Zakelijk Almelo met Karin Oude Avenhuis
en burgemeester Arjen Gerritsen

Almelo, 9 april 2018

Zakelijk Almelo ontving maandag 9 april horecaondernemer Karin Oude Avenhuis en
burgemeester Arjen Gerritsen. In zijn column tussen de twee vraaggesprekken door haakte
Wim van Dalfsen in op de politieke actualiteit.

Een goed gevulde Ravelzaal zag en luisterde met belangstelling toe.
 

 

Karin Oude Avenhuis besteedt al meer dan de helft van haar leven in de kroeg,
waarvan de meeste tijd als eigenaar. Ruim twintig jaar geleden zetten zij – toen nog grafische
vormgeving studerend aan de kunstacademie - en Ruud de Jong de grote stap met De Stam
en daarna door de opening van The Shamrock, een pub op Ierse snit – met andere muziek,
‘ gezellig en ongedwongen’ en laagdrempelig. Vervolgens gingen ze ook proeflokaal België uitbaten.
 

Van De Stam namen ze afscheid, maar door de opening vijf jaar geleden in Enschede
van een tweede vestiging van België zwaait ze toch weer over drie zaken de scepter.
Voor het proeflokaal in Enschede is een bedrijfsleidster aangesteld.
 

 

Wat het succes van de schenk- en eetlokalen betreft, houdt zij het op ‘gastheerschap,
gastvrijheid, dat je er zelf regelmatig bent en dat je onder je personeel plezier in je werk hebt.
Dat straal je uit’. Overigens hebben ze er in mindere tijden weleens over gedacht de formule
aan te passen, ‘maar mensen weten hoe iets is. Als je een Ierse pub te veel gaat veranderen
krijg je een totaal andere sfeer. Je moet af en toe wel vernieuwen, maar het gaat om
vastigheid’. En passant laat ze weten dat er bij The Shamrock ‘nog wel wat’ gaat gebeuren.
 

Wat Karin Oude Avenhuis betreft mogen er nog wel meer horecazaken in de binnenstad van
Almelo komen Meer concentratie vindt ze juist een voordeel, elke zaak met een eigen gezicht.
Ook ziet ze graag minder leegstand en meer kleine winkeltjes en diversiteit. Als mensen gezellig
winkelen, willen ze daarna tenslotte graag nog op een terras zitten. Wel heeft ze alle vertrouwen
in de plannen voor het centrum: ‘We zijn druk bezig, het komt wel goed als alles doorgaat’.
 

Naast het horecaondernemerschap werkt Karin Oude Avenhuis als gecertificeerd coach
bij Indra Coachen met Paarden. Een paard is als een spiegel, legt ze uit. Een paard spiegelt
je gedrag. Ze noemt het voorbeeld van een vrouw op wie een paard niet reageerde en
wat zij daarvan kon leren. ‘Een paard is een kudde- en prooidier. Het tast zijn omgeving heel
erg af, heerst er spanning of is de sfeer relaxed. Een hengst of merrie geeft niet zomaar
het leiderschap af, je moet zelf wel je koers en richting hebben.’
 

Titel van de column van Wim van Dalfsen: Verkiezingscatechismus.
Hij hield de aanwezigen daarbij een aantal vragen voor, zoals over het
referendum en de al of niet gekozen burgemeester.
De collumn is na te lezen op www.zakelijkalmelo.nl
 

Hij was 27 jaar toen hij burgemeester werd in Haren, 32 bij zijn eerste burgemeestersbenoeming.
Inmiddels oefent hij deze functie al 15 jaar met veel plezier uit. Arjen Gerritsen is in september 2016
geïnstalleerd als burgemeester van Almelo. ‘Almelo voelt als bestemming. Ik ben hier opgegroeid,
ik voel me hier thuis. Voor mij is Almelo thuiskomen.’ Of die bekendheid een voordeel is?
‘Twee keer ben ik als een kat in een vreemd pakhuis begonnen. Het voordeel is relatief, net als een
willekeurig andere baan. Je herkent wel sneller de economische en sociale infrastructuur. Bij de
benoemingscommissie kon ik snel duiden waar iets om ging.’

