Werktrein uit Oostenrijk legt 160 meter bielzen in een uur

Almelo, 7 juli  2015

Tussen Almelo en Zenderen worden de houten
bielzen vervangen door betonnen exemplaren.

De nieuwe biezen worden per spoor aangevoerd.
 

De zand en grintwagons staan bij de (afgesloten) spoorwegovergan van de Grote Bavinkel.
 

Die kunnen kiepen.
 

De linker baan heeft al betonnen onderliggers. Rechts de te vervangen houten liggers.
 

Transportbanden vervoeren het uitgegraven zand en grint.
 

De rails worden omhoog getrokken, de machine haalt oude liggers weg en plaatst nieuwe.
 

De nieuwe liggers worden geplaatst.
 

Twee kranen rijden over alle wagons heen, brengen nieuwe liggers en de oude worden afgevoerd.
 

Er werken 35 personen, 12 uur per dag.
 

Het anders zo rustige buitengebied krijgt heel wat lawaai te verduren

 
Voorpagina
Zie ook: 
 Begin van de pagina