Bussemaker: ‘Met onderwijs verruwing maatschappij te lijf’

Almelo, 7 februari 2017 Tekst: 

In de jaarlijkse Herman Höften-lezing van de PvdA in Almelo hield minister Bussemaker
deze week een hartstochtelijk pleidooi voor de school als instituut voor gelijke kansen.

Nu de economische crisis op zijn retour is dient zich volgens de
bewindsvrouw de crisis aan van de ongelijk verdeelde kansen.
 

‘We leven in een prachtig land’, aldus Bussemaker. ‘De economie trekt weer aan,
de werkloosheid neemt af. Er zijn redenen genoeg om optimistisch te zijn.
 

Maar toch is dat niet het overheersende gevoel waarmee ik hier voor u sta.
 

Daarvoor is onze toekomst te onzeker. Is de manier waarop we in dit land met elkaar omgaan te
ruw en te rechts. Zijn de kansen om verder te komen in het leven te ongelijk en zijn de scheidslijnen
 in ons kleine land te diep geworden.
 

De volgende crisis waarvoor we staan, is er een van ongelijk
verdeelde kansen, van verdeeldheid, en van sociale scheidslijnen.’
 

De jaarlijkse Herman Höften-lezing houdt de herinnering in leven aan de Almelose
‘sociaaldemocraat van de straat’, een verzetsman (betrokken bij de grootste
bankroof ooit) die plaatselijk politiek actief werd voor de heffe des volks.
 

Bussemaker onderstreepte de rol van goed onderwijs bij het bieden van kansen en mogelijkheden.

 
Voorpagina
Zie ook: http://www.roskam.nl
 Begin van de pagina