Hij is blij niet gekozen te zijn; een verkiezing heeft effect
op het hele systeem waarmee je de stad bestuurt.
 

Voelt hij zich de powerburgemeester, zoals De Twentsche Courant Tubantia hem enige tijd
geleden afficheerde? ‘De gemeente heeft een baas: dat is de raad. Ik ben wel een hardliner
als het gaat om handhaven, ook in het openbaar bestuur. Handhaven is duur als je goed en
geloofwaardig wilt handhaven. Je grijpt dan in in zakelijke of privébelangen. Er is geen grijs
tussen legaal en illegaal.’
 

De belangrijkste opgave volgens Arjen Gerritsen is ‘oppassen dat je als burgemeester
je eigen programma hebt. Je hebt een belangrijke rol om de boel bij elkaar en op koers te houden’.
Als we erin geslaagd zijn de werkloosheidscijfers ten onzent te laten dalen – ‘met werk werk
werk als leitmotiv’ - worden de mensen naar zijn zeggen trotser op zichzelf en is er minder
criminaliteit. Een echte ‘Gerritsen-aanpak’ is er niet. ‘In Almelo hebben we te maken met
een stevige kern die al drie generaties in de familie zit. Dat leidt tot een kleine wereld.
Je gaat vaker de randen opzoeken van wat wel of niet kan. Er zijn 43.000 banen in de stad.
Als iemand kan werken, mag je inzet verwachten. Als je gesteund wordt wanneer je geen
werk hebt, mag je je ook inzetten voor je buurt of wijk. En dat je er wat voor doet om werk
te krijgen. Dat gebeurt ook in Enschede of Oost-Groningen. Ik ben er trots op dat we er met
ons allen zo veel aan doen. We hebben een gevangenis met een integratiebedrijf. Ik hoor
verhalen dat mensen weer een kans krijgen. Dat is uniek voor de regio, ook de stageplekken
die worden aangeboden. Dat doen we helemaal niet gek.’
 

Bedrijven en instellingen kunnen Partner van Almelo worden. De stad wil het partnerschap van
 de stad tot uitdrukking brengen, ‘dat we de identiteit met elkaar delen en beleven. Dat mensen
elkaar weten te vinden, dat er kruisbestuiving is en dat we de trots van de stad uitdragen. Er zijn zo
veel highttechbedrijven in Almelo, daar mogen we wel meer over vertellen’. Almelo Promotie zet
zich ervoor in waardevolle verbinden te leggen in Almelo om de stad verder vooruit te helpen.
 Er is een Almelo Partnerprogramma voor bedrijven die de stad een warm hart toedragen.

 

Almelo ziet om financiële redenen vooralsnog af van deelname aan de Agenda van Twente.
Die agenda vraagt 5,5 ton per jaar. ‘Dat hebben we niet, maar dat betekent niet dat we niets doen.
We zetten ons beste beentje voor.’ Almelo is er voor de regio, maar is de liefde wederzijds?
Het onderling verband in Twente kan volgens Arjen Gerritsen verder worden verbeterd.
We moeten denken in termen van de regio in plaats van in gemeentegrenzen, van een Agenda
van Twente naar regiodeals. Als voorbeelden noemt hij de verbreding van de A1, A35 en N36 en
 het van buiten halen van werkgelegenheid.
 

 

Overigens is Almelo financieel op de goede weg, dankzij verstandig beleid van college en
gemeenteraad. En vergis je niet in de gemeenteraad van Almelo, stelt Arjen Gerritsen:
‘Er zit nieuwigheid en ervaring in’. Van onbestuurbaarheid vanwege het grote aantal fracties
wil hij niet weten, maar je afsplitsen van een partij is niet wat de kiezer heeft bedoeld.

‘De raad moet het bestuur op de huid zitten en politiek maken wat men wil. De gemeenteraad moet
op de bok. Ze moeten niet reactief zijn en het college niet willen imiteren. We gaan de organisatie meer
met elkaar in verbinding brengen in plaats van dat men langs elkaar heen werkt.
 

Er is volop werk aan de winkel.’

 
Voorpagina
Zie ook: http://www.zakelijkalmelo.nl
 Begin van de pagina