Stadsgesprek over burgerstijlen in Almelo

Almelo, 4 juli  2011 

De gemeente organiseerde op maandag 4 juli een Stadsgesprek rond burgerstijlen.

Voor het omnibuspanel is gebruik gemaakt van de burgerstijlen van Motivaction.
Met de uitkomsten is een link gelegd naar de resultaten van de verkiezingen voor
Provinciale Staten 2011. Er zijn verbanden gelegd tussen stemgedrag en burgerstijlen.
 

Frits Spangenberg van Motivaction heeft aan het begin van het
programma een presentatie geven over de Mentality-methode.
 

Marcel Schroeten, beleidsonderzoeker bij de gemeente heeft hierop een toelichting gegeven.
Na de presentaties gingen de deelnemers tijdens workshops zelf aan de slag met deze
methode en een van de acht burgerstijlen.
 

Wat leeft bij de Almelose inwoners? Hoe kunnen overheid en organisaties in de stad
ervoor zorgen om ook werkelijk in contact te komen en blijven met onze burgers?
 

Tijdens een Stadsgesprek over burgerstijlen ging gemeente en
maatschappelijke partners in gesprek over deze vragen.
 

Iedereen leeft vanuit persoonlijke opvattingen, waarden en normen.
Onderzoeksbureau Motivaction heeft een methode ontwikkeld waarbij
de samenleving in te delen is in 8 sociale milieus ofwel burgerstijlen.
 

De mensen met dezelfde stijl delen waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en politiek
en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. Ieder milieu heeft een eigen leefstijl en
consumptiepatroon, die tot uiting komen in concreet gedrag.
 

Door te onderzoeken welke milieus dominant zijn, in bijvoorbeeld
een stad, is gedrag vrij goed te voorspellen of verklaren.
 

Organisaties kunnen hierop inspelen met hun beleid of communicatiestijl.
 

Meer informatie over de Mentality-methode is te vinden op www.motivaction.nl

 
Voorpagina
 Begin van de pagina