Watergeuzen heroveren Almelo op de Spanjaarden

Almelo, 30 juli 2011 

Een grote groep van de 1 aprilvereniging uit Den Briel voerde drie keer
het spektakel van de herovering van Den Briel op de Spanjaarden op.

Het begint gezellig in de kroeg.
 

De geuzen varen door de brug en worden warm ontvangen.
 

Vrouwen, kinderen en Spanjaarden trekken zich terug achter de poort.
 

Er wordt nog een poging gedaan om het geuzenschip te beschieten.
 

Maar de kanonskogels gaan nu richting de poort.
 

De stormram wordt er bij gehaald.
 

Onder tromgroffel en trompetgeschal wordt de eerdte poging ondernomen om de poort te openen.
 

Ook in naam van oranje gaat de poort nog niet open.
 

Te vuur en te zwaard moet de poort wel bezwijken.
 

Het gevecht breek los.
 

Aanmoediging van de Watergeuzen.
 

Gooi die Spanjool maar in het riool.
 

De Spanjaarden zijn verslagen. De geuzenvlag kan uit.
 

Op weg naar het schavot.
 

De bottelier doet goede zaken.
 

De rechter heeft bepaald dat er gehangen zal worden.
 

Daar hangt hij dan en dat drie keer op één dag.
 

Altijd weer een mooi einde van de show die hangpartij.

Voor het programma van de havendagen zie: www.almelosehavendagen.nl
Voorpagina
 Begin van de pagina