Historisch pand Halbertsma aan Grotestraat straks terras

Almelo, 8 juni 2016 Tekst : 
 

Het historische pand van de markante winkel van Halbertsma aan de
 Grotestraat-Zuid te Almelo zal worden afgebroken; de hekken zijn al geplaatst.

Het onroerend goed van eigenaar Ter Beek kwam vrij na het
recente overlijden van de laatste uitbaatster Halbertsma.
Bertus Ter Beek is ook eigenaar van de aanpalende winkel van Bolletje,
de fameuze producent van beschuit en roggebrood, door de Ter Beek-dynastie
enkele jaren geleden aan een Duits bedrijf verkocht.
 

De winkel annex het museum annex de schenkerij van Bolletje werd door
Albertus ter Beek, teruggekocht omdat het de bakermat van de firma is.
 

De bedoeling is om na de sloop van het pand Halbertsma aldaar een
terras aan te leggen ten behoeve van het pand van Bolletje Museum.
 

Bolletje verhuisde in 1954 naar een nieuwe industriële bakkerij aan de Turfkade in Almelo.
En in 1992 werd in het pand aan de Grotestraat de winkel annex schenkerij annex het
minimuseum geopend.
 

De naastgelegen winkel waarin eertijds het schildersbedrijf Van Lochem zetelde was het domicilie
van het echtpaar Halbertsma dat hier tientallen jaren een winkel uitbaatte met niet alleen in Almelo
een grote naamsbekendheid, maar in gans de regio en ver daarbuiten.
 

Het betrof een winkel in feestartikelen en de verhuur van theaterkostuums.
Het echtpaar Halbertsma had ook veel klandizie onder toneelclubs in de wijde
omgeving vanwege de grimewerkzaamheden die het aanbood.
 

Als langstlevende zette mevrouw Halbertsma het werk na het overlijden van haar man
in haar eentje voort, ofschoon de revenuen snel afnamen, onder meer doordat er
steeds minder toneelverenigingen zijn en doordat andere verenigingen, zoals
Muziektheater Servus, er een eigen kostuumafdeling/naaiatelier op na houden.

Mevrouw Halbertsma kwam met een longontsteking in het ziekenhuis
 en ging op 89 jarige leeftijd in een zorgcentrum wonen.

 
Voorpagina
Zie ook: www.roskam.nl
 Begin van de pagina