verminderen hiermee de doorstroom van water, terwijl het belangrijk is dat het water goed
afgevoerd wordt als het bijvoorbeeld hevig regent. Daarnaast verdringen ze inheemse soorten.
Redenen voor Vechtstromen om deze woekerende planten, tegen hoge kosten, te verwijderen.

Samenwerking met aannemers
Vechtstromen werkt samen met aannemers bij het verwijderen van de planten. Deze aannemers
gaan alle beken, vijvers en sloten af, lokaliseren de planten en verwijderen deze. Dit gebeurt in eerste
instantie handmatig vanaf de kant of de boot. Om de veertien dagen wordt gecontroleerd of de
waterplanten nog steeds afwezig zijn in het gebied. Het waterschap wil voorkomen dat het begroeide
oppervlak te groot is, zodat geen groot materieel hoeft worden ingezet.

Kies voor inheemse soorten
Voorkomen is beter dan genezen. Vechtstromen benadrukt daarom om aquarium- of vijverplanten
niet in de wateren te gooien. Of, beter nog, te kiezen voor inheemse waterplanten in de eigen vijver,
zoals kattenstaart, gele lis, watermunt, watergentiaan of waterviolier.

Week van de Invasieve Exoten
Vanaf 17 t/m 26 juni vindt de Week van de Invasieve Exoten (www.wvdie.nl) plaats. Hierbij wordt
landelijk aandacht besteed aan invasieve exoten (zowel planten als dieren), het voorkomen en de
bestrijding ervan. Er vinden in die week diverse evenementen plaats voor het grote publiek.
Daarnaast wordt er via de hashtag #wvdie op Twitter aandacht aan het initiatief besteed.

Oproep
Ziet u uitheemse waterplanten in beken of sloten? Meld het aan het waterschap via telefoonnummer
088-2203333. U kunt de app iWaterplant gebruiken om te bepalen of een waterplant inheems of
uitheems is. 


Almelo/Coevorden, 22 juni 2016

Zwem alleen in gecontroleerd zwemwater
Een verkoelende duik

Als het kwik stijgt, zoeken we graag verkoeling in het water. Meren, plassen en rivieren zijn
favoriete plekken om te vertoeven. Maar waar kun je nu veilig zwemmen? Waterschap
Vechtstromen adviseert om te zwemmen in één van de officieel aangewezen zwemwateren
in Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe.

Schoon water
Het water in beken, sloten en plassen staat onder invloed van vele, meestal natuurlijke, omstandigheden.
Als de temperatuur stijgt en de toevoer van water afneemt kunnen zich ook problemen voordoen als
overmatige algengroei, zoals blauwalg, botulisme en ziekteverwekkende bacteriën en virussen, maar
ook kan er verontreiniging voorkomen. Meer informatie vindt u op de website:
www.vechtstromen.ml/blauwalg.

Geen waarschuwingsbordjes
Dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink namens waterschap Vechtstromen legt uit. ‘‘Vroeger plaatsten
we als waterschap waarschuwingsbordjes bij de waterkant als bleek dat er een sterke concentratie
aan blauwalgen in het water zat. Stond er geen bordje, dan dachten sommige mensen; ‘oh, dit water
zal wel oké zijn’. Terwijl het feitelijk betekende dat het water niet was gecontroleerd. Deze schijnveilig-
heid willen we voorkomen. Daarom plaatsen we voortaan geen waarschuwingsbordjes meer bij
wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater.

Neem geen risico
Zwemmen in open water is altijd op eigen risico. Beperk het risico door alleen te zwemmen in de
gecontroleerde wateren. Dit geldt tevens voor huisdieren. Ook zij kunnen ziek worden als ze in
aanraking zijn gekomen met verontreinigd water.

Veilige zwemlocaties
Maar welke zwemplekken zijn nu veilig? Dit kun je vinden op de website (www.zwemwater.nl)
en via de zwemwaterapp, waarin informatie wordt gegeven over 800 zwemlocaties. Het gaat hierbij
om zowel de kwaliteit van het water als nuttige informatie over de zwemlocatie, zoals bijvoorbeeld
de aanwezigheid van een horecagelegenheid.
Tijdens het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober worden de 800 officieel aangewezen zwemlocaties
in Nederland regelmatig gecontroleerd op verontreinigingen. Alle locaties worden minimaal 1 keer
per maand onderzocht. De waterbeheerder inspecteert de zwemwaterplekken ook op andere
soorten van vervuiling, zoals blauwalgen of andere giftige algen en veiligheid. 


Almelo, 3 juni 2016

Bouw voormalige Rietmavo gaat beginnen
 

Voortzetten bouwplan!
Op 24 februari jongstleden zijn we opgeschrikt door een forse brand in de voormalige Rietmavo aan de
Violierstraat in Almelo. Wij zijn blij dat we u kunnen laten weten dat Beter Wonen doorgaat met het
oorspronkelijke bouwplan in het voormalige schoolgebouw! Constructief onderzoek en uitgevoerde
proefonderzoeken hebben uitgewezen dat de brandschade goed is te herstellen. In constructieve
samenwerking met de gemeente Almelo, de aannemer Akor uit Rijssen en de verzekeringsmaatschappij
hebben we kunnen besluiten het bouwplan voort te zetten. De aanvullende omgevingsvergunning is eind
mei verleend. In het robuuste pand gaan we 34 huurappartementen realiseren.

Planning
De afgelopen periode zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is de asbestsanering afgerond:
het gebouw is volledig asbestvrij. Nu is onze eerste prioriteit het opnieuw opbouwen van de kapconstructie.
Hiervoor gaan we snel aan de slag. Wanneer dan het pand wind- en waterdicht is, kunnen we starten met
het binnenwerk. We verwachten de appartementen in mei 2017 op te leveren aan de toekomstige huurders
van het Riethuys, de nieuwe naam voor het karaktervolle pand in de wijk De Riet.

Woonburo
De appartementen worden verhuurd aan regulier woningzoekenden in de sociale huursector. De woningen
bieden we aan op www.woonburoalmelo.nl. In de week van 6 juni staan de advertenties op deze site.
Belangstellenden voor de appartementen dienen ingeschreven te staan, de toewijzing vindt plaats op basis
van inschrijftijd. De huurprijs ligt tussen de € 585 en € 700 per maand, exclusief servicekosten (circa € 45 p.m.).
Om voor een appartement in aanmerking te komen gelden bepaalde inkomensvoorwaarden die worden
vermeld in de advertentie op www.woonburoalmelo.nl


Almelo, 3 juni 2016

Ingenieur Dominique voor een dag Rondemiss in Almelo

De Profronde Almelo breekt weer eens met tradities. Daarom dit jaar geen slanke blonde dame,
maar een gestudeerde brunette in de rol van Rondemiss. Ingenieur Dominique Nijland, in het
dagelijks leven salesmanager bij Vermillion in Almelo, is op vrijdag 26 augustus van dit jaar
gastvrouw van het grootste wielerevenement in Twente.
Waar het gaat om de ‘visitekaartjes’ van de Profronde, komt het evenement nog wel eens met
wat noviteiten. Zo had ze een aantal jaren geleden de eerste Rondeman van het land, in de
persoon van bokser Peter Mullenberg, die in augustus Nederland vertegenwoordigt op de
Olympische Spelen in Rio. Dit keer contracteerde de Profronde met Dominique Nijland een
salesmanager van een internationale onderneming.
De 27-jarige Dominique Nijland heeft haar jeugd doorgebracht in Losser. Ze volgde na de
basisschool en voortgezet onderwijs de studie Ondernemend Management en Detailhandel
in Hengelo en aansluitend de HBO studie Technische Commerciële Textielkunde. Ze kon
direct aan de slag bij de Hooijergroep in Oldenzaal als accountmanager en stapte in het voorjaar
van 2016 over naar het Almelose Vermillion, een privat label bedrijf dat technische outdoor
kleding produceert voor volwassenen en kinderen.
Die veeleisende functie van accountmanager combineert Nijland in haar vrije tijd en de
weekends met modellenwerk. Ze loopt al jaren modeshows en behoort sinds enige tijd ook
tot de vaste mannequins van het modellenbureau van de Emef Fashion Group, die al zo’n
35 jaar vanuit Almelo in de modewereld opereert.
De gastvrouw van de Profronde Almelo is een enthousiast sporter. Ze doet aan hardlopen en
bootcamp en heeft jarenlang op ballet gezeten, getennist en gekickbokst. Wielrennen doet ze
niet zelf, maar de sport heeft wel haar grote interesse. Ze volgt de klassiekers en grote rondes
via de media. In de maanden voorafgaand aan de Profronde Almelo voert ze dat nog wat op.
Ze is onder meer naar de start van de Giro d’Italia afgereisd om het evenement zelf mee te maken.
De Profronde van Almelo is dit jaar op vrijdag 26 augustus in de binnenstad van Almelo.
Het programma begint rond de klok van half vijf. Toegang is gratis.


Almelo, 2 juni 2016

Nieuwe voorzitter SchuldHulpMaatje Almelo

SchuldHulpMaatje Almelo is sinds 2013 actief in Almelo. Dat doet ze onder de naam Stichting
Budget Op Orde Almelo. Tot voor kort was dhr. Jan Nijmeijer voorzitter van het stichtingsbestuur.
Onder zijn bezielende leiding is SchuldHulpMaatje gestart en uitgegroeid tot een vrijwilligers-
organisatie die maatschappelijk relevant is in Almelo.
Om ook de komende jaren het werk goed op te kunnen pakken is besloten om een heldere
scheiding aan te brengen tussen de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Almelo en het
stichtingsbestuur. Jan blijft bij het werk nauw bij betrokken als backoffice voor de coördinatoren
en hij vervult een brugfunctie tussen coördinatoren en stichtingsbestuur.

Nieuwe voorzitter
Nieuwe voorzitter is dhr. Rob van Roekel. Rob is bekend als eigenaar van The Read Shop in
Almelo, als voorzitter van de winkeliersvereniging Sluitersveld en als lid van de raad van toezicht
van het openbaar primair onderwijs in Almelo. Een welkome aanvulling voor het stichtingsbestuur.

SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje Almelo heeft ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek
van particulieren. SchuldHulpMaatje Almelo zet daarvoor SchuldHulpMaatjes in die op vrijwillige basis
werken. De maatjes worden allen door SHM Almelo geselecteerd en conform landelijke uitgangspunten
gecertificeerd. SchuldHulpMaatje Almelo zet dus louter vrijwillige- en gecertificeerde
SchuldHulpMaatjes in die landelijk zijn geregistreerd.
 

Wat doet een SchuldHulpMaatje?
Jan Nijmeijer, aftredend voorzitter van SchuldHulpMaatje Almelo: “Als vrijwilliger zijn we de steun
en toeverlaat van mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. We scheppen
orde in de administratie, verwijzen naar instanties en motiveren mensen, ook als ze reeds in de
schuldsanering terecht zijn gekomen. SchulpHulpMaatjes doen niet zelf aan schuldsanering”.
Dankzij een bijdrage uit de zogeheten Klijnsma gelden via het Armoedepact Almelo kan
SchuldHulpMaatje dit en komend jaar nieuwe maatjes gaan opleiden. De eerstvolgende
trainingsronde staat inmiddels gepland voor oktober dit jaar.


Almelo, 2 juni 2016

Beter Wonen ligt goed op koers

Met de publicatie van het jaarverslag 2015 legt Beter Wonen verantwoording af over haar bedrijfsmatig,
financieel en maatschappelijk presteren. De resultaten over 2015 tonen een bedrijfsmatig gezonde
organisatie. Een structureel positief resultaat realiseerde Beter Wonen door de beleidsmatige keuze
voor verduurzaming van haar bestaande woningvoorraad. Vanuit deze positieve basis werkt
Beter Wonen met inzet en aandacht verder aan haar kerntaak: zorgdragen voor bereikbare,
betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Daarbij zoekt zij verbinding met
maatschappelijke partners in wijken en buurten in Almelo.

Hieronder een toelichting op enkele onderwerpen:
Financieel resultaat en ontwikkeling eigen vermogen
Het resultaat over 2015 is € 7.300.000,- positief, terwijl de begroting uitging van € 500.000,- negatief.
Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de boekhoudkundige waardering van het vastgoed.
Het betreft dan vooral eenmalige effecten. Structurele effecten zijn aanwezig in de bedrijfsvoering.
Het resultaat over 2015 stemt tot tevredenheid. De bedrijfsvoering is bewust sober en doelmatig
geweest waardoor ruimte kwam voor nieuw beleid. Direct persoonlijk contact en snelle bemiddeling
naar maatschappelijke partners bij betalingsproblemen zorgt voor minder huurachterstand en minder
uithuiszettingen. Ook is de leegstand in de woningvoorraad teruggelopen.

