Ceremonie Stolpersteine in de Raadszaal

Almelo, 10 april 2016

Het Stadhuis van Almelo was  zondagmiddag
het toneel van de ceremonie Stolpersteine.

Louk Mendels opende de bijeenkomst.
 

Namens de gemeenteraad van Almelo sprak Gijs Stork. Aan de hand vanpersoonlijke
 ervaringen in zijn familie en die van gemeenteraadsleden kwam hij tot de
slotsom dat de mensheid nog steeds worstelt met de lessen uit het verleden.
 

Ook David Simon vergeleek heden en verleden aan
de hand van de vluchtelingenproblematiek van nu.
 

Het Kaddischgebed werd gezegd door Eléon de Haas,
 

waarna Hans Krol een  overdenking uitsprak.
 

Klezmerband Kozmozh zorgde voor de muzikale omlijsting.
 

Na de ceremonie in het stadhuis vertrokken de aanwezigen
voor een rondgang langs de twintig gelegde stenen.
 

De eerste vier stenen waren in de Hagengracht.
 

De namen van degenen voor wie de Stolpersteine werden gelegd werden in de raadszaal
opgelezen door de leerlingen Justin Noppers (5 havo) en Marco te Kortschot(4 havo).

 
Voorpagina
Zie ook: http://www.aavisie.nl
 Begin van de pagina