Veilig ondernemen Bedrijventerrein Twente

Almelo, 8 januari  2016

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Twente
werd opgeluisterd door de ondertekening van de intentieverklaring Keurmerk
Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen in restaurant 't Coopmanshuys'.


Foto: Coen Mulder

Vier partijen zaten aan tafel: de gemeente in de persoon van wethouder Anja
Timmer, verder tekenden Ron de Wit, plaatsvervangend commandant Brandweer
Twente, Jos Westerveld, hoofd Politie Almelo en Jeroen Looms, voorzitter
OBT.
 


Foto: Coen Mulder

Het doel van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen is
vermindering van schade en overlast door o.a. criminaliteit en verbetering
van het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Het zorgt
ervoor dat de ondernemersvereniging samen de gemeente, politie en brandweer
afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken.
 


Roelof Kleinjan, secretaris Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Twente

Er wordt een veiligheidsscan gemaakt, er wordt een plan van aanpak met
daarin de te nemen maatregelen opgesteld. Dan wordt er een KVO certificaat
aangevraagd, hetgeen wordt verleend wanneer er bewijs is dat de
samenwerking werkt, waarna de maatregelen worden uitgevoerd.
 

Jos Westerveld, hoofd Politie Almelo
 

Ron de Wit, plaatsvervangend commandant Brandweer Twente

 
Voorpagina
Zie ook: http://www.twentsefotosite.nl
 Begin van de pagina