Indië herdenking in het Hagenpark

Almelo, 13 augustus 2016

Meer mensen dan voorgaande jaren woonden de herdenking bij van gesneuvelde
Almelose militairen in voormalig Nederlands Indië en Nieuw Guinea.
 

Onder hen bevond zich H.F.Schwartze (93) die onlangs,
70 jaar na dato, drie militaire onderscheidingen ontving.
 

De bijeenkomst vond zaterdagmiddag plaats in het Hagenpark bij het Indië
monument.
 

De vereniging 'Keep Them Rolling' gaf acte de presenence met een aantal
authentieke voertuigen.
 

Paul Geerdink, zoon van een Indië veteraan sprak de herdenkingsrede uit.
 

Hoewel de destijds uit Indonesië teruggekeerde militairen stilzwijgen
ontmoetten en zelf van de weeromstuit ook zwegen vormde Geerdink sr.
een uitzondering en sprak met zijn gezin over zijn ervaringen.
 

Zijn zoon maakte duidelijk dat tijd die zijn vader in Nederlandse dienst in
voormalig Indië doorbracht een onuitwisbare indruk had achter gelaten in
zijn vaders ziel.
 

Het impressionistische gedicht dat Sylvia Jannink declameerde sloot daar
naadloos bij aan.
 

Sober, maar indringend zong Het Almeloos Mannenkoor onder leiding van Nick
Moritz.
 

Het gedicht dat Ad Bouwens voordroeg schonk aandacht aan de echtgenotes van
teruggekeerde militairen, die getuige waren van de neerslag van de vaak
verschrikkelijke ervaringen van hun echtgenoten in een tijd dat PTSS nog
niet "officiëel" bestond.
 

De 'Last Post' voor de twee minuten stilte werd geblazen door kornetspeler
Herbert Blaak.
 

In zijn slotwoord dankte voorzitter Theo Mäkel allen die hadden bijgedragen
aan het tot stand brengen van de herdenking.
 

De leiding ervan lag in handen van Ad Bouwens.

 
Voorpagina
Zie ook: 
 Begin van de pagina