Beleidslijn voor het vastgoed
In 2015 wijzigt Beter Wonen, mede op basis van signalen van de Stichting Huurdersbelangen
Beter Wonen (SHBW), haar beleidslijn voor het vastgoed. Zij kiest vóór het behoud en door exploiteren
van circa 630 goedkopere woningen (bestaand bezit). Deze woningen worden ook gerenoveerd en
blijven betaalbaar geprijsd. Ze verlaat daarmee de lijn van verkoop, sloop en verversing. Het renoveren
van het vastgoed beïnvloedt het exploitatieresultaat positief en verhoogt het eigen vermogen. Dit geld
wordt mede ingezet voor onderhoud en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, alsmede
nieuwbouw.

Onderhoud en verduurzaming
Met deze keuze blijven er voldoende betaalbare en bereikbare woningen in de sociale huursector
beschikbaar de komende jaren. Ondersteunend daarbij is de in 2015 ingevoerde professionalisering
van het onderhoudsmanagement die is uitgewerkt in de meer jaren onderhoudsbegroting.
Beter Wonen investeerde € 1,7 mln in verbeteringen van 760 bestaande woningen in 2015.

Huurverhoging (inflatievolgend)
De SHBW sprak haar zorg uit over de betaalbaarheid van woningen in Almelo. Beter Wonen
koos mede op grond daarvan opnieuw voor een inflatievolgende huurverhoging met als doel:
behoud van bereikbare en betaalbare woningen voor haar primaire doelgroep. Gemiddelde
netto huur bedraagt bij de corporatie € 516,00 per maand.

Nieuwbouw
Beter Wonen droeg zorg voor vernieuwing, zij leverde 108 nieuwbouwwoningen op. Daaronder
appartementen aan de Thorbeckelaan, de Berkelstraat, Hortensiastraat en Duindoornstraat en
De Hop. We zorgden onder andere voor passende woningen voor huurders met zorgbehoefte.
Beter Wonen startte met de nieuwbouw van Het Riethuys en ontwikkelde nieuwbouwplannen voor
de Binnenstad.

Dienstverlening
Vanaf februari 2015 maken woningzoekenden gebruik van het nieuwe woonruimtebemiddelings-
portaal woonburoalmelo.nl. Dit ontwikkelden we samen met STJA. De klant krijgt hiermee zicht
op zijn woonkansen in Almelo. Hij bepaalt zelf wanneer en op welke woning hij reageert. De
corporaties krijgen meer inzicht in de populariteit van woningen en woonomgevingen.

Herziene Woningwet
In juli 2015 werd de herziene Woningwet van kracht. Corporaties richten zich meer en meer op
hun kerntaak: het passend huisvesten van mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens.
De invoering van deze wet vroeg om herijking van het beleid van Beter Wonen om blijvend te
kunnen voldoen aan haar taak: zorg dragen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor
mensen met een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Het jaarverslag met de resultaten over
2015 toont aan dat Beter Wonen op de goede weg is. Zij toont zich voldoende gezond voor de
opgaven in de komende jaren.


Enschede/Almelo, 30 mei 2016

Spectaculaire eindpresentatie excellente kappersstudenten: een eigen fashionshoot

Het stylen van haar en make-up tijdens een fashionshoot met professionele modellen voor een
succesvolle winkel: de eindpresentatie van de zes excellente kappersstudenten van ROC van
Twente op 30 mei 2016 was een grote uitdaging en een groot succes. De fotoshoot werd
uitgevoerd door de bekende fashionfotograaf Otto van den Toorn,
in opdracht van Sooco, shoes- and sneakerfashion. Deze eindpresentatie was een samenwerking
tussen ROC van Twente, Sooco en Goldwell. De studenten werden ondersteund en beoordeeld
door grote namen uit het vak: Maikel Assink, Wouter Nekkers en Mitciko Hietland. Ook model en
presentatrice Kim Kötter was aanwezig.

Moodboard, shoot & styling
De deelnemende studenten hadden van tevoren een moodboard gemaakt, waarin ze de sfeer,
kleuren, vormen en ideeën van hun eindpresentatie visualiseerden. Op de dag van de
eindpresentatie waren deelnemers en modellen ruim op tijd aanwezig bij de ROC-locatie in Almelo,
en met het moodboard bij de hand konden ze aan de slag. Rond 17.00 uur vertrok de groep naar
Enschede voor de fotoshoot in de winkel van Sooco. Elke student had 30 minuten de tijd om het
model in verschillende poses en met verschillende coupes te laten fotograferen door fashionfotograaf
Otto van den Toorn. De kapsels werden tussentijds gerestyled. De kleding voor de shoot werd
verzorgd door Bella Vita uit Wierden.

Marjan Jonker (20) wint eindpresentatie
Na de fotoshoot werd de winnaar aangewezen: studente Marjan Jonker (20) uit Den Ham scoorde
het hoogst op groei, inzet, kwaliteit van haar en make up, en initiatief. De foto’s van Marjan krijgen
een prominente plek in de reclamecampagne van Sooco. Ook wint ze €200,- shop tegoed.
 ‘Ik ben echt iemand die uitdaging nodig heeft. Dit is een prachtervaring waar ik erg blij mee ben en
een mooie voorbereiding op de examens’, aldus Marjan. De kappersstudenten ontvangen allen een
getuigschrift van ROC van Twente.

Instagram
Gedurende het afgelopen jaar werden de vorderingen bijgehouden op Instagram (@dekunstvan).
De student met de meeste volgers kon een prijs van Goldwell winnen. Aangezien iedereen veel likes
had verzameld is er samen met Goldwell besloten alle deelnemers een goed gevulde goodybag te
geven. Sooco heeft hier voor iedereen een tegoedbon van €50 aan toegevoegd.

De Kunst Van…
ROC van Twente is afgelopen september gestart met een excellentieprogramma speciaal ontwikkeld
voor studenten die de kappersopleiding BOL niveau 3 volgen. Onder de naam ‘De Kunst Van…’
volgden excellente studenten gedurende het schooljaar acht vakinhoudelijke, verdiepende workshops
van toptrainers uit het kappersvak. ROC van Twente wil, als onderwijsinstelling van en voor de regio,
zijn bijdrage leveren aan toepasbare innovatie van de beroepspraktijk.

Innovatief onderwijs in aansluiting op wensen kappersbranche
Samen met partijen uit het bedrijfsleven zet ROC van Twente in op een betere samenwerking om
kwaliteitsverhoging van het kappersonderwijs te realiseren. ROC van Twente is met dit excellentie-
programma gestart omdat de branche daar behoefte aan heeft. Vanzelfsprekend wordt er ingezet op
aansluiting bij trends in de markt, waarbij vaardigheden op een vernieuwende manier worden
aangeboden. ROC van Twente hoopt met dit excellentieprogramma de komende jaren nieuwe
excellente en ambitieuze professionals af te leveren!


Almelo, 26 mei 2016

Lokaal Almelo Samen bewijst tegendeel van landelijke opvattingen

Vanaf eind 2014 wordt er een felle discussie gevoerd over het wel of juist niet afschaffen van
lijstverbindingen. VVD-Kamerlid Joost Taverne kwam met een voorstel tot wetswijziging.
Minister Plasterk voelde er nog niet direct zoveel voor. De kans werd gegeven aan betrokkenen
in heel Nederland hun meningen kenbaar te maken. Definitieve besluitvorming op landelijk
niveau moet nog plaatsvinden.
Er waren partijen in Nederland die de mening uitspraken dat lijstverbindingen vooral veel
plaatsvinden in gemeenten en dat die alleen dienen om onderling reststemmen op te vangen
maar uiteindelijk nooit leiden tot ook daadwerkelijke samenwerking met fusies.
De Almelose lokale partijen Burgerbelangen Almelo (BBA), Almelo’s Lokaal Alternatief (ALA)
en Almelooooo hebben deze week het tegendeel van deze veronderstelling bewezen.
Deze partijen zijn vanaf 2014 stapsgewijs steeds meer gaan samenwerken. Eerst via een
lijstverbinding die daadwerkelijk één extra zetel opleverde voor ALA. Een dag na de verkiezing
in 2014 werd besloten tot de vorming van één fractie in de raad en woensdag 25 mei besloten
de leden van de drie partijen tot een fusie van de drie partijen met als doel in 2018 als één partij:
Lokaal Almelo Samen deel te gaan nemen aan de verkiezingen.
De fusie heeft nog een ander opmerkelijke bijkomstigheid. Samen verwierven ze in Almelo in
2014 de meeste stemmen, meer dan de tweede partij: CDA. Door de fusie krijgt Lokaal Almelo
Samen in 2018 de ‘titel’ Lijst 1 toegewezen.
“De drie partijen hebben geleerd dat een bundeling van krachten zeer positief werkt, de samenwerking
binnen de raad als één fractie onder de naam Lokaal Almelo Samen heeft dit inmiddels bewezen.
Als grotere lokale fractie binnen de raad heb je echt een stem die namens de plaatselijke bevolking
spreekt en niet namens de landelijke machtspolitiek. Het is dan ook logisch dat de nieuw opgerichte
partij onder de naam Lokaal Almelo Samen verder gaat en dat dit tevens gezien kan worden als een
belangrijke stap tegen de al te grote versnippering in de Almelose gemeenteraad”, aldus een
toelichting van de partij in een regionaal persbericht.


Twente, 3 mei 2016

Vergunninghouders in Twente versneld aan het werk

In Twente start een pilot om 25 vergunninghouders in Twentse asielzoekerscentra versneld aan
het werk te helpen. ‘We willen mensen met een verblijfsvergunning die nu nog in een Twents
asielzoekerscentrum zitten en in de toekomst in een Twentse gemeente komen wonen,
koppelen aan Twentse werkgevers die op zoek zijn naar mensen voor krapteberoepen. Dit kan
van alles zijn: van zelfstandige koks of callcentrum-medewerkers tot wiskunde docenten’,
aldus Joop Hassink, portefeuillehouder Onderwijs en werk van de bestuurlijke regietafel
opvang vluchtelingen Twente.

Er zitten ongeveer 750 mensen met een verblijfsvergunning in een asielzoekerscentrum in Twente.
Een deel van deze vergunninghouders is gekoppeld aan een Twentse gemeente waar ze komen
te wonen. Zodra zij in een gemeente gehuisvest zijn, komen deze mensen op de arbeidsmarkt.
Hassink: ‘Hoe langer ze moeten wachten op een baan, des te groter de afstand tot de
arbeidsmarkt. Wij willen door deze pilot de vergunninghouders sneller aan het werk krijgen.
Sterker nog: we willen ze aan het werk hebben voordat ze in een Twentse gemeente komen
wonen. Op deze manier zal de integratie ook beter lopen.’

Het is de bedoeling dat 25 vergunninghouders meedoen aan de pilot. Het doel is dat er
minimaal tien aan het werk zijn aan het eind van 2016. Er wordt specifiek gekeken naar
krapteberoepen: banen waarvoor moeilijk passend opgeleide mensen te vinden zijn.

De vergunninghouders worden begeleid door een Individuele Traject Begeleider (ITB-er). Dit
gebeurt volgens de systematiek van het ‘1000-jongerenplan’. De deelnemers van de pilot werken
er samen met de ITB-er naar toe dat ze een baan krijgen en vasthouden. Dit gebeurt op een
integrale manier: de deelnemers krijgen begeleiding naar een baan, maar de ITB-er helpt ze
ook op het gebied van bijvoorbeeld wonen, opbouwen van een sociaal netwerk en vrijetijds-
besteding. Daarnaast heeft de ITB-er contacten met de werkgever op de werkvloer en/of het
opleidingsinstituut.

Samenwerken
Bij de Twentse pilot werken Twentse asielzoekerscentra, Werkplein Twente, het bedrijfsleven,
de 14 Twentse gemeenten, het COA, het ROC van Twente en Saxion Hogeschool samen.
De Universiteit Twente monitort het project waardoor de resultaten van de pilot onderbouwd
in beeld komen.

Bestuurlijke regietafel opvang vluchtelingen Twente
De pilot is een initiatief van de bestuurlijke regietafel opvang vluchtelingen Twente.
De regietafel is het aanspreekpunt voor alle vormen van vluchtelingenopvang in Twente
en beheert de hele vluchtelingenketen: crisisnoodopvang, noodopvang, asiel (AZC en AVO),
en huisvesting, integratie, onderwijs en werk vergunninghouders (incl. AMV). De regietafel
is het aanspreekpunt voor het COA in Twente.

