Ruik je onraad? Bel 112

Almelo, 21 februari 2017

Al lange tijd roept de politie inwoners op om
direct 112 te bellen bij verdachte situaties.

Dit geldt in het bijzonder voor mensen die s ochtends vroeg of s avonds laat buiten zijn
in hun buurt. Hondenbezitters zijn zulke mensen en daarmee zijn zij belangrijke ogen en
oren en hun buurt. De gemeente Almelo en de politie besteden de komende tijd extra
aandacht aan deze groep. Het doel: samen inbraken, overvallen, straatroven en overlast
tegengaan. Viervoeters kunnen een opvallende halsband tegemoet zien!
 

In de maanden februari en maart zullen medewerkers van stadstoezicht en politieagenten
aanwezig in een aantal wijken waar veel inbraken plaatsvinden. Ze gaan in gesprek met
hondenbezitters om hen te stimuleren om direct de politie te bellen bij een verdachte situatie.
 Als bedankje krijgen de hondenbezitters een opvallende halsband voor hun hond.
 

Vooral in de donkere dagen behoefte aan extra ogen en oren De periode waarin
het s ochtends later licht is en s avonds eerder donker, is van oudsher een periode
waarin het voor criminelen makkelijker is om hun slag te slaan. De politie zet in deze
Donkere Dagen extra maatregelen en acties in. Die bestaan onder meer uit verscherpt
toezicht en intensievere surveillances op bepaalde tijdstippen en risicoplaatsen
 waar criminelen vaker toeslaan. Maar de politie kan het natuurlijk niet alleen.
Buurtbewoners zijn de oren en ogen in de buurt en daarmee leveren ze een bijdrage aan
de veiligheid in hun wijk.
 

Ook hondenbezitters kunnen helpen
Hondenbezitters lopen meerdere keren per dag met hun honden vaak dezelfde ronde en
herkennen daardoor afwijkende zaken en verdachte situaties. Door dit op zon moment direct
 te melden via het alarmnummer 112, hoopt de politie meer verdachten op heterdaad aan te
 houden. Ook kan door de geleverde informatie misschien een inbraak worden voorkomen.
 

Verdachte situatie: bel 112
Voor veel mensen is het nog onduidelijk wanneer ze 112 mogen bellen. Het bellen van 112 is
bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer
 u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal.Dus ook
wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.
 

Aarzel geen seconde en bel direct 112. Noteer als het kan kentekens van verdachte
 auto's en/of het signalement van een verdacht persoon en geef dit door aan de 
politie. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid in de wijk.

 
Voorpagina
Zie ook: 
 Begin van de pagina