Zakelijk Almelo met Raymond Harmsen en Jon Hermans-Vloedbeld

Almelo, 5 september  2016

Op maandag 5 september vond de 64e editie plaats van Zakelijk Almelo.
Te gast waren Raymond Harmsen (Hapré Zorg & Inkomen) en Jon Hermans-Vloedbeld
(waarnemend burgemeester van Almelo). Martin Steenbeeke ging met
beiden in gesprek. Wim van Dalfsen sprak de column uit.

Raymond Harmsen begon met Berend Prenger als traditioneel assurantie-tussenpersoon,
aangevuld met een makelaardij. Zijn kompaan nam in 2002 afscheid. Zelf besloot hij te
kiezen voor een niche in de markt: collectieve zorgverzekeringen.
 

Nou betreft het hier een privaatrechtelijk iets. Waarom zou een bedrijf zich inspannen
voor zorg- en verzuimmanagement of ziektekosten met elkaar gaan vergelijken? 'Het blijft
een no-interestproduct. Ik moest dus iets extra's doen.
 

Ik wilde het de bedrijven gemakkelijker maken.' En dus ontwikkelde hij de Zorgvergelijker -
'net als televisies vergelijken, maar dan beter en op maat'.
 

  

Hapré zit momenteel op 50.000 verzekerden, werkzaam bij uiteenlopende bedrijven.
Van verzekeraars ontvangt hij een provisiebedrag. Dat betekent niet dat hij de ene
aanbieder beter onder de aandacht zal brengen dan een andere. De percentages
zijn redelijk gelijk: hij toucheert 25 tot 30 euro per volwassen verzekerde.
 

Er lijkt veel concurrentie te zijn op de zorgverzekeringsmarkt, maar de meeste mensen zijn
aangesloten bij de grote vier. Het merendeel staat ook niet te springen om een overstap.
Per jaar verandert 6 tot 7% van zorgverzekeraar, 'maar dat zijn meestal dezelfden'.
 

Volgens Raymond Harmsen zijn er nog steeds te veel zorgverzekeraars. Zelf doet
hij zaken met alle zorgverzekeraars zaken, maar niet met een internetverzekeraar.
 

De crisis is goeddeels achter de rug. Er is weer meer tijd, geld en aandacht voor de mens.
Ook wordt gekeken naar vitaliteit.  Op vitaliteitsgebied wil hij een eigen, breed platform oprichten:
 

Vitaal in Twente. Er zijn proeftuinen in Nederland. 'Ik wil bewustzijn creëren om iets met vitaliteit te doen.
Samen met Zilveren Kruis/Achmea zijn we tot de conclusie gekomen dat we dat ook in Twente gaan doen.'
 

Er is inmiddels een groep ondernemers voor bij elkaar gekomen en 'er ligt nog veel geld
bij gemeenten op de plank, de hulp huishoudelijke toeslag bijvoorbeeld'. Hij wijt dat
deels aan onbekendheid.
 

'Het is een supersaai product, maar je kunt er veel in betekenen.'
 

De column werd uitgesproken door Wim van Dalfsen.
Na te lezen op http://www.zakelijkalmelo.nl
 

 Na de column kreeg Siegfried Steen een exemplaar van het boek 'De Verdienste`.
 

Op 24 september neemt Jon Hermans tijdens een raadsvergadering en met een stadsmaaltijd
afscheid van Almelo en haar inwoners. Die zal omgeven zijn door emoties, want ze houdt van Almelo.
 

'Het is een ingewikkeld besluit, dat is ingegeven door persoonlijke omstandigheden.'
Almelo is erg aan haar overleden man en haarzelf verbonden. 'Ik heb nieuwe vleugelruimte
nodig. Almelo is wel een stad om van te houden. Ze zal nooit uit mijn hart verdwijnen.'
 

'Ik wist wat me te wachten stond', vertelt Jon Hermans, de balans opmakend.
'Er lag sociaal-economisch een grote opgave. Die ligt er nog steeds, maar ik ben
positief getroffen door de kracht van de stad, ondernemers die de handen
ineenslaan en bereid zijn mee te denken over maatschappelijke opgaven.'
 

Het is haar overtuiging dat je als inwoner ook kijkt wat je zelf kunt doen. 'Het zit ook in de
samenleving op dit moment. Mensen wilen hun eigen leven zelf organiseren. Dat moet je
faciliteren, maar je moet ook een appèl doen op de mensen een bijdrage te leveren.
 

Als overheid maken wij de denkfout te weten wat goed is voor de burger, maar als je
 dan een appèl doet op de samenleving zegt men: "Mogen wij zelf ook even nadenken?".'
 

Almelo kent 41.000 arbeidsplaatsen, vooral hightech en dienstverlening. Die zijn voor een
groot deel  ingevuld door niet-Almeloërs. De zorg blijft voor mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt. We moeten in regionaal verband niet alleen focussen op hightech
maar ook op bedrijven waar hand- of vakwerk nodig is.
 

Jon Hermans is verklaard voorstander van regionale samenwerking. Zover is het nog
niet gekomen. Wel zijn kleine stapjes gezet. 'Wat nog ontbreekt, ik roep dat voortdurend,
is dat we één agenda moeten durven zetten als Twente. Anders werken we niet voor
de inwoners en ondernemers.'
 

Twente zou één gemeente kunnen zijn omdat we sociaal-economisch en geografisch
een eenheid zijn. 'Als je bestuurlijk opschaalt gaan lokale gemeenschappen echt niet
verloren. Dat is een denkfout. Zie Bornerbroek, daar is men blij dat men nu wordt
gefaciliteerd. Dat is de bestuurlijke opdracht.'
 

De Almelose gemeenteraad kent veel fracties en partijen. Volgens Jon Hermans zie je
deze fragmentatie in veel gemeentes in Nederland. Wel ziet ze op dit moment dat er een kentering
plaatsvindt. Er ontstaat positieve energie, dat er moet worden samengewerkt.
Er zijn fusies tussen partijen en fracties. 'De kiezer snapt dat misschien niet altijd.
Je zit er niet voor je eigenbelang, maar voor het belang van de burger.
 

Ik juich het toe dat binnen de raad wordt gezocht naar nieuwe manieren van samenwerking.
We zijn een minderheidscollege en dat is een zegen voor de Almelose democratie.'
 

'Mijn hart ligt bij de publieke zaak, het openbaar bestuur.'
 

Gert-jan Sweep, directeur van de bibliotheek, vroeg op de zeepkist aandacht
voor het eeuwfeest van deze openbare instelling. Hij deed dat onder meer door
vermelding van hoogtepunten in de afgelopen honderd jaar.

 
Voorpagina
Zie ook:http://www.zakelijkalmelo.nl
 Begin van de pagina