Werkgevers die een werkplek voor een vergunninghouder hebben, kunnen contact opnemen
met mevrouw Monique Engelbertink, projectleider (e-mail: m.engelbertink@regiotwente.nl).


Almelo, 3 mei 2016 

Van Twents naar Werelds met de gerechten van Food Connect

In haar 15-jarige bestaan heeft Food Connect, leverancier van verse en
vriesverse maaltijden en boodschappen, al vele mijlpalen behaald: van lokale
tot landelijke bezorging in bijna geheel Nederland, de introductie van de
maaltijdautomaat en het nieuwe food-concept Kook jij of ik, waarbij de klant
zelf kan kiezen of hij of zij de gerechten versbereid ontvangt óf zelf
kookt. In dit jaar kan er voor deze Twentse onderneming nog een overwinning
worden bijgeschreven: Food Connect biedt klanten met haar maaltijden een
culinaire reis aan van Twents naar wereldse gerechten.

In 15 jaar tijd is de consument sterk veranderd en daarmee ook de behoefte
en vraag naar andere voeding: van traditionele gerechten met aardappels,
groenten en vlees naar de Nederlandse keuken met diverse wereldse invloeden.
Met haar vernieuwde en uitgebreide assortiment van verse en vriesverse
maaltijden weet Food Connect de nieuwe consument te vinden en aan zich te
binden.

In dit nieuwe assortiment vindt u uiteraard de authentieke Hollandse
gerechten terug, daarnaast bestaat deze uit gerechten met een Oosterse,
Javaanse en een Surinaamse tint. Een mooie toevoeging zijn de
seizoensgebonden gerechten en de pure, eerlijke producten uit de Twentse
streek van Kook jij of ik, waarbij herkomst en pure lokale ingrediënten een
belangrijke rol spelen. Daarmee blijft Food Connect toonaangevend, ook voor
de toekomst.

Al deze gerechten zijn smakelijk verpakt in een geheel nieuw
assortimentsboek, die de huidige en nieuwe klanten vanaf 2 mei thuis
ontvangen en die uiteraard op de webshop van Food Connect te bestellen zijn.

Over Food Connect
Food Connect is een autoriteit op het gebied van vers bereide maaltijden. De
Twentse onderneming van oprichter Wim Swier groeide in 15 jaar uit van een
kleinschalige garage in Denekamp tot een kwalitatieve en gerespecteerde
onderneming met 140 medewerkers en bezorgers, die inmiddels in het grootste
gedeelte van Nederland bezorgt.


Almelo, 29 april 2016

Meedenken met de politiek nog nooit zo makkelijk als nu
Goed idee voor Almelo? Kom naar de motiemarkt

Heeft u een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan zaterdagochtend 11 juni naar de
motiemarkt. De motiemarkt is van 10.00 tot 13.00 uur in de publiekshal in het stadhuis.
Raadsleden bekijken dan samen met u of daar een motie (nieuw voorstel) of een amendement
(wijziging van een voorstel) van te maken is. Die moties en amendementen worden ingediend
bij de bespreking van de Perspectiefnota 2016. De gemeenteraad bespreekt die op donderdag
30 juni.
Heeft u een idee of een mening waar de politiek iets mee moet doen? Bijvoorbeeld hoe de
gemeente geld kan besparen? Dan kunt u zich aanmelden om mee te doen aan de motiemarkt
via raadsgriffie@almelo.nl. Vermeld uw naam, het onderwerp van uw idee en uw contactgegevens.
Eerst meer weten over de motiemarkt? Mail of bel dan met Anne-Floor Heijerman, via bovenstaand
e-mailadres of (0546) 54 1111.

Perspectiefnota
De gemeenteraad bespreekt donderdag 30 juni de Perspectiefnota 2016. Daarin wordt onder
andere gekeken hoe de gemeente verder kan bezuinigen en wordt ook besproken welke taken
nog wel bij de gemeente horen en welke niet. De gemeenteraad wil daarbij rekening houden met
uw mening.

Uw idee
Politieke partijen dienen tijdens de bespreking van de Perspectiefnota moties en amendementen
in. Zo’n motie of amendement kan uw idee zijn, als het u lukt om tijdens de motiemarkt op zaterdag
11 juni één of meer raadsleden te overtuigen.

Hoe werkt het?
De opzet van de motiemarkt is eenvoudig: u of uw organisatie krijgt een plekje achter een tafel
met daarop uw naam en het onderwerp waarover u een mening heeft. Raadsleden shoppen bij de
tafels om te zien of er wat van hun gading tussen zit. Is er een deal, dan spreken u en een raadslid af
om samen de tekst van een motie of amendement op te stellen. Het idee is dat de motie wordt
ingediend op 30 juni.

Vervolg
Alle ideeën uit de stad zijn welkom. Dat betekent niet dat alle ideeën ook echt tot een motie of
amendement leiden, want daarvoor is het nodig dat een idee wordt overgenomen door raadsleden/
fracties. Bovendien moeten de raadsleden er rekening mee houden dat de gemeente in de
schuldsanering zit en dus weinig extra geld heeft te besteden.

Wel kan het zo zijn dat uw idee op een andere manier een vervolg krijgt, bijvoorbeeld doordat een
fractie verder met u wil kijken naar de mogelijkheden. Of dat de gemeenteraad een keer bij uw
initiatief op bezoek wil komen. De motiemarkt is dus hoe dan ook een mooie gelegenheid uw idee
onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad. Ook als u zelf geen idee presenteert, bent u
welkom om vragen te stelen aan raadsleden of om met hen in gesprek te gaan. De motiemarkt is
namelijk toegankelijk voor iedereen.
De Perspectiefnota 2016 is vanaf 20 mei beschikbaar op www.almelo.nl.


Almelo, 28 april 2016

Speciale app voor de sponsorcommissieleden
Profronde Almelo ‘goes digital’

De Profronde Almelo is op 27 augustus, maar voor bestuur en sponsorcommissie zijn de voorbereidingen
al in volle gang. Er staan dit jaar – wederom – veel vernieuwingen op stapel. De primeur is voor de
acquisiteurs van de sponsorcommissie. Zijn gaan met z’n allen ‘digitaal’ met een gloednieuwe app.
De ruggengraad van het grootste wielerevenement in de regio, vormen de meer dan honderd
sponsoren. Zij financieren ieder jaar het complete sportspektakelstuk. Sponsoren worden benadert
door een team van ervaren ‘acquisiteurs’, onder wie oud bestuurders.
De eerste sponsorcontracten werden ooit door mister Profronde Harry Nijhuis vastgelegd op de
achterzijde van bierviltjes. Mooi voor de nostalgische verhalen, maar verre van praktisch. De Profronde
schakelde jaren geleden al over op contractformulieren, maar die hebben nu ook hun tijd gehad. Want
naar een idee van commissielid Sander Herman heeft Tom Knol Recognize software huis uit Almelo
speciaal voor de Profronde Almelo een sponsorapp ontwikkeld voor de smartphones van de sponsor
commissieleden.
Dankzij het app-je op de smartphone kan nog tijdens een sponsorgesprek worden aangeklikt metwelk
bedrag sponsoren willen bijdragen aan de Profronde Almelo en welke tegenprestaties ze daarvoor
terug willen. Te denken valt aan spandoeken, lichtreclame, de reclamekaravaan en advertenties in
het Profronde magazine. De sponsor krijgt ter plekke alles bevestigd in een email en kan dan direct
controleren of alles naar wens – en volgens afspraak - is. Het systeem moet fouten en onduidelijkheden
voorkomen.
Voor de Profronde Almelo zelf is deze automatisering van de sponsoring een geweldige tijdsbesparing.
Zegsman Ritse Gierveld is enthousiast. ‘De moderne technologie helpt ons geweldig. Voorgaande jaren
hadden we nog geweldige stapels papieren. Nu ligt alles gelijk en overzichtelijk vast in ons computer-
programma. De eerste contracten zijn al vastgelegd op de nieuwe manier. Fantastisch.’


Almelo, 27 april 2016

Echtpaar Dag 60 jaar getrouwd

Het echtpaar Dag trouwde op 27 april 1956 in Turkije. Ze komen uit de
provincie Malatya, in Oost-Anatolië.

Mehmet Dag kwam in 1972 naar Nederland om in de textiel te werken, later
bij Texas Instruments, tot hij in 1983 werkloos werd. Hij deed
vrijwilligerswerk bij Atib, dat 38 jaar geleden werd opgericht. Bij de
gemeente werkte hij in een team van tien Spanjaarden, Italianen, Marokkanen
en Turken ten behoeve van de buitenlanders.

Vorig jaar september kreeg mevrouw Dag een hersenbloeding die haar
halfzijdig verlamd liet. Ze verhuisde noodgedwongen naar Eugeria, waar haar
echtgenoot haar elke dag bezoekt en meehelpt bij de verzorging.

Vijf kinderen kreeg het echtpaar, drie zoons en twee dochters en elf
kleinkinderen. Het echtpaar houdt van Nederland en denkt er niet over om
terug te gaan naar Turkije.

Talip Duran, zoon van de beste vriend van Mehmet Dag vertelt dat zijn vader
en Dag elkaar ontmoeten toen ze beiden besloten hadden om de stap te zetten
om naar Europa te gaan. Ze ontmoeten elkaar bij de keuring. Ze werden
geselecteerd en samen gingen ze deze kant op, allebei met een koffertje in
de hand. De familie bleef in Malatya.

Ze woonden in een bergachtig gebied, barre omstandigheden, geen vervoer.

Gewone mensen deden alles te voet of met de ezel. Als je in goeden doen was
had je een paard. het was gewoon heel hard werken. Als je naar de stad
wilde, dan kon je een Dolmus nemen als je geld had en je wilde nog wat
handel mee nemen dan was het lopen, 60 km.

Dat gebeurde wanneer er van graan, wol en andere zaken verhandeld moesten
worden. Dat werd geruild voor andere dingen, die weer meegenomen werden
naar huis, ruilhandel en zo probeerden hun ouders in leven te blijven. Heel
erg bittere armoede, anders was die stap naar Europa niet gezet. Vaak moest
er een stier verkocht worden of schapen of geiten om geld over te houden om
de reis naar Europa te maken.

Hun vaders kwamen in 1972 terecht in een pension, waar acht mensen woonden
en er vier bedden waren. Wanneer de een uit bed stapte, stapte de ander er
in; ploegendienst.

Beide vaders werkten hard, maakten veel uren, regelden huisvesting en op
grond daarvan kregen ze een vergunning om de rest van het gezin over te
laten komen.

Beide gezinnen reisden op een dag naar Istanbul, werden daar opgevangen
voor familieleden en bleven daar een nachtje, voor ze naar Nederland vlogen
met de KLM.

Talip Duran was toen zes jaar en er ging een heel nieuwe wereld voor hem
open. Ze kwamen te wonen in de 2e Vijverstraat. Een half jaar ging hij naar
school in Almelo.

Zijn vader werkte in Ommen en ging daar elke dag met de brommer naar toe.
In de winter was dat eigenlijk geen doen. Hij pakte kranten achter zijn jas.

Ze kregen en huis toegewezen in Ommen en verhuisden.

Hij maakte zijn school af, haalde al zijn papieren en ging aan het werk tot
hij vijf jaar geleden een beroerte kreeg en zijn baan kwijt raakte. Hij
ging revalideren en is er nu weer enigszins bovenop.
 

Hij beschouwt de familie dag als zijn eigen familie. Moeder Dag was een
tweede moeder voor hem en omgekeerd geldt dat ook voor de kinderen Dag, die
de familie Turan als hun eigen beschouwen. De band tussen beide families is
bijzonder sterk.


Almelo, 21 april 2016

Zeillessen bij Almelosche Watersport Vereeniging starten weer vanaf zondag 8 mei 2016

Na een stop in het eerste decennia van 2000, is het sinds 4 jaar weer mogelijk om zeillessen te volgen
in Almelo. Eén van de gediplomeerde instructeurs, de 35-jarige Roderick van der Laan, zegt; “Als kind
heb ik mijn eerste zeilles gehad bij de AWV en hier mijn eerste zeildiploma gehaald. Op mijn 15e heb
ik een zeilwerkweek van school in Friesland gehad, waarna ik zeilinstructeur bij diverse scholen in
Friesland werd, om nu weer terug te keren bij de AWV als instructeur. Daarnaast wordt er met een
groep fanatieke vrijwilligers gewerkt die ook zeilinstructie geven. Tezamen hebben wij weer een mooi
lesprogramma opgezet.

