Twaalf miljoen voor uitkoop bedrijven Bornerbroek

Almelo, 8 september  2016 tekst: de Roskam 

Ter redding XL Park

Bornerbroek/Almelo - Het uitkopen van de zich tegen onteigening verzettende families,
 

voorop Kemna, in de Wolbeslanden te Bornerbroek kost de
Gemeenschappelijke Regeling XL Park zo'n twaalf miljoen euro.
 

Formeel gaat het om geld voor investeringen in de werkgelegenheid en de duurzaamheid.
Het merendeel van die twaalf miljoen zal de provincie Overijssel op het zere been nemen.
De provincie is met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo aandeelhouder.
 

Vooral het bedrijf Combi Terminal Twente (CTT) gaat nu als een speer aan het werk
om op de aangelegde kade daadwerkelijk de gewenste combiterminal te bouwen.
En op afzienbare termijn zal het Nijverdalse bedrijf Eurol beginnen met
zijn nieuwbouw. De kranen en silo's zijn er al, nu de gebouwen nog.
 

Ook zijn aan de Wierdense kant op de kanaaloever bosschages verdwenen,
wat kan duiden op ruimte voor de aanleg van een zwaaikom
teneinde grote binnenvaartschepen te kunnen laten manoeuvreren/draaien.

Voor meer:
Voorpagina
Zie ook:http://ow.ly/gx4c3042fO3
 Begin van de pagina