Dag van het Openbaar Onderwijs Almelo

Almelo, 22 september 2010  

Op 22 september a.s. organiseerde de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Almelo de ‘Dag van het Openbaar Onderwijs’, met dit jaar als centraal
thema ‘Actief burgerschap en sociale integratie’.

De leerlingen kwamen in aanraking met burgerschap in de praktijk,
met het accent op actieve deelname aan de Nederlandse samenleving en het
laten kennisnemen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
 

Alle openbare basisscholen in Almelo (13 locaties, ruim 2800 leerlingen)
boden op deze dag een speciaal lesprogramma aan. Volgens Auke van Selling,
net twee weken in dienst als de nieuwe algemeen directeur van stichting OPOA,
komt op deze dag het openbare karakter van de organisatie extra tot uiting.
 

Voor de leerlingen van de groepen acht is er een speciaal onderdeel
op touw gezet. Zij gingen tegen elkaar strijden in een debatteersessie.
 

Dit vond plaats in de raadszaal van de gemeente Almelo. De jury
was samengesteld uit mw. M. Kuik-Verweg, dhr.  J. Andela, dhr.  B. Kuiper
en dhr. A. van Selling, de nieuwe algemeen directeur OPOA.
 

Om 10.45 uur ging de burgemeester mw. J.H.M. Hermans-Vloedbeld,
in vol ornaat met ambtsketen, met de aanwezige leerlingen
in gesprek gaan over het burgermeesterschap.
 

 In de afgelopen weken hebben de leerlingen zich met de leerkracht
voorbereid op het debatteren, en dus een goede indruk gekregen van
wat ‘actief burgerschap’ inhoudt.
 

Zelfs Sinterklaas was er even voor overgekomen uit Spanje.
 

Om alle scholen aan de beurt te laten komen waren er
twee debatteersessies ingepland (09.30 en 11.00 uur).

 
Voorpagina
 
 Begin van de pagina