Sinds de herstart in 2011, mede mogelijk gemaakt door schenkingen van varend materiaal, wordt er
nu les gegeven in het jeugdzeilen eenmans, zoals de Optimist (10 tot 12 jarigen) en de Laser Sunfish
(12 tot 16 jarigen). Ook starten we dit jaar met een groep van drie 30’ers in de Valk.  Hierdoor hebben
de cursisten een goede basis voor het zelf kunnen varen met een boot in beschut water en de Friese
meren, maar ook een goede basis voor een zeilweek bij een zeilschool in Friesland.

Geen hele week
De zeilweken in bijvoorbeeld Friesland lopen normaal van de zondagmiddag tot en met
zaterdagmiddag. Hier heb je 12 dagdelen van 3 uur waarop zeilles wordt gegeven en dan is er
vaak na het avondeten nog 1 á 2 uur theorieles.
Dat gaan wij dit jaar anders doen, namelijk alleen les op de zondagochtend vanaf 10:15 uur tot
13:30 uur voor de beginners en van 10:00 tot 14:00 uur voor de zeilers die al een basisniveau
hebben. Zondag 8 mei 2016 starten we met theorie en praktijk, over hoe een boot vooruit komt,
welke onderdelen er aan jouw boot zitten en hoe je snelheid kunt regelen met je boot. En vanaf
22 mei 2016 gaan we dan echt het water op. Zondag 26 juni 2016 volgt dan het afsluitende examen.
Dit jaar is voor de schoolvakanties al het afzeilen. Hierdoor kan er met de zeilverklaring eventueel in
de zomer aan verder gezeild worden bij een andere zeilschool, om de vaardigheden ook ergens
anders in praktijk te brengen.

Er zijn nog enkele plekken
Voor de beginners/jeugd-optimistengroep hebben we nog enkele plaatsen en nog 1 plaats voor
de gevorderde jeugdin de Sunfish. Meer informatie kunt u vinden op www.awvalmelo.nl, neem per
mail contact op via info@awvalmelo.nl of via kijk op www.facebook.nl/groups/zeilclubawvalmelo.


Almelo, 21 april 2016

Bestuur Almelose Ruiterdagen bedolven onder aanmeldingen:  Stallen VOL !!

Op 1 april 2016 is de inschrijving geopend voor de 50e Editie van de Almelose Ruiterdagen.
Paardensport minnend Nederland heeft hier massaal gehoor aan gegeven en op 13 april waren
er al zoveel aanmelden dat alle stallen en campingplaatsen al vergeven zijn en rubrieken vol zijn.
Al sinds jaar en dag opent de inschrijving van de Almelose Ruiterdagen op 1 april en blijft dan tot
ongeveer de laatste week van mei open. Waarschijnlijk in verband met het 50 jarig jubileum maar
ook mede door de prachtige accommodatie van het Twents Hippisch Centrum aan de Bosrand
waren de mailboxen in de eerste week van april zo vol dat er meer aanmeldingen bij kwamen
dan het secretariaat kon verwerken.
Het gevolg was dat op 13 april, nog geen 14 dagen de start van de inschrijving, in het
ponyweekend de stallen vol zijn en bij de paarden al voor enkele dagen. Hierop is er een
bestuursvergadering belegd, waarin alle mogelijkheden zijn besproken, en alwaar is besloten
om een extra tent van 60 meter te plaatsen met daarin ruimte voor 38 stallen. Dit zal in de
paardenweek de grootste druk er afhalen maar in het ponyweekend van 17 t/m 19 juni was er
nog steeds een gebrek aan stallen.
Slechts 2 dagen later heeft de wedstrijdleiding bij de pony’s de inschrijving moeten sluiten
. Ruiters en amazones mogen zich nog inschrijven maar komen op de wachtlijst en de camping
en stallen zijn in het ponyweekend VOL!! Voor stallen verwijzen wij door naar maneges en
pensionstallen in de omgeving.
Ook voor de paardenweek zijn de eerste dressuurrubrieken al gesloten en komen ruiters op
de wachtlijst te staan. Natuurlijk zijn er de komende tijd nog uitvallers door ziekte of verkoop van
paard of pony.  Wilt u nog meedoen aan de Almelose Ruiterdagen, zeker bij de dressuur, wacht
dan niet meer te lang en laat je desnoods op de wachtlijst plaatsen. Kijk voor meer informatie
op www.almelose-ruiterdagen.nl. Daar kun je zien voor welke rubrieken een wachtlijst is ingesteld.


Baptisten voorganger Henk Mol (65) uit Almelo overleden.

Op 18 april 2016 is in zijn woonplaats Almelo na een ernstige ziekte overleden Albert Hendrik Mol.
Hij zou twee dagen later, op 20 april, 66 jaar geworden zijn.
Henk Mol volgde naast zijn werk als grafisch ontwerper diverse theologische studies. In de jaren
80 werd inval predikant in diverse Baptisten gemeenten in het oosten en noorden van Nederland.
Toen in 1990 de voormalige Baptisten Gemeente Bethel aan de Nieuwstraat in Almelo vacant werd,
kwam Henk Mol daar als consulent (plaatsvervangend voorganger). Vele jaren leidde hij de
zondagse erediensten, begrafenissen en huwelijksinzegeningen.
Toen in 1996 de beide Baptisten Gemeenten in Almelo samen verder gingen als de Baptisten
Gemeente “de Bron”, werd er groots afscheid van Henk genomen, niet wetende dat hij in 2002 weer
werd gevraagd om het consulentschap op zich te nemen na het vertrek van de toenmalige predikant.
Ondanks het feit dat Henk Mol al als voorganger van de Baptistengemeente Borne aan het werk was,
nam hij weer vol overgave deze taak op zich en heeft weer meerdere jaren veel tijd en energie
gestoken in de Baptistengemeente in Almelo.
Daarnaast heeft hij zich, samen met zijn vrouw, het leed in Roemenië erg aangetrokken en hebben
daar heel veel werk verzet in samenwerking met Stichting Nusfalau. In Almelo boden ze Roemeense
meisjes onderdak en zorgden dat zij werk vonden als au-pair, maar gingen in de vakantieperiodes
ook regelmatig met een auto volgeladen met hulpgoederen naar Roemenië. Tijdens die periode
heeft hij in Roemenië een ernstig ongeluk gehad waarbij zijn been verbrijzeld raakte. Dit maakte
dat zij zich nog meer inspanden om de ziekenzorg in dat land te ondersteunen.
Na zijn consulentschap in Almelo bleef hij als lidmaat betrokken in Almelo en maakte daar ook nog
enkele jaren deel uit van de kerkenraad en bleef als plv. voorganger altijd beschikbaar voor rouw-
en trouwdiensten.
In 2015 werd bekend dat hij ernstig ziek was. In de eerste fase sloegen kuren goed aan en Henk
bleef de zondagse diensten verzorgen en bleef als voorganger/consulent verbonden aan de
Baptisten Gemeente te Borne. Daar mocht hij in de eerste week van April 2016, met dank aan
de Wensambulance die het vervoer mogelijk maakten, nog voor een laatste keer het H. Avondmaal
vieren te midden van de gemeente waar hij 15 jaar lief en leed mocht delen. Afgelopen weekend
voelde hij zijn krachten verminderen en vierde alvast in het vooruit (20 april zou hij 66 zijn geworden)
zijn verjaardag met vrouw, kinderen en kleinkinderen. Op 18 april jl. overleed hij in zijn eigen woning
te Almelo.
Henk Mol wordt herdacht tijdens een dankdienst op vrijdag 22 april a.s. om 13.30 uur in de
Baptistengemeente “de Bron” aan de Adriaen Brouwerstraat 2 te Almelo, waarna hij te ruste zal
worden gelegd op de gemeentelijke begraafplaats ’t Groenedael te Almelo. 


Almelo, 18 april 2016

Winnaars Hair Award ROC van Twente bekend

Het niveau was hoog tijdens de Hair Award, de jaarlijkse kapperswedstrijden van ROC van Twente
, waaraan ruim 350 kappersstudenten meededen. Het Atrium van de schoollocatie Wierdensestraat
in Almelo was ingericht als 'wedstrijdarena'. In het thema Back to basic moesten studenten een
totaalplaatje verzorgen van haar, make-up en kleding. Dit nodigde uit om de in de praktijklessen
aangeleerde technieken te laten zien. Er mochten (zoals in vorige edities) geen kunststukken in het
haar aangebracht worden. Dit tot grote tevredenheid van zowel jury, docenten en publiek. Nieuw dit
jaar was de barbier wedstrijd, waarbij het verzorgen van haar en baard van de man centraal stond.

Aanwezigheid werkveld en publiek
Ongeveer 700 bezoekers, bestaande uit familie en vrienden van de deelnemers, zagen dat creativiteit
en originaliteit op hoog niveau lagen. Ook het werkveld was ruimschoots aanwezig. De jury bestond
uit 15 kappers uit het regionale werkveld. In de jurykamer werd, onder leiding van Peter Goldewijk van
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), hard gewerkt om de tellingen bij
te houden. Het publiek genoot van het creatieve kapperstalent, dat afgewisseld werd met optredens
van studenten van de opleiding Artiest. De Hair Award bood een ongedwongen setting waarin
onderwijs, studenten, ouders en het werkveld bij elkaar kwamen.

En de winnaars zijn...

In de categorie eerstejaars BOL-studenten:
1.     Maaike Kramer (17, Almelo), leerbedrijf Chantal's Hair in Almelo
2.     Manon Oude Nijhuis (18, Harberinkhoek), leerbedrijf Hair by Carolien in  Almelo
3.     Jady Busschers (17, Enschede) leerbedrijf Kinki Kappers in Enschede
4.     Kiki Mulderink (17, Oldenzaal), leerbedrijf Absolutely-Margret in Hengelo
5.     Lisanne Westen (17, Hengelo), leerbedrijf Olaf's Hairdesign in Borne

In de categorie eerstejaars BBL-studenten:
1.     Romy Rotman (16, Wierden), leerbedrijf Magnifique in Wierden
2.     Aniek de Vries (17, Enschede), leerbedrijf Ami Kappers in Enschede
3.     Roan Endeman (18, Goor), leerbedrijf Petra van den Burg hair & skin in Goor
4.     Britt Brager (17, Mander), leerbedrijf Byourself in Den Ham
5.     Sanne Peter (17, Den Ham), leerbedrijf Byourself in Den Ham

In de categorie tweedejaars BOL-studenten:
1.     Sacha Kirk (20, Hengelo), leerbedrijf Hartman Haarmode in Hengelo
2.     Susanna Sedrakyan (18, Delden), leerbedrijf Beauty Touch By Anton in Almelo
3.     Emmelie Dubbink (21, Daarle)
4.     Sandro Ippolito (18, Overdinkel), leerbedrijf Salon Monique in Overdinkel
5.     Güllü Türkmen (17, Almelo), leerbedrijf Kapsalon Bodrum in Almelo
 

In de categorie tweedejaars BBL-studenten:
1.     Roos Kemna (18, Albergen), leerbedrijf Coco Hairstudio in Almelo
2.     Loïs Nobbenhuis (17, Geesteren), leerbedrijf Coco Hairstudio in Almelo
3.     Kaily ter Grote (18, Langeveen), leerbedrijf Kuypers Hair & Wellness in Almelo

In de categorie derdejaars BOL- en BBL-studenten:
1.     Songül Cetin (26, Almelo), leerbedrijf Salon Gulperihan Abla in Almelo
2.     Ilayda Karabulut (19, Almelo), leerbedrijf Semali's Hairdesignin Almelo
3.     Leonie Willems (20, Rijssen), leerbedrijf Salon Gulperihan Abla in Almelo
4.     Henrike den Heijer (20, Almelo)
5.     Jolijn Telgenkamp  (20, Wierden), leerbedrijf Kapsalon John Haarverzorgers in Almelo

In de categorie niveau 1, Entreeopleiding
1.     Deveny Nijkamp (18, Hengelo), leerbedrijf Kapsalon Fabulous in Hengelo

In de categorie Barbier wedstrijd
1.     Mert Oral (19, Hengelo), leerbedrijf Make-Over Hairstudio in Hengelo
2.     Jameel Taneel (19, Almelo)

De winnaars in de verschillende categorieën ontvingen een mooi prijzenpakket uit handen
van Marieke Jurjens, teammanager Haarverzorging. De prijzen werden beschikbaar gesteld
door Kappersgroothandel Oude Alink te Hengelo, Basic Cosmetics te Harbrinkhoek,
Goldwell Nederland, Pivot Point Nederland en ROC van Twente.

Selfmade
Studenten van ROC van Twente zijn 'Selfmade'. In hun opleiding bij ROC van Twente leren zij
echt een beroep en krijgen ze ruimte om zichzelf te ontwikkelen: onder andere in projecten
samen met andere studenten. En ook tijdens lessen of stages. Door het maken van hun eigen
werkstukken en praktijkopdrachten ervaren de studenten hoe het voelt om straks echt aan het
werk te zijn. Zij gaan de uitdaging aan en maken het zelf, letterlijk en figuurlijk. Met hun talenten
én de juiste mbo-opleiding.


Almelo/Coevorden, 18 april 2016

Almelose en Hengelose vijvers kleuren opnieuw wit

Coccolietenkrijt als oplossing voor goedkoper onderhoud aan vijvers van waterschap Vechtstromen.
Het klinkt simpel en eigenlijk is dat het ook. In april 2015 werd het eerste krijt bij wijze van proef
in verschillende vijvers in Hengelo en Almelo gestrooid. De eerste resultaten zijn hoopvol.
De proef wordt dinsdag 19 april vervolgd. Opnieuw gaat er dan 3300 kg krijt in de vijvers.

In het water is vrijwel altijd een sliblaag aanwezig. Om deze laag zo dun mogelijk te houden,
is eens in de vijftien á twintig jaar onderhoud nodig. Het slib moet met machines worden
gebaggerd en worden afgevoerd. Daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. ‘Dat moet anders
kunnen’, was het idee bij waterschap Vechtstromen. Ze bedachten een idee voor goedkoper
onderhoud en kwamen uit bij coccolietenkrijt. “Er zijn aanwijzingen dat, als dit krijt wordt toegepast,
de dikte van de sliblaag dunner wordt. Dan is er dus minder vaak onderhoud nodig. Ook zou het
wellicht blauwalgenproblemen verminderen. Dit kan enorm veel geld en overlast schelen”, aldus
dagelijks bestuurslid Jan van Hoek van Vechtstromen. “En we ondersteunen dit soort innovatieve
ideeën binnen onze organisatie maar al te graag.”

Samenwerking
De precieze werking van het krijt bij het verminderen van de sliblaag is niet bekend. Jan van Hoek:
“Sportvisserij Nederland heeft hier proeven mee gedaan, alleen zijn destijds de resultaten niet
gemonitord. En ingenieursbureau Tauw heeft er een literatuurstudie naar gedaan. Deze partijen
zijn daarom allemaal betrokken bij deze pilot.”

Resultaten pilot
Om te kijken of het echt werkt en wat de verdere gevolgen zijn voor water, flora en fauna, startte
Vechtstromen in april 2015 met een pilot. In de vijvers aan de Mozartlaan/Wierdensestraat in de
Almelose Aalderinkshoek en in de vijvers Hasseler Es en Salamanderstraat in Hengelo werd
het coccolietenkrijt aan het water toegevoegd. Door regelmatig metingen uit te voeren zijn de
eerste ontwikkelingen in de vijver zichtbaar geworden. Tussen maart 2015 (voordat het krijt is
toegevoegd) en oktober 2015 is de sliblaag gemiddeld 3 centimeter afgenomen. “Dit lijkt niet veel,
maar omdat het normaal is dat er slibaanwas plaatsvindt, is dit wel opvallend. We zijn dan ook
erg benieuwd naar het vervolg”, vertelt de dagelijks bestuurder. “Ook de waterkwaliteit is in de
gehele periode gemeten. Het toepassen van het krijt heeft hier geen negatief effect op gehad.”

Vervolg
Om te kijken of de waterkwaliteit niet verandert en de afname van de slibdikte verder gaat,
blijft het waterschap metingen uitvoeren. Op dinsdag 18 april wordt er 3300 kilo krijt in het water
gestrooid. Eind 2016 zal duidelijk zijn of het toepassen van coccolietenkrijt een optie is dit op
grotere schaal toe te passen.


Almelo, 7 april 2016

Joop Hasselman(87) en Ilse Hasselman-Jungnitz(85) 60 jaar getrouwd

Zestig jaar getrouwd zijn Joop Hasselman(87) en Ilse Hasselman-Jungnitz(85)
zaterdag. Het feest wordt gevierd bij Het Stift in Weerselo. Eerst in het
kerkje, met veel muziek en een voortzetting in de Stiftschuur, waar voor de
gelegenheid een grote tent bij is gezet, vanwege het grote aantal gasten.

Ruim vijftig jaar geleden kwam het echtpaar Hasselman-Jungnitz naar Almelo.

Hij werd hoofd van het laboratorium van het Ireneziekenhuis. Zij gaf haar
baan als secretaresse op en wijdde zich aan het gezin en huishouden.

In Almelo werden hun tweede en derde kind geboren.

Met glinsterende ogen verteld Joop Hasselman hoe het allemaal begon:

Hij studeerde scheikunde in Groningen, moest in dienst en kwam in Breda.
Twee kameraden Hans en Dick Verkerk zeiden op een avond tegen hem: “Ga mee
naar de Ginnekensweg. Daar woont een gezin met twee leuke meisjes èn een
piano. Daar kun je hart ophalen.”

Aanvankelijk kwam er geen romance uit voort. Hasselman diende zijn tijd in
het leger uit op Curacao, ging verder studeren in Groningen. Maar na
verloop van tijd kwamen de meisjes uit Breda hem steeds weer voor de geest.
Ze waren inmiddels verhuisd naar Den Haag. Hij ging er heen en hernieuwde
de kennismaking en toen sloeg de vlam in de pan. Het was de jongste
dochter, Ilse, die zijn hart won. Zij studeerde Schoevers, had een sterke
wens om onafhankelijk te worden van haar ouders.

Ze trouwden en in de tijd dat hij zich specialiseerde in de klinische
chemie zorgde Ilse Hasselman voor het gezinsinkomen. Er kwam een kind, een
zoon. Nadat hij was afgestudeerd ging Hasselman werken in het ziekenhuis in
Alkmaar. Ze kwamen te wonen in het zusterhuis, een tijd waar ze nog
dierbare herinneringen aan hebben.

In 1962 werd hij hoofd van het laboratorium van het twee jaar oude
Ireneziekenhuis. In 1963 werd hun tweede kind, een dochter geboren en in
'65 volgde de tweede zoon. Na ruim vijftig jaar zijn ze vergroeid met
Almelo en het is hun vurigste wens zo lang mogelijk samen te kunnen blijven
wonen in hun tegenwoordige huis.

Het echtpaar Hasselman is fervent muziekbeoefenaar. Ze speelden vaak
quatremains samen en werden lid van en vervulden functies in allerlei clubs
en verenigingen in Almelo op kunstzinnig gebied.
Vandaar ook hun wens dat eventuele financiële giften van gasten ten goede
zullen komen aan de Stichting Kamermuziek Almelo.


Almelo, 1 april 2016

Al 5 jaar “Ruimte om te leven”

1 april, de dag dat iedereen elkaar voor de gek houdt.
Op deze dag in 2011 waren wij heel vrolijk maar ook heel serieus: We openden de deuren van
Villa Verde, onze woonzorgvilla, voor alle nieuwsgierigen. Afgeladen vol was de villa aan de
Wierdensestraat 141 in Almelo die dag.
De dag erna kwam onze eerste bewoonster, aarzelend kwam ze binnen, maar wat was ze snel op
haar plek bij ons. Binnen een jaar waren alle kamers bezet en moest mevrouw de aandacht verdelen
met 10 medebewoners.  Onze kleinschalige woonvorm voor ouderen met een grote zorgvraag was
een feit.
Nu, 5 jaar verder, hebben we veel lief en leed al met elkaar gedeeld. Gedeeld met bewoners, met
familie en vooral ook met elkaar als team. Bijzonder dat vrijwel het hele team dat 5 jaar geleden de
schouders er onder zette nu nog steeds compleet én hecht is. Dat zegt veel. Trots zijn we op elkaar
en op ons werk, iedere dag weer.
Reden voor een feestje! 5 jaar lang samen ouderen bijstaan, begeleiden en verzorgen alsof het je
eigen familie is, dat vier je dan ook als familie.
Met z’n allen maken we op vrijdag 1 april per huifkar een rondrit door een mooi deel van Twente,
bezoeken we het openluchttheater in Hertme en als afsluiting eten we samen een hapje in Zenderen.
Dus… ziet u op vrijdag 1 april een stoet vrolijke ouderen met nog uitbundiger begeleiding door
Twente trekken, dan is dat geen grap. Dan zijn dat de bewoners van Villa Verde en het team van
Fidelta die aan het vieren zijn dat ze al 5 jaar lang hun de wereld een stukje mooier hebben kunnen
maken.
Wilt u meer weten over Villa Verde of Stichting Fidelta bekijk dan ook eens onze website waarop
ons filmpje. Ook kunt u contact opnemen met Fidelta, telefoon nummer 0546-832350 of de brochure
aanvragen via www.fidelta.nl.


Almelo, 24-03-2016

Miljoenenclaim tegen Otto Simon van tafel
Rechtbank stelt speelgoedgroothandel op alle fronten in gelijk

Alle claims die acht zelfstandig ondernemers in 2014 bij speelgoedgroothandel Otto Simon
neerlegden, zijn juridisch naar de prullenbak verwezen. Dat maakte de Rechtbank Noord-Nederland
afgelopen week bekend.
Acht oud-ondernemers van Top 1 Toys stapten zomer 2014 naar de rechter. Zij voelden zich misleid
door Otto Simon, de partij achter de winkelformule van Top 1 Toys. Ook beklaagden ze zich over te
weinig vrijheid van zelfstandig handelen. Als voorschot eisten ze alvast 1,7 miljoen euro. Zembla en
andere media besteedden daar destijds veel aandacht aan. Afgelopen week wees de Rechtbank
Noord-Nederland alle vorderingen echter af. Dat gebeurde eerder deze maand en vorig jaar ook al in
vergelijkbare zaken tegen Bakker Bart en de Op=Op Voordeelshop.

Geen opzet
Belangrijkste argument voor de afwijzing? Volgens de rechtbank is er geen sprake van misleiding.
Enkele ondernemers klaagden bijvoorbeeld over niet goed voorgespiegelde omzet- en winstverwachting.
Otto Simon hoeft ondernemers hierover helemaal niet in te lichten, stelde de rechter. En deed het bedrijf
dat wel, dan gebeurde dat met de nodige slagen om de arm. De rechter vond ook dat Otto Simon niet
tekort is geschoten in zijn zorgplicht voor bijstandsverlening en advisering aan ondernemers. Verder
constateerde de rechterlijke macht geen onredelijke regels.

Blik op de toekomst
Otto Simon is blij met de uitspraak. “We zien dit als steun in de rug voor de veranderingen die we
inzetten voor de speelgoedformule Top 1 Toys”, sprak algemeen directeur Ruud Schiphorst. Op dit
moment werkt zijn bedrijf namelijk hard aan een metamorfose van de uitstraling en het assortiment.
In de nieuwe formule presenteert de speelgoedspeciaalzaak zich als winkel met veel en leuke aanbiedingen.
“We verwachten dat Top 1 Toys-ondernemers zich zo makkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen
in de markt.” Hiermee hoopt de groothandel na het gedoe rondom de rechtszaak weer vooruit te kijken.


Almelo, 17 maart 2016

Leerlingen planten fruitbomen bij Mixed Hockey Club Almelo

Na de wedstrijd gezond fruitsap van eigen bodem in plaats van limonade. Dit wordt mogelijk
door de aanplant van fruitbomen op het terrein van de Mixed Hockey Club Almelo. Leerlingen
van de twee gefuseerde locaties van de Kunstmagneet- en Hagedoornschool planten op
vrijdag 18 maart om 11:30 uur de laatste serie fruitbomen en onthullen een herinneringsplaatje.
Met daarop de nieuwe naam van hun school. Dubbel feest dus. In het kader van de gezonde
sportkantine plant de hockeyvereniging 55 hoogstam fruitbomen (appels en peren).
De vereniging zet vrijwilligers in voor het onderhoud en zorgt zelf voor onder meer de aanschaf
van gereedschap en opbergkisten. Als de bomen volgroeid zijn zullen ze gemiddeld zo’n
15.000 liter sap produceren. Dat betekent dat alle jeugdspelers, zowel van de eigen als
bezoekende verenigingen, in de toekomst een beker appel-perensap krijgen aangeboden.
De eerste serieuze sapoogst wordt over 5 jaar verwacht.

De hockeyvereniging is betrokken bij het project “Actief betrokken club”. Daarbij is het de
bedoeling dat de wijk rond het complex meer betrokken wordt en gebruik kan maken van de
faciliteiten van de school. Daarom heeft de vereniging de Kunstmagneet- en de Hagedoornschool
uitgenodigd de laatste bomen te planten Partners Het project is mede mogelijk door samenwerking
met en dankzij de financiële steun van drie partijen: de provincie Overijssel in het kader van het
project ‘groen, groener, groenst’, de gemeente Almelo vanuit ‘groen in de wijk’ en het landschap
Overijssel, met steun van de Postcodeloterij, in het kader van ‘Samen Groen’.


Jos Hofsté, al meer dan dertig jaar man van dé harde worst van de Weerselose Markt

(door Jan Hammink)
Hij staat er al meer dan dertig jaar. Iedere zaterdagochtend op de Weerselose Markt. En ook al is hij de
zeventig gepasseerd : “Ik blijf er staan. Net zolang als ik het geestelijk en lichamelijk kan volhouden.”
Wie Jos ontmoet, weet dat het bijna zeker nog wel jaren zal duren. Hij maakt een zeer vitale indruk met
een heel gezonde en vrolijke levensinstelling. En hij knikt als we hem ermee confronteren: “Ze zijn in
Weerselo nog lang niet van mij af. Ik vind het veel te leuk.”
Maar wat is er volgens hem zo leuk aan die markt? “Vanaf de eerste dag dat ik stond, vond ik het gelijk
geweldig. Er hangt een hele gemoedelijke sfeer. Ik heb leuke collega’s en we zijn allemaal even eerlijk
naar onze klanten. Zo bouwen we samen een ploeg aan vaste klanten op. Bij mij komen er ook al
jarenlang achtereen dezelfde mensen steeds terug. Daar ben ik echt trots op, want het bevestigd wat
ik wil: kwaliteit leveren voor hele scherpe prijzen.”
Jos Hofsté is geboren en getogen in Geesteren op een boerderij. “We hadden acht koeien en nog wat
ander vee. Een keuterboertje zo zou je kunnen zeggen.” Jos kan een glimlach niet onderdrukken.
Toch trekt hij vrijwel onmiddellijk een ernstiger gezicht als hij vertelt: “Mijn vader heb ik helaas nooit
echt bewust mogen kennen. Want ik was pas anderhalf toen hij overleed aan een hartverlamming,
zoals ze dat toen noemden.”

Brand
Tot zijn zeventiende bleef hij wonen op de boerderij samen met zijn moeder en drie broers en zusters.
Tot in 1962 de complete boerderij afbrandde. “We zijn daarna verhuisd naar de Eerste Vijverstraat in
Almelo.” Eind jaren zestig trouwde hij met Bärbel. Ze woonden eerst in de Valeriusstraat, daarna in de
Wilhelminastraat en vanaf 1984 woonden ze in de Lagebeldsweg. Ze kregen drie kinderen. De oudste
(Maureen) is inmiddels 46 en de jongste (Marlon) 31. “Ze wonen alle drie in Almelo en hebben samen
vijf kinderen”, aldus Jos met een vertederende blik in zijn ogen. “Gisteren waren ze alle vijf nog samen
hier.”
Tot zijn verdriet woont Jos sinds zeven jaar helemaal alleen in het huis. Bärbel overleed aan een ernstige
en slopende ziekte. Ze hebben veertig jaar lang een warm huwelijk gehad. En samen nog een slagerij
gerund tot 1984 in Wierden onder de naam Slagerij Jos en Bärbel Hofsté aan de Stationsstraat. Ze
zaten in een traditioneel slagerspand op het perceel waar nu de vishandel Maatjes Vispaleis staat.
Die zaak wordt gerund door John en Remon, de kinderen van zijn huidige vriendin Corrie…

BLB Buijvoets
Jos werkte vanaf zijn veertiende bij BLB Buijvoets en voltooide tevens zijn slagersopleiding. Aansluitend
bleef hij tot zijn pensioengerechtelijke leeftijd fulltime actief als ‘een slager die zelf niet slachtte’. Zo was
hij onder meer chef slager bij Gruiters en Coop. Ook was hij filiaalhouder van Lunenburg en ambulant
slager.
Nadat hij stopte als zelfstandig slager wilde hij de markten in de regio op, maar door toeval werd hij
overgehaald om de slagerij van een supermarkt in Hengelo te komen runnen. Dat hield hij vol met veel
plezier tot 2005. Wel was hij na de Wierdense periode vanaf 1985 al begonnen als koopman op de
Weerselose Markt. Net als voorheen in de winkel hielp zijn oudste dochter hem in de beginjaren. Vanaf
het begin stond hij er met heel veel plezier met de verkoop van harde worst als hoofdzaak. Ook zijn
jongste dochter hielp hem enige jaren. Zoon Robin (43) voelde zich volgens zijn vader minder
aangetrokken tot de markt: “Hij kon de weg naar Weerselo niet vinden.”
“Ook na mijn pensioen bleef ik deze markt aanhouden. Mijn vrouw zei nog tegen mij op haar sterfbed
dat ik dat vooral moest aanhouden net als mijn volkstuin. Dat gaf mij belangrijke afleiding bij het
verwerken van verdriet om verlies. En ik doe het inderdaad nog steeds heel graag: iedere zaterdag
ga ik erheen. De droge worsten van Koster worden iedere woensdag aangevuld. En de andere
vleeswaren, die ik in de koeling bewaar, haal sla iedere donderdag vers in, zoals gehakballen,
baklever, grilworst, leverworst, mager gerookte en Zeeuwse spek. Die ingekochte voorraad aan
vleeswaren verkoop ik iedere zaterdag bijna standaard allemaal. Van de harde worsten heb ik altijd
zoveel voorraad dat ik daarvan nooit uitverkocht raak. Maar die kunnen dan ook veel langer mee”,
zegt Jos Hofsté alsof hij over zichzelf praat…Almelo, 1 maart 2016 

Keurmerk Nijntje Beweegdiploma voor FAG Almelo

De Federatie Almelose Gymnastiekverenigingen (FAG) heeft het keurmerk Beweegdiploma van
de KNGU ontvangen. Met dit keurmerk wordt er gezorgd voor toezicht op het gebruik van juist
lesmateriaal, kwaliteit van technisch kader en een regelmatige frequentie van de lessen. Voor
het aanbieden van het Beweegdiploma is er een goede samenwerking tussen Sportbedrijf
Almelo en FAG Almelo (vertegenwoordigd door Achilles W.I.L.).

De lessen van Ouder en Kind Gym staan in het teken van het Beweegdiploma. Bij deze lessen
sporten de peuters samen met hun ouder(s)/verzorger(s) en maken ze samen plezier. De lessen
moeten uiteindelijk leiden tot het behalen van een Beweegdiploma.

Naast de lessen Ouder en Kind Gym zijn er ook lessen voor peuters- en kleuters om zonder hun
ouders hun Beweegdiploma te behalen. De peuters en kleuters worden op een speelse manier
uitgenodigd tot bewegen; tikspelletjes, werpen & vangen, stuiteren met een bal, klimmen & klauteren
over een berg, rollen van een schuin vlak en nog veel meer.

Belang van het Beweegdiploma
Het behalen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak
van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een Beweegdiploma is nog niet zo
vanzelfsprekend, maar zeker net zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van
het kind.


Almelo, 22 februari 2016

Bouwsector Almelo e.o. schreeuwt weer om leerling bouwvakkers

De vooruitzichten voor leerling metselaars, timmerlieden en tegelzetters
zijn voor het eerst sinds meer dan tien jaar buitengewoon gunstig.
Opleidingsbedrijf Bouwmensen Twente in Almelo kampt zowaar met een fors
tekort aan jonge bouwvakkers en gaat actief nieuwe leerlingen werven èn
opleidingen herstarten. Het begint allemaal op dinsdag 8 maart met een Open
Dag voor derde- en vierdejaars vmbo’ers die oren hebben naar een baan in de
bouw.

Er zit weer ‘swung’ in de bouw en ook de Twentse bouwsector begint weer op
stoom te komen. Dat merkt Bouwmensen Twente in Almelo, het eigen
opleidingsbedrijf van meer dan 70 bouwondernemingen in Almelo en omgeving
(voorheen VVBA). Bouwmensen Twente neemt gediplomeerde vmbo’ers in dienst
als leerling en leent hen uit aan aangesloten bouwbedrijven. Als er even
geen werk is voor de leerlingen, gaan ze aan de slag in de werkplaats van
Bouwmensen Twente aan de Veldkampsweg.

Door de crisis in de bouw was lange tijd weinig vraag naar leerling
bouwvakkers, maar die tijd is voorbij. De behoefte aan leerlingen is nu al
vele malen groter dan het aanbod bij Bouwmensen Twente. ‘Mooi’, vindt
directeur R. Herman, ‘want dat betekent dat het beter gaat met onze
bouwondernemingen. En dan is er nog een belangrijke ontwikkeling. In de
afgelopen jaren zijn veel vakmensen gestopt. Omdat ze met pensioen gingen of
een carrièreswitch hebben gemaakt. Die mensen komen niet terug en ook zij
moeten vervangen. Met andere woorden: het perspectief voor jonge bouwvakkers
is echt gunstig.’

Een en ander betekent dat Bouwmensen Twente heel actief mensen moet gaat
werven. Te beginnen onder vmbo’ers die in het examenjaar zitten of zich nu
al willen oriënteren. Herman: ‘Er is werk in de bouw. Mooi werk en genoeg
werk. Voor timmermannen is dat er altijd wel geweest – zelfs op het
dieptepunt van de malaise in de bouw – maar nu zien we dat er opnieuw
behoefte bestaat aan leerling metselaars en tegelzetters. Die opleidingen
hadden we even stilgelegd, maar starten nu weer op.’

Kampioenenmaker
Bouwmensen Twente Almelo heeft een uitmuntende reputatie als opleider en
staat – zelfs internationaal - te boek als de ‘kampioenenmaker’ in de bouw.
Oud-leerlingen Gerben Dannenberg (tegelzetten), Mike Busscher, Stephan Kemna
en Thijs Oude Breuil (metselen) en Jasper Luft (timmeren) werden Nederlands
en Europees kampioen op hun vakgebied en Kemna zelfs tweede van de hele
wereld. Ook dit jaar zijn de verwachtingen weer hooggespannen in de aanloop
naar de Skills Heroes, de landelijke vakwedstrijd voor mbo’ers. Bouwmensen
Twente heeft twee ijzers in het vuur: timmerman Rick Lammerink en
tegelzetter Wilhelm Scholten (op de foto met hun instructeurs Frank
Hulskotte en Gerrit Brokelman). Rick en Wilhelm trainen bij Bouwmensen
Twente èn zijn te bewonderen op de Open Dag.

De Open Dag van Bouwmensen Twente Almelo is op dinsdag 8 maart aan de
Veldkampsweg 24. Geïnteresseerde vmbo’ers en hun ouders kunnen er terecht
tussen 15.00 en 20.00 uur. De bouwplaats is dan in vol bedrijf en er is
informatie voorhanden over de opleidingen timmeren, metselen en tegelzetten.
Aanmelden is niet nodig.


5 februari 2016

Twentse gemeenten gaan voor versneld huisvesten vergunninghouders

De Twentse gemeenten gaan gezamenlijk voor het versneld huisvesten van vergunninghouders.
Bestuurlijk kartrekker Roland Cornelissen: ‘Wij nemen in Twente onze verantwoordelijkheid bij
dit ingewikkelde vraagstuk. Mensen met een verblijfsstatus hebben recht op huisvesting, maar
de aard van de gemeenten en de manier waarop de huisvesting kan plaatsvinden, verschilt.
Samen gaan we kijken hoe we elkaar kunnen versterken en op wat voor manier we dit zo goed
en zo snel mogelijk kunnen oppakken. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de
reguliere huisvesting van onze inwoners gewaarborgd blijft.’

Tijdens een bijeenkomst vrijdagochtend 5 februari jl vanuit de Bestuurlijke Regietafel Opvang
Vluchtelingen Twente hebben bestuurders en medewerkers van de Twentse gemeenten en de
Provincie Overijssel vandaag met elkaar gesproken over de huisvesting van vergunninghouders.
Regulier krijgt elke gemeente hier een taakstelling van het Rijk voor. Voor Overijssel geldt dat
we momenteel aan deze taakstelling voldoen. Cornelissen: ‘Dit betekent niet dat we achterover
kunnen leunen. De opgave in Twente is fors. Natuurlijk hadden we ieder jaar al te maken met
de huisvesting van deze groep, maar het aantal vergunninghouders dat een huis nodig heeft,
stijgt de komende jaren aanzienlijk. We zullen hier anders mee om moeten gaan dan we de
afgelopen jaren gewend zijn. Als overheden staan we voor de huisvesting van vergunning-
houders aan de lat, maar we hopen ook samen met andere partijen tot innovatieve
oplossingen te komen.’

De huisvesting van vergunninghouders is één van de onderwerpen waar de Regietafel Opvang
Vluchtelingen Twente onder leiding van burgemeester Van Veldhuizen van Enschede zich
mee bezighoudt. De regietafel is het aanspreekpunt voor alle vormen van vluchtelingenopvang
in Twente en beheert de hele vluchtelingenketen: van crisisnoodopvang, huisvesting van
vergunninghouders tot onderwijs en werk. De regietafel is ook het aanspreekpunt voor het
COA in Twente, waar de verschillende gemeenten hun aanbod voor de hele keten kunnen
neerleggen.


Almelo/Vriezenveen, 31 januari 2016

Bloemetje van de maand Januari

Al weer een nieuw jaar, het vierde levensjaar van de stichting, en we gaan
verder waar we gebleven zijn. Er hangen veranderingen, verbeteringen, goede
zaken in de lucht. Te veel kunnen we daar nog niet over zeggen maar u hoort
spoedig van ons!
Het bloemetje van de maand januari, uitgereikt door Susanne Lumkes,
secretaris van de stichting, geschonken door “De Bloemenschuur” aan de
Ootmarsumsestraat in Almelo, is deze maand voor FALCO Vriezenveen.
Het familiebedrijf, dat is overgegaan van grootvader naar vader op zoon, is
een van de sponsoren van het eerste uur en staat te popelen om de
buitenarchitectuur voor haar rekening te nemen.
Franz Friesacher staat volledig achter het initiatief dat is opgestart door
Harry de Olde en Rob Snijder.
Dit internationale bedrijf in straatmeubilair timmert letterlijk en
figuurlijk aan de weg! Falco die producent is van straat meubilair,
fietsparkeersystemen en fietsstallingen, is een van de bedrijven die mee
deed aan het Saxion-onderzoek over de relatie tussen familiebedrijven en
exportintensiteit.
Het Vriezenveense bedrijf heeft eigen vestingen in Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Denemarken en ziet exportkansen buiten Europa. Sinds zeven
jaar bekleedt Franz Friesacher de funtie van directeur. Hij is de derde
generatie Friesacher bij Falco.
*De missie van het bedrijf is: **“Het duurzaam inrichten van uw
buitenruimte met producten die uitblinken in functionaliteit en
vormgeving”.*
*Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de binnendienst.*

Draagt u dierenwelzijn ook een warm hart toe neem dan met ons contact op
onder nummer 06- 53 87 85 57 of mail ons DWCAlmelo@gmail.com


Twente, 26 januari 2016

Centrum Seksueel Geweld opent landelijke telefoonlijn

Het Centrum Seksueel Geweld is vanaf vrijdag 22 januari bereikbaar op het landelijke telefoonnummer
0800-0188. Slachtoffers van verkrachting en aanranding worden vanuit het centrale nummer doorgezet
naar de regio die voor het slachtoffer het dichtstbij is.
Slachtoffers kunnen nu bij negen centra terecht, waaronder Centrum Seksueel Geweld Twente.
Op 1 februari opent de tiende vestiging. Medio 2016 moet er een landelijk dekkend netwerk zijn.
Omdat er direct na een verkrachting grote kansen liggen op het medische en forensische vlak, is het
belangrijk zo snel mogelijk contact te hebben met het Centrum Seksueel Geweld. De telefoonlijn
voorziet hierin.
Tijdens ieder telefoongesprek wordt geïnventariseerd welke hulpverleners het slachtoffer
ingeschakeld wil hebben, en of het slachtoffer contact wil met de politie. Vervolgens wordt afgesproken
op welke locatie slachtoffer en hulp samenkomen.
De verwachting is dat niet alleen de slachtoffers zelf zullen bellen, maar juist ook de verwijzers. Dat zijn
hulpverleners, maar ook de eigen sociale kring van slachtoffers. Een onthulling van een verkrachting
wordt vaak in eerste instantie gedaan aan een vriend, familielid of andere vertrouweling. Ook zij kunnen
door te bellen naar 0800-0188 hulp inschakelen voor het slachtoffer.

Wanneer iedere minuut telt, blijft 112 het nummer waarnaar moet worden gebeld.

Over het Centrum Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld is het expertisecentrum op het gebied van acuut seksueel geweld.
Er wordt multidisciplinair samengewerkt om goede snelle hulp te bieden na aanranding en verkrachting.
Het biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft
meegemaakt. In ieder regionaal Centrum Seksueel Geweld werkt een team van gespecialiseerde
professionals (artsen, psychologen, politie en forensisch verpleegkundigen) samen. Het Centrum
Seksueel Geweld wordt gefinancierd door de overheid en het Fonds Slachtofferhulp.
Op 1 februari 2015 werd Centrum Seksueel Geweld Twente, als vierde centra in Nederland, geopend.
Sinds de opening is het aantal meldingen van seksueel geweld verdubbeld.


*Audities 13 februari voor meisjes van 12 tot en met 18 jaar*
Muziektheater Servus zoekt jong muziektalent voor nieuwe productie

*Muziektheater Servus Almelo zoekt meiden van 12 tot en met 18 jaar die
auditie willen doen voor de nieuwste productie van de vereniging: ‘In de
Ban van Elisabeth’. Regisseur Ronald Veurink: ‘Als je krachtig en
overtuigend kunt spelen en ook nog eens goed kunt zingen, moet je zeker
auditie doen op 13 februari. Het gaat om de belangrijke rol van de
15-jarige Pien Pieperiet in het stuk: een verre nazaat van de laatste ter
dood veroordeelde man in Almelo. Een leuke rol in een bijzonder stuk en een
prachtige uitdaging voor één van de vele talenten die Almelo en omgeving
rijk is!’ Geïnteresseerden kunnen tot en met 7 februari a.s. een
auditiepakket opvragen bij de productieleider door een mail te sturen naar *
*jackmeuleman@planet.nl* <jackmeuleman@planet.nl>*. *

De musicalafdeling van Servus voert op 8, 9 en 10 juni 2016 ‘In de ban van
Elisabeth’ op: in theater Hof 88 waar vroeger het Sint Elisabethziekenhuis
was. Het stuk speelt zich af rondom dit voormalige ziekenhuis. Er dwalen
vreemde figuren rond, waaronder de geest van Gerrit Jan Pieperiet: de
Deldense timmerman die in 1818 in Almelo ter dood veroordeeld werd. Maar
was deze timmerman wel de moordenaar die men zei dat hij was…?

In het tweede deel van het stuk komt een verre nazaat van Gerrit Jan ten
tonele: de 15-jarige Pien Pieperiet. Ze is een verstandig en stoer meisje,
vastberaden en voor niemand bang. Zelfs niet voor spoken en geesten!


Almelo, 25 januari 2016

Reumafonds zoekt collectanten in ALMELO

Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Almelo en heeft u daarvoor een paar uur per jaar
beschikbaar?
Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van 21 t/
maart 2016.  U kunt hiervoor contact opnemen met Willy Visscher 0546 491288

Televisiepresentatrice Anita Witzier ondersteunt de oproep van Het Comité Almelo.
“Toen het Reumafonds mij vroeg om ambassadeur te worden, heb ik meteen ‘ja’ gezegd.
Ik zet mij graag in voor de bijna 2 miljoen mensen in Nederland die leven met reuma, zoals artrose.
Ouderen, maar ook jonge, werkende mensen of zelfs kinderen kunnen reuma krijgen. Hun
aandoening is niet altijd zichtbaar; voor de buitenwereld lijkt er vaak niets aan de hand.
"Uit eigen ervaring weet ik dat  reuma een wrede ziekte is: de ene dag kan je alles en de volgende
dag doet alles pijn. Leg dat maar eens uit! Inmiddels heb ik goede medicijnen en is mijn reumatoïde
artritis onder controle, maar niet bij iedereen gaat dat zo. Het kan een jarenlange zoektocht zijn,
vol pijn en frustraties.” Aldus Willy Visscher.

Reumafonds
De afgelopen 90 jaar heeft het Reumafonds al veel bereikt in de strijd voor een beter leven met reuma
nu en een leven zonder reuma in de toekomst. We financieren onderzoek naar betere
behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. We geven voorlichting, ondersteunen
patiëntenactiviteiten en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg.
Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften
van particulieren en bedrijven.
Als collectant of mede-organisator van de collecteweek bent u dan ook van groot belang.
Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat u wilt meehelpen aan ons doel om mensen met reuma
een beter leven te geven.
Bel of mail voor meer informatie met:Willy Visscher 0546 491288.
willyvisscher51@gmail.com of lmengberts@hotmail.com 


Almelo, 24 januari 2016

Herman Krikhaarprijs wordt zelfstandig

Hilde Klaassens, betrokken vanaf het eerste uur bij de Herman Krikhaarprijs,
zal vanuit de stichting Nieuwe Twentse Kunst als projectleider
verantwoordelijk worden voor de organisatie.
De Herman Krikhaarprijs is sinds 2008 een begrip in Almelo. Nu de stichting
Atelierroute Almelo opgeheven is wordt de Herman Krikhaarprijs zelfstandig,
onder het beheer van de stichting Nieuwe Twentse Kunst, doorgezet.

In goed overleg heeft het voormalig bestuur van de Atelierroute samen met
het bestuur van de stichting Nieuwe Twentse Kunst besloten, dat de Herman
Krikhaarprijs voortaan door de stichting NTK verzorgd zal worden.
De erfgenamen van Herman Krikhaar waren enthousiast over deze voortzetting
en hebben hun goedkeuring gegeven. Ook zal de zoon van Herman Krikhaar de
prijs in het najaar van 2016 uitreiken.
De vorm waarin dit gebeurt is nog niet volledig vastgesteld, daarvoor zijn
wel gesprekken met meerdere partijen in Almelo gaande.

Een belangrijk doel van de stichting Nieuwe Twentse Kunst, die in Almelo
onder andere ook het Media Art Flow Festival (MAFF) en het
expositieprogramma in het Kunst-Torentje organiseert, is dat kunst en
kunstenaars uit Almelo en uit de regio blijvend onder de aandacht worden
gebracht.

Zo zal de Herman Krikhaarprijs zijn eigen website krijgen en richt de
stichting Nieuwe Twentse Kunst een fonds op waarmee winnende kunstenaars uit
Almelo en de regio financieel vanuit de prijs ondersteund kunnen worden.


Enter, 17 januari 2016

Buikgriep in Enter en omgeving
Ook verzorgings- en verpleeghuis het Reggedal is getroffen

Vanaf afgelopen donderdag heerst er in Enter een buikgriep. Welk virus dit veroorzaakt,
is nog niet bekend. Inmiddels zijn er al kweken genomen waarvan nog geen uitslag bekend is
. Ook binnen het verzorgings- en verpleeghuis het Reggedal zijn bewoners en medewerkers
met deze buikgriepklachten. De klachten zijn misselijkheid, braken en diarree. Dit duurt
ongeveer twee dagen. Zondag 17 januari bleek dat er nog steeds veel bewoners en
medewerkers deze klachten hebben. Daarom zijn de maatregelen aangescherpt.

Preventieprotocol in gang gezet
Buikgriep is vaak uiterst besmettelijk. Daarom zijn er in het Reggedal diverse extra
preventiemaatregelen genomen om een buikgriepbesmetting en verspreiding te voorkomen.
 Medewerkers zijn geïnstrueerd en nemen beschermende maatregelen alvorens ze bij bewoners
zorgverlenen. Er worden schorten en mutsen gedragen bij mensen die ziek zijn en er wordt
gewerkt met speciale desinfectie materialen. In overleg met de deskundige infectiepreventie is
besloten om activiteiten waarbij veel bewoners aanwezig zijn tijdelijk stop te zetten. Er is
inmiddels melding gedaan bij GGD Twente.

Wat betekent dit voor de bewoners?
Er is een hygiëneteam actief om het virus te bestrijden. Bewoners en mensen op afdelingen
die (mogelijk) besmet zijn, worden tijdelijk in hun bewegingsvrijheid beperkt. De verzorging,
het eten en alle andere activiteiten vinden op de eigen kamer/afdeling plaats.

Oproep aan bezoekers van bewoners
Uiteraard wil Carintreggeland haar bezoekers behoeden voor een besmetting; enerzijds om
te voorkomen dat mensen zelf ziek worden. Anderzijds om te voorkomen dat het virus via
bezoek zich toch kan verspreiden naar andere afdelingen. Bezoekers worden gevraagd voor
en zeker na het bezoek de handen zorgvuldig gewassen en te desinfecteren. Mensen die een
zieke bewoner en/of gesloten afdeling bezoeken, worden verzocht geen bezoek te brengen
aan andere afdelingen of centrale ruimten.

Bezoekers met buikklachten
Heeft u klachten zoals diarree, misselijkheid of braken? Dan wordt u verzocht tijdelijk niet op
bezoek te komen totdat de klachten zijn verdwenen.

Vervolg
Deze genomen maatregelen zijn nodig om besmetting te voorkomen. De maatregelen blijven
tot dinsdag van kracht. Op dinsdag wordt besloten of de maatregelen gehandhaafd blijven.
De bewoners en familie zijn door middel van een brief met veel gestelde vragen en antwoorden
inclusief instructies op de hoogte gesteld. 


Almelo, 15 januari 2016

Singer/songwriters gezocht

Singer/songwriters maken kans op een optreden tijdens de Twentse Lente, het
festival vol talent. Schrijf je nu in voor de singer/songwriter avond op
donderdag 28 januari 20:00 uur bij café België in Almelo via MarkedEvents:
mark@markedevents.nl.
De jury bestaat uit Jeffrey Hinnen (voorzitter de Twentse Lente), Lotta
Rasva (singer-songwriter) en Ruud de Jong (horeca-ondernemer van o.a. café
België).

Winnaar van de avond speelt op vrijdag 27 of zaterdag 28 mei op het
festival de Twentse Lente, in de binnenstad van Almelo.
De Twentse Lente is een festival voor talenten uit heel Nederland, waarbij
ook nieuw en jong talent uit Twente de kans krijgt van zich te laten horen.
Van dans en muziek tot cabaret en poëzie en nog veel meer!

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het programma, de organisaties
en alle andere dingen die bij een festival komen kijken. Houd de website en
social media in de gaten!

Tot aan het festival in het laatste weekend in mei, is er talent te horen
op elke laatste donderdag van de maand:
28 januari - singer/songwriter - café België
25 februari - '80s/'90s - 't Hookhoes
31 maart - jazz/klassiek - Willem de 4e & Ibiza
28 april - cabaret/stand-up comedie - 't Wetshuys


Almelo/Coevorden, 13 januari 2016

Waterschap Vechtstromen lid van EUREGIO

Waterschap Vechtstromen is als lid toegetreden tot het grensoverschrijdend samenwerkings-
verband EUREGIO. Een verandering in de organisatie van de EUREGIO maakt dit mogelijk.
Op een speciale EUREGIO-bijeenkomst afgelopen vrijdag in de Bürgerhalle in Gronau werd
tijdens een bijzondere ledenvergadering de oude EUREGIO opgeheven en de EUREGIO in
de nieuwe vorm opgericht. Daarna volgde de benoeming van de leden van het algemeen
bestuur, het dagelijks bestuur, de raad en de commissies.
Vechtstromen heeft twee zetels in het algemeen bestuur van de EUREGIO, één zetel in de
EUREGIO-Raad, het politieke orgaan van de EUREGIO, en één (met waterschap Rijn en IJssel)
gedeelde zetel in de commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. Namens Vechtstromen
nemen Wim Stegeman (dagelijks bestuurslid) en René Ekelmans (algemeen bestuurslid) zitting
in het algemeen bestuur van de EUREGIO. Stegeman vertegenwoordigt Vechtstromen daarnaast
in de EUREGIO-Raad en in de commissie.
Binnen het uitgebreide politiek/bestuurlijk netwerk van de EUREGIO zoekt het waterschap vanuit
zijn watertaken de verbinding met partners en stakeholders. Watergraaf Stefan Kuks: “Door
ambities te verbinden en doelen te koppelen, creëren we samen maatschappelijke waarde en
leveren we bovendien een bijdrage aan de regionale economie”. Vechtstromen wil zich binnen
de EUREGIO inzetten voor de (stedelijke) wateragenda, met als centraal thema
klimaatverandering.

Over EUREGIO
De EUREGIO is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Duitse en
Nederlandse gemeenten, Kreise en waterschappen. Het gebied van de EUREGIO bestrijkt
ca. 13.000 km² en telt ca. 3,4 miljoen inwoners. Aan Nederlandse kant omvat het gebied de
regio‘s Twente en Achterhoek en delen van Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe, aan
Duitse zijde het Münsterland, de Landkreis Grafschaft Bentheim, de stad en de Landkreis
Osnabrück en delen van het zuidelijke Emsland.
Doel van de EUREGIO is om zowel de sociaal-culturele samenwerking als de sociaal-
economische ontwikkeling van de regio te bevorderen.


Almelo, 12 januari 2016

Patrick en Wesley Kempees, Leukste Ondernemers van Overijssel

Patrick en Wesley Kempees van ART Collective zijn twee maal in de prijzen gevallen bij
de verkiezing van de Leukste Ondernemer van Nederland.
In Nederland kennen we kleurrijke ondernemers, innovatieve ondernemers, maatschappelijke
ondernemers en natuurlijk de succesvolle ondernemers. Maar wie is nu eigenlijk de leukste
ondernemer? Maandag 11 januari 2016 vond de award uitreiking plaats van de verkiezing van
de Leukste Ondernemer van Nederland. Patrick en Wesley Kempees van ART Collective
waren meervoudig genomineerd en hebben twee prijzen in de wacht weten te slepen.

Gemeentewinnaar en Provinciewinnaar
Patrick en Wesley Kempees, eigenaren van ART Collective Nederland zijn door een
enthousiaste relatie opgegeven als genomineerde. Sinds het moment dat dit duidelijk werd
hebben de ondernemersbroers hun uiterste best gedaan om het podium bij de award
uitreiking te behalen. Al snel werd duidelijk dat Patrick en Wesley Kempees gemeentewinnaa
r van Almelo waren geworden waardoor ze werden uitgenodigd voor de landelijke award
uitreiking. Tijdens deze award uitreiking wisten de ondernemersbroers naast de gemeentelijke
titel ook de provinciale titel van Overijssel binnen te slepen en hebben ze de 7de plek binnen
Nederland weten te bemachtigen. Vanaf heden mogen Patrick en Wesley Kempees zich dan
ook Leukste ondernemer van Overijssel in 2015 noemen.

Nominatie Patrick en Wesley Kempees
“Sinds het oprichten van ART Collective Almelo zijn we nauw betrokken bij de lokale samenleving
en proberen we waar nodig mensen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Deze
ondersteuning en steun die we bieden aan de mensen is onbewust tot zijn vorm gekomen.
Doordat we veel mensen spraken binnen ons bedrijf en deze mensen veelal vrijuit spraken was
het mogelijk om een luisterend oor te bieden en waar nodig deze mensen van advies te voorzien.
Ook hebben we vanaf het begin geprobeerd om mensen aan elkaar te koppelen als het
bijvoorbeeld ging om het vinden van een passende baan of een bezigheid voor overdag.
Natuurlijk weten we dat we niet eigenhandig de wereld kunnen verbeteren maar we kunnen wel
zeker bijdragen in de veranderingen die nodig zijn binnen onze samenleving”

Voor meer informatie over de gewonnen awards van Patrick en Wesley Kempees kunt u
terecht bij Patrick Kempees  via ART Collective Almelo, Schouwburgplein 15, 7607AE ALMELO,
 0546-745765, www.art-collective.nl, https://www.facebook.com/ARTCollectiveNL/


Almelo, 7 januari 2016

Roskam, pas op de plaats, voor eeuwig of voor even

Door fysiek ongemak en financiële krapte moet het Twentse nieuws- en opinieweekblad de Roskam
een pas op de plaats maken. Dat heeft directeur en hoofdredacteur Han Pape hedenmiddag
bekendgemaakt in een nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers. Hij liet weten dat de
wekelijkse uitgave in elk geval voorshands stopt. “Misschien is dat het einde, mogelijk een nieuw
begin, hoe dan ook is de krant 21 jaar met passie en power gemaakt, gedreven en betrokken,
met hart voor Twente en een heldere missie: vooruit”, schrijft Pape in de editie die vrijdag
verschijnt: een verklaring van de hoofdredacteur aan de lezer.

Nergens in dit land verschijnt een regionaal nieuws- en opinieweekblad zoals de Roskam.
En dat komt nu, in het 21ste jaar, tot een voorlopig einde, tenzij er gekke dingen gebeuren,
want de uitgeverij blijft bestaan en voor voortzetting van de krant is volgens Pape zeker vijf ton
nodig, voor journalistieke en commerciële menskracht. “We kunnen zo weer beginnen.
De Roskam is niet failliet en dat gaat ook niet gebeuren. Dat je volwassen wordt, 21 jaar,
is niet gek voor een krant waarvan iedereen in 1995 zei dat die het nog geen tien weken
zou volhouden.

Pape wijst erop dat hij na zijn hersenbloeding in november 2014 fysiek gehandicapt is,
journalistiek werk is geen probleem, commerciële activiteiten wel. “Wat ik niet meer kan
is tachtig uur in de week werken, bij nacht en ontij door Twente fietsen behoort tot het verleden,
maar de behoefte om nieuws op te duikelen en verhalen te maken is onverminderd.
Om dan tussendoor ook nog geld te scoren door advertentieruimte te verkopen,
dat valt zwaar.”

Inhoudelijk is de Roskam volgens Pape nog dik in orde, mede door de medewerkers die
hij geweldig noemt. “Maar commercieel is het ellendig. Zo leidt enig fysiek ongemak tot
een financieel echec en dan kun je beter op tijd een pas op de plaats maken.
Dat is nu gebeurd. En om nou een glossy uit te geven, nee, dank u, troep is er namelijk
genoeg, ook in Twente, wat dat betreft neem ik dus geen blad voor de mond.”

Naar zijn, schrijft Pape deze week, diepste overtuiging is een krant als de Roskam van
belang. En dat vindt volgens hem ook een wassende schare abonnees/lezers
(afgelopen week weer in de plus) en een leesfactor van 6,4, wat betekent dat elke krant
gemiddeld door 6,4 personen wordt gelezen. Dit is trouwens volgens Pape een groot
probleem: “De meelezers in bedrijven en – met name – bij overheden: ze consumeren wel,
maar ze betalen niet.”


Almelo/Coevorden, 6 januari 2016

Richard Andringa nieuwe secretaris-directeur Vechtstromen

Richard Andringa, directeur beleid en uitvoering van provincie Utrecht, wordt per 1 mei 2016 de
nieuwe secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen. Hij volgt Oenze Dijkstra op, die dan
met pensioen gaat. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft woensdag 6 januari, op
voorstel van het dagelijks bestuur en met een positief advies van de ondernemingsraad,
unaniem ingestemd met zijn benoeming.
Andringa (43, Zwolle) beschikt over een brede ervaring binnen de (semi-)publieke sector.
Sinds 2009 werkt hij bij provincie Utrecht, vanaf 2011 als directeur. Binnen de ambtelijke
organisatie van de provincie is hij verantwoordelijk voor onder andere de beleidsdomeinen
Bodem en Water, Natuur en Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Eerder was hij partner bij BMC,
en werkzaam bij onder andere de Dienst Landelijk Gebied en verschillende gemeenten.
De stap nu naar Vechtstromen is een logische stap volgens Andringa: "Ik vind het een eer
en uitdaging om deze jonge organisatie met de kennis en kunde van medewerkers en
bestuurders verder te ontwikkelen. Door te zoeken naar samenwerking en verbinding binnen
en buiten het waterschap en door maatschappelijke opgaven centraal te stellen. En natuurlijk
altijd vanuit de expertise op het gebied van water. Dat maakt ons een serieuze
samenwerkingspartner.”

Ondernemend
Het dagelijks bestuur van Vechtstromen is zeer ingenomen met de benoeming van Andringa.
Watergraaf Stefan Kuks: “Het is bijzonder om te zien hoe nauw de kwaliteiten van de heer
Andringa aansluiten op het gestelde functieprofiel. Zijn visie op en relevante ervaring binnen het
openbaar bestuur versterken Vechtstromen in zijn verdere ontwikkeling naar een lerende
organisatie. Naar een ondernemend waterschap dat midden in de samenleving staat, en dat
vanuit zijn watertaken samen met partners maatschappelijke waarde creëert.”
De positie van secretaris-directeur verenigt drie functies in zich:
- Secretaris en eerste adviseur van het algemeen en dagelijks bestuur en de watergraaf
- Hiërarchisch eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie
- WOR-bestuurder volgens de Wet op de ondernemingsraden

 
Voorpagina Geleraaf
Kort-actueel
Begin